แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 2001
what is tadalafil what is tadalafil cialis tadalafil tadalafil citrate
  โดย rfhges8f4i@gmail.com วันที่ 18 ก.ค. 2561 : 3:42:25 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2002
cheap viagra canada lowest viagra price viagra for sale how long does viagra last
  โดย erhjerj5ddf@gmail.com วันที่ 18 ก.ค. 2561 : 4:26:37 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2003
cialis soft 20mg strength http://maestrofoods.ru/App_Data/skachat-navigator-navitel-posledney-versii-vzlom anniy.html cialis tv commercial bathtub youtube http://maestrofoods.ru/App_Data/android-60-dlya-asus-zd551kl.html what is the ma*imum dosage for cialis http://maestrofoods.ru/App_Data/emilio-itala-atlas-abdominalnoy-hirurgii-tom-3 -skachat.html cialis generic date usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 ก.ค. 2561 : 10:17:56 PM น. IP : 31.184.199.131

ความคิดเห็นที่ 2004
cialis pro plus for sale Is Canadian Health Care Mall Legitimate canadian health and care mall reviews cialis black 800mg reviews best price drugs 24 best price 100mg generic viagra online pharmacies sky pharmacy review trazadone without r* rosa impe*
  โดย samobernikloll@gmail.com วันที่ 18 ก.ค. 2561 : 11:40:05 PM น. IP : 31.184.236.11

ความคิดเห็นที่ 2005
viagra doses viagra price alternative viagra viagra for sale
  โดย thuiercsdgssei@gmail.com วันที่ 18 ก.ค. 2561 : 11:42:32 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2006
Whatever has actually transformed drastically in the past couple of years. The canadian drug price list advancement of online marketing and also ecommerce has actually boosted the economic arms of human beings. The on-line Canadian Pharmacy is amongst the numerous facets which canada pharmacy com has actually developed within this channel. It has totally taken away the pharmacy industry by storm throughout the world and also transformed the entire scenario upside-down. Right now, people are preventing import of medication from the neighborhood drug stores and taking advantage of the internet service much more quickly. The on the internet drug stores are cheap; prescriptions might be required and also they have actually obtained in-house medical professionals in order to advise medication based upon our needs. This setting of commerce is e*tensively utilized by the north American and also Western consumers.
  โดย richardon@gmail.com1 วันที่ 18 ก.ค. 2561 : 11:58:36 PM น. IP : 46.119.125.196

ความคิดเห็นที่ 2007
buy cialis 20mg fda approved pharmacy Canadian Health Care Cost canadian health erectiledysfunctiondrugs online drugstore price of 100mg viagra on line pharmacy sky pharmacy online drugstore review 247 r* shop viagra generic rosa impe* pvt india ltd
  โดย samobernikloll@gmail.com วันที่ 19 ก.ค. 2561 : 12:31:39 AM น. IP : 31.184.236.11

ความคิดเห็นที่ 2008
cialis professional 20 mg germany Canadian Health Care Pharmacy canadian healthcare mall black cialis canadian pharmacy best viagra prices sky pharmacy online sky pharmacy canada buy clomid e*press shipping buy diprosalic no prescription uk
  โดย samobernikloll@gmail.com วันที่ 19 ก.ค. 2561 : 12:31:41 AM น. IP : 31.184.236.11

ความคิดเห็นที่ 2009
viagra use viagra 100mg viagra on line buy sildenafil
  โดย rthjwsehh@gmail.com วันที่ 19 ก.ค. 2561 : 12:32:27 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2010
purchase viagra viagra prices viagra wiki canada viagra
  โดย sdvherf32gj2hi@gmail.com วันที่ 19 ก.ค. 2561 : 8:44:56 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2011
viagra prescription online viagra samples buy viagra soft discount viagra
  โดย thuiercsdgssei@gmail.com วันที่ 19 ก.ค. 2561 : 11:24:31 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2012
viagra samples cheap viagra viagra samples buying viagra
  โดย grewgt3egti@gmail.com วันที่ 19 ก.ค. 2561 : 12:29:39 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2013
buy online viagra purchase viagra what happens if a girl takes viagra viagra sale
  โดย erhjerj5ddf@gmail.com วันที่ 19 ก.ค. 2561 : 1:00:31 PM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2014
Look for the on-line pharmacy's license number, telephone number canadian drugs online pharmacy and physical address on the website. Likewise search for the regulative body that looks after its procedures. A lot of governing bodies have a checklist of signed up drug stores on their web site. Contact the pharmacy and check whether a pharmacologist is available to speak with you as well as take your order. www canadian pharmacy
  โดย ferstalfri7z5l1@gmail.com วันที่ 19 ก.ค. 2561 : 7:57:20 PM น. IP : 46.118.123.82

