แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 2051
Pregnant women who have genital herpes due to either herpes simple* virus 2 HSV-2 or herpes simple* virus 1 HSV-1 have an increased risk for miscarriage, premature labor, inhibited fetal growth, or transmission of the herpes infection to the infant either in the uterus or at the time of delivery. canadian pharmacy viagra http://kaeviagraon.com/ generic viagraOther se*ually transmitted diseases STDs : Infection with other STDs such as chlamydia, syphilis or gonorrhea makes infection with HPV more likely. Read more Sentinel lymph node biopsy An SLNB is most often done to see if skin cancer melanoma or breast cancer has spread. Five-Year Survival 85 to 95 percent.
  โดย j6e35gsgsei@gmail.com วันที่ 24 ก.ค. 2561 : 10:15:59 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2052
cialis coupon tadalafil online tadalafil tablets generic cialis
  โดย erhjerj5bdddf@gmail.com วันที่ 24 ก.ค. 2561 : 11:09:52 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2053
This month was poor planning on my part, admittedly. viagra brands https://ouarzazatefilmcommission.com/ viagra online without prescriptionThe treatment you have will depend on your personal circumstances, such as your general health, age and if the cancer has spread. Unwanted effects—dry mouth, drowsiness and an*iety—were generally mild or moderate in intensity. Trigeminal schwannomas are similar e*cept that their presentation, location, and treatment reflect their origin from the fifth rather than the eighth cranial nerve.
  โดย reg4hgdfdsffgei@gmail.com วันที่ 25 ก.ค. 2561 : 5:44:46 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2054
Look for the on-line pharmacy's permit number, telephone number canadian r* and also physical address on the website. Also look for the regulatory body that cares for its operations. A lot of regulative bodies have a listing of signed up pharmacies on their web site. Phone the drug store and check whether a pharmacist is offered to talk with you and take your order. canada r* cialis
  โดย ferstalfeb919re@gmail.com วันที่ 25 ก.ค. 2561 : 6:57:59 AM น. IP : 46.118.123.82

ความคิดเห็นที่ 2055
I also want to do this as a lactovegetarian... lowest viagra price http://kaeviagraon.com/ buy female viagraChildren tend to have higher fevers. In newborns, the condition is found when first breastfeeding and can cause jaundice and other problems. Kids are unable to have a fundamental understanding that both se*es have breast tissue and nipples!
  โดย j6e35gsgsei@gmail.com วันที่ 25 ก.ค. 2561 : 9:21:10 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2056
viagra pills generic viagra online female viagra pills viagra generic online
  โดย dfghy4i@gmail.com วันที่ 25 ก.ค. 2561 : 11:47:16 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2057
Vaginal infections vaginitis Learn the leading causes and types of vaginal infections, and what to do about them. viagra uk sales https://footstepsunltd.com/ natural alternative to viagraThe gain or loss of an entire chromosome can occur through errors in mitosis. Causes Symptoms Early cervical cancer may not have symptoms. If your answers were usually in the second category, it's most likely a cold.
  โดย grewgfdhti@gmail.com วันที่ 25 ก.ค. 2561 : 12:33:55 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2058
We discovered very early on that my baby was very sensitive to any dairy consumption by me he would scream and cry for hours with horrible gas and bloating and diarrhea and eczema. generic viagra india http://alecdviagajafuk.com/ viagra informationSmaller hernias are usually repaired by an operation which simply closes the defect with stitches. Laparoscopy with cholangiography should only be done in centers with e*pertise in this procedure. The products we received work great and our se* life has never been better.
  โดย rtsfdghhsfehh@gmail.com วันที่ 25 ก.ค. 2561 : 7:01:42 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2059
Everything has actually transformed dramatically in the past few decades. The Canadian Online Pharmacy | Trust Canadian Drug Stores - CanadianPharmacyE*tra.com advancement of internet marketing and e-commerce has enhanced the monetary arms of human beings. The on-line Canadian Drug store is among the countless facets which Canadian Online Pharmacy | Trust Canadian Drug Stores http://canadianpharmacye*tra.com has actually developed within this channel. It has entirely removed the drug store sector by tornado throughout the world and also changed the entire scenario upside-down. Today, individuals are staying clear of import of medication from the community drug stores as well as taking advantage of the net solution a lot more easily. The on the internet medication shops economical; prescriptions might be needed as well as they have obtained internal medical professionals in order to advise medication based on our needs. This setting of commerce is thoroughly made use of by the north American and also Western consumers.
  โดย richard9h@gmail.com1 วันที่ 26 ก.ค. 2561 : 1:36:09 AM น. IP : 46.119.125.196

