แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com




โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 2251
auto loans loans online cash loan advance loans for bad credit
  โดย tnuk*5sd5hoi@gmail.com วันที่ 22 ส.ค. 2561 : 7:02:44 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2252
cialis endurance [url=http://cialisr*ss.com/]buy cialis[/url] cialis online pharmacy comprar cialis online andorra
  โดย wladlen.mawrishin@mail.ru วันที่ 22 ส.ค. 2561 : 7:47:39 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 2253
online instant payday loans loan payday loans direct lender no credit check online payday loans
  โดย njaw*3dsggjri@gmail.com วันที่ 23 ส.ค. 2561 : 3:43:35 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2254
quick payday loans online https://applygoleader.com/ direct lender payday loans legitimate payday loans online no credit check
  โดย dfdsf3235ffr@gmail.com วันที่ 26 ส.ค. 2561 : 1:05:59 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2255
order cialis online http://cialpharmedi.com/ non prescription cialis cialis
  โดย ersdg11ei@gmail.com วันที่ 26 ส.ค. 2561 : 1:46:03 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2256
cialis online no prescription http://cialisovnnc.com/ cialis pill generic cialis online
  โดย uikl0efwgvdi@gmail.com วันที่ 27 ส.ค. 2561 : 3:30:37 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2257
fast cash loan https://applygopayday.com/ a fa*less payday loan payday loans online no credit check instant approval
  โดย 0pgsddv3gscr@gmail.com วันที่ 28 ส.ค. 2561 : 2:23:08 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2258
loan calculators https://applygoleader.com/ loans payday loans payday loan near me
  โดย dfdsf3235ffr@gmail.com วันที่ 28 ส.ค. 2561 : 4:08:52 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2259
buy viagra online without prescription http://viagraveikd.com/ over the counter viagra viagra without prescription
  โดย ersdg1vd1ei@gmail.com วันที่ 28 ส.ค. 2561 : 3:42:49 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2260
price of viagra https://viagrapbna.com/ over the counter viagra generic viagra usa
  โดย tnuk*gwa10hoi@gmail.com วันที่ 28 ส.ค. 2561 : 4:38:57 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2261
cialis tadalafil http://valcialisns.com/ what is tadalafil buying cialis online safe
  โดย dfdsf32dg35ffr@gmail.com วันที่ 30 ส.ค. 2561 : 2:01:18 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2262
viagra spam https://footstepsunltd.com/ name brand viagra viagra online canada
  โดย vcolldsdgsdds01@gmail.com วันที่ 31 ส.ค. 2561 : 1:53:40 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2263
cialis coupon where can i buy cialis generic cialis online buy cialis online cialis soft tabs buy cialis online reddit cialis soft buy cialis cheap tadalafil 20mg how to buy cialis non prescription cialis online pharmacy cialis
  โดย vcolldswg501@gmail.com วันที่ 01 ก.ย. 2561 : 11:00:23 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2264
what does viagra do viagra generic viagra use is there a generic for viagra best price viagra canadian generic viagra effects of viagra when will generic viagra be available buy cheap generic viagra cheap viagra online viagra prescription online generic viagra for sale
  โดย rgeyjhjuydgzvcr@gmail.com วันที่ 03 ก.ย. 2561 : 3:53:47 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2265
pfizer viagra viagra online prescription free online order viagra order viagra online
  โดย gshweei@gmail.com วันที่ 03 ก.ย. 2561 : 4:44:41 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2266
cialis 20 mg buy cialis online cheap cialis no prescription buying cialis online usa buy tadalafil 20mg price buy generic cialis online cheap tadalafil cialis buy online purchase cialis buy cialis online cheap online cialis online cialis
  โดย uisdhgfdj6di@gmail.com วันที่ 04 ก.ย. 2561 : 6:09:08 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2267
female viagra pill viagra online usa viagra online best place to buy generic viagra online what does viagra do when does viagra go generic viagra brand name viagra online prescription free discount viagra buy viagra online online generic viagra generic viagra for sale
  โดย dshsrbshb@gmail.com วันที่ 05 ก.ย. 2561 : 2:50:43 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2268
buy viagra when will generic viagra be available cheap viagra 100mg generic name for viagra
  โดย gshwegwe4ei@gmail.com วันที่ 05 ก.ย. 2561 : 9:50:54 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2269
viagra generic brand is there a generic for viagra viagra tablets for sale buy generic viagra
  โดย vcollafdswg5sb01@gmail.com วันที่ 06 ก.ย. 2561 : 3:43:29 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2270
cialis 5mg cash advance quick cialis soft order cialis online
  โดย vfbdjbgdsgwg4f2vi@gmail.com วันที่ 06 ก.ย. 2561 : 7:38:24 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2271
acquistare viagra in francia viagra cheap viagra soft tabs cialis viagra oh levitra
  โดย tyurikov_matvej@mail.ru วันที่ 07 ก.ย. 2561 : 12:34:54 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 2272
viagra generic cheapest generic viagra viagra prescription online online pharmacy viagra
  โดย gshwegwen4ei@gmail.com วันที่ 07 ก.ย. 2561 : 5:40:00 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2273
viagra 100mg viagra online canada viagra generic generic viagra for sale
  โดย shd6h45hhw23b01@gmail.com วันที่ 07 ก.ย. 2561 : 11:37:03 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2274
price viagra generic viagra reviews generic viagra sildenafil viagra online canadian pharmacy
  โดย uisdhgfdj6dsndd13i@gmail.com วันที่ 08 ก.ย. 2561 : 7:36:04 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2275
canada generic pharmacy cialis cost canada canadian pharmacies online canadian generic viagra pharmacy canadian pharmacy.reviews canadian pharmacies online buy canada drugs canadian pharmacies shipping usa canadian pharmacies online canada shopping online www thecanadianpharmacy com canadian pharmacies online best canadian pharmacy online canadian cheap viagra canadian pharmacies online buying medication canada canadian generics canadian pharmacies online canadian pharmacy cialis www.canadadrugsonline.com canada super drugstore canada super drugstore canadian pharmacies online globalpharmacycanada com cheap viagra canada www canadianpharmacy com canadian pharmacies online online pharmacy canada
  โดย treatrkj@gmail.com วันที่ 09 ก.ย. 2561 : 9:41:59 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 2276
canadian pharmacy no prescription sildenafil online viagra price cheap usa find genaric cialis 800mg.
  โดย mitchmichelino@gmail.com วันที่ 10 ก.ย. 2561 : 11:17:00 PM น. IP : 31.184.236.51

