แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 2101
tadalafil 20mg discount cialis cialis no prescription tadalafil reviews
  โดย sfh54sffgdfjgei@gmail.com วันที่ 01 ส.ค. 2561 : 1:23:10 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2102
generic cialis without a prescription cialis website cialis dosage does.generic cialis work generic for cialis 20mg can i buy viagra without a prescription order cialis without a prescription cialis generic levitra without a doctor prescription discount cialis generic drug prices cialis tablets for sale cialis cost daily use cialis cialis without prescription prescription online cialis prescription cialis cost cialis 20 mg usa
  โดย recoleteg7@gmail.com วันที่ 01 ส.ค. 2561 : 6:07:02 AM น. IP : 46.119.125.166

ความคิดเห็นที่ 2103
online generic viagra discount viagra viagra prescription viagra side effects
  โดย gresdg5ghti@gmail.com วันที่ 01 ส.ค. 2561 : 6:22:00 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2104
cost of 20mg cialis at cvs http://2-buh.ru/assets/skachat-drayver-na-blyutuz-dlya-noutbuka-asus-vindovs-10. html cialis generic levitra viagra http://2-buh.ru/assets/minecraft-story-mode-na-android-unlocked.html viagra vs cialis dosages http://2-buh.ru/assets/skachat-prilozhenie-feystyun-na-android.html when will viagra and cialis go generic http://2-buh.ru/assets/android-8-sony-*peria-*z.html compare cialis prices uk http://2-buh.ru/assets/napisat-po-vay-fay-android.html viagra or cialis or levitra which is better http://2-buh.ru/assets/skachat-menyu-recovery-na-android.html viagra e cialis genericos
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 ส.ค. 2561 : 6:57:26 AM น. IP : 31.184.238.124

ความคิดเห็นที่ 2105
buy viagra cheap viagra online viagra tablets viagra for women
  โดย sdgtsgsfdsg43ei@gmail.com วันที่ 01 ส.ค. 2561 : 7:18:26 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2106
The world of work has actually absolutely transformed a large amount in the last few years. Outsourcing and also e*perienced increasing quantities of joblessness have actually led to great turmoils as well as modifications in the work environment. Also mail order pharmacies those that are still fully employed usually discover themselves looking over their shoulders awaiting the a*e to drop. So, e*actly how can people find the appropriate profession? While no job is a 'sure thing,' they could plan for a sought-after, apparently bulletproof career such as pharmacy service technician. canadian pills online
  โดย tulsongsbw@gmail.com วันที่ 01 ส.ค. 2561 : 7:28:46 AM น. IP : 134.249.48.90

ความคิดเห็นที่ 2107
cialis e*tra dosage 100mg capsules http://balashiha.dentalive.ru/cache/programma-dlya-vosstanovleniya-dannih-na-kar te-pamyati-na-android.html black actress in cialis commercial http://balashiha.dentalive.ru/cache/skachat-programmu-dlya-vosstanovleniya-udale nnih-sms-s-android.html cost of levitra vs cialis vs viagra http://balashiha.dentalive.ru/cache/tihomirov-skachat-teplotehnika-teplogazosn abzhenie-i-ventilyatsiya.html price on cialis 5mg at walmart pharmacy
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 ส.ค. 2561 : 5:14:14 PM น. IP : 31.184.238.124

ความคิดเห็นที่ 2108
This is such a relief for me, you have no idea! bad credit no payday loans get a loan This can vary from 3 times daily to 3 times per week. instant online payday loans bad credit loan Pass on this one and do a free search on Google. https://loanseks.org/
  โดย rgdfj34sfehh@gmail.com วันที่ 01 ส.ค. 2561 : 8:20:45 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2109
cialis 20 mg contre indications http://blincovka.ru/666b986674fbb5b3681d000372ff66e32832ed4f/skachat-polnuyu-ver siyu-busuu-dlya-android.html lower cost generic cialis at walgreens http://blincovka.ru/666b986674fbb5b3681d000372ff66e32832ed4f/skachat-na-android- volk-sredi-nas-vse-epizodi.html levitra vs cialis vs viagra drinking http://blincovka.ru/666b986674fbb5b3681d000372ff66e32832ed4f/skachat-pesnyu-gr azhdanskaya-oborona-vintovka-eto-prazdnik.html cialis generico brasil preรงo
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 ส.ค. 2561 : 11:43:46 PM น. IP : 31.184.238.124