ความคิดเห็นที่ 2060
A friend told me that I need to be tested for Gluten Intolerance... canadian pharmacy viagra http://ekioviagencm.com/ purchase viagraBora* is an effective mold cleaning agent while apple cider vinegar and colloidal silver are powerful supplemental health agents. Although the vast majority of patients have not had any problems with MoM implants, orthopaedic surgeons and the U. Some common causes of chronic bleeding include: Cancer see cancer entry Gastrointestinal digestive system tumors Other diseases and disorders of the digestive system Heavy menstrual flow Hemorrhoids Nosebleeds Stomach ulcers see ulcer entry Long-term alcohol abuse see alcoholism entry Acute blood loss is usually the result of: Childbirth Injury A ruptured blood vessel Surgery SYMPTOMS Some common symptoms of mild anemia include weakness, fatigue, and a "run-down" feeling.
  โดย dfhhdj2hi@gmail.com วันที่ 26 ก.ค. 2561 : 3:27:02 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2061
what does viagra do natural viagra try viagra for free what is sildenafil
  โดย ndffdhjg3r@gmail.com วันที่ 26 ก.ค. 2561 : 9:11:02 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2062
Injections are given subcutaneously, that is, just under the skin, using a small needle and syringe. buy viagra https://saresltd.com/ buy viagra on lineSome may be a little more difficult than others but they can all be trained to be good family members. KDS-4103 appears to have a lot of potential from a pharmacological perspective. I had problems losing weight, feeling tired.
  โดย grehwrsdb6d7vc@gmail.com วันที่ 26 ก.ค. 2561 : 1:02:16 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2063
Learn about the causes, symptoms and treatments for hemophilia. buy viagra on line https://saresltd.com/ viagra brandsNewly Diagnosed If you or someone close to you has recently been diagnosed, access our MS information and resources. The Pap test is a screening tool rather than a diagnostic tool. As a result, your blood pressure increases.
  โดย grehwrsdb6d7vc@gmail.com วันที่ 26 ก.ค. 2561 : 2:48:49 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2064
cheap generic viagra cheap viagra cheapest brand viagra viagra for sale
  โดย sdfgjdvdsdffr@gmail.com วันที่ 26 ก.ค. 2561 : 5:58:07 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2065
While bowel cancer is more common in people aged 50 and over, it increasingly affects people of all ages. viagra online without prescription http://alecdviagajafuk.com/ cheap viagra 100mgQuercetin-containing supplements are e*ceptionally well tolerated and are reported to provide considerable symptomatic improvement in patients with IC. Feeny, PhD NOTE: This is the Professional Version. Lupus often presents with severe fatigue, painful joint swelling, and persistent skin rashes, but it can affect any organ system in the body including kidney disease, blood clotting, and central nervous system diseases.
  โดย rtsfdghhsfehh@gmail.com วันที่ 27 ก.ค. 2561 : 6:48:42 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2066
viagra for sale buy sildenafil buy viagra now viagra price
  โดย dfghdsv54i@gmail.com วันที่ 27 ก.ค. 2561 : 10:34:51 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2067
viagra 50mg online viagra female viagra pills cheap viagra online
  โดย erhjerj5bdsddf@gmail.com วันที่ 27 ก.ค. 2561 : 12:00:31 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2068
However, people with a history of genital herpes may shed the virus and are capable of infecting others even without a blister being present. cheap generic viagra http://ekioviagencm.com/ price viagraThis is an intermediate level course. The first symptom is a crusty or scaly nipple sore or a discharge from the nipple. Try our free digital tools — Due Date Calculator and When to start testing with Clearblue Ovulation Test end of page end of page Home Trying to have a Baby Planning For a Baby Ovulation Cycle How To Get Pregnant Am I Pregnant Am I Pregnant?
  โดย dfhhdj2hi@gmail.com วันที่ 27 ก.ค. 2561 : 1:14:28 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2069
buy viagra buy viagra without prescription viagra in canada viagra cost
  โดย grewgfddsghti@gmail.com วันที่ 27 ก.ค. 2561 : 5:44:39 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2070
viagra online no prescription sildenafil free viagra samples buy viagra without prescription
  โดย sfh54sffgei@gmail.com วันที่ 27 ก.ค. 2561 : 8:44:58 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2071
canadian phar Taking into consideration that various American clinical best canadian pharmacies health insurance policies don't cover the cost of medications, and several Americans lack insurance completely, the high cost of prescription medication could present a significant challenge to helpful treatment. Some individuals with numerous or persistent medical problems have concerned depend upon cheaper Canadian medications to satisfy their health care demands. erectile dysfunction pills canada canadian pharcharmy online cialis
  โดย pcottrcn@gmail.com วันที่ 27 ก.ค. 2561 : 11:08:17 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 2072
cvs pharmacy It is not essential that a Canadian pharmacy online complies with cvs pharmacy north las vegas nv all the top quality requirements established by the Canadian regulatory authorities. Of the thousands of on the internet pharmacies cvs pharmacy central islip functional in the country, only a few are real and also have the essential licenses. As pointed out before the license for marketing medicines is offered by the provincial authorities. So the first thing one needs to do is to inspect whether the drug store is registered and has the needed licenses. If yes, the permit and also registration number ought to be clearly presented on the Canadian pharmacy online internet site.
  โดย cherishryp7@gmail.com วันที่ 28 ก.ค. 2561 : 4:08:48 AM น. IP : 46.118.116.110

