แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 2451
800 loan easy payday loans easy payday [url=https://easypayday.us.com/]loan center[/url]
  โดย vapntp@rainmail.win วันที่ 22 ต.ค. 2561 : 4:13:11 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2452
payday installment loan quick payday loans loan payoff [url=https://easypayday.us.com/]easy payday loans[/url]
  โดย johnetta@pochtar.men วันที่ 22 ต.ค. 2561 : 4:26:09 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2453
loans personal loans online 100 online payday loans [url=https://loans2019.us.com/]loans[/url]
  โดย ianfrancisco@regiopost.trade วันที่ 22 ต.ค. 2561 : 4:30:32 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2454
installment loans online installment loans online loans online direct [url=https://loans2019.us.com/]loans[/url]
  โดย tawanna@pochtar.men วันที่ 22 ต.ค. 2561 : 5:12:16 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2455
10 dollar payday loans personal installment loans low interest personal loans a fa*less payday loan
  โดย hw5hsjwqfcr@gmail.com วันที่ 22 ต.ค. 2561 : 6:51:33 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2456
10 top loan companies direct lenders no credit check easy payday [url=https://easypayday.us.com/]easy payday loan[/url]
  โดย jombee@rainmail.win วันที่ 22 ต.ค. 2561 : 6:57:04 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2457
payday loans payday loans online payday loan [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย kimbreland@regiopost.trade วันที่ 22 ต.ค. 2561 : 7:34:15 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2458
cash until payday online payday loans instant best personal loan [url=https://personalloans2019.com/]fastest payday loan[/url]
  โดย tonyandtina@regiopost.trade วันที่ 22 ต.ค. 2561 : 8:18:51 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2459
1 hour payday loan payday loans loans on line [url=https://paydayloans2018.com/]online payday loan[/url] personal loans personal loans for bad credit personal loans [url=https://personalloans2019.com/]personal loans no credit[/url]
  โดย pgo@rainmail.win วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 1:48:12 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2460
cheap 5mg cialis cheap generic cialis tadalafil buy cheap viagra with mastercard cheap daily cialis online canadian pharmacy cialis 40mg farmacia online para cialis generico cheapest generic cialis 20mg cialis in bangkok cheapest cialis generic http://becomingeternal.org
  โดย preciousek4epf@rambler.ru วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 1:49:43 AM น. IP : 5.188.210.55

ความคิดเห็นที่ 2461
personal loans personal loans bad credit loans personal [url=https://personalloans2019.com/]personal loans bad credit[/url]
  โดย glendora@rainmail.win วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 2:07:46 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2462
payday loans online payday loans payday loans no credit [url=https://paydayloans2018.com/]affordable payday loans[/url]
  โดย alvera@rainmail.win วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 2:30:29 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2463
personal loans payday loan america personal loan [url=https://personalloans2019.com/]best personal loans[/url]
  โดย nacholecurry@rainmail.win วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 2:31:49 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2464
cialis generika online kaufen cheap cialis online usa schweiz cialis online bestellung cheapest cialis online canada lowest price on generic cialis subsidized cialis nz cheap generic cialis 20mg buy viagra in chennai what pharmacy has the cheapest cialis http://nickmimms.com
  โดย preciousek4epf@rambler.ru วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 3:10:45 AM น. IP : 5.188.210.55

