แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 2551
generic brands of viagra online viagra generic name alternative to viagra viagra online prescription free
  โดย g3rg543gwhdr2@gmail.com วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 10:59:08 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2552
payday loans no credit online payday loans quick personal loans [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans vancouver[/url]
  โดย tdprather@pochtar.men วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 11:28:05 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2553
payday loan direct lenders only online payday loan online payday loans no credit check [url=https://paydayloans2018.com/]loans without direct deposit[/url]
  โดย ilse@rainmail.win วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 12:16:07 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2554
loan today loans personal personal loans for bad credit [url=https://personalloans2019.com/]personal loans bad credit[/url]
  โดย bnmcas@rainmail.win วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 12:54:08 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2555
payday loans online bad credit auto loans pay day loans [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย hogan04@rainmail.win วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 1:32:35 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2556
payday loans online no credit check payday loans pay day advance [url=https://paydayloans2018.com/]online payday loans no credit check[/url]
  โดย shelby@regiopost.trade วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 2:01:19 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2557
payday loans online no credit check payday loan com payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย wwwrickzoerman@pochtar.men วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 2:04:31 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2558
personal loans bad credit bad credit personal loans best personal loans [url=https://personalloans2019.com/]loans personal[/url]
  โดย docjt@regiopost.trade วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 2:08:18 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2559
payday loans pool loan payday loans online [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans online no credit check[/url]
  โดย robertmocek@pochtar.men วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 2:30:42 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2560
payday loans online no credit check pay day loans pay day loans [url=https://paydayloans2018.com/]pay day loans[/url]
  โดย christinahardy@pochtar.men วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 2:49:15 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2561
payday loan online payday loans online payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]payday installment loans[/url] personal loans bad credit personal loans bad credit personal loans for bad credit [url=https://personalloans2019.com/]bad credit personal loans[/url]
  โดย reminger@pochtar.men วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 4:50:36 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2562
payday loans guaranteed loans for bad credit payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]credit loan calculator[/url]
  โดย bpeterson06@regiopost.trade วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 7:33:57 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2563
personal loans get a loan with no credit instant online payday loan [url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url]
  โดย graciet53@regiopost.trade วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 8:24:45 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2564
payday loans payday loans online no credit check payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย chadkeilen@pochtar.men วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 8:39:10 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2565
online payday loans payday loans interest free loans [url=https://paydayloans2018.com/]best pay day loans[/url]
  โดย epaules@rainmail.win วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 10:22:31 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2566
bad credit score loans payday loans online payday loans online [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย gtsnd@pochtar.men วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 10:31:36 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2567
payday loans payday loan online payday loans online no credit check [url=https://paydayloans2018.com/]quick cash loans no credit check[/url]
  โดย kazuko@pochtar.men วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 11:54:45 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2568
viagra ersatz naturlich http://kaufenviagrarezeptfrei.com/ viagra ofter kommen viagra kaufen ist viagra teuer
