แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 2301
get viagra prescription now d41d cheap viagra pri* de viagra r*
  โดย volzhanova.katya@mail.ru วันที่ 19 ก.ย. 2561 : 4:38:35 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2302
cheap generic viagra is there a generic for viagra buy discount viagra generic viagra without a doctor prescription
  โดย shsshy24ddtdvb@gmail.com วันที่ 19 ก.ย. 2561 : 6:56:49 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2303
get viagra best place to buy viagra online how long does viagra last buy viagra online usa
  โดย sjg4radgv3dsaga4h2@gmail.com วันที่ 20 ก.ย. 2561 : 12:41:12 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2304
buy viagra over counter tesco d41d online viagra wow indian pharmacy viagra
  โดย volzhanova.katya@mail.ru วันที่ 20 ก.ย. 2561 : 2:07:33 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2305
click here best herbal viagra d41d buy viagra online viagra inventor house
  โดย volzhanova.katya@mail.ru วันที่ 20 ก.ย. 2561 : 9:21:02 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2306
cost viagra black market viagra sample viagra buy cheapest generic viagra us
  โดย volzhanova.katya@mail.ru วันที่ 20 ก.ย. 2561 : 3:04:26 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2307
Canadian Health Care Mall Pharmacy aurochem pharmaceuticals Canadian Pharmacy canadian health care mall edmedicationsa.com northwest pharmacy canada supreme suppliers mumbai india buy nizagara india Canadian Pharmacy Mall canadian pharmacy mall
  โดย magicdarren@gmail.com วันที่ 20 ก.ย. 2561 : 3:51:39 PM น. IP : 31.184.236.91

ความคิดเห็นที่ 2308
what if online doesnt work 291e i recommend how to get online
  โดย volzhanova.katya@mail.ru วันที่ 20 ก.ย. 2561 : 4:09:33 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2309
96d0 viagra per ciclismo buy viagra cheap viagra viagra side effects
  โดย volzhanova.katya@mail.ru วันที่ 20 ก.ย. 2561 : 6:35:55 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 2310
thai version of cialis http://cialisle.com - buy cialis play better golf cialis http://cialisle.com/ obat cialis 80 mg http://cialisle.com/ efectos al tomar cialis
  โดย jgjuhghfghdnsd@gmail.com วันที่ 20 ก.ย. 2561 : 7:01:03 PM น. IP : 94.231.73.73

ความคิดเห็นที่ 2311
96d0 what strength of viagra to use viagra sample viagra sample villages florida viagra
  โดย volzhanova.katya@mail.ru วันที่ 21 ก.ย. 2561 : 3:13:47 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 2312
96d0 viagra on sale cheapest buy viagra online online viagra what if viagra doesnt work
  โดย volzhanova.katya@mail.ru วันที่ 21 ก.ย. 2561 : 5:06:17 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2313
cheap indian online price 291e online prescribed for women
  โดย volzhanova.katya@mail.ru วันที่ 21 ก.ย. 2561 : 7:59:47 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2314
can you take norvasc and cialis http://cialisle.com - generic cialis indian cialis brand name generic cialis is it illegal to buy cialis online cialis online cialis 20mg lilly rezeptfrei
  โดย jgjuhghfghdnsd@gmail.com วันที่ 21 ก.ย. 2561 : 5:44:43 PM น. IP : 94.231.72.76

ความคิดเห็นที่ 2315
tadalafil 20 mg generic cialis online cialis daily cialis generic online
  โดย he5ugsbvsi@gmail.com วันที่ 22 ก.ย. 2561 : 12:40:57 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2316
viagra online best place to buy viagra online free viagra without prescription is there generic viagra
  โดย sjgh46a4h2@gmail.com วันที่ 22 ก.ย. 2561 : 1:47:17 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2317
Canadian Pharmacies That Are Legit canadian pharmacy cialis canadian pharmacies online canadian pharmacy buy ed medications pills online northwest pharmacy canada supreme suppliersmumbaiindia nizagara online canadian pharmacy 24h me*ican pharmacies that ship
  โดย magicdarren@gmail.com วันที่ 22 ก.ย. 2561 : 6:50:19 AM น. IP : 31.184.236.91

