แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 2201
renting with bad credit http://paydayemh.com/ - payday loans online loans for bad credit hardmoney loan
  โดย alfred.tuzulukow@mail.ru วันที่ 13 ส.ค. 2561 : 4:41:14 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2202
levitra medikament canadian pharmacy online ship to usa sildenafil citrate 100mg levitra 5mg side effects pharmacy specialist clomid twins levitra deafness
  โดย uikjjos3c@gmail.com วันที่ 13 ส.ค. 2561 : 9:54:04 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2203
sildenafil venta 2011 levitra free trial voucher cheap cialis kamagra oral jelly kaufen gรผnstig walgreens pharmacy hours sunday cialis reviews kamagra foro
  โดย fshth72gsdfdf@gmail.com วันที่ 13 ส.ค. 2561 : 11:05:59 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2204
sildenafil causa dependencia walmart pharmacy odessa t* cialis 20 mg levitra buy canada levitra effective duration cialis brand pharmacy tech salary canada
  โดย 0pgfjgg3r@gmail.com วันที่ 14 ส.ค. 2561 : 2:10:00 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2205
jual levitra jakarta tadalafil chewable tablets 20 mg cialis tadalafil viagra cialis levitra dosage generic propecia cialis prescription erosfilm sildenafil 50 mg
  โดย jojojolpfsdf33i@gmail.com วันที่ 14 ส.ค. 2561 : 2:30:51 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2206
using levitra with alcohol sildenafil bijwerkingen cialis generic kamagra kaufen in berlin canada drug pharmacy coupon tadalafil online tadalafil facts
  โดย asdgfrw4ds2hffr@gmail.com วันที่ 14 ส.ค. 2561 : 2:33:05 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2207
cvs caremark specialty pharmacy prior authorization form how do i take clomiphene citrate 50 mg viagra prices how long before intercourse should you take levitra matlock pharmacy buy viagra online avanafil vs sildenafil
  โดย wg5yhygy3jgs0@gmail.com วันที่ 14 ส.ค. 2561 : 2:35:49 AM น. IP : 178.137.82.233

ความคิดเห็นที่ 2208
payday loans oregon online http://paydayemh.com/ - payday e*press pay day loans real payday loans in georgia
  โดย alfred.tuzulukow@mail.ru วันที่ 14 ส.ค. 2561 : 2:53:34 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2209
a*io sildenafil levitra kaรง lira canadian pharmacy cialis pharmacy technician trainee cvs walgreens pharmacy drive thru hours kamagra online zithroma* reactions
  โดย bhgrtys8kj9jei@gmail.com วันที่ 14 ส.ค. 2561 : 5:36:23 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2210
first cash advance detroit mi personal loans payday e*press gmcu personal loans
  โดย alfred.tuzulukow@mail.ru วันที่ 14 ส.ค. 2561 : 6:20:22 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2211
how to use sildenafil citrate how hard is it to get into pharmacy school viagra online family pharmacy jonesboro la tadalafil chirality viagra for women levitra how long it lasts
  โดย shdfjdddsdg4i@gmail.com วันที่ 14 ส.ค. 2561 : 8:16:37 AM น. IP : 178.137.82.233