ความคิดเห็นที่ 2110
tadalafil dosage cialis professional cialis prescription tadalafil cialis
  โดย weghth42sddf@gmail.com วันที่ 02 ส.ค. 2561 : 2:34:03 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2111
cialis cheap tadalafil cialis online no prescription cialis cost
  โดย ndffdhjggd3r@gmail.com วันที่ 02 ส.ค. 2561 : 4:32:52 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2112
Those who aren't treated for short stature reach an average height of about 4 feet 7 inches 1. debt consolidation loan bad credit loan cash Regular follow-up treatment is e*tremely important after treatment for a brain tumor. payday loans no credit check no fa*ing payday advance online He always had little quirks that came with spending his early years in an abusive situation. site: https://cashena.org/
  โดย hdtu5dewdgjri@gmail.com วันที่ 02 ส.ค. 2561 : 5:07:29 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2113
cheap generic cialis canadian pharmacy http://test3.rbtravel.ru/assets/skachat-proshivku-na-android-dlya-lenovo-a328.ht ml http://test3.rbtravel.ru/assets/skachat-programma-dlya-avtomaticheskogo-dobavlen iya-v-druzya.html http://test3.rbtravel.ru/assets/mortal-kombat-*-dlya-android-fataliti.html http://test3.rbtravel.ru/assets/skripti-dlya-maynkraft-na-androide.html http://test3.rbtravel.ru/assets/skachat-programmi-dlya-prosmotra-3d-filmov-na-ko mpyutere.html http://test3.rbtravel.ru/assets/skachat-igru-malenkiy-kotenok-tom-na-android.h tml
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 ส.ค. 2561 : 5:37:30 AM น. IP : 31.184.238.124

ความคิดเห็นที่ 2114
cialis online pharmacy what is tadalafil tadalafil best price tadalafil online
  โดย sdggrgr4fhdvc@gmail.com วันที่ 02 ส.ค. 2561 : 6:56:27 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2115
tadalafil citrate cialis 5mg generic cialis buy cialis without prescription
  โดย sdggrgr4fhdvc@gmail.com วันที่ 02 ส.ค. 2561 : 8:26:52 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2116
www.cvs pharmacy.com It is not necessary that a Canadian drug store online sticks to Cvs Pharmacy all the quality standards set by the Canadian regulatory authorities. Of the thousands of on-line pharmacies CVS pharmacy functional in the country, just a couple of are genuine and also have the needed licenses. As stated prior to the permit for offering medicines is given by the provincial authorities. So the first thing one ought to do is to e*amine whether the pharmacy is signed up and has the essential licenses. If yes, the certificate as well as registration number must be clearly shown on the Canadian pharmacy online site.
  โดย cherishrygn@gmail.com วันที่ 02 ส.ค. 2561 : 10:08:53 AM น. IP : 46.118.116.110

ความคิดเห็นที่ 2117
tadalafil cialis online no prescription cialis cialis online
  โดย dfghdsv5bs4i@gmail.com วันที่ 02 ส.ค. 2561 : 1:20:22 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2118
generic cialis purchase http://vektorstolitsy.ru/assets/mini-usb-camera-for-android.html viagra cialis cost comparison http://vektorstolitsy.ru/assets/navigatsiya-po-bluetooth-dlya-android.html best prices on cialis 5mg at sam s club http://vektorstolitsy.ru/assets/u-androida-pley-market-a-u-ayfona.html order generic cialis online uk
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 ส.ค. 2561 : 5:32:28 PM น. IP : 31.184.238.124

ความคิดเห็นที่ 2119
debt consolidation programs payday loans no credit check bad credit credit card cash advance lenders personal loan
  โดย gresdg5gashti@gmail.com วันที่ 02 ส.ค. 2561 : 8:42:09 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2120
online viagra cheap viagra viagra dosage viagra reviews
  โดย sfh*zggei@gmail.com วันที่ 03 ส.ค. 2561 : 12:06:43 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2121
Get to your doctor as soon as possible. financial cash advance Charitable Fundraising Authority No. bankruptcy payday loans cash advance america If a clinical diagnosis is made early, a health care provider can effectively treat DHF using fluid replacement therapy. site: https://cashena.org/
  โดย hdtu5dewdgjri@gmail.com วันที่ 03 ส.ค. 2561 : 8:28:42 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2122
herbal alternative viagra viagra prices how viagra works discount viagra
  โดย ndffdhjggsdd3r@gmail.com วันที่ 03 ส.ค. 2561 : 11:34:21 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2123
quick payday loan 1 online payday loans no credit check account now payday loans online payday loans low interest loans
  โดย sddfhg43ei@gmail.com วันที่ 03 ส.ค. 2561 : 5:07:31 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2124
cvs pharmacy It is not important that a Canadian drug store online abides by cvs pharmacy all the top quality requirements set by the Canadian regulatory authorities. Of the thousands of on-line pharmacies cvs pharmacy broad street functional in the country, only a few are real as well as have the needed licenses. As stated prior to the certificate for marketing medications is provided by the provincial authorities. So the first thing one should do is to e*amine whether the drug store is signed up and also has the required licenses. If yes, the license and enrollment number should be plainly displayed on the Canadian drug store online web site.
  โดย cherishryje@gmail.com วันที่ 03 ส.ค. 2561 : 10:32:31 PM น. IP : 46.118.116.110

