แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1951
kamagra oral jelly india price kamagra 100mg kamagra 100mg tablets india price buy kamagra kamagra 100 oral jelly review
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2561 : 12:18:39 AM น. IP : 31.184.199.131

ความคิดเห็นที่ 1952
kamagra kopen eindhoven buy kamagra kamagra bezorgen amsterdam buy kamagra kamagra oral jelly review forum
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2561 : 12:34:51 AM น. IP : 31.184.199.131

ความคิดเห็นที่ 1953
Whatever has transformed drastically in the past couple of decades. The canada drugstore development of internet marketing and shopping has raised the economic arms of humans. The on the internet Canadian Pharmacy is amongst the numerous elements which canadian medstore has actually established within this network. It has totally taken away the drug store market by storm throughout the world and transformed the entire situation upside-down. Now, people are avoiding import of medicine from the community drug stores as well as making the most of the internet service much more quickly. The on-line medication shops are cheap; prescriptions might be called for and also they have actually obtained internal doctors in order to recommend medicine based on our demands. This setup of commerce is e*tensively used by the north American and also Western consumers.
  โดย richard8k@gmail.com1 วันที่ 13 ก.ค. 2561 : 2:21:27 AM น. IP : 46.119.125.196

ความคิดเห็นที่ 1954
viagra price http://viagrafhvcs.com/ natural viagra alternative viagra canada
  โดย ewgf44sdfgei@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2561 : 2:35:58 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1955
liquid tadalafil http://cialisckajrhd.com/ non prescription cialis generic tadalafil
  โดย asfwefh22hi@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2561 : 4:14:17 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1956
what is viagra http://viagravkash.com/ viagra online uk order viagra online
  โดย gre5hjnwsei@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2561 : 5:51:05 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1957
kamagra oral jelly kaufen wien kamagra oral jelly kamagra 100mg tablets for sale in use kamagra oral jelly effectiveness of cialis vs viagra vs levitra vs kamagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2561 : 7:09:32 AM น. IP : 31.184.199.131

ความคิดเห็นที่ 1958
generic viagra online http://viagraoahvfn.com/ viagra cheapest viagra price
  โดย g54thwefg3egti@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2561 : 7:11:13 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1959
cialis prices canada Taking into consideration that various American clinical approved canadian pharmacies health insurance policies don't cover the e*pense of medicines, and many Americans lack insurance policy completely, the high price of prescription medication can offer a severe obstacle to useful therapy. Some people with numerous or persistent clinical difficulties have actually come to rely on cheaper Canadian drugs to please their health care requirements. canada r* com canadian pharmacy viagra cialis
  โดย pcottr9m@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2561 : 4:33:37 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 1960
viagra soft tabs review generic viagra viagra commercial asian actress name viagra generic viagra soft tabs vs regular http://viagrapipls.com/ buy viagra soft tabs
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2561 : 6:10:19 PM น. IP : 31.184.199.131

ความคิดเห็นที่ 1961
Seek the on the internet pharmacy's license number, phone number approved canadian pharmacies online and also physical address on the website. Likewise search for the regulatory body that cares for its operations. A lot of regulatory bodies have a checklist of signed up pharmacies on their website. Contact the drug store and check whether a pharmacologist is offered to speak with you and take your order. generic cialis canada
  โดย ferstalf8i7jqzn@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2561 : 8:26:17 PM น. IP : 46.118.123.82

ความคิดเห็นที่ 1962
where to buy viagra viagra buying viagra online viagra online without prescription
  โดย g54tavsrfgt3egti@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2561 : 10:04:20 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1963
kamagra kopen apotheek kamagra oral jelly kamagra 100mg oral jelly for sale buy kamagra kamagra 100 chewable tablets
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2561 : 10:33:58 PM น. IP : 31.184.199.131

ความคิดเห็นที่ 1964
viagra tablets for sale buy viagra online viagra wiki viagra samples
  โดย ewgf44sdsgdffgei@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2561 : 1:08:33 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1965
Everything has actually changed dramatically in the past few decades. The canadian pharmaceutical growth of web marketing as well as shopping has actually increased the financial arms of human beings. The online Canadian Pharmacy is among the many facets which order drugs canada has established within this channel. It has actually completely taken away the drug store market by storm around the globe and also changed the entire circumstance upside-down. Today, individuals are staying clear of import of medicine from the community drug stores as well as taking advantage of the web solution a lot more quickly. The on the internet medicine shops economical; prescriptions might be required and also they have got in-house medical professionals in order to advise medicine based upon our requirements. This setting of business is thoroughly made use of by the north American and Western consumers.
  โดย richard9u@gmail.com1 วันที่ 15 ก.ค. 2561 : 7:53:40 AM น. IP : 46.119.125.196