  โดย jtryhrthjuyyttsdf@gmail.com วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 1:53:44 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2569
best personal loan need a loan now best personal loans [url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url]
  โดย sharonpeters@rainmail.win วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 3:50:21 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2570
buy viagra online buying viagra online legally female viagra pill buy viagra online canada
  โดย hwje53jw32qfcr@gmail.com วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 4:39:16 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2571
payday loans pay day loans payday loan lenders online [url=https://paydayloans2018.com/]pay day loans[/url]
  โดย sharpum@regiopost.trade วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 5:00:02 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2572
Auto Insurance You can discover any type of kind of drug that you can ever require in a Canadian pharmacy. There are a number of ways to do this. One is to go to Canada however an alternative is to seek out a Canadian drug store online. If you do either of the previously mentioned you can quickly take a doctor's prescription together with you or find a pharmacy which has a clinical physician who can suggest the medicines that you need. Car Insurance what car insurance
  โดย reamied4e@gmail.com1 วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 5:08:19 PM น. IP : 46.119.125.196

ความคิดเห็นที่ 2573
Auto insurance You can find any type of kind of medication that you can ever need in a Canadian pharmacy. If you do either of the abovementioned you can conveniently take a physician's prescription along with you or locate a drug store which has a clinical doctor that can recommend the drugs that you require. car insurance mn find the cheapest car insurance
  โดย reamiedy2@gmail.com1 วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 5:36:48 PM น. IP : 46.119.125.196

ความคิดเห็นที่ 2574
car insurance il You can locate any kind of drug that you can ever before require in a Canadian pharmacy. If you do either of the abovementioned you can conveniently take a doctor's prescription along with you or discover a drug store which has a clinical doctor that can advise the medicines that you require. car insurance ma car insurance for cheap
  โดย reamied*w@gmail.com1 วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 5:48:15 PM น. IP : 46.119.125.196

ความคิดเห็นที่ 2575
Car insurance You can locate any type of kind of medicine that you can ever before need in a Canadian pharmacy. There are a variety of ways to do this. One is to go to Canada however a choice is to seek out a Canadian drug store online. If you do either of the aforementioned you can quickly take a physician's prescription together with you or discover a pharmacy which has a medical physician that can suggest the drugs that you require. car insurance md car and auto insurance
  โดย reamiedwf@gmail.com1 วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 6:08:53 PM น. IP : 46.119.125.196

ความคิดเห็นที่ 2576
payday loans payday loans payday loan online [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย dothetamm@pochtar.men วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 6:15:04 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2577
viagra und cialis gleichzeitig einnehmen viagra ohne rezept viagra generika einnehmen viagra rezeptfrei he*al viagra generikum
  โดย jtryhrthjuyyttsdf@gmail.com วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 6:48:50 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2578
personal loans personal loans bad credit personal loans [url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url]
  โดย patrickescott@rainmail.win วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 9:15:46 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2579
best college paper writing service paper writing service writing service [url=https://writingservice2018.com/]writing service[/url]
  โดย jkreis9@pochtar.men วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 2:38:44 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2580
online loan payday loan instant online loans [url=http://onlineloans2018.com/]online loan[/url] http://onlineloans2018.com/ loans online loans online payday loans online no credit check [url=http://loansonline2018.com/]personal loans online[/url] http://loansonline2018.com/ personal loan for bad credit personal loans for bad credit personal loans for bad credit [url=http://personalloansforbadcredit2018.com/]personal loans for bad credit[/url] http://personalloansforbadcredit2018.com/ payday cash advance e*press cash advance cash advance usa [url=http://cashadvance911.com/]cash advance[/url] http://cashadvance911.com/ no credit check payday loans payday loans no credit check ma*imum loan amount [url=http://paydayloansnocreditcheck2018.com/]cash advance scam[/url] http://paydayloansnocreditcheck2018.com/ installment loans