ความคิดเห็นที่ 2015
canadian pharmacy no prescription canadian pharmacy online no script tadalafil tablets india cheap ed meds online ed medicines generic for erectile dysfunction ed medications best ed medication what are the best generic ed drugs online erectile dysfunction medications ed medications compared cheap ed medication ed medications online ed drugs online best erectile dysfunction medication in canada ed drugs meds for ed erectile dysfunction medications sold in canada erectile dysfunction drugs generic ed drugs cheap erectile dysfunction drugs-canada canadian erectile dysfunction drugs ED medication order erectile dysfunction medication generic drugs for erectile dysfunction erectile meds ed drug cost comparison buy erectile dysfunction drugs generic ed medication erectile dysfunction medication prices ed meds on line cheap ed drugs best erectile dysfunction drugs for sale online erectile dysfunction drugs online meds for erectile dysfunction generic ed meds erectile dysfunction drugs canada ed drug best ed drug best deal on ED meds cheap ed meds medication from canada ed erectile dysfunction generic name for ED drugs buy erectile dysfunction drugs online cheap erectile dysfunction medication generic erectile dysfunction medications erectile dysfunction drugs comparison impotence drugs online common drugs for ed generic impotence drugs ed meds cost effective ed drugs canadian erectile dysfunction drugs ed drugbest ed medication cheap cialis canadian online pharmacy nizagara achat en ligne z pack antibiotic online usa pharmacy no script
  โดย willperson@gmail.com วันที่ 19 ก.ค. 2561 : 11:34:20 PM น. IP : 31.184.236.96

ความคิดเห็นที่ 2016
Seek the online drug store's permit number, telephone number erectile dysfunction pills canada as well as physical address on the website. Also search for the regulative body that takes care of its procedures. Most regulative bodies have a list of signed up pharmacies on their site. Phone the drug store and check whether a pharmacist is readily available to talk with you as well as take your order. cialis canada generic
  โดย ferstalft74nfwy@gmail.com วันที่ 20 ก.ค. 2561 : 12:28:59 AM น. IP : 46.118.123.82

ความคิดเห็นที่ 2017
online pharmacies canada canadian pharmacies viagra online india cheap ed meds online ed medicines generic for erectile dysfunction ed medications best ed medication what are the best generic ed drugs online erectile dysfunction medications ed medications compared cheap ed medication ed medications online ed drugs online best erectile dysfunction medication in canada ed drugs meds for ed erectile dysfunction medications sold in canada erectile dysfunction drugs generic ed drugs cheap erectile dysfunction drugs-canada canadian erectile dysfunction drugs ED medication order erectile dysfunction medication generic drugs for erectile dysfunction erectile meds ed drug cost comparison buy erectile dysfunction drugs generic ed medication erectile dysfunction medication prices ed meds on line cheap ed drugs best erectile dysfunction drugs for sale online erectile dysfunction drugs online meds for erectile dysfunction generic ed meds erectile dysfunction drugs canada ed drug best ed drug best deal on ED meds cheap ed meds medication from canada ed erectile dysfunction generic name for ED drugs buy erectile dysfunction drugs online cheap erectile dysfunction medication generic erectile dysfunction medications erectile dysfunction drugs comparison impotence drugs online common drugs for ed generic impotence drugs ed meds cost effective ed drugs canadian erectile dysfunction drugs ed medserectile dysfunction drugs cheap cialis "on line" no r* canadian pharmacy nizagara achat en ligne antibiotic s euro med canadian pharmacy mall
  โดย willperson@gmail.com วันที่ 20 ก.ค. 2561 : 1:04:44 AM น. IP : 31.184.236.96

ความคิดเห็นที่ 2018
cialis sky pharmacy usa pharmacy no script tadalafil tablets india cheap ed meds online ed medicines generic for erectile dysfunction ed medications best ed medication what are the best generic ed drugs online erectile dysfunction medications ed medications compared cheap ed medication ed medications online ed drugs online best erectile dysfunction medication in canada ed drugs meds for ed erectile dysfunction medications sold in canada erectile dysfunction drugs generic ed drugs cheap erectile dysfunction drugs-canada canadian erectile dysfunction drugs ED medication order erectile dysfunction medication generic drugs for erectile dysfunction erectile meds ed drug cost comparison buy erectile dysfunction drugs generic ed medication erectile dysfunction medication prices ed meds on line cheap ed drugs best erectile dysfunction drugs for sale online erectile dysfunction drugs online meds for erectile dysfunction generic ed meds erectile dysfunction drugs canada ed drug best ed drug best deal on ED meds cheap ed meds medication from canada ed erectile dysfunction generic name for ED drugs buy erectile dysfunction drugs online cheap erectile dysfunction medication generic erectile dysfunction medications erectile dysfunction drugs comparison impotence drugs online common drugs for ed generic impotence drugs ed meds cost effective ed drugs canadian erectile dysfunction drugs best ed medicinedrugs for erectile dysfunction cheapest cialis generic online canadian pharmacy cialis nizagara tablets buying antibiotics online canadian pharmacy cialis
  โดย willperson@gmail.com วันที่ 20 ก.ค. 2561 : 1:04:44 AM น. IP : 31.184.236.96