ความคิดเห็นที่ 2073
viagra and alcohol sildenafil citrate 100mg real viagra for sale generic viagra
  โดย sdfgjdvdsdffr@gmail.com วันที่ 28 ก.ค. 2561 : 7:19:09 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2074
viagra doses cheap generic viagra purchase viagra get viagra
  โดย ndffdhjg3r@gmail.com วันที่ 28 ก.ค. 2561 : 8:09:56 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2075
buy viagra get viagra new viagra viagra side effects
  โดย erhjerj5bdsddf@gmail.com วันที่ 28 ก.ค. 2561 : 8:26:10 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2076
viagra tablets for sale viagra price viagra buy viagra
  โดย dfghdsv54i@gmail.com วันที่ 28 ก.ค. 2561 : 8:25:56 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2077
viagra patent viagra pills buy viagra online at cheap viagra
  โดย dfhhdj2hsdgewri@gmail.com วันที่ 28 ก.ค. 2561 : 11:42:43 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2078
buy generic viagra viagra order what happens if a girl takes viagra generic viagra
  โดย sfh54sffgei@gmail.com วันที่ 29 ก.ค. 2561 : 12:20:36 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2079
Look for the online drug store's certificate number, phone number med canada and physical address on the website. Likewise try to find the regulatory body that cares for its procedures. A lot of governing bodies have a listing of signed up drug stores on their website. Phone the drug store and check whether a pharmacologist is offered to speak with you and take your order. r* canada pharmacy
  โดย ferstalf1gvzm64@gmail.com วันที่ 29 ก.ค. 2561 : 12:39:10 AM น. IP : 46.118.123.82

ความคิดเห็นที่ 2080
www canadadrugcenter com Taking into consideration that many American medical internet pharmacy canada medical insurance policies do not cover the cost of medicines, as well as many Americans lack insurance policy entirely, the high cost of prescription medication could offer a serious obstacle to useful therapy. Some individuals with several or relentless medical troubles have actually involved depend on less costly Canadian drugs to please their healthcare needs. canadian med drugs canada prescriptions
  โดย pcottrbj@gmail.com วันที่ 29 ก.ค. 2561 : 12:50:21 AM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 2081
viagra story cheap viagra does generic viagra work sildenafil over the counter
  โดย grewgfddsghti@gmail.com วันที่ 29 ก.ค. 2561 : 5:07:46 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2082
viagra coupons viagra pills viagra soft tabs viagra online without prescription
  โดย sdgtsgsei@gmail.com วันที่ 29 ก.ค. 2561 : 5:35:29 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2083
side effects of viagra get viagra womens viagra viagra online
  โดย rtsfdghsdbsfehh@gmail.com วันที่ 29 ก.ค. 2561 : 2:26:22 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2084
Try to find the on the internet drug store's permit number, phone number canada r* online and also physical address on the website. Additionally search for the governing body that looks after its operations. Many regulatory bodies have a listing of signed up pharmacies on their internet site. Phone the drug store and check whether a pharmacist is available to speak with you and take your order. canadian internet pharmacies
  โดย ferstalfo4dhejl@gmail.com วันที่ 29 ก.ค. 2561 : 6:17:56 PM น. IP : 46.118.123.82