ความคิดเห็นที่ 2318
viagra coupons cheap viagra online viagra order cheap viagra online canadian pharmacy
  โดย y42hnsjsbsadwfcr@gmail.com วันที่ 22 ก.ย. 2561 : 11:24:15 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2319
4956 i recommend info on cialis http://cialislfa.com/ - cialis cheap cialis cheap cialis vendo madrid
  โดย mitsenko.sanya@mail.ru วันที่ 22 ก.ย. 2561 : 2:49:08 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 2320
4956 cialis buy online france cialis cheap cialis online buy cialis cheap 10 mg
  โดย mitsenko.sanya@mail.ru วันที่ 22 ก.ย. 2561 : 7:46:56 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2321
cialis and clenbuterol http://cialisle.com - buy cialis cialis dosing information
  โดย grthyujntgfre@gmail.com วันที่ 22 ก.ย. 2561 : 10:12:49 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2322
comprar online 10 o 20 m bed5 tadalafil onlines online online
  โดย mitsenko.sanya@mail.ru วันที่ 22 ก.ย. 2561 : 10:48:18 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2323
canadian health and care mall canadian pharmacy cialis pharmacy r* one review canadian pharmacy buy ed medications online canadian pharmacy cialis 5 mg supreme suppliers mumbai india buyingnizagaraaonline.com canadian pharmacy cialis 5mg pharmacy r* one
  โดย magicdarren@gmail.com วันที่ 23 ก.ย. 2561 : 1:37:20 AM น. IP : 31.184.236.91

ความคิดเห็นที่ 2324
can you buy cialis over counter http://cialisle.com - cialis online what are cialis soft tabs
  โดย grthyujntgfre@gmail.com วันที่ 23 ก.ย. 2561 : 2:35:48 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2325
online jelly for men in usa bed5 achat online en europ
  โดย mitsenko.sanya@mail.ru วันที่ 23 ก.ย. 2561 : 6:32:31 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2326
4956 we like it us cialis pharmacy buy cialis cialis online the best site cialis uk
  โดย mitsenko.sanya@mail.ru วันที่ 23 ก.ย. 2561 : 10:42:26 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 2327
viagra alternatives generic viagra online viagra 100mg buy cheap viagra
  โดย sd32sdg65yvb@gmail.com วันที่ 23 ก.ย. 2561 : 8:28:59 PM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 2328
viagra price generic viagra canada order viagra cheap generic viagra
  โดย sjgh46sgdjykl4h2@gmail.com วันที่ 24 ก.ย. 2561 : 1:24:26 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2329
Canadian Health Care Pharmacy canadian pharmacy clonidine canadianpharmacy*rescription.website canadian pharmacy Erectile Dysfunction Drugs northwest pharmacy canada supreme suppliers mumbai 400 058 india buy nizagara in uk canadian levitra onlinepharmacy
  โดย magicdarren@gmail.com วันที่ 24 ก.ย. 2561 : 3:31:28 AM น. IP : 31.184.236.91

ความคิดเห็นที่ 2330
cialis for daily use when to take buy cialis what color is the cialis pill cialis cialis andorra sin receta
  โดย htyjyujrtdrwr@gmail.com วันที่ 24 ก.ย. 2561 : 5:21:42 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2331
Canadian Health Care Mall Pharmacy canadian pharmacy e*press canadian pharmacy online no script canadian health and care mall ED Medication northwestern canada drugs supreme supplies in india nizagara tablets canada prescription drugs canada pharmacy online
  โดย magicdarren@gmail.com วันที่ 24 ก.ย. 2561 : 6:15:47 AM น. IP : 31.184.236.91

ความคิดเห็นที่ 2332
testosterone therapy and cialis http://cialisle.com cialis alpha cialis what is the cost of cialis
  โดย htyjyujrtdrwr@gmail.com วันที่ 24 ก.ย. 2561 : 10:14:07 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2333
Canadian Pharmacies That Are Legit canadian pharm direct canadian pharmacy no prescription canadian health and care mall ED Medication canadapharmacy supreme suppliersmumbaiindia nizagara ordering buy viagra canada usa pharmacy no script
  โดย magicdarren@gmail.com วันที่ 24 ก.ย. 2561 : 1:23:26 PM น. IP : 31.184.236.91

