แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 2351
cheapest generic viagra generic viagra review generic viagra r* cheap viagra online canadian pharmacy
  โดย whh43yhvsi@gmail.com วันที่ 02 ต.ค. 2561 : 8:07:33 AM น. IP : 178.159.37.97

ความคิดเห็นที่ 2352
tengo 26 aรฑos puedo tomar cialis http://cialisle.com - generic cialis buy cialis brand canada
  โดย juyhntgfre@gmail.com วันที่ 02 ต.ค. 2561 : 9:10:28 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2353
taking viagra 24 hours after cialis http://www.cialisle.com - buy cialis online cialis online fast shipping
  โดย juyhntgfre@gmail.com วันที่ 02 ต.ค. 2561 : 2:45:12 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2354
how to get viagra online viagra buy generic viagra cheap viagra free shipping
  โดย bade4yth6@gmail.com วันที่ 03 ต.ค. 2561 : 3:55:25 PM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 2355
alternatives to viagra for ed http://viagrabs.com/ - generic viagra online viagra natural huang he mercadolibre
  โดย hyutjytrhdgtfvf@gmail.com วันที่ 03 ต.ค. 2561 : 6:05:40 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2356
beneficios tomar viagra http://viagrabs.com/ - viagra online prolonged erection with viagra
  โดย hyutjytrhdgtfvf@gmail.com วันที่ 04 ต.ค. 2561 : 12:14:35 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2357
viagra 100mg online viagra prescription viagra generic online buy viagra online
  โดย bade4ytfa4h6@gmail.com วันที่ 04 ต.ค. 2561 : 12:26:42 AM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 2358
cialis no prescription best place to buy cialis online tadalafil best place to buy cialis online
  โดย rjert564wrgdsswfcr@gmail.com วันที่ 04 ต.ค. 2561 : 4:24:46 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2359
cialis pill where to buy cialis over the counter buy tadalafil 20mg price best place to buy cialis online reviews
  โดย whh43yhvasfsi@gmail.com วันที่ 04 ต.ค. 2561 : 12:32:51 PM น. IP : 178.159.37.97

ความคิดเห็นที่ 2360
taking 3 viagra viagra first time viagra users viagra viagra and renal failure
  โดย tjyyuthrtreeer@gmail.com วันที่ 04 ต.ค. 2561 : 6:46:40 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2361
offshore viagra viagra how do i get viagra without seeing a doctor viagra does eating affect viagra
  โดย tjyyuthrtreeer@gmail.com วันที่ 05 ต.ค. 2561 : 3:20:55 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2362
buy tadalafil online ๏ปฟcialis professional cialis online ๏ปฟcialis no prescription
  โดย badhdah2@gmail.com วันที่ 05 ต.ค. 2561 : 9:05:13 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2363
how to get viagra viagra buy online low price viagra cheap viagra online canadian pharmacy
  โดย grpavg32bsf3@gmail.com วันที่ 05 ต.ค. 2561 : 11:10:08 PM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 2364
buy viagra cheap viagra online low cost viagra viagra online pharmacy
  โดย gew43hywqfcr@gmail.com วันที่ 06 ต.ค. 2561 : 8:20:52 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2365
what milligram does cialis come in cialis online what is the recommended dose for cialis cialis online how to buy cialis online in canada
  โดย htyjyujrtdrwr@gmail.com วันที่ 06 ต.ค. 2561 : 1:40:05 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2366
cialis coupon tadalafil cialis soft tabs buy cialis online cheap
  โดย bsdh54h4h6@gmail.com วันที่ 06 ต.ค. 2561 : 3:47:34 PM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 2367
cialis wechselwirkung alkohol http://cialisle.com cialis cuando se toma cialis cialis hematuria
  โดย htyjyujrtdrwr@gmail.com วันที่ 06 ต.ค. 2561 : 5:52:33 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2368
viagra sales when does viagra go generic try viagra for free generic for viagra
  โดย hyj8iwaerjfsi@gmail.com วันที่ 07 ต.ค. 2561 : 3:43:05 AM น. IP : 178.159.37.97