ความคิดเห็นที่ 2465
payday loans no credit payday loans personal loans guaranteed [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans no credit[/url]
  โดย cheryl4law@regiopost.trade วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 4:31:37 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2466
payday loans cash advance near me payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]500 cash loan[/url]
  โดย kayleen@pochtar.men วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 4:32:19 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2467
pay day loans personal loans for bad credit money now [url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url]
  โดย curtislloyd@regiopost.trade วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 4:48:14 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2468
payday loan consolidation payday loan com payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url] bad credit personal loans personal loan personal loans [url=https://personalloans2019.com/]best personal loan[/url]
  โดย lakeerie1@regiopost.trade วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 4:56:25 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2469
bad credit payday advance payday loans payday loans no credit [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย ava@rainmail.win วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 5:51:39 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2470
how do cialis and viagra differ buy cialis online how much does cialis cost in canada cialis what the difference cialis and viagra
  โดย trhyjtwewwwr@gmail.com วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 6:53:35 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2471
personal loan bad credit personal loans personal loans bad credit [url=https://personalloans2019.com/]loans personal[/url]
  โดย seattle27@pochtar.men วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 7:46:07 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2472
payday loans online reviews personal loans bad credit personal loans [url=https://personalloans2019.com/]personal loans with bad credit[/url]
  โดย reatha@rainmail.win วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 9:35:32 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2473
best personal loans bad credit personal loans best personal loan [url=https://personalloans2019.com/]personal loans for bad credit[/url]
  โดย depdogdave@rainmail.win วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 9:52:52 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2474
payday loan same day 500 cash loan online loans bad credit instant approval [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย irena@regiopost.trade วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 9:55:03 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2475
best personal loan payday loans colorado springs personal loans [url=https://personalloans2019.com/]fair credit[/url]
  โดย corazon@regiopost.trade วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 10:32:32 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2476
loan without a job personal loans loans personal [url=https://personalloans2019.com/]personal loans for bad credit[/url]
  โดย no*villemouse@rainmail.win วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 10:32:47 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2477
payday loan online payday loan online payday loan online [url=https://paydayloans2018.com/]pay day loans[/url]
  โดย poweljp1@pochtar.men วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 10:44:40 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2478
bad credit personal loans direct payday lenders bad credit personal loans [url=https://personalloans2019.com/]best personal loan[/url]
  โดย alegrange@regiopost.trade วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 11:35:45 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2479
loans personal loans personal personal loans bad credit [url=https://personalloans2019.com/]best personal loan[/url]
  โดย labouseh@rainmail.win วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 11:43:15 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2480
loans for fair credit online payday loan low apr loans [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย tawny@regiopost.trade วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 11:51:14 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2481
dove trovare il cialis in italia cialis online med france acheter cialis cialis online wirkung cialis viagra
  โดย trhyjtwewwwr@gmail.com วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 12:17:34 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2482
personal loans bad credit personal loans personal loans [url=https://personalloans2019.com/]bad credit personal loans[/url]
  โดย anntrev@regiopost.trade วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 12:33:34 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2483
buy cialis from india cheap Female Cialis cialis online pharmacy no prescription cheapest pharmacy to buy cialis can you buy real viagra from canada cialis online pharmacy ame* mcafee buy cheap generic cialis online cialis 5 fertilita cheapest cialis online australia http://darthcheeta.com
  โดย preciousek4epf@rambler.ru วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 3:07:40 PM น. IP : 5.188.210.55

ความคิดเห็นที่ 2484
rehab loan personal loans bad credit low fee payday loans [url=https://personalloans2019.com/]best personal loans[/url]
  โดย rico67@rainmail.win วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 3:34:19 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2485
payday loan online payday loans online payday loans no credit check [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย theresapersaud@pochtar.men วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 3:56:54 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2486
online payday loans payday loans payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย lmignogna4743@pochtar.men วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 5:12:10 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2487
payday loan business online payday loan lenders no fa* payday loans direct lenders consolidate private student loans
  โดย g35hhugwbdr2@gmail.com วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 5:24:44 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2488
personal loans bad credit personal loan bad credit personal loans [url=https://personalloans2019.com/]personal loans for bad credit[/url] payday loans online no credit payday loans guaranteed payday loan approval [url=https://paydayloans2018.com/]online payday loans[/url]
  โดย gittewinding@regiopost.trade วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 6:02:16 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2489
online payday loans online payday loans no credit check payday loan same day [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย schefdeh5@pochtar.men วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 6:24:43 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2490
personal loans personal loan payday loans online bad credit [url=https://personalloans2019.com/]payday loan in california[/url]
  โดย manbarna66@regiopost.trade วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 7:20:28 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2491
online payday loans payday loan online payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans online[/url]
  โดย gblair114@pochtar.men วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 7:49:12 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2492
personal loans for bad credit personal loans personal loans [url=https://personalloans2019.com/]advance america cash advance[/url]
  โดย annaraftis@regiopost.trade วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 8:53:39 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2493
personal loans companies payday loans no credit payday loans no credit [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans no credit[/url]
  โดย jholland57@pochtar.men วันที่ 23 ต.ค. 2561 : 10:29:52 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2494
online payday loans no credit check payday loans pay day loans [url=https://paydayloans2018.com/]affordable payday loans[/url]
  โดย jasondanziger777@pochtar.men วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 1:01:08 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2495
best personal loan personal loans personal loans [url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url]
  โดย strovillia@pochtar.men วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 2:00:49 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2496
loans with no credit check near me payday loans online loans in houston [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans[/url]
  โดย mfaye@rainmail.win วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 2:23:52 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2497
bad credit personal loans personal loans for bad credit personal loans bad credit [url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url]
  โดย calihome2004@rainmail.win วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 3:39:46 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2498
online payday loan american loan payday loans [url=https://paydayloans2018.com/]loans on line[/url]
  โดย harttroylene@rainmail.win วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 4:11:29 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2499
payday loans online no credit check payday loans no credit payday loan online [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans online[/url]
  โดย rico67@pochtar.men วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 4:46:49 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2500
installment loans bad personal loans best personal loan [url=https://personalloans2019.com/]personal loans bad credit[/url]
  โดย gregwiluna@pochtar.men วันที่ 24 ต.ค. 2561 : 5:03:51 AM น. IP : 5.188.210.5

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com