ความคิดเห็นที่ 2334
My Canadian pharcharmy Online pharmacy r* one review no prescription pharmacy canadian health and care mall order ed medications blue mountain pharmacy canada onlinepharmacy nizagara tablets cialis 5mg canada online pharmacies canada
  โดย magicdarren@gmail.com วันที่ 24 ก.ย. 2561 : 6:38:35 PM น. IP : 31.184.236.91

ความคิดเห็นที่ 2335
90d5 viagra da prescrizione generic viagra buy viagra online only here viagra india
  โดย alibina.kusikevich@mail.ru วันที่ 25 ก.ย. 2561 : 7:51:27 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2336
cialis soft tabs buy cialis cialis coupon online cialis
  โดย shwrh325y4h2@gmail.com วันที่ 26 ก.ย. 2561 : 1:18:16 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2337
try it online online b1c3 online in parafarmaci
  โดย alibina.kusikevich@mail.ru วันที่ 26 ก.ย. 2561 : 4:45:18 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2338
psychological side effects of cialis cialis online cialis y antibioticos buy cialis yo tome cialis
  โดย htyjyujrtdrwr@gmail.com วันที่ 26 ก.ย. 2561 : 8:30:59 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2339
chinese name for cialis buy cialis losartan and cialis cialis online do viagra and cialis mi*
  โดย htyjyujrtdrwr@gmail.com วันที่ 27 ก.ย. 2561 : 3:36:38 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2340
cialis without prescription when will generic cialis be available tadalafil citrate buy cialis online overnight shipping
  โดย ju6y4jh3gdevsi@gmail.com วันที่ 27 ก.ย. 2561 : 5:54:01 PM น. IP : 178.159.37.97

ความคิดเห็นที่ 2341
canadian pharmacy viagra best place to buy generic viagra online canada viagra does generic viagra work
  โดย wrhbvw42222yvsi@gmail.com วันที่ 30 ก.ย. 2561 : 2:15:11 AM น. IP : 178.159.37.97

ความคิดเห็นที่ 2342
is it legal to buy cialis online in australia http://cialisle.com - buy cialis bekommt man cialis in holland rezeptfrei cialis cialis super active 20mg reviews generic cialis online take cialis after surgery
  โดย htyjythrtegrensd@gmail.com วันที่ 30 ก.ย. 2561 : 6:24:10 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2343
how to get best results from cialis http://cialisle.com - generic cialis what is liquid cialis cialis cialis online american pharmacy generic cialis fda approved cialis to treat enlarged prostate
  โดย htyjythrtegrensd@gmail.com วันที่ 30 ก.ย. 2561 : 10:54:25 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2344
liquid tadalafil buy cialis online safely tadalafil 20mg buying cialis online usa
  โดย rjert564wrswfcr@gmail.com วันที่ 30 ก.ย. 2561 : 4:43:45 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2345
cialis 5mg cialis online canada cheap cialis buy cialis online safely
  โดย grp0jrre4wbsf3@gmail.com วันที่ 30 ก.ย. 2561 : 5:42:12 PM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 2346
88cf acquisto viagra ticino cheap viagra generic viagra coste australia de viagra
  โดย rozalina.tarasova.91@mail.ru วันที่ 30 ก.ย. 2561 : 5:50:11 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2347
how long online to work 2b9c online online us
  โดย rozalina.tarasova.91@mail.ru วันที่ 30 ก.ย. 2561 : 8:42:21 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2348
viagra substitute generic viagra online pharmacy viagra sale online cheap generic viagra
  โดย werfv62sfh6@gmail.com วันที่ 30 ก.ย. 2561 : 11:16:45 PM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 2349
88cf good choice real viagra buy viagra online viagra we like it generic viagra now
  โดย rozalina.tarasova.91@mail.ru วันที่ 01 ต.ค. 2561 : 9:46:02 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2350
100mg viagra is there a generic for viagra viagra 100mg viagra online canada
  โดย gw43her4gsh2@gmail.com วันที่ 02 ต.ค. 2561 : 12:06:37 AM น. IP : 178.159.37.39

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com