ความคิดเห็นที่ 2369
generic tadalafil buy generic cialis tadalafil cialis buy cialis online reddit
  โดย sfny534sf3@gmail.com วันที่ 08 ต.ค. 2561 : 8:11:32 AM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 2370
lowest viagra price viagra generic viagra for men generic viagra online canadian pharmacy
  โดย badhdhe45ah2@gmail.com วันที่ 08 ต.ค. 2561 : 10:33:57 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2371
payday loans online free loans bad credit loans [url=https://creditloansguaranteedapproval.com]poor credit loans[/url]
  โดย phudspeth@regiopost.trade วันที่ 08 ต.ค. 2561 : 6:22:31 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2372
cialis anafranil buy cialis cialis 20mg singapore buy cialis 2.5 mg of cialis
  โดย htyjyujrtdrwr@gmail.com วันที่ 08 ต.ค. 2561 : 9:09:07 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2373
how quickly does cialis start to work cialis online cialis 5mg holland buy cialis online can you take adderall with cialis
  โดย htyjyujrtdrwr@gmail.com วันที่ 09 ต.ค. 2561 : 5:17:38 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2374
online pharmacy viagra viagra generic date buying viagra order viagra online
  โดย hyj8iwaehwhrjfsi@gmail.com วันที่ 09 ต.ค. 2561 : 1:10:25 PM น. IP : 178.159.37.97

ความคิดเห็นที่ 2375
buy female viagra generic viagra online pharmacy viagra price comparison viagra online usa
  โดย gew43hyhwjwqfcr@gmail.com วันที่ 09 ต.ค. 2561 : 5:55:48 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2376
viagra price comparison buy viagra online cheapest viagra prescription buying viagra online legally
  โดย bhwrj53jhh6@gmail.com วันที่ 09 ต.ค. 2561 : 10:23:19 PM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 2377
cialis price buy cialis online cheap cialis soft tabs buy cialis online overnight shipping
  โดย sfny534shwjf3@gmail.com วันที่ 10 ต.ค. 2561 : 7:39:02 AM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 2378
credit loans guaranteed approval credit loans guaranteed approval bad credit loans direct lenders [url=https://creditloansguaranteedapproval.com]credit loans guaranteed approval[/url]
  โดย gittewinding@pochtar.men วันที่ 10 ต.ค. 2561 : 8:24:53 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2379
much does online cost street 57c8 just try price online
  โดย kama.ershova.94@mail.ru วันที่ 10 ต.ค. 2561 : 1:30:20 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2380
over the counter viagra cheap generic viagra natural viagra alternatives is there a generic viagra
  โดย hw56wjnh2@gmail.com วันที่ 10 ต.ค. 2561 : 9:30:40 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2381
c09e ordre en ligne de viagra http://viagrboiq.com/ - discount viagra viagra online legit place buy viagra
  โดย kama.ershova.94@mail.ru วันที่ 10 ต.ค. 2561 : 10:49:07 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 2382
online cheap online pills online 57c8 online rosa spray nasale
  โดย kama.ershova.94@mail.ru วันที่ 11 ต.ค. 2561 : 12:11:38 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2383
order online with money order 57c8 safe website online online
  โดย kama.ershova.94@mail.ru วันที่ 11 ต.ค. 2561 : 4:30:22 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2384
how strong is 25mg viagra viagra generico in farmacia viagra losing effectiveness http://viagrarow.com can you take ativan with viagra
  โดย jytujtrghtgf@gmail.com วันที่ 11 ต.ค. 2561 : 6:41:23 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2385
how to neutralise viagra sildenafil generic buying viagra online is it safe http://viagrarow.com using viagra at 27
  โดย jytujtrghtgf@gmail.com วันที่ 11 ต.ค. 2561 : 10:47:57 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2386
online free sample canada 57c8 online newsletter anmelden
  โดย kama.ershova.94@mail.ru วันที่ 11 ต.ค. 2561 : 2:35:31 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2387
poor credit loans credit loans guaranteed approval poor credit loans [url=https://creditloansguaranteedapproval.com]credit loans guaranteed approval[/url]
  โดย gremlinsf@regiopost.trade วันที่ 11 ต.ค. 2561 : 3:37:04 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2388
c09e viagra chemical name http://viagrboiq.com/ - viagra generic viagra online good choice viagra in canada
  โดย kama.ershova.94@mail.ru วันที่ 11 ต.ค. 2561 : 3:50:47 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 2389
cialis generic http://cialisles.com cialis generic availability generic cialis does blue cross blue shield of te*as cover tadalafil
  โดย NommijFa*Foeseebok@Gymnmail.com วันที่ 11 ต.ค. 2561 : 9:53:53 PM น. IP : 5.8.45.121