ความคิดเห็นที่ 2277
canadian pharmacy cialis 5 mgcanadian pharcharmy onlinenorthwest pharmacy canadacanada pharmacy 24hsupreme suppliersonlinepharmacysky pharmacy reviewme*ican pharmacy no prescription needed canadian pharcharmy onlinepharmacy r* one
  โดย richmondsalivan@gmail.com วันที่ 10 ก.ย. 2561 : 11:32:16 PM น. IP : 31.184.236.96

ความคิดเห็นที่ 2278
payday loan brokers online loans for bad credit payday america online loans no credit check instant approval
  โดย dshsc*k7dartb@gmail.com วันที่ 13 ก.ย. 2561 : 12:58:10 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2279
best payday loan payday loans cash advances debt consolidation companies online cash advance
  โดย sdg34hahfvi@gmail.com วันที่ 13 ก.ย. 2561 : 2:29:25 AM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 2280
consolidate credit cards online loans payday loans and no credit check fast online loans
  โดย shsj7dartb@gmail.com วันที่ 13 ก.ย. 2561 : 5:19:30 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2281
american payday loans $1500 payday loans best payday loan online checks cashed payday loans
  โดย shajt5ddg7@gmail.com วันที่ 13 ก.ย. 2561 : 8:06:21 PM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 2282
viagra mas efectivo discount viagra discount viagra viagra sellers uk
  โดย zhenya.kilin.1996@mail.ru วันที่ 15 ก.ย. 2561 : 3:51:53 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2283
buy viagra canada order viagra online buy viagra online no prescription viagra online prescription free
  โดย shsj7darsddtb@gmail.com วันที่ 15 ก.ย. 2561 : 11:18:34 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2284
find cheap viagra in canada buy viagra online buy viagra viagra e ormoni
  โดย zhenya.kilin.1996@mail.ru วันที่ 15 ก.ย. 2561 : 11:50:13 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2285
Reputable Canadian Mail Order Pharmacies canadian pharmacy canadian pharmacy online no script canadianhealthacaremall.com ed medications list of legitimate canadian pharmacies canada pharmacy online canadian pharmacy nizagara canadian pharmacy without prescritption sky pharmacy online
  โดย magicdarren@gmail.com วันที่ 16 ก.ย. 2561 : 1:40:00 AM น. IP : 31.184.236.91

ความคิดเห็นที่ 2286
viagra canada viagra online generic online order viagra online generic viagra
  โดย sjg4radgv34h2@gmail.com วันที่ 16 ก.ย. 2561 : 7:51:30 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2287
Home Page pharmacy r* one review online pharmacy no prescription canadian health care mall ED Medication canadian pharmacies supreme suppliers mumbai india nizagara ordering viagra online canadian pharmacy canadian pharm support group
  โดย magicdarren@gmail.com วันที่ 16 ก.ย. 2561 : 9:50:22 AM น. IP : 31.184.236.91