installment payday loans installment loans no credit [url=http://installmentloans2018.com/]debt consolidation companies[/url] http://installmentloans2018.com/ cash advance online 100 approval consolidation loans for bad credit small loans for bad credit [url=http://loansforbadcredit2018.com/]loans with bad credit score[/url] http://loansforbadcredit2018.com/ top personal loans credit loans guaranteed approval poor credit loans [url=http://creditloansguaranteedapproval2018.com/]bank loan rates[/url] http://creditloansguaranteedapproval2018.com/ online payday loans no credit check fast cash loans online payday loans [url=http://onlinepaydayloans2018.com/]payday loans online[/url] http://onlinepaydayloans2018.com/ personal loans with low interest loans loans [url=http://loans1000.com/]how to get money quick[/url] http://loans1000.com/
  โดย marliesengelaar@rainmail.win วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 4:14:02 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2581
online payday loan reviews loans loans with low interest [url=https://loans1000.com/]loans[/url]
  โดย savosauto@pochtar.men วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 5:26:45 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2582
online loans no credit check online payday loans no credit check online payday loans [url=https://onlinepaydayloans2018.com/]online payday loans[/url] bad credit loans free payday loans no credit loans [url=https://creditloansguaranteedapproval2018.com/]no credit loans[/url] payday loans no credit check payday loans online no credit check online loans no credit check [url=https://paydayloansnocreditcheck2018.com/]payday loans no credit check[/url] personal loans for bad credit personal loans for bad credit personal loans for bad credit [url=https://personalloansforbadcredit2018.com/]personal loan bad credit[/url] online loans no credit check online loans online loans [url=https://onlineloans2018.com/]online loans[/url] loans easy money payday loans loans [url=https://loans1000.com/]loans[/url] loans for bad credit loans for bad credit loans for bad credit [url=https://loansforbadcredit2018.com/]www payday loan com[/url] bad credit installment loans bad credit installment loans guaranteed installment loans [url=https://installmentloans2018.com/]installment loans[/url] instant loans online payday loans online no credit check quick loans online [url=https://loansonline2018.com/]best payday loans online[/url] e*press cash advance loans for people with poor credit cash advance [url=https://cashadvance911.com/]cash advance[/url]
  โดย neilknight2005@rainmail.win วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 11:01:29 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2583
quick loans for bad credit loans for bad credit personal loans for bad credit [url=http://loansforbadcredit2018.com/]check city payday loans[/url] http://loansforbadcredit2018.com/ payday loans online monthly loans online payday loans instant approval [url=http://onlinepaydayloans2018.com/]payday loans online no credit check[/url] http://onlinepaydayloans2018.com/ loans direct lender payday personal loans with low interest rates [url=http://loans1000.com/]best personal loans online[/url] http://loans1000.com/
  โดย trudie@regiopost.trade วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 11:06:23 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2584
auto loan regions auto loan best auto loans for e*cellent credit [url=https://autoloan2018.com/]current auto loan rates[/url] best auto loan rates today auto loan rates car loan interest rates [url=https://carloan2018.com/]car loan[/url]
  โดย gerky@pochtar.men วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 12:19:49 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2585
loans com payday loans sacramento personal loan bad credit [url=http://personalloansforbadcredit2018.com/]personal loans for bad credit[/url] http://personalloansforbadcredit2018.com/ best debt consolidation loan title loan online loan companies [url=http://loansforbadcredit2018.com/]payday loans in illinois[/url] http://loansforbadcredit2018.com/ online loans for bad credit online loans online loans no credit check [url=http://onlineloans2018.com/]online loans[/url] http://onlineloans2018.com/ payday loans online installment loans bad credit online payday loans [url=http://onlinepaydayloans2018.com/]online loans direct lenders[/url] http://onlinepaydayloans2018.com/ loans with no credit check cash advance cash advance [url=http://cashadvance911.com/]payday loan cash advance[/url] http://cashadvance911.com/ installment loans for bad credit installment loan bad credit installment loans guaranteed [url=http://installmentloans2018.com/]installment loans[/url] http://installmentloans2018.com/ online pay day loans loans online loan pre approval [url=http://loansonline2018.com/]money payday loans[/url] http://loansonline2018.com/ same day payday loans no credit check payday loans no credit check same day payday loans no credit check [url=http://paydayloansnocreditcheck2018.com/]same day payday loans no credit check[/url] http://paydayloansnocreditcheck2018.com/ loans with low interest loans loans [url=http://loans1000.com/]low interest personal loans[/url] http://loans1000.com/ my payday loan credit loans guaranteed approval get a loan today [url=http://creditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] http://creditloansguaranteedapproval2018.com/
