แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 2151
purchase viagra viagra online canada viagra samples online pharmacy viagra
  โดย fdhssdgfdf@gmail.com วันที่ 06 ส.ค. 2561 : 3:11:41 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2152
buy viagra online no prescription viagra online prescription free viagra alternatives online viagra
  โดย dfhhdfhg11jgs0@gmail.com วันที่ 06 ส.ค. 2561 : 3:59:06 PM น. IP : 46.118.155.161

ความคิดเห็นที่ 2153
cialis tadalafil tadalafil cialis daily order cialis online
  โดย dfjgwdgjri@gmail.com วันที่ 06 ส.ค. 2561 : 6:44:52 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2154
buy viagra online cheap viagra online buy online viagra cheap viagra online canadian pharmacy
  โดย hsfhs4772s4i@gmail.com วันที่ 06 ส.ค. 2561 : 6:52:05 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2155
viagra online uk teva generic viagra online pharmacy viagra generic viagra
  โดย shdfjdg4i@gmail.com วันที่ 06 ส.ค. 2561 : 10:34:08 PM น. IP : 46.118.155.161

ความคิดเห็นที่ 2156
prescription drugs for sale online celias online viagra without a doctor prescription free cialis coupon viagra without a doctor prescription usa cialis 20 mg lowest price cialis is cialis tadalafil india celias pills cialis cost cvs cialis by mail in us cialis cialis prescription free buy tadalafil online cialis by mail cialis pharmacy cialis canada how much dose
  โดย recoletek8@gmail.com วันที่ 06 ส.ค. 2561 : 11:32:55 PM น. IP : 46.119.125.166

ความคิดเห็นที่ 2157
visit web site cialis prices http://cialisindiqw.com/ - indian cialis indian cialis cheaper cialis from india
  โดย leonard.obezyaninov@mail.ru วันที่ 07 ส.ค. 2561 : 12:54:09 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2158
cialis ablauf patentschutz generic cialis online indian cialis levitra ads cialis
  โดย leonard.obezyaninov@mail.ru วันที่ 07 ส.ค. 2561 : 3:38:03 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2159
cheap viagra online sildenafil viagra price comparison viagra without prescription
  โดย 0p90og3r@gmail.com วันที่ 07 ส.ค. 2561 : 5:47:51 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2160
cheap viagra canada viagra online generic viagra when will generic viagra be available
  โดย sdfdf113dffr@gmail.com วันที่ 07 ส.ค. 2561 : 6:26:03 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2161
cialis soft generic cialis india cialis tadalafil generic cialis india
  โดย htrw43wgehh@gmail.com วันที่ 07 ส.ค. 2561 : 7:10:53 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2162
original cialis kaufen http://cialisindiqw.com/ - generic cialis online cialis cialis 20 mg canad
  โดย leonard.obezyaninov@mail.ru วันที่ 07 ส.ค. 2561 : 10:55:51 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2163
Look for the on-line drug store's license number, telephone number getting prescriptions canada as well as physical address on the site. Also seek the regulative body that deals with its operations. Many regulative bodies have a listing of signed up pharmacies on their internet site. Phone the pharmacy and check whether a pharmacologist is available to chat with you as well as take your order. canadian r* connection
  โดย ferstalf*1uu4f7@gmail.com วันที่ 08 ส.ค. 2561 : 2:07:53 AM น. IP : 46.118.123.82

ความคิดเห็นที่ 2164
purchase cialis cialis 20mg cheapest cialis cialis 20mg
  โดย hsfhdhfhjgs4i@gmail.com วันที่ 08 ส.ค. 2561 : 6:23:08 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2165
cheap canadian drug Thinking about that numerous American medical generic cialis canada pharmacy medical insurance plans don't cover the cost of medications, and several Americans lack insurance altogether, the high cost of prescription medication could present a major obstacle to helpful therapy. Some people with several or consistent medical troubles have involved rely on more affordable Canadian medications to please their healthcare needs. globalpharmacycanada.com canadian online r*
  โดย pcottrao@gmail.com วันที่ 09 ส.ค. 2561 : 1:04:28 AM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 2166
cvs pharmacy san vicente It is not necessary that a Canadian drug store online abides by CVS Pharmacy all the high quality requirements established by the Canadian regulatory authorities. Of the thousands of online drug stores Cvs Pharmacy operational in the nation, only a few are genuine as well as have the essential licenses. As stated prior to the permit for offering medications is offered by the rural authorities. So the first thing one needs to do is to inspect whether the pharmacy is registered and has the required licenses. If of course, the permit and also enrollment number need to be plainly presented on the Canadian pharmacy online web site.
  โดย cherishry4l@gmail.com วันที่ 09 ส.ค. 2561 : 3:01:25 AM น. IP : 46.118.116.110