ความคิดเห็นที่ 2212
payday loan huntsville t* http://paydayemh.com/ - payday loans loans for bad credit best Tennessee cash advance
  โดย alfred.tuzulukow@mail.ru วันที่ 14 ส.ค. 2561 : 12:15:54 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2213
purchase clomid 100mg pulmonary hypertension and sildenafil https://footstepsunltd.com/ wirkstoff sildenafil cialis galantis pharmacy zip https://footstepsunltd.com/ contraindicaciones del sildenafil en diabeticos
  โดย sg0p0pgjri@gmail.com วันที่ 14 ส.ค. 2561 : 2:03:19 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2214
instant cash loans georgia loans for bad credit cash advance payday loans oregon online
  โดย alfred.tuzulukow@mail.ru วันที่ 14 ส.ค. 2561 : 5:12:43 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2215
kaiser daly city pharmacy kamagra sevilla viagra sildenafil dr. simi chile kamagra effects women viagra buy levitra vardenafil
  โดย fre34fegei@gmail.com วันที่ 15 ส.ค. 2561 : 4:15:03 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2216
can i take viagra and levitra together canadian overnight pharmacy reviews viagra without a doctor prescription usa target pharmacy prices levitra precio oficial ๏ปฟviagra without a doctor prescription walmart pharmacy auburn maine
  โดย 67io9fshq1ti@gmail.com วันที่ 15 ส.ค. 2561 : 5:10:54 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2217
kamagra jel kullanฤฑmฤฑ levitra before after viagra online who discovered clomiphene sildenafil vrouwen online viagra heb pharmacy midland t*
  โดย uikjjosplqzc@gmail.com วันที่ 15 ส.ค. 2561 : 10:01:46 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2218
tadalafil every other day pastilla kamagra para que sirve generic viagra online priligy sildenafil 100 mg review generic viagra pharmacy technician certification florida
  โดย thsvs11jei@gmail.com วันที่ 16 ส.ค. 2561 : 5:47:14 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2219
viagra 100mg sildenafil pfizer clomid buy online no prescription online generic viagra kamagra use kamagra szavatossรกgi idล‘ viagra generic buy sildenafil citrate online usa
  โดย sdgtjsd26df@gmail.com วันที่ 16 ส.ค. 2561 : 11:48:55 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2220
me*ico pharmacy steroid single-dose pharmacokinetics of clomiphene citrate in normal volunteers online viagra pharmacy university pramil forte sildenafil 100mg buy viagra online le*ington pharmacy
  โดย dfgtrw62gjri@gmail.com วันที่ 16 ส.ค. 2561 : 1:21:46 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2221
levitra mint viagra levitra eller cialis viagra levitra chemist warehouse tadalafil and blood pressure generic viagra levitra 20mg preiswert
  โดย saolpfsdf33i@gmail.com วันที่ 16 ส.ค. 2561 : 3:23:04 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2222
clomid effects ovulation tecnoma* sildenafil 50 mg cialis price can i buy levitra at walgreens levitra augenprobleme cialis price vls pharmacy
  โดย fdvrrehwr23ffr@gmail.com วันที่ 17 ส.ค. 2561 : 3:18:13 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2223
generic clomid online pharmacy kamagra in combinatie met poppers buy cialis differences between viagra and kamagra pharmacy technician position cialis buy risk of twins with clomiphene
  โดย 0pgfjafgg3r@gmail.com วันที่ 17 ส.ค. 2561 : 3:58:22 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2224
pharmacy bangkok kamagra tadalafil discovery viagra online raw sildenafil citrate sildenafil e hap viagra generic clomiphene din
  โดย yhjkkkidc4h@gmail.com วันที่ 17 ส.ค. 2561 : 6:46:19 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2225
viagra samples https://emtpartsstore.com/ viagra alternative viagra online
  โดย tgyjjy99zc@gmail.com วันที่ 17 ส.ค. 2561 : 10:21:11 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2226
natural alternatives to viagra http://viagraazmhj.com/ order generic viagra viagra
  โดย thsvs1dd1gjei@gmail.com วันที่ 18 ส.ค. 2561 : 6:19:56 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2227
cheap generic viagra http://viagraoahvfn.com/ buy cheap viagra online generic viagra
  โดย sdgtjsdd2v6df@gmail.com วันที่ 18 ส.ค. 2561 : 11:21:55 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2228
tadalafil online http://cialisckajrhd.com/ buy tadalafil online generic cialis
  โดย rnuks0@gmail.com วันที่ 18 ส.ค. 2561 : 12:36:22 PM น. IP : 178.137.82.233

ความคิดเห็นที่ 2229
buy viagra online http://viagravkash.com/ name brand viagra generic viagra
  โดย saolpfsdf3vd3i@gmail.com วันที่ 18 ส.ค. 2561 : 2:41:06 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2230
tadalafil http://cialisovnsm.com/ cialis no prescription buy generic cialis online
  โดย sdvsd163gjri@gmail.com วันที่ 18 ส.ค. 2561 : 3:33:58 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2231
generic cialis online http://cialiscials.com/ buy cheap cialis cialis online
  โดย shdfjasfesdg4i@gmail.com วันที่ 18 ส.ค. 2561 : 5:58:51 PM น. IP : 178.137.82.233

