แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 2501
kamagra 100mg chewables buy kamagra online kamagra novi sad kamagra kamagra oral jelly amazon
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 6:05:05 AM น. IP : 93.79.221.112

ความคิดเห็นที่ 2502
installment loans bad credit cash loans no credit check personal loans [url=https://personalloans2019.com/]personal loan[/url]
  โดย fbrierley@pochtar.men วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 7:00:49 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2503
pay day loans payday loans online payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]online payday loans no credit check[/url]
  โดย wheeler969@pochtar.men วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 7:33:12 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2504
personal loans personal loans best personal loan [url=https://personalloans2019.com/]unsecured loans with bad credit[/url] payday loans payday loans online payday loan [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย velia@pochtar.men วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 8:44:38 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2505
bad credit personal loans secured personal loans bad credit personal loans [url=https://personalloans2019.com/]auto loans guaranteed approval[/url]
  โดย logier045@rainmail.win วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 9:41:36 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2506
payday loan online payday loans online online payday loans no credit check [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย cwpetry@rainmail.win วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 12:27:54 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2507
loans personal paydayloans online best personal loan [url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url]
  โดย karina@rainmail.win วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 1:38:56 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2508
online payday loan loans with no credit check payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]online payday loans no credit check[/url]
  โดย jtwbaldwin@pochtar.men วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 2:58:08 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2509
best personal loans best personal loans personal loans [url=https://personalloans2019.com/]poor credit rating loans[/url]
  โดย lenoreshaw@pochtar.men วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 3:19:48 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2510
payday loans online no credit payday loans payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]pay day loans[/url] best personal loans personal loans for bad credit guaranteed payday loans [url=https://personalloans2019.com/]personal loans for bad credit[/url]
  โดย gkapa@pochtar.men วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 4:33:25 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2511
loans personal online signature loans loans personal [url=https://personalloans2019.com/]best personal loan[/url]
  โดย clouddave@regiopost.trade วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 5:57:44 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2512
online payday loans online payday loans no credit check online payday loan [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย robertgchen@rainmail.win วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 8:17:58 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2513
local payday loans personal loans get a loan with no credit [url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url]
  โดย yvesmartin@regiopost.trade วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 9:03:30 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2514
instant online payday loan personal loans for bad credit personal loans bad credit [url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url]
  โดย georgforstner1963@pochtar.men วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 9:20:52 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2515
online payday loans no credit check best place to get a personal loan loans on line [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url] personal loans calculators best personal loans personal loans bad credit [url=https://personalloans2019.com/]loans personal[/url]
  โดย arismendius@rainmail.win วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 9:39:04 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2516
personal loans bad credit personal loans loans personal [url=https://personalloans2019.com/]cash loans for bad credit[/url]
  โดย mmiller0610@regiopost.trade วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 11:24:36 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2517
payday loans payday loans online credit check payday [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย andreiachankalian@regiopost.trade วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 12:00:56 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2518
cialis originale online find cheap cialis no prescription can i buy viagra in uk chemist cheapest cialis online cialis orosolubile can i buy generic viagra at walgreens cheapest cialis daily walmart pharmacy cialis pills cheap 100mg cialis pills http://soc119.com
  โดย preciousek4epf@rambler.ru วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 12:51:58 AM น. IP : 5.188.210.55

ความคิดเห็นที่ 2519
paydayloans com payday loans payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]payday loan online[/url]
  โดย rogerwpu@rainmail.win วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 12:57:58 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2520
where can i buy viagra over the counter in toronto cheap reliable cialis cialis at kmart pharmacy dirt cheap cialis buy viagra online r* uk viagra buy cheapest branded cialis cheap cialis online pharmacy cheap generic cialis australia http://samrichards.info
  โดย preciousek4epf@rambler.ru วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 1:13:37 AM น. IP : 5.188.210.55

ความคิดเห็นที่ 2521
payday loans personal loans companies cash advance california [url=https://paydayloans2018.com/]pay day loans[/url] loan offices payday loan without credit check personal loans [url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url]
  โดย johndahlin@regiopost.trade วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 1:22:50 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2522
buy real viagra online forum cheapest and fastest delivery of cialis viagra pills online best cheapest way to get cialis herbal viagra australia buy viagra online no prescription best site cheapest place to buy cialis online cialis professional online pharmacy cheap cialis trial packs http://gbplacing.com
  โดย preciousek4epf@rambler.ru วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 2:00:16 AM น. IP : 5.188.210.55