ความคิดเห็นที่ 2167
generic cialis cheap cialis cialis 5mg cialis generic
  โดย dffgaunil6e4ei@gmail.com วันที่ 09 ส.ค. 2561 : 3:36:14 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2168
cheap tadalafil cialis buy cheap non prescription cialis cialis buy cheap
  โดย dfjgwsdgdgjri@gmail.com วันที่ 09 ส.ค. 2561 : 4:49:57 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2169
cialis 5mg cialis online cialis online buy cialis without prescription
  โดย 0p90osdgg3r@gmail.com วันที่ 09 ส.ค. 2561 : 6:04:59 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2170
cialis for sale cialis online cialis sale buy cialis without prescription
  โดย sdfdfgsdhffr@gmail.com วันที่ 09 ส.ค. 2561 : 6:38:59 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2171
cialis online pharmacy cialis generic date cialis soft tabs generic for cialis
  โดย sdhtwsadghhh@gmail.com วันที่ 09 ส.ค. 2561 : 10:09:43 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2172
payday loan with unemployment benefits http://fastpaydanow8.com/ - no fa*ing payday advance no fa* payday loan lines credit
  โดย nastasiya.agdavletova@mail.ru วันที่ 09 ส.ค. 2561 : 10:56:12 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 2173
preis cialis once a day http://cialiscanadalnl.com/ - cialis tadalafil online how much it cost for cialis
  โดย yaroslaw.yakovlev@mail.ru วันที่ 09 ส.ค. 2561 : 4:52:18 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2174
walmart pharmacy dickson tn levitra headache prevention online prescription zoloft and levitra sildenafil doses canada online pharmacy alprazolam y sildenafil
  โดย asggsdg3e3ei@gmail.com วันที่ 09 ส.ค. 2561 : 10:48:16 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2175
nombre comercial del tadalafil en argentina sildenafil en dapo*etine online viagra buy levitra online canada sildenafil citrate in natural form generic viagra without a doctor prescription la sante sildenafil spray
  โดย retjrywfhshq1ti@gmail.com วันที่ 09 ส.ค. 2561 : 11:52:24 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2176
i use it cialis blood thinner http://cialiscanadalnl.com/ - buy cialis online tadalafil cialis online prezz
  โดย yaroslaw.yakovlev@mail.ru วันที่ 10 ส.ค. 2561 : 3:41:43 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2177
precio levitra en colombia green kamagra 100mg buy viagra online ne*ofil sildenafil 50 mg kamagra per nachnahme bestellen cheap viagra online canadian pharmacy www levitra 10mg de
  โดย dfnert3fddffjvc@gmail.com วันที่ 10 ส.ค. 2561 : 5:01:21 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2178
comprare cialis in itali canadian cialis calis cheap buy cialis chennai
  โดย yaroslaw.yakovlev@mail.ru วันที่ 10 ส.ค. 2561 : 6:28:33 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2179
il cialis pericolos calis cheap calis cheap cialis 5mg
  โดย yaroslaw.yakovlev@mail.ru วันที่ 10 ส.ค. 2561 : 8:11:58 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2180
tadalafil en venezuela levitra at rite aid order viagra online differenze levitra cialis viagra directions for taking levitra buy generic viagra online sildenafil glibenclamide
  โดย dfffgaunil6sd4ei@gmail.com วันที่ 10 ส.ค. 2561 : 1:00:42 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2181
zumo de cialis me*ico http://cialiscanadalnl.com/ - canadian cialis cialis online cialis uk
  โดย yaroslaw.yakovlev@mail.ru วันที่ 10 ส.ค. 2561 : 2:13:34 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2182
nebenwirkungen bei kamagra what is sildenafil citrate 50 mg best place to buy viagra online selerup sildenafil tadalafil action viagra online uso sildenafil jovenes
  โดย fshth72gfdf@gmail.com วันที่ 10 ส.ค. 2561 : 7:27:15 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2183
levitra generique france buy generic zithroma* no prescription buy cialis online sildenafil citrate tablets erfahrung side effects cialis levitra viagra when does cialis go generic clomiphene buy online uk
  โดย dfhhdfsdhg11jgs0@gmail.com วันที่ 10 ส.ค. 2561 : 7:38:32 PM น. IP : 46.118.155.161

ความคิดเห็นที่ 2184
canadian pharmacy store Considering that numerous American medical canada r* medical insurance policies do not cover the e*pense of medications, and several Americans are without insurance policy entirely, the high rate of prescription medicine could provide a severe challenge to advantageous treatment. Some individuals with several or relentless clinical problems have actually come to depend on less e*pensive Canadian drugs to satisfy their healthcare demands. canadian pharmacy no prescription canada discount drugs
  โดย pcottrpt@gmail.com วันที่ 10 ส.ค. 2561 : 8:43:43 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 2185
comparaison viagra cialis et levitra bestรคll kamagra flashback online viagra wegmans holt road pharmacy sildenafil alejandro generic viagra without a doctor prescription sildenafil en hipertension pulmonar en pediatria
  โดย kalinikr33gjri@gmail.com วันที่ 10 ส.ค. 2561 : 9:59:04 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2186
levitra insert canadian neighbor pharmacy virus generic viagra levitra de 20 miligramos kamagra jelly gรผnstig bestellen viagra online kamagra work for women
  โดย jojojolpf33i@gmail.com วันที่ 10 ส.ค. 2561 : 10:57:35 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2187
levitra with nitrates levitra and back pain generic cialis sildenafil citrate amazon cvs sunday pharmacy hours buy cialis online safely generic cialis tadalafil 20 mg
  โดย shdfjddsdg4i@gmail.com วันที่ 11 ส.ค. 2561 : 2:23:49 AM น. IP : 46.118.155.161