ความคิดเห็นที่ 1966
supremesuppliers.ru canadian pharcharmy online no script canadian online pharmacies list of legitimate canadian pharmacies sky pharmacy online drugstore healthy male skypharmacy canadian pharmacy canadian health canadian online pharmacy
  โดย gorenjoe@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2561 : 12:38:07 PM น. IP : 31.184.236.46

ความคิดเห็นที่ 1967
supreme suppliers canadian pharcharmy online pharmacy e*press canada canadian pharmacy cialis canada pharmacy online healthy man pharmacy skypharmacy canadian pharmacy viagra canada no prescription canadian pharmacies mail order
  โดย gorenjoe@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2561 : 12:38:08 PM น. IP : 31.184.236.46

ความคิดเห็นที่ 1968
supreme suppliers in mumbai india canadian pharcharmy online canadian pharmacy canadian pharmacy sky pharmacy online healthy man viagra reviews sky pharmacy online drugstore review canadian pharmacy canada drugstore online canadian pharmacy
  โดย gorenjoe@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2561 : 12:38:08 PM น. IP : 31.184.236.46

ความคิดเห็นที่ 1969
viagra pills generic viagra cheap generic viagra online viagra
  โดย rewfgt5h4ry4dsdfv3r@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2561 : 12:54:35 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1970
supreme suppliers viagra canadian pharcharmy north american pharmacy canadian pharmacies that accept paypal sky pharmacy review healthy man viagra scam canadian online pharmacy canadian pharm direct cialis in canada canadian pharmacies
  โดย gorenjoe@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2561 : 1:01:44 PM น. IP : 31.184.236.46

ความคิดเห็นที่ 1971
supreme suppliers pharmacy mumbai website best online canadian pharcharmy northwest pharmacy canada canadian pharmacies that accept paypal onlinepharmacy healthy man viagra offer skypharmacy canadian pharmacy cialis online canada sky pharmacy canada
  โดย gorenjoe@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2561 : 1:06:08 PM น. IP : 31.184.236.46

ความคิดเห็นที่ 1972
supreme suppliers in mumbai india canadian pharcharmy online blue mountain pharmacy canada canadian online pharmacy canadian online pharmacy healthy man viagra scam canadian pharmacy cialis 20mg canadian pharmacy sky pharmacy canada canadian pharmacy no prescription
  โดย gorenjoe@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2561 : 2:26:43 PM น. IP : 31.184.236.46

ความคิดเห็นที่ 1973
canadian pharcharmy pharmacyr*one canadian pharmacy canadian pharmacy no prescription supreme suppliers in india online pharmacy generic viagra for sale canada online pharmacy rhine inc india cialis levothyro*ine without us prescription
  โดย julliasmenroe@hotmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2561 : 8:13:21 PM น. IP : 31.184.236.58

ความคิดเห็นที่ 1974
canadian pharcharmy sky pharmacy canadian pharmacy clonidine canadian pharmacies shipping to usa supreme suppliers mumbai 400 058 india supreme supplies in india cialis online canada canadian pharmacy support team rhine inc palghar india levothyro*ine without a script
  โดย julliasmenroe@hotmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2561 : 8:48:38 PM น. IP : 31.184.236.58

ความคิดเห็นที่ 1975
free viagra without prescription generic viagra online viagra pills online viagra
  โดย sgregh512dsfr@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2561 : 9:19:04 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1976
viagra oral cheap generic viagra purchase viagra online viagra
  โดย thuiercsssei@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2561 : 11:33:28 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1977
viagra australia buy generic viagra viagra pills viagra samples
  โดย f3e4rdscwsehh@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2561 : 11:53:43 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1978
kamagra oral jelly review australia buy kamagra 100mg kamagra oral jelly sale buy kamagra kamagra oral jelly review
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 ก.ค. 2561 : 1:17:11 AM น. IP : 31.184.199.131

ความคิดเห็นที่ 1979
generic viagra online order viagra online cheap viagra uk viagra samples
  โดย ewgf44sdsgdffgei@gmail.com วันที่ 16 ก.ค. 2561 : 6:13:30 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1980
viagra soft tablets viagra generic viagra prescription online buy generic viagra
  โดย sdvherf322hi@gmail.com วันที่ 16 ก.ค. 2561 : 8:19:17 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1981
kamagra oral jelly kopen in rotterdam kamagra oral jelly kamagra customer reviews kamagra kamagra bezorgen rotterdam
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 ก.ค. 2561 : 9:29:41 AM น. IP : 31.184.199.131

ความคิดเห็นที่ 1982
buy viagra uk viagra online real viagra viagra generic online
  โดย sdgvbtrhjje88f4i@gmail.com วันที่ 16 ก.ค. 2561 : 10:44:44 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 1983
name brand viagra viagra online without prescription viagra cheap buy generic viagra
  โดย g54tavsrfgt3egti@gmail.com วันที่ 16 ก.ค. 2561 : 11:27:36 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1984
noble drugs canada buyingonizagaraonline.ru 4 corners pharmacy pfizer viagra for sale 4 corners pharmacy viagra no prior prescription ma*ifort online my canadian pharmacy no script Order primatene mist inhaler online cialis without prescription
  โดย douglasstone@hotmail.com วันที่ 16 ก.ค. 2561 : 11:27:55 AM น. IP : 31.184.236.51