ความคิดเห็นที่ 2019
discount cialis buy tadalafil 20mg price discount cialis cialis tadalafil
  โดย rfhges8f4i@gmail.com วันที่ 20 ก.ค. 2561 : 1:22:56 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2020
sky pharmacy store canadian pharmacy mall tadalafil cialis from india cheap ed meds online ed medicines generic for erectile dysfunction ed medications best ed medication what are the best generic ed drugs online erectile dysfunction medications ed medications compared cheap ed medication ed medications online ed drugs online best erectile dysfunction medication in canada ed drugs meds for ed erectile dysfunction medications sold in canada erectile dysfunction drugs generic ed drugs cheap erectile dysfunction drugs-canada canadian erectile dysfunction drugs ED medication order erectile dysfunction medication generic drugs for erectile dysfunction erectile meds ed drug cost comparison buy erectile dysfunction drugs generic ed medication erectile dysfunction medication prices ed meds on line cheap ed drugs best erectile dysfunction drugs for sale online erectile dysfunction drugs online meds for erectile dysfunction generic ed meds erectile dysfunction drugs canada ed drug best ed drug best deal on ED meds cheap ed meds medication from canada ed erectile dysfunction generic name for ED drugs buy erectile dysfunction drugs online cheap erectile dysfunction medication generic erectile dysfunction medications erectile dysfunction drugs comparison impotence drugs online common drugs for ed generic impotence drugs ed meds cost effective ed drugs canadian erectile dysfunction drugs generic ed drugserectile dysfunction pills online cheap cialis canadian online pharmacy buyingnizagaraonline.com z pack antibiotic online best price drugs 24
  โดย willperson@gmail.com วันที่ 20 ก.ค. 2561 : 2:14:13 AM น. IP : 31.184.236.96

ความคิดเห็นที่ 2021
generic viagra soft tabs sildenafil cheap viagra sildenafil citrate 100mg tab
  โดย rthjwsehh@gmail.com วันที่ 20 ก.ค. 2561 : 11:15:00 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2022
cialis pills cialis online pharmacy tadalafil 20mg tadalafil tablets
  โดย grehwrs67vc@gmail.com วันที่ 20 ก.ค. 2561 : 12:32:11 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2023
generic tadalafil cialis daily cialis professional buy tadalafil
  โดย grehwrs67vc@gmail.com วันที่ 20 ก.ค. 2561 : 2:13:22 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2024
effectiveness of cialis vs viagra vs levitra 2013 http://mercedes221rent.ru/test/ultimate-moonsouls-feat-marjan-no-one-else-e*tend ed-mi*-skachat.html generic for cialis or viagra http://mercedes221rent.ru/test/skachat-tehnologiya-avtomaticheskogo-poiska-drayv erov-ot-amd.html cialis commercial bathroom http://mercedes221rent.ru/test/igri-masyanya-pod-zheltim-pressom-polnaya-versi ya-skachat-bez-ogranichenie.html cialis generico farmacia espaรฑa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 ก.ค. 2561 : 4:20:02 PM น. IP : 31.184.238.124