ความคิดเห็นที่ 2125
generic viagra r* buy viagra viagra generic viagra online
  โดย sfh*zggei@gmail.com วันที่ 04 ส.ค. 2561 : 12:08:42 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2126
personal installment loans poor credit payday loans no credit check instant loans payday advance title loans te*as
  โดย gresdg5gashti@gmail.com วันที่ 04 ส.ค. 2561 : 3:44:02 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2127
canadian pharmacy cialis 20mg canadian online pharmacy best india viagra and price cheap ed meds online ed medicines generic for erectile dysfunction ed medications best ed medication what are the best generic ed drugs online erectile dysfunction medications ed medications compared cheap ed medication ed medications online ed drugs online best erectile dysfunction medication in canada ed drugs meds for ed erectile dysfunction medications sold in canada erectile dysfunction drugs generic ed drugs cheap erectile dysfunction drugs-canada canadian erectile dysfunction drugs ED medication order erectile dysfunction medication generic drugs for erectile dysfunction erectile meds ed drug cost comparison buy erectile dysfunction drugs generic ed medication erectile dysfunction medication prices ed meds on line cheap ed drugs best erectile dysfunction drugs for sale online erectile dysfunction drugs online meds for erectile dysfunction generic ed meds erectile dysfunction drugs canada ed drug best ed drug best deal on ED meds cheap ed meds medication from canada ed erectile dysfunction generic name for ED drugs buy erectile dysfunction drugs online cheap erectile dysfunction medication generic erectile dysfunction medications erectile dysfunction drugs comparison impotence drugs online common drugs for ed generic impotence drugs ed meds cost effective ed drugs canadian erectile dysfunction drugs best pill for erectile dysfunctionerectile dysfunction pills cialis 5mg 30 pack cheap canadian pharmacy nizagara antibiotics on line drugs
  โดย gregstervenomt@gmail.com วันที่ 04 ส.ค. 2561 : 4:56:11 AM น. IP : 31.184.236.51

ความคิดเห็นที่ 2128
skypharmacy sky pharmacy online meds from india cheap ed meds online ed medicines generic for erectile dysfunction ed medications best ed medication what are the best generic ed drugs online erectile dysfunction medications ed medications compared cheap ed medication ed medications online ed drugs online best erectile dysfunction medication in canada ed drugs meds for ed erectile dysfunction medications sold in canada erectile dysfunction drugs generic ed drugs cheap erectile dysfunction drugs-canada canadian erectile dysfunction drugs ED medication order erectile dysfunction medication generic drugs for erectile dysfunction erectile meds ed drug cost comparison buy erectile dysfunction drugs generic ed medication erectile dysfunction medication prices ed meds on line cheap ed drugs best erectile dysfunction drugs for sale online erectile dysfunction drugs online meds for erectile dysfunction generic ed meds erectile dysfunction drugs canada ed drug best ed drug best deal on ED meds cheap ed meds medication from canada ed erectile dysfunction generic name for ED drugs buy erectile dysfunction drugs online cheap erectile dysfunction medication generic erectile dysfunction medications erectile dysfunction drugs comparison impotence drugs online common drugs for ed generic impotence drugs ed meds cost effective ed drugs canadian erectile dysfunction drugs best erectile dysfunction pillsed medication cialis online cheap canadian pharmacy 24h buy nizagara india buy amo*icillin antibiotic online canadian pharmacy support team
  โดย gregstervenomt@gmail.com วันที่ 04 ส.ค. 2561 : 5:15:17 AM น. IP : 31.184.236.51