ความคิดเห็นที่ 2523
online payday loan payday loan online lenders payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans online[/url] personal loans bad credit personal loans personal loans [url=https://personalloans2019.com/]bad credit personal loans[/url]
  โดย angel@rainmail.win วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 2:09:20 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2524
fast cash loan personal loans emergency loans no credit check [url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url]
  โดย nschect@pochtar.men วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 3:32:13 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2525
payday loans online payday loans payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans no credit[/url]
  โดย josdol@rainmail.win วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 3:45:43 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2526
payday loans cash advance lenders online payday loan [url=https://paydayloans2018.com/]payday loan instant approval[/url]
  โดย ddlc@pochtar.men วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 4:52:44 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2527
loans personal best personal loan payday wiki [url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url]
  โดย dkittleson@regiopost.trade วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 5:41:41 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2528
payday loans same day online payday loans online payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]online payday loans[/url] personal loans payday loans online bad credit rehab loan [url=https://personalloans2019.com/]best personal loan[/url]
  โดย ricker3333@regiopost.trade วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 6:35:54 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2529
paydayloans com payday loans online loan direct lenders [url=https://paydayloans2018.com/]online payday loan[/url]
  โดย garsmithoffice@rainmail.win วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 7:11:53 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2530
pay day loans online payday loans no credit check same day online payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans no credit[/url]
  โดย mmrt624@regiopost.trade วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 7:19:52 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2531
personal loans fast cash loans online cash america loans [url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url]
  โดย shahmir7@rainmail.win วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 7:39:38 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2532
payday loans online payday loan online payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]the best[/url]
  โดย stefani@regiopost.trade วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 8:28:42 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2533
payday loan online lenders personal loan personal loans [url=https://personalloans2019.com/]personal loans for bad credit[/url]
  โดย shanew86@regiopost.trade วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 10:08:52 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2534
payday loans no credit cash advance near me online payday loans no credit check [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans in colorado[/url]
  โดย ronontherun@regiopost.trade วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 12:41:12 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2535
personal loan personal loans personal loans for bad credit [url=https://personalloans2019.com/]personal loans bad credit[/url]
  โดย valenia@rainmail.win วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 2:19:15 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2536
payday loans direct lenders pay day loans payday loans online no credit check [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย anneperry11@regiopost.trade วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 2:21:54 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2537
personal loans personal loan personal loan [url=https://personalloans2019.com/]best personal loans[/url]
  โดย pilotmac74@regiopost.trade วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 2:26:38 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2538
wells fargo loans personal loans personal loans bad credit [url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url]
  โดย rynbecpond@rainmail.win วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 2:44:23 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2539
pay day loans guaranteed loans for bad credit loan center [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย chipmyrick@rainmail.win วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 3:08:49 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2540
online payday loan payday loans payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans no credit[/url]
  โดย n210@pochtar.men วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 3:44:48 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2541
pay day loans loan application payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]fa*less payday loan[/url]
  โดย compatright@pochtar.men วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 4:02:22 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2542
payday loans payday loan same day same day online payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]online payday loans[/url]
  โดย delinard@pochtar.men วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 4:48:39 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2543
best personal loan loans default personal loans for bad credit [url=https://personalloans2019.com/]best personal loan[/url]
  โดย purpleeffie@pochtar.men วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 6:22:22 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2544
payday loans online no credit check small payday loans payday loans online [url=https://paydayloans2018.com/]low income payday loans[/url]
  โดย eladia@rainmail.win วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 7:49:51 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2545
loans in ontario personal loans for bad credit personal loans for bad credit [url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url]
  โดย pippyprojer@regiopost.trade วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 7:51:34 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2546
fair credit loans personal personal loans [url=https://personalloans2019.com/]loans personal[/url]
  โดย mbsm@pochtar.men วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 8:08:41 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2547
online payday loans no credit check payday loan online payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans online no credit check[/url]
  โดย herbpsych@regiopost.trade วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 8:14:20 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2548
personal loans personal loans direct loan consolidation [url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url]
  โดย guillaumelabbe@rainmail.win วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 8:21:34 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2549
parent loan personal loans for bad credit personal loans [url=https://personalloans2019.com/]personal loan[/url]
  โดย mjperr@regiopost.trade วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 9:32:56 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2550
direct payday best loan consolidation loans personal [url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url]
  โดย aptingb@regiopost.trade วันที่ 25 ต.ค. 2561 : 10:50:51 PM น. IP : 5.188.210.9

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com