ความคิดเห็นที่ 2025
effects of viagra buy viagra viagra pills online pharmacy viagra
  โดย sdvherf32gj2hi@gmail.com วันที่ 20 ก.ค. 2561 : 6:37:50 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2026
viagra pills viagra 100mg viagra free samples buy viagra online
  โดย grewgt3egdfhti@gmail.com วันที่ 20 ก.ค. 2561 : 10:18:11 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2027
mail order viagra viagra buy viagra online without prescription viagra online
  โดย reg4hgdsffgei@gmail.com วันที่ 21 ก.ค. 2561 : 1:22:56 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2028
viagra online sildenafil citrate online buy cheap viagra viagra online
  โดย ndffg3r@gmail.com วันที่ 21 ก.ค. 2561 : 10:00:44 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2029
cialis coupon tadalafil best price cialis daily cheap tadalafil
  โดย sdfgjdvdsfr@gmail.com วันที่ 21 ก.ค. 2561 : 7:35:01 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2030
viagra online without prescription buy cheap viagra free viagra without prescription buy viagra
  โดย j6e35gssei@gmail.com วันที่ 21 ก.ค. 2561 : 11:11:47 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2031
viagra without a prescription generic viagra online buy viagra soft buy online viagra
  โดย reg4hgdsffgei@gmail.com วันที่ 22 ก.ค. 2561 : 5:50:46 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2032
viagra natural viagra online without prescription buy viagra without prescription viagra online without prescription
  โดย j6e35gssei@gmail.com วันที่ 22 ก.ค. 2561 : 10:51:15 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2033
viagra soft viagra for sale buy viagra online viagra price
  โดย grewgt3egdfhti@gmail.com วันที่ 22 ก.ค. 2561 : 11:40:35 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2034
Or, you can go to a doctor on the list of medical providers on wilsonssyndrome. http://online-cialis-aqn.com/ Some cancer clinical trials are combining Platinol with chemo drugs in the hope of finding a more effective treatment, even a cure. http://buy-cialis-neaz.com/ Thank you and we look forward to seeing you soon. http://viagra-online-derns.com/ If the blood pressure is not lowered quickly and effectively, it can cause brain hemorrhage or a stroke. http://generic-viagra-aaj.com/ Effectiveness of five different approaches in management of urinary tract infection: randomised controlled trial. http://buy-viagra-olwn.com/ Over the counter drugs such as antihistamines, nasal sprays and eye drops can provide relief from symptoms, but you can also try the following to help:So make the most of spring - use these tips to help you breathe in the fresh spring air, without the pollen.
  โดย rthjwsdg65sfehh@gmail.com วันที่ 22 ก.ค. 2561 : 8:54:07 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2035
cialis coupon 5mg cvs http://mercedes221rent.ru/test/windows-7-crack-service-pack-1.html cialis generico en me*ico precio http://mercedes221rent.ru/test/skachat-videoredaktor-na-russkom-dlya-povorota-vi deo.html best price cialis 5 mg http://mercedes221rent.ru/test/interstellar-pilot-na-russkom-dlya-android.html coupons cialis 5mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 ก.ค. 2561 : 1:04:44 AM น. IP : 31.184.238.124

ความคิดเห็นที่ 2036
In 1974, diagnosing according to symptoms was put aside in favor of getting a diagnosis from lab results. http://vlagraviagra.com/ Every woman should undergo a regular rectal and vaginal pelvic e*amination. http://genericvlagra.com/ Current Infectious Disease Reports 2 4 : 358—362. http://onlinevlagra.com/ Since previous research has demonstrated much overlap between these diagnoses 31—33 , since Gulf War veteran groups have reported high prevalences of these conditions 19, 21, 28, 29, 34—37 , since using these diagnoses depends on clinician training 38 , since there is a long history of multisymptom sequelae after wars 39, 40 , and since numerous research teams have tried and failed to identify a specific Gulf War syndrome 6, 41—43 , we aggregated the four diagnoses in a working case definition of Gulf War illness. http://buyviaqra.com/ Over time high blood pressure may result in hardening of the arteries. http://viagrakjkmn.com/ I really hope that you are! http://cialiscials.com/ For e*ample, it seems that human lymphocytes cease to e*press interleukin-15 receptors after mononucleosis.
  โดย sdvherfsf32gj2hi@gmail.com วันที่ 23 ก.ค. 2561 : 3:38:54 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2037
canadian pharmacies without r* Considering that countless American clinical buy viagra online canada medical insurance plans don't cover the e*pense of medications, and also numerous Americans lack insurance altogether, the high rate of prescription medicine could present a major barrier to useful therapy. Some individuals with multiple or consistent clinical difficulties have involved depend upon more affordable Canadian medications to satisfy their healthcare needs. order drugs canada canadian pharmacies line
  โดย pcottrg6@gmail.com วันที่ 23 ก.ค. 2561 : 5:39:55 AM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 2038
buying viagra viagra for women order viagra sildenafil 20 mg
  โดย grehwrsdb67vc@gmail.com วันที่ 23 ก.ค. 2561 : 12:29:24 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2039
viagra india generic viagra online viagra viagra
  โดย grehwrsdb67vc@gmail.com วันที่ 23 ก.ค. 2561 : 2:11:34 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2040
cialis brand 20 mg http://3dkiller.ru/files/svo*-te*t-to-speech-android.html cialis 5mg dosage http://3dkiller.ru/files/ne-podklyuchaet-wifi-na-androide.html cipla generic cialis india http://3dkiller.ru/files/skachat-knigu-na-android-poeziyu.html buy generic cialis canada
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 ก.ค. 2561 : 6:58:47 PM น. IP : 31.184.238.124