  โดย megecer33@regiopost.trade วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 12:41:59 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2586
personal loans low interest loans how to get money quick [url=https://loans1000.com/]payday loan consolidation[/url]
  โดย amcgetts@pochtar.men วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 1:17:48 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2587
best auto loan rates today auto loan capital one car loans [url=http://autoloan2018.com/]best new car loan rates[/url] http://autoloan2018.com/ car title loans online car loan interest rates car loan [url=http://carloan2018.com/]bad credit car loan[/url] http://carloan2018.com/
  โดย shnnmccar@regiopost.trade วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 1:26:16 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2588
bad credit personal loans small personal loans with bad credit personal loans for people with bad credit [url=http://personalloansforbadcredit2018.com/]personal loans for bad credit[/url] http://personalloansforbadcredit2018.com/ credit loans guaranteed approval credit loans guaranteed approval no credit loans [url=http://creditloansguaranteedapproval2018.com/]credit loans guaranteed approval[/url] http://creditloansguaranteedapproval2018.com/ online payday loans quick and easy payday loans online payday loan [url=http://onlinepaydayloans2018.com/]online payday loans instant approval[/url] http://onlinepaydayloans2018.com/
  โดย amyntrav@rainmail.win วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 2:36:50 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2589
payday loans online reviews personal loan interest rates bad credit loans uk [url=https://loans1000.com/]getting a loan[/url] usda loans online payday loans no credit check online payday loans [url=https://onlinepaydayloans2018.com/]payday loans online[/url] no credit loans credit loans guaranteed approval credit loans guaranteed approval [url=https://creditloansguaranteedapproval2018.com/]credit loans guaranteed approval[/url]
  โดย timmalnes@rainmail.win วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 3:15:31 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2590
buy Cialis Soft online cheap cialis in south africa best price for generic cialis buy cheap cialis usa visa cialis p force online pharmacy accepts paypal cialis buy cialis professional cheap viagra coupon walgreens what is cheaper than cialis http://caitlincleveland.com
  โดย preciousek4epf@rambler.ru วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 3:27:46 PM น. IP : 5.188.210.55

ความคิดเห็นที่ 2591
installment loans installment loans no credit check online loans bad credit instant approval [url=https://installmentloans2018.com/]take out a loan[/url] cash advance personal loan options cash advance [url=https://cashadvance911.com/]cash advances[/url] loans for bad credit check city payday loans loans for bad credit [url=https://loansforbadcredit2018.com/]personal loans for bad credit[/url] personal loan for bad credit payday loans direct deposit personal loans for poor credit [url=https://personalloansforbadcredit2018.com/]personal loans with bad credit[/url] loans loans cash till payday loans [url=https://loans1000.com/]loans[/url] loans online instant approval payday loans no credit check online payday loans no credit check [url=https://paydayloansnocreditcheck2018.com/]payday loans no credit check same day[/url] credit loans credit loans guaranteed approval poor credit loans guaranteed approval [url=https://creditloansguaranteedapproval2018.com/]direct payday lenders bad credit[/url] payday loans online payday loan online long term loans for bad credit [url=https://onlinepaydayloans2018.com/]online payday loans no credit check[/url] debt consolidation loans pay day loan bad credit payday loans online [url=https://loansonline2018.com/]loans for the disabled[/url] online loans no credit online loans for bad credit easy loan online [url=https://onlineloans2018.com/]money direct[/url]
  โดย domitila@rainmail.win วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 4:00:27 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2592
online payday loans online payday loan find loan [url=http://onlinepaydayloans2018.com/]online payday loans no credit check[/url] http://onlinepaydayloans2018.com/ credit loans guaranteed approval credit loans guaranteed approval home equity loan [url=http://creditloansguaranteedapproval2018.com/]credit loans guaranteed approval[/url] http://creditloansguaranteedapproval2018.com/ loans online no credit check loans online instant loans online [url=http://loansonline2018.com/]loans online no credit check[/url] http://loansonline2018.com/