ความคิดเห็นที่ 2232
order viagra https://signaturestudiosoc.com/ does viagra work https://signaturestudiosoc.com/
  โดย 0pgfjafggseg3r@gmail.com วันที่ 19 ส.ค. 2561 : 2:07:16 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2233
free viagra https://goal-sport.com/ buy viagra new york https://goal-sport.com/
  โดย reghwr4723ffr@gmail.com วันที่ 19 ส.ค. 2561 : 3:27:06 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2234
cialis canada http://cialisoakdm.com/ tadalafil cialis cialis buy
  โดย yhjkkderkidc4h@gmail.com วันที่ 19 ส.ค. 2561 : 6:12:41 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2235
online cialis http://cialisgretkjss.com/ cialis for sale buy cialis
  โดย fre34fegedwgei@gmail.com วันที่ 19 ส.ค. 2561 : 4:59:02 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2236
what is tadalafil http://cialisserfher.com/ tadalafil citrate generic cialis
  โดย dsvrthdf3i@gmail.com วันที่ 19 ส.ค. 2561 : 5:56:44 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2237
price of viagra http://se*viagen.com/ viagra prescription online generic viagra online
  โดย tgyjjy9dq9zc@gmail.com วันที่ 19 ส.ค. 2561 : 10:50:55 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2238
buy generic viagra http://onlineviaqer.com/ buy viagra online generic viagra online
  โดย sdvg11ei@gmail.com วันที่ 20 ส.ค. 2561 : 6:45:29 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2239
free viagra http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/ buy cheap generic viagra viagra
  โดย sdgtjsdd2vdv6df@gmail.com วันที่ 20 ส.ค. 2561 : 11:09:25 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2240
viagra oral http://bestbuymaleenhancement.com/ buy viagra soft tabs buy viagra
  โดย sdverhg2w343i@gmail.com วันที่ 20 ส.ค. 2561 : 2:18:07 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2241
viagra jelly http://viagrafa.com/ viagra overdose viagra online
  โดย uki9o*sei@gmail.com วันที่ 20 ส.ค. 2561 : 2:27:27 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2242
viagra cost http://viagraeq.com/ viagra viagra cheap
  โดย tnuk*55hoi@gmail.com วันที่ 20 ส.ค. 2561 : 3:25:09 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2243
alternative viagra http://viagrajr.com/ does generic viagra work viagra
  โดย vcolllpfry601@gmail.com วันที่ 20 ส.ค. 2561 : 8:23:32 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2244
buy viagra new york http://viagranerrds.com/ sample viagra viagra price
  โดย 0pgfjafggsegdv3r@gmail.com วันที่ 21 ส.ค. 2561 : 1:42:35 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2245
purchase viagra http://viagrafolec.com/inde*.html viagra professional viagra price
  โดย dfhpqsf3ffr@gmail.com วันที่ 21 ส.ค. 2561 : 2:32:54 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2246
mail order viagra http://viagraid.com/ how long does viagra last viagra online
  โดย sdvg11edvdi@gmail.com วันที่ 21 ส.ค. 2561 : 4:38:19 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2247
buy viagra uk https://obatpasutri-jogja.com/ viagra pill https://obatpasutri-jogja.com/
  โดย kiol*fgr377@gmail.com วันที่ 21 ส.ค. 2561 : 9:15:00 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2248
viagra pills https://almeidacorp.com/ low cost viagra https://almeidacorp.com/
  โดย vfbdje117vi@gmail.com วันที่ 21 ส.ค. 2561 : 12:39:28 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2249
cash loan payday loans online az payday loan laws installment loans
  โดย sgdf777g4i@gmail.com วันที่ 22 ส.ค. 2561 : 5:19:01 PM น. IP : 178.137.82.233

ความคิดเห็นที่ 2250
a quick payday loan loans no credit check online loans no credit check short term loans
  โดย uki9osdg*sei@gmail.com วันที่ 22 ส.ค. 2561 : 6:06:18 PM น. IP : 178.159.37.39

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com