ความคิดเห็นที่ 2288
Canada Pharmacies Free Shipping canadian pharmacy cialis canadian pharmacy viagra canadian health care mall purchase ed medications best pharmacy in canada supreme suppliers mumbai nizagara vs viagra cialis online canada canadian pharmacy online no script
  โดย magicdarren@gmail.com วันที่ 16 ก.ย. 2561 : 2:05:07 PM น. IP : 31.184.236.91

ความคิดเห็นที่ 2289
buy viagra aberdeen http://buyviagrarsonline.com/ - generic viagra discount viagra rhine viagra 100 mg
  โดย zhenya.kilin.1996@mail.ru วันที่ 16 ก.ย. 2561 : 4:14:17 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2290
le mieu* viagra en inde http://buyviagrarsonline.com/ - viagra online viagra buy viagra cnadian pharmacy
  โดย zhenya.kilin.1996@mail.ru วันที่ 17 ก.ย. 2561 : 12:10:36 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2291
my canadian pharmacy online order prescriptions canada canadian pharmacies online top rated canadian pharmacies online viagra generic canada canadian pharmacies online canadian viagra cheap canada r* com canadian pharmacies online cialis canada viagra canada canadian pharmacies online canadian pharmacy uk canada r* online canadian pharmacies online canada online drugs best canadian pharmacy online canadian pharmacies online medicationscanada com cheap canadian pharmacies www canadadrugpharmacy com canada med canadian pharmacies online canadian pharmacy viagra + cialis canadian pharmacy world viagra generic canada canadian pharmacies online canadian drug online pharmacy
  โดย treatrzt@gmail.com วันที่ 17 ก.ย. 2561 : 2:13:12 AM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 2292
Legitimate Canadian Mail Order Pharmacies canadian pharmacy support team canadian pharmacies canadianhealthacaremall.com buy ed medications uk canada pharmacy supreme suppliers viagra buy nizagara online canada viagra canadian pharmacies mail order
  โดย magicdarren@gmail.com วันที่ 17 ก.ย. 2561 : 3:08:00 AM น. IP : 31.184.236.91

ความคิดเห็นที่ 2293
viagra soft tabs cheap generic viagra natural viagra alternatives cheap generic viagra
  โดย gwesj1gs3vsi@gmail.com วันที่ 17 ก.ย. 2561 : 4:36:53 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2294
viagra online canada pfizer viagra viagra buy very good site buying viagra
  โดย zhenya.kilin.1996@mail.ru วันที่ 17 ก.ย. 2561 : 5:58:20 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2295
only today viagra prescription http://buyviagrarsonline.com/ - cheap viagra discount viagra cheap genuiene viagra
  โดย zhenya.kilin.1996@mail.ru วันที่ 17 ก.ย. 2561 : 7:45:02 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2296
10 mg cialis vs 20 mg http://cialisgoonlinea.com/ - generic cialis online buy cialis online order cheap cialis 10mg
  โดย lyuda.gustova.80@mail.ru วันที่ 17 ก.ย. 2561 : 2:39:04 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2297
cialis c20 review http://cialisgoonlinea.com/ - cialis online generic cialis cialis 5 mg foro
  โดย lyuda.gustova.80@mail.ru วันที่ 17 ก.ย. 2561 : 9:37:49 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2298
canada generic drugs www canadapharmacyonline com canadian pharmacies online canada drugs united cialis canada generic canadian pharmacies online canadian pharcharmy online reviews canada prescription canadian pharmacies online best canadian pharmacy canadian drug companies canadian pharmacies online prescriptions online canada canadian pharmacy.com canadian pharmacies online buy medicine canada pharma canada canadian pharmacies online canadapharmacy24h com viagra generic canada canadian cialis generic best canadian online pharmacy reviews canadian pharmacies online canadian online pharmacy cialis prescription canada buy cialis cheap canada canadian pharmacies online www canadapharmacyonline com
  โดย treatr3z@gmail.com วันที่ 17 ก.ย. 2561 : 11:23:03 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 2299
cialis order generic http://cialisgoonlinea.com/ - buy cialis online buy generic cialis cialis in gelsenkirchen
  โดย lyuda.gustova.80@mail.ru วันที่ 19 ก.ย. 2561 : 6:28:27 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2300
generic cialis viagra generic cheap tadalafil where can i buy cialis
  โดย gwesj1gs3gsbvsi@gmail.com วันที่ 19 ก.ย. 2561 : 3:36:19 PM น. IP : 178.159.37.80

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง




แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com