ความคิดเห็นที่ 2390
online cialis http://cialisles.com cialis 20 mg best price cialis generic tadalafil 5 mg prezzo generico
  โดย NommilFa*Foeseebok@Gymnmail.edu วันที่ 12 ต.ค. 2561 : 3:45:18 AM น. IP : 93.179.89.188

ความคิดเห็นที่ 2391
payday loans com installment loan definition poor credit loans guaranteed approval [url=https://creditloansguaranteedapproval.com]loan assumption[/url]
  โดย gkapa@regiopost.trade วันที่ 12 ต.ค. 2561 : 10:32:05 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2392
need cash commercial loan bad credit loans [url=https://creditloansguaranteedapproval.com]cash loan lenders[/url]
  โดย lcrabb4616@pochtar.men วันที่ 13 ต.ค. 2561 : 6:38:54 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2393
cialis online http://cialisles.com cialis generic cialis cost chemical formula for tadalafil
  โดย Nommi2Fa*Foeseebok@Gymnmail.org วันที่ 14 ต.ค. 2561 : 6:53:06 AM น. IP : 104.238.44.117

ความคิดเห็นที่ 2394
viagra online cheap viagra online canadian pharmacy free viagra buying cheap viagra
  โดย bhwrj53jhh6@gmail.com วันที่ 15 ต.ค. 2561 : 1:34:28 AM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 2395
cheaper than cialis pharmacy cialis cheap no script cheapest cialis soft cheap brand cialis canadian http://atinyact.com/#buy-cialis cheap cialis ireland cheap daily cialis online
  โดย preciousek4epf@rambler.ru วันที่ 16 ต.ค. 2561 : 6:42:41 AM น. IP : 5.188.210.55

ความคิดเห็นที่ 2396
poor credit loans bad credit loans direct lenders no credit loans [url=https://creditloansguaranteedapproval.com/]loan online instant[/url]
  โดย memkidd@rainmail.win วันที่ 16 ต.ค. 2561 : 10:58:40 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2397
cialis online order canada http://cialisles.com buy cialis cialis 20 mg best price tadalafil 10 ฮดฮฟฯƒฮฟฮปฮฟฮณฮนฮฑ
  โดย NomminFa*Foeseebok@Gymnmail.edu วันที่ 16 ต.ค. 2561 : 4:23:51 PM น. IP : 104.238.39.47

ความคิดเห็นที่ 2398
cialis http://cialisles.com buy cialis online cialis prices viagra est il plus efficace tadalafil
  โดย Nommi2Fa*Foeseebok@Gymnmail.org วันที่ 16 ต.ค. 2561 : 4:44:14 PM น. IP : 104.238.39.47

ความคิดเห็นที่ 2399
http://atinyact.com/#cheap cheapest and fastest delivery of cialis cheap cialis from usa buying cheap cialis online http://atinyact.com/#cialis-cheap cialis brand cheap cheap cialis cipa
  โดย preciousek4epf@rambler.ru วันที่ 16 ต.ค. 2561 : 5:06:29 PM น. IP : 5.188.210.55

ความคิดเห็นที่ 2400
small business loans best payday loans online debt consolidation programs auto loan bad credit
  โดย bhwrj53jbsdhh6@gmail.com วันที่ 16 ต.ค. 2561 : 6:40:33 PM น. IP : 178.159.37.93

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com