ความคิดเห็นที่ 2085
The world of work has actually absolutely changed a lot in the last couple of years. Outsourcing and also www.TopRatedCanadianPharmaciesOnline.com increasing amounts of joblessness have actually led to terrific upheavals and modifications in the office. Even Online mail order pharmacies those that are still fully utilized commonly locate themselves looking over their shoulders waiting for the a*e to drop. So, how can people locate the best job? While no career is a 'safe bet,' they can prepare for an in-demand, apparently bulletproof occupation such as pharmacy service technician. I loved this
  โดย tulsongsve@gmail.com วันที่ 29 ก.ค. 2561 : 6:21:39 PM น. IP : 134.249.48.90

ความคิดเห็นที่ 2086
prescription canada Taking into consideration that numerous American medical canada northwest pharmacy health insurance plans do not cover the price of medications, and numerous Americans are without insurance policy entirely, the high rate of prescription medicine could present a severe barrier to advantageous treatment. Some people with multiple or relentless medical troubles have involved depend upon less costly Canadian drugs to please their healthcare needs. canada drugs northwest pharmacy canada
  โดย pcottre6@gmail.com วันที่ 29 ก.ค. 2561 : 10:14:39 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 2087
free viagra sample order viagra online online viagra viagra sales
  โดย dfhhdj2hsdgewri@gmail.com วันที่ 30 ก.ค. 2561 : 6:11:19 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2088
how to get viagra sildenafil generic mail order viagra viagra for women
  โดย sdggrgr4vc@gmail.com วันที่ 30 ก.ค. 2561 : 7:12:23 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2089
kamagra oral jelly customer reviews kamagra oral jelly kamagra kopen utrecht kamagra oral jelly kamagra oral jelly review australia
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 ก.ค. 2561 : 8:09:43 AM น. IP : 31.184.238.124

ความคิดเห็นที่ 2090
viagra online canadian pharmacy female viagra viagra sale online viagra
  โดย sdggrgr4vc@gmail.com วันที่ 30 ก.ค. 2561 : 8:57:47 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2091
cialis online tadalafil tablets 20 mg buy tadalafil buy tadalafil online
  โดย ndffdhjggd3r@gmail.com วันที่ 30 ก.ค. 2561 : 11:57:20 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2092
pfizer viagra sildenafil 100mg buy viagra uk viagra online
  โดย gresdg5ghti@gmail.com วันที่ 30 ก.ค. 2561 : 6:52:29 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2093
online cialis buy cialis without prescription buy tadalafil cialis price
  โดย sdfgjdvdsg3dffr@gmail.com วันที่ 30 ก.ค. 2561 : 9:04:25 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2094
kamagra oral jelly kaufen รถsterreich kamagra jelly kamagra oral jelly 100mg suppliers australia buy kamagra kamagra 100mg oral jelly kako se uzima
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 ก.ค. 2561 : 9:14:11 PM น. IP : 31.184.238.124

ความคิดเห็นที่ 2095
tadalafil best price cialis for sale tadalafil 20 mg order cialis
  โดย sfh54sffgdfjgei@gmail.com วันที่ 30 ก.ค. 2561 : 9:48:36 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2096
order viagra online viagra online order viagra viagra online without prescription
  โดย rtsfdghsdbsfehh@gmail.com วันที่ 31 ก.ค. 2561 : 1:01:18 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2097
cialis soft tadalafil dosage online cialis generic cialis online
  โดย dfghdsv5bs4i@gmail.com วันที่ 31 ก.ค. 2561 : 6:48:58 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2098
do you need a prescription for cialis what is tadalafil cialis price tadalafil online
  โดย weghth42sddf@gmail.com วันที่ 31 ก.ค. 2561 : 7:42:59 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2099
discount viagra online generic viagra viagra natural sildenafil 20 mg
  โดย sdgtsgsfdsg43ei@gmail.com วันที่ 31 ก.ค. 2561 : 7:34:16 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2100
kamagra store uk buy kamagra kamagra jelly 100mg usa kamagra oral jelly cost of kamagra jelly
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 31 ก.ค. 2561 : 10:25:25 PM น. IP : 31.184.238.124

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com