  โดย jaydeelay@regiopost.trade วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 5:42:52 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2593
online loan best online loans same day payday loans [url=https://onlineloans2018.com/]online loans for bad credit[/url] cashnowoffer tracking cash advance online 100 approval short term loans for bad credit [url=https://loansforbadcredit2018.com/]small loans for bad credit[/url] installment loans no credit bad credit installment loans guaranteed installment loans [url=https://installmentloans2018.com/]cash advance places[/url] personal loans for bad credit personal loans for bad credit personal loans for poor credit [url=https://personalloansforbadcredit2018.com/]small personal loans with bad credit[/url] online payday loans no credit check payday loans no credit check online loans no credit check [url=https://paydayloansnocreditcheck2018.com/]low rate personal loans[/url] online payday loan payday loans online online payday loans no credit check [url=https://onlinepaydayloans2018.com/]payday loans online[/url] instant loans online loans online quick loans online [url=https://loansonline2018.com/]quick loans online[/url] payday loans portland oregon cash advance payday loan cash advance [url=https://cashadvance911.com/]cash advances[/url] credit loans guaranteed approval consumer loans direct lenders no credit check [url=https://creditloansguaranteedapproval2018.com/]personal loans guaranteed approval[/url] loans approved loans loans [url=https://loans1000.com/]loans[/url]
  โดย georgeone1@rainmail.win วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 8:18:12 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2594
online payday loans no credit check payday loans no credit check no credit check payday loans [url=https://paydayloansnocreditcheck2018.com/]online payday loans no credit check[/url] credit loans guaranteed approval credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval [url=https://creditloansguaranteedapproval2018.com/]no fa* payday loans direct lenders[/url] loans online loans online hard money loans [url=https://onlineloans2018.com/]online loans bad credit[/url] personal loan options e*press cash advance cash advance online [url=https://cashadvance911.com/]medical loans[/url] installment loans what is an unsecured loan installment loans online [url=https://installmentloans2018.com/]installment loans[/url] unsecured loans for bad credit payday loans tulsa loans for bad credit [url=https://loansforbadcredit2018.com/]loan bad credit[/url] best payday loans online payday lenders loan pre approval [url=https://loansonline2018.com/]payday loans online no credit check[/url] loans with low interest rates personal loans low interest loans [url=https://loans1000.com/]loans with low interest[/url] online payday loans payday loans online no credit check payday loan online [url=https://onlinepaydayloans2018.com/]payday loan online[/url] checking account advance online cash register small personal loans with bad credit [url=https://personalloansforbadcredit2018.com/]personal loans with bad credit[/url]
  โดย boknows81@rainmail.win วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 8:36:49 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2595
best loans for bad credit small loans for bad credit cash loans for bad credit [url=http://loansforbadcredit2018.com/]best loans for bad credit[/url] http://loansforbadcredit2018.com/ online payday loans online payday loans online payday loans no credit check [url=http://onlinepaydayloans2018.com/]online payday loans[/url] http://onlinepaydayloans2018.com/ bad credit no money down credit loans guaranteed approval unsecured loans with bad credit [url=http://creditloansguaranteedapproval2018.com/]best personal loans[/url] http://creditloansguaranteedapproval2018.com/ easy payday fast cash payday loans online [url=http://loansonline2018.com/]loans online[/url] http://loansonline2018.com/ payday loan cash advance cash advance cash advance [url=http://cashadvance911.com/]e*press cash advance[/url] http://cashadvance911.com/ loans with low interest personal loans with low interest rates va loans [url=http://loans1000.com/]loans for people with bankruptcy[/url] http://loans1000.com/ personal loan bad credit small personal loans with bad credit what is installment credit [url=http://personalloansforbadcredit2018.com/]weekend payday loans[/url] http://personalloansforbadcredit2018.com/ installment loans bad credit installment loans guaranteed installment loans [url=http://installmentloans2018.com/]bad credit installment loans[/url] http://installmentloans2018.com/ online payday loans no credit check payday loans no credit check no credit check payday loans [url=http://paydayloansnocreditcheck2018.com/]how to get money fast[/url] http://paydayloansnocreditcheck2018.com/ online loans large payday loans online loans no credit check [url=http://onlineloans2018.com/]online loans[/url] http://onlineloans2018.com/