ความคิดเห็นที่ 2041
The physical e*amination, however, is not conclusive. female viagra pill https://footstepsunltd.com/ low price viagraOnce acquired, the cold virus attaches itself to the lining of the nasal nose passages and sinuses. I did take a test it came back negative. The disorder is characterized by a sudden onset of symptoms.
  โดย grewgfdhti@gmail.com วันที่ 23 ก.ค. 2561 : 9:52:40 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2042
Any of these symptoms could occur in a non-dengue-related illness, so how does this help? cost of viagra https://ouarzazatefilmcommission.com/ cheap viagraThe process of transformation of a precancerous state to cervical cancer takes appro*imately 10 years or more. When a blood clot forms in response to a small cut or scrape, it works to prevent severe bleeding and is considered a beneficial immune response. The Toca 511 and Toca FC studies might be the studies for you.
  โดย reg4hgdfdsffgei@gmail.com วันที่ 24 ก.ค. 2561 : 12:58:35 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 2043
viagra on line generic buy viagra online online viagra buy generic viagra online
  โดย dfghy4i@gmail.com วันที่ 24 ก.ค. 2561 : 2:44:33 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2044
tadalafil online buy tadalafil online discount cialis cialis no prescription
  โดย erhjerj5bdddf@gmail.com วันที่ 24 ก.ค. 2561 : 5:04:33 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 2045
medicine canada Considering that many American clinical online prescriptions canada medical insurance policies don't cover the price of medications, and also many Americans are without insurance policy entirely, the high rate of prescription medication could present a major barrier to beneficial therapy. Some people with several or relentless medical troubles have pertained to rely on less e*pensive Canadian medicines to satisfy their healthcare demands. online drugs canada ordering cialis online canada
  โดย pcottrhf@gmail.com วันที่ 24 ก.ค. 2561 : 7:51:33 AM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 2046
It is important that you attempt to prevent hyperthermia when e*posed to an overheated environment. http://online-cialis-aqn.com/ Im on a pressure all the time, please help me.. http://buy-cialis-neaz.com/ Which is e*actly what was said to me. http://viagra-online-derns.com/ Why buy when you can DIY? http://generic-viagra-aaj.com/ This is usually done while you are sedated given medicine to make you sleepy. http://buy-viagra-olwn.com/ DHF can be life threatening and needs to be treated right away.
  โดย rthjwsdg65sfehh@gmail.com วันที่ 24 ก.ค. 2561 : 8:54:34 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2047
Back to TopPrevention Regular eye checkups from an ophthalmologist or optometrist are important. http://vlagraviagra.com/ Fast fact Some viruses and bacteria can live for 20 minutes to two hours or more on surfaces such as cafeteria tables, doorknobs, and desks. http://genericvlagra.com/ Survival rates for Hodgkin disease by stage Previous TopicCan Hodgkin disease be found early? http://onlinevlagra.com/ Problems with eating or sleeping. http://buyviaqra.com/ On May 16th I e*perience some spotting. http://viagrakjkmn.com/ The psychobiology of depression and resilience to stress: Implications for prevention and treatment. http://cialiscials.com/ Other physical disorders may not mimic specific mental syndromes but instead change mood and energy.
  โดย sdvherfsf32gj2hi@gmail.com วันที่ 24 ก.ค. 2561 : 11:44:07 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 2048
Try to find the on the internet pharmacy's certificate number, telephone number cialis canada pharmacy online and physical address on the website. Likewise try to find the regulative body that deals with its operations. Most regulatory bodies have a checklist of signed up pharmacies on their website. Call up the drug store and check whether a pharmacologist is readily available to talk with you as well as take your order. freebies canada
  โดย ferstalf1uqjs2d@gmail.com วันที่ 24 ก.ค. 2561 : 5:24:52 PM น. IP : 46.118.123.82

ความคิดเห็นที่ 2049
cialis brand cialis without prescription tadalafil citrate cialis without prescription
  โดย sdfgjdvdsfr@gmail.com วันที่ 24 ก.ค. 2561 : 9:32:00 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2050
generic viagra 100mg cheap generic viagra generic viagra india canada viagra
  โดย ndffg3r@gmail.com วันที่ 24 ก.ค. 2561 : 9:43:50 PM น. IP : 46.119.127.157

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com