ความคิดเห็นที่ 1985
viagra online without prescription buy viagra online viagra india viagra generic
  โดย thuiercsssei@gmail.com วันที่ 16 ก.ค. 2561 : 11:30:42 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1986
*rescriptiondrugs nizagara canadian pharmacy no presc pfizer brand viagra buy viagra online legitimate pharmacy free viagra without prescription ma*ifort zima* 100mg canadian pharmacy online Primatene Tablets cialis without a doctor's prescription
  โดย douglasstone@hotmail.com วันที่ 16 ก.ค. 2561 : 11:56:51 AM น. IP : 31.184.236.51

ความคิดเห็นที่ 1987
kamagra kopen kamagra 100mg kamagra oral jelly kaufen schweiz buy kamagra 100mg kamagra 100 chewable review
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 ก.ค. 2561 : 6:51:45 PM น. IP : 31.184.199.131

ความคิดเห็นที่ 1988
review levitra vs viagra generic viagra viagra generico in italia contrassegno viagra generic buy viagra cheapest price http://viagrapipls.com/ viagra effects video
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 ก.ค. 2561 : 9:09:01 AM น. IP : 31.184.199.131

ความคิดเห็นที่ 1989
kamagra oral gel kamagra 100mg kamagra bestellen buy kamagra kamagra kopen apotheek
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 ก.ค. 2561 : 9:56:00 AM น. IP : 31.184.199.131

ความคิดเห็นที่ 1990
online order viagra discount viagra online pharmacy viagra discount viagra
  โดย f3e4rdscwsehh@gmail.com วันที่ 17 ก.ค. 2561 : 11:20:14 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1991
viagra wholesale online viagra viagra cost generic viagra
  โดย yubsehtrasfd667vc@gmail.com วันที่ 17 ก.ค. 2561 : 1:29:01 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1992
cheapest viagra prices viagra online without prescription buy cheap viagra online viagra generic
  โดย yubsehtrasfd667vc@gmail.com วันที่ 17 ก.ค. 2561 : 3:13:42 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1993
free viagra sample viagra pills where to buy viagra viagra samples
  โดย sdvherf322hi@gmail.com วันที่ 17 ก.ค. 2561 : 5:07:54 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1994
viagra soft purchase viagra online viagra patent viagra pills
  โดย grewgt3egti@gmail.com วันที่ 17 ก.ค. 2561 : 10:28:51 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1995
generic viagra in united states generic viagra cialis 25 mg vs viagra 100mg viagra generic viagra generico online in italia http://viagrapipls.com/ viagra cost walmart canada
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 ก.ค. 2561 : 11:46:47 PM น. IP : 31.184.199.131

ความคิดเห็นที่ 1996
order cialis online tadalafil cialis tadalafil 20mg cialis price
  โดย reg4hffgei@gmail.com วันที่ 18 ก.ค. 2561 : 1:33:01 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1997
canada pharmacy online healthyman non perscription candian drugs canadian health care mall canadian pharmacy cialis nizagara tablets for sale generic cialis online pharmacy reviews online pharmacy canadian health care mall order cipro online supreme suppliers
  โดย loweldrenner@gmail.com วันที่ 18 ก.ค. 2561 : 12:10:41 PM น. IP : 31.184.236.12

ความคิดเห็นที่ 1998
online canadian pharmacy healthy man viagra canada drugstore online canadian healthcare mall canadian pharmacy buyinganizagaraonline.ru online pharmacy online pharmacy pacific care pharmacy port vila online pharmacy
  โดย loweldrenner@gmail.com วันที่ 18 ก.ค. 2561 : 12:33:28 PM น. IP : 31.184.236.12

ความคิดเห็นที่ 1999
online pharmacy healthy man viagra 247drugsshop canadian health and care mall online pharmacy buyinganizagaraonline.ru blue mountain pharmacy canada online pharmacy india canadian pharmacy no prescription supreme suppliers india viagra
  โดย loweldrenner@gmail.com วันที่ 18 ก.ค. 2561 : 1:32:42 PM น. IP : 31.184.236.12

ความคิดเห็นที่ 2000
Seek the on the internet drug store's certificate number, phone number *lpharmacy canada as well as physical address on the site. Additionally seek the regulative body that cares for its procedures. Many governing bodies have a listing of signed up pharmacies on their website. Contact the pharmacy and check whether a pharmacologist is readily available to speak with you and also take your order. canadian. viagra
  โดย ferstalf*m3p9j7@gmail.com วันที่ 18 ก.ค. 2561 : 3:32:22 PM น. IP : 46.118.123.82

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com