  โดย chipwdomi@rainmail.win วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 8:52:38 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2596
home loans for bad credit online payday loans online payday loan [url=http://onlinepaydayloans2018.com/]www cash advance[/url] http://onlinepaydayloans2018.com/ quick loans for bad credit loans for bad credit loan with cosigner [url=http://loansforbadcredit2018.com/]personal loans for bad credit[/url] http://loansforbadcredit2018.com/ personal loans with bad credit payday usa personal loan for bad credit [url=http://personalloansforbadcredit2018.com/]home loan[/url] http://personalloansforbadcredit2018.com/
  โดย christerben@rainmail.win วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 10:26:22 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2597
loans for bad credit loans for bad credit small loans for bad credit [url=http://loansforbadcredit2018.com/]loans for bad credit[/url] http://loansforbadcredit2018.com/ loans personal loan interest rates low interest personal loans [url=http://loans1000.com/]personal loans with low interest rates[/url] http://loans1000.com/ internet loans guaranteed payday loans no credit check payday loans online [url=http://onlinepaydayloans2018.com/]online payday loans[/url] http://onlinepaydayloans2018.com/
  โดย daphnecobo@regiopost.trade วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 11:32:33 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2598
payday loans online online payday loans online payday loans instant approval [url=https://onlinepaydayloans2018.com/]online payday loans no credit check[/url] small loans for bad credit loans for bad credit loans for bad credit [url=https://loansforbadcredit2018.com/]short term loans for bad credit[/url] installment loans bad credit installment loans guaranteed installment loans online [url=https://installmentloans2018.com/]installment loans[/url] bad credit loans guaranteed approval credit loans credit loans guaranteed approval [url=https://creditloansguaranteedapproval2018.com/]poor credit loans guaranteed approval[/url] loans no credit check payday loans no credit check online payday loans no credit check [url=https://paydayloansnocreditcheck2018.com/]1000 cash loan[/url] loans online no credit check payday personal loans loans in utah [url=https://loansonline2018.com/]loans online[/url] loans direct personal loan rates comparison ohio cash advance [url=https://loans1000.com/]personal loan interest rates[/url] cash advances e*press cash advance cash advance [url=https://cashadvance911.com/]cash advances[/url] bad credit personal loans bad credit personal loans small personal loans with bad credit [url=https://personalloansforbadcredit2018.com/]personal loans for poor credit[/url] online loans bad credit online loans for bad credit online loans [url=https://onlineloans2018.com/]online loans[/url]
  โดย kasey@rainmail.win วันที่ 28 ต.ค. 2561 : 11:42:52 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2599
loans for people with bad credit payday loans columbus ohio personal loan for bad credit [url=https://loansforbadcredit2018.com/]personal loans bad credit[/url] cash loan payday cash advance payday cash advance [url=https://cashadvance911.com/]e*press cash advance[/url] low interest loans va loans personal loans with low interest rates [url=https://loans1000.com/]personal loans with low interest[/url] installment loans installment loans for bad credit installment loans [url=https://installmentloans2018.com/]free money loan[/url] online payday loans payday loans online no credit check online payday loans [url=https://onlinepaydayloans2018.com/]online payday loans instant approval[/url] personal loans for bad credit personal loans with bad credit personal loan for bad credit [url=https://personalloansforbadcredit2018.com/]personal loans for bad credit[/url] payday loans no credit check payday loans no credit check loans with no credit check [url=https://paydayloansnocreditcheck2018.com/]online loans no credit check[/url] best place to get a personal loan loans online cash advance places near me [url=https://loansonline2018.com/]loans online[/url] credit loans guaranteed approval loans with cosigner credit loans guaranteed approval [url=https://creditloansguaranteedapproval2018.com/]credit loans guaranteed approval[/url] payday personal loans online loans online loans [url=https://onlineloans2018.com/]fast cash 500[/url]
  โดย floydfan26@rainmail.win วันที่ 29 ต.ค. 2561 : 1:33:58 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2600
e*press cash advance payday cash advance long term personal loans [url=http://cashadvance911.com/]credit loan company[/url] http://cashadvance911.com/
  โดย steevo435@rainmail.win วันที่ 29 ต.ค. 2561 : 3:21:31 AM น. IP : 5.188.210.4

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com