ความคิดเห็นที่ 2188
zithroma* chlamydia woman takes kamagra generic viagra what is usp clomiphene citrate liquid california pharmacy board generic viagra cost cialis levitra genericos
  โดย 0p90osdsdgg3r@gmail.com วันที่ 11 ส.ค. 2561 : 7:59:03 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2189
sildenafil y sus efectos efeito do citrato de sildenafil buy generic viagra online sildenafil ginseng differences between viagra and cialis and levitra viagra online without prescription sildenafil 50mg bula
  โดย gtsdfg234h@gmail.com วันที่ 11 ส.ค. 2561 : 11:17:14 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2190
sildenafil no prescription costco pharmacy medford oregon generic viagra walmart pharmacy onalaska wi harga levitra 20mg prescription drugs online kamagra po jakim czasie dziala
  โดย asshd33ei@gmail.com วันที่ 11 ส.ค. 2561 : 2:30:26 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2191
levitra czas dzialania werkt kamagra ook voor vrouwen canadian pharmacy online sildenafil citrate prices tadalafil solubility enhancement canadian drugs levitra bester preis
  โดย retjrywfhsfdhq1ti@gmail.com วันที่ 11 ส.ค. 2561 : 3:27:27 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2192
accredited canadian pharmacies Taking into consideration that many American medical canadian pharmacy viagra health insurance policies don't cover the e*pense of medications, and also numerous Americans are without insurance policy entirely, the high rate of prescription medication can offer a significant challenge to beneficial therapy. Some people with multiple or consistent medical troubles have concerned depend upon cheaper Canadian drugs to please their health care requirements. canada medicine cheap canada drug
  โดย pcottrt8@gmail.com วันที่ 11 ส.ค. 2561 : 7:28:58 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 2193
levitra nasฤฑl alฤฑnฤฑr how to make sildenafil viagra online prescription free panther* specialty pharmacy sildenafil active ingredients generic viagra online clomiphene cmi
  โดย dfnert3fdddfffjvc@gmail.com วันที่ 11 ส.ค. 2561 : 7:41:05 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2194
bekommt man kamagra in der apotheke cialis tadalafil uk best place to buy generic viagra online levitra cena apoteka bachelors in pharmacy generic for viagra medicamento generico levitra
  โดย asdgfrw42hffr@gmail.com วันที่ 12 ส.ค. 2561 : 12:01:09 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2195
levitra low cost synthesis of clomiphene citrate best place to buy viagra online cvs pharmacy job sildenafil 50 mg biotenk viagra clomiphene and metformin
  โดย kalinikr3sf3gjri@gmail.com วันที่ 12 ส.ค. 2561 : 12:35:56 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2196
cheap drugs canada Considering that countless American clinical canadian government approved pharmacies medical insurance policies do not cover the price of medicines, and numerous Americans lack insurance coverage completely, the high rate of prescription medicine can present a serious obstacle to useful treatment. Some individuals with multiple or relentless clinical troubles have actually pertained to depend upon less e*pensive Canadian medications to satisfy their health care requirements. canadian drugstore online reviews buying drugs canada
  โดย pcottrse@gmail.com วันที่ 12 ส.ค. 2561 : 2:33:35 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 2197
sildenafil bula efeitos colaterais maker of levitra viagra generic 77 canadian pharmacy qu'est ce que le kamagra gel buy viagra 24 hour pharmacy rite aid
  โดย gtsdfg23dds4h@gmail.com วันที่ 13 ส.ค. 2561 : 12:48:17 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2198
silverton pharmacy walls pharmacy viagra generic name levitra nur auf rezept levitra 20mg canada viagra online canadian pharmacy nebenwirkungen sildenafil citrate
  โดย bhgrtyjei@gmail.com วันที่ 13 ส.ค. 2561 : 1:50:09 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2199
walmart pharmacy grants pass california pet pharmacy hayward ca viagra without a doctor prescription usa pueden tomar levitra los hipertensos erowid sildenafil citrate canadian pharmacies kamagra nl veilig
  โดย asshd3eyn3ei@gmail.com วันที่ 13 ส.ค. 2561 : 3:35:15 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2200
comprar sildenafil en barcelona tadalafil 36 canadian pharmacies tadalafil y dapo*etina diferenca viagra levitra cialis [url=http://www.viagenericahecv.com/]canadian pharmacy[/url] mennyibe kerul a levitra
  โดย retjrywfhsfddshq1ti@gmail.com วันที่ 13 ส.ค. 2561 : 4:31:47 PM น. IP : 178.159.37.39

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com