ความคิดเห็นที่ 2129
skypharmacy canadian pharmacy no prescription prednisolone india cheap ed meds online ed medicines generic for erectile dysfunction ed medications best ed medication what are the best generic ed drugs online erectile dysfunction medications ed medications compared cheap ed medication ed medications online ed drugs online best erectile dysfunction medication in canada ed drugs meds for ed erectile dysfunction medications sold in canada erectile dysfunction drugs generic ed drugs cheap erectile dysfunction drugs-canada canadian erectile dysfunction drugs ED medication order erectile dysfunction medication generic drugs for erectile dysfunction erectile meds ed drug cost comparison buy erectile dysfunction drugs generic ed medication erectile dysfunction medication prices ed meds on line cheap ed drugs best erectile dysfunction drugs for sale online erectile dysfunction drugs online meds for erectile dysfunction generic ed meds erectile dysfunction drugs canada ed drug best ed drug best deal on ED meds cheap ed meds medication from canada ed erectile dysfunction generic name for ED drugs buy erectile dysfunction drugs online cheap erectile dysfunction medication generic erectile dysfunction medications erectile dysfunction drugs comparison impotence drugs online common drugs for ed generic impotence drugs ed meds cost effective ed drugs canadian erectile dysfunction drugs ed drugserectile dysfunction medications buy cialis online cheap online pharmacy nizagara tablets antibiotic with out an r* onlinepharmacy
  โดย gregstervenomt@gmail.com วันที่ 04 ส.ค. 2561 : 5:16:30 AM น. IP : 31.184.236.51

ความคิดเห็นที่ 2130
blackcialis.com Rhine Inc in India primatene mist canada Viagra Sample Pack best price on viagra 100mg canadian pharmacy 24h canada pharmacy meds canadian pharmacy brand viagra canadian pharm support group north american pharmacy ma*ifort zima* 100mg Viagra Sample Pack 247 overnight pharmacy canadian canadian pharmacies cheapest indian prices for nizagara snovitra super power no prescription
  โดย donaldroomertec@yahoo.com วันที่ 04 ส.ค. 2561 : 6:04:45 AM น. IP : 31.184.236.91

ความคิดเห็นที่ 2131
sky pharmacy canada canada pharmacy online buy atomo*etine online india cheap ed meds online ed medicines generic for erectile dysfunction ed medications best ed medication what are the best generic ed drugs online erectile dysfunction medications ed medications compared cheap ed medication ed medications online ed drugs online best erectile dysfunction medication in canada ed drugs meds for ed erectile dysfunction medications sold in canada erectile dysfunction drugs generic ed drugs cheap erectile dysfunction drugs-canada canadian erectile dysfunction drugs ED medication order erectile dysfunction medication generic drugs for erectile dysfunction erectile meds ed drug cost comparison buy erectile dysfunction drugs generic ed medication erectile dysfunction medication prices ed meds on line cheap ed drugs best erectile dysfunction drugs for sale online erectile dysfunction drugs online meds for erectile dysfunction generic ed meds erectile dysfunction drugs canada ed drug best ed drug best deal on ED meds cheap ed meds medication from canada ed erectile dysfunction generic name for ED drugs buy erectile dysfunction drugs online cheap erectile dysfunction medication generic erectile dysfunction medications erectile dysfunction drugs comparison impotence drugs online common drugs for ed generic impotence drugs ed meds cost effective ed drugs canadian erectile dysfunction drugs ed drugserectile dysfunction meds cialis online cheap canadian online pharmacy where to buy nizagara tetracycline antibiotics for sale cheap drugs
  โดย gregstervenomt@gmail.com วันที่ 04 ส.ค. 2561 : 6:17:00 AM น. IP : 31.184.236.51

ความคิดเห็นที่ 2132
cialis dosage 10mg daily use https://rbtravel.ru/assets/skachat-igru-lego-stroim-gorod-na-android.html https://rbtravel.ru/assets/skachat-knigu-darya-snezhnaya-osnovnie-pravila-razved chika.html https://rbtravel.ru/assets/anastasiya-megr-skachat-dlya-android.html https://rbtravel.ru/assets/shnol-geroi-zlodei-konformisti-otechestvennoy-nauki-s kachat.html https://rbtravel.ru/assets/robot-po-imeni-chappi-skachat-na-android-v-horoshem-k achestve.html https://rbtravel.ru/assets/anisimov-rizhenkov-charkin-grazhdanskoe-pravo-skach at.html
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ส.ค. 2561 : 6:39:49 AM น. IP : 31.184.238.124

ความคิดเห็นที่ 2133
buy viagra online at viagra online viagra patent viagra without prescription
  โดย hdtu5ddsewdgjri@gmail.com วันที่ 04 ส.ค. 2561 : 9:41:53 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2134
cialis uses and side effects http://decorblaze.ru/aja*/skachat-knigu-po-matematike-5-klass-merzlyak-polonskiy .html cialis 5mg price walgreens http://decorblaze.ru/aja*/igra-the-sims-3-dlya-android.html cialis generic ebay http://decorblaze.ru/aja*/root-prava-android-422-na-planshet.html cialis commercial british woman
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ส.ค. 2561 : 10:58:48 PM น. IP : 31.184.238.124

ความคิดเห็นที่ 2135
canadian pharcharmy online online canadian pharmacy canada pharmacy 24 hour drug store canadian pharmacies supreme suppliers mumbai 400 058 india supremesuppliers levitra from canada sky pharmacy rhine inc generics levothyro*ine canada 24h
  โดย delbertmonroe@hotmail.com วันที่ 05 ส.ค. 2561 : 1:38:20 AM น. IP : 31.184.236.58

ความคิดเห็นที่ 2136
viagra online viagra order order generic viagra buy cheap viagra
  โดย sdggrgr4fhdfhdvc@gmail.com วันที่ 05 ส.ค. 2561 : 1:50:58 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2137
my canadian pharcharmy no prescription pharmacy canadian pharmacy cialis canada pharmacy suhagra supreme suppliers supreme suppliers in india canadian pharmacy generic viagra usa pharmacy no script rhineinc.in levothyro*ine
  โดย delbertmonroe@hotmail.com วันที่ 05 ส.ค. 2561 : 2:05:09 AM น. IP : 31.184.236.58

ความคิดเห็นที่ 2138
cialis viagra overnight delivery canadian pharmacy Canadian Health & Care Mall rhine inc. online viagra prescription canadian pharmacy cialis india pharmacy online medicines order my childs add medicine online erectile dysfunction drugs
  โดย rodolfma*@hotmail.com วันที่ 05 ส.ค. 2561 : 3:08:07 AM น. IP : 31.184.236.54

ความคิดเห็นที่ 2139
buy viagra cheap sildenafil dosage order viagra sildenafil 100 mg
  โดย sdggrgr4fhdfhdvc@gmail.com วันที่ 05 ส.ค. 2561 : 3:15:16 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2140
cheap viagra canada pharmacy 24 hour drug store canadian health online rhine inc pharmacy can i buy viagra without a prescription canadian pharmacy 24h generic viagra india first medicine online pharmacy shop free ed medicine samples ed drugs compared
  โดย rodolfma*@hotmail.com วันที่ 05 ส.ค. 2561 : 3:29:34 AM น. IP : 31.184.236.54

ความคิดเห็นที่ 2141
viagra overnight shipping canadian pharmacy online no script thecanadianhealthaandcaremall.ru rhine inc. viagra no prescription north american pharmacy india cialis sales online online pharmacy panic attack medicines firstmedicine on line pharmacy store best ed drug
  โดย rodolfma*@hotmail.com วันที่ 05 ส.ค. 2561 : 3:29:56 AM น. IP : 31.184.236.54

ความคิดเห็นที่ 2142
buy viagra online canadian pharmacy cialis 20mg Online Pharmacy rhine inc in india order viagra no prescription online online pharmacy r* dth 24 b kamal kunj mumbai india buy medicine from cannada orlistat ed medicine generic ed drugs online
  โดย rodolfma*@hotmail.com วันที่ 05 ส.ค. 2561 : 4:35:55 AM น. IP : 31.184.236.54

ความคิดเห็นที่ 2143
best price viagra viagra without a prescription buy viagra online canada viagra
  โดย ndffdhjggsdd3r@gmail.com วันที่ 05 ส.ค. 2561 : 9:05:06 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2144
cheap viagra viagra online discount generic viagra buy viagra
  โดย dfghdssdv5bs4i@gmail.com วันที่ 05 ส.ค. 2561 : 9:27:49 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2145
viagra without prescription viagra side effects of viagra viagra online without prescription
  โดย sdfgjdvdsgsdg3dffr@gmail.com วันที่ 05 ส.ค. 2561 : 1:44:28 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2146
viagra dose sildenafil what happens if a girl takes viagra viagra online canada
  โดย sddfhgdfh43ei@gmail.com วันที่ 05 ส.ค. 2561 : 7:45:19 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2147
buy cheap viagra generic viagra india viagra generic online order viagra online
  โดย gresdg5gadsfhshti@gmail.com วันที่ 05 ส.ค. 2561 : 8:42:35 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2148
order viagra online generic viagra viagra samples generic viagra
  โดย dfnert32dvc@gmail.com วันที่ 06 ส.ค. 2561 : 1:57:54 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2149
viagra free samples when will generic viagra be available try viagra for free generic viagra
  โดย dffge4ei@gmail.com วันที่ 06 ส.ค. 2561 : 9:54:14 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2150
cheapest cialis online in nz http://cialisindiqw.com/ - cialis india buy cialis cialis ho levitr
  โดย leonard.obezyaninov@mail.ru วันที่ 06 ส.ค. 2561 : 2:05:41 PM น. IP : 94.130.112.1

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com