แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1901
buy cheap generic viagra viagra generic viagra online without prescription buy cheap viagra
  โดย sdveb2hi@gmail.com วันที่ 01 ก.ค. 2561 : 1:52:57 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1902
viagra sans ordonnance viagra 50 mg orodispersible http://pri*viagragenerique.net/ viagra achat viagra sans ordonnance acheter viagra
  โดย robert4322@yande*.com วันที่ 01 ก.ค. 2561 : 5:16:06 PM น. IP : 95.152.55.135

ความคิดเห็นที่ 1903
Search for the online drug store's permit number, telephone number canadian pharmacy review as well as physical address on the web site. Also search for the regulatory body that looks after its operations. Many regulatory bodies have a list of registered drug stores on their website. Phone the drug store and check whether a pharmacologist is offered to talk with you as well as take your order. canada pharmacy without prescription
  โดย ferstalfz4v*2b6@gmail.com วันที่ 01 ก.ค. 2561 : 6:22:27 PM น. IP : 178.137.83.176

ความคิดเห็นที่ 1904
But they're up-market as all fuck and commitment CHEERFULLY and CALCULATINGLY sell you a completely under-spec server for acme dollar. Years ago, we'd outgrown the antecedent server we'd bought from them. We'd been paying $600/month after something that a suivre sur le cours du bitcoinwas only a jumped up workstation. We got bumped to a dual processor motor (which was delicate but not required), but lesion up with just SLIGHTLY more disk align (2*160GB drives in ATTACK1) as far as something $1000 a month after everything.
  โดย vitielloonbussard63@gmail.com วันที่ 01 ก.ค. 2561 : 7:01:42 PM น. IP : 177.67.83.134

ความคิดเห็นที่ 1905
online generic viagra buying viagra viagra online uk cheap viagra
  โดย bs3rf11vc@gmail.com วันที่ 01 ก.ค. 2561 : 7:46:37 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1906
kamagra oral jelly 100mg price in india kamagra 100mg kamagra shop erfahrungen 2015 kamagra oral jelly kamagra oral jelly in australia
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 ก.ค. 2561 : 8:08:23 PM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1907
As you open accumulating retirement assets, deliberate on wide where you're keeping them. Your Gen X years are le cours du bitcoin en baisse when you in need of your portfolio to be growing so that when you go on a pension, you can shift into cours bitcoin investments that lay down you with cours du bitcoin a constant march of income.
  โดย santoyod*aaron62@gmail.com วันที่ 01 ก.ค. 2561 : 8:10:30 PM น. IP : 71.13.112.152

ความคิดเห็นที่ 1908
Frigid your e*penses to less than $10,000 per mortal physically per cours du bitcoin year requires some sacrifice and lots of planning. It means cutting recoil from on groceries and at the store accumulate, and cours du bitcoin suivre ici it also might definitely bikes in preference to of cours bitcoin cars, the library rather than of Amazon, and turning things like coffee shops and restaurants into true lu*ury items choose than daily or weekly occurrences.
  โดย ruylemagallager66@gmail.com วันที่ 01 ก.ค. 2561 : 9:27:01 PM น. IP : 171.255.199.129

ความคิดเห็นที่ 1909
HI dick, this is Beau here. We did not envisage on announcing this so early, but unfortunately having a townswoman forum on our webpage has opened us up to persevering spamming during the defunct scattering days and week. Without a fulltime team of moderators we were just impotent to jam up the bull-whip of spamming and we would rather tang it in the bud now. All forums remain obtainable to understand, but have been closed to any late-model posts. Disastrous evenly into the possession of to deleting all the spam posts beyond the coming week. Our e*planation for pathetic to Reddit is we get a principle built forum where a interest of the quel est le cours du bitcoin Cryptocurrency community already resides, in totalling to a slew of anti-spamming tools and features. There is upright so many benefits to it, that had I be struck by known in the word go place then I would be struck by qualified started the forum there.
  โดย malmjeanfrancois6@gmail.com วันที่ 01 ก.ค. 2561 : 9:55:00 PM น. IP : 177.67.83.134

ความคิดเห็นที่ 1910
acheter viagra viagra medicament http://acheter-viagra-generique.net/ viagra générique commander viagra viagra commander
  โดย booker4231@yande*.com วันที่ 01 ก.ค. 2561 : 10:56:51 PM น. IP : 93.124.39.151

ความคิดเห็นที่ 1911
commander viagra pri* viagra en pharmacie http://pri*viagragenerique.net/ commander viagra pri* viagra pri* viagra 25 mg
  โดย robert4322@yande*.com วันที่ 01 ก.ค. 2561 : 11:03:20 PM น. IP : 93.124.39.151

ความคิดเห็นที่ 1912
Our organisation is well connected with a variety of invigilators, British directors data worthless managers and assay centers, which enables us to make an impression on your scores in any ielts center here the world . All our certificates are creative and British Body certified. If you want to cours bitcoin btc euros frame an inquiry please press into service beneath details to with us.
  โดย pollakjeanfrancois93@gmail.com วันที่ 02 ก.ค. 2561 : 12:20:02 AM น. IP : 177.67.83.134

ความคิดเห็นที่ 1913
viagra brand name online doctor prescription for viagra natural viagra alternative where to buy viagra online
  โดย dsv21dsvdsfgwei@gmail.com วันที่ 04 ก.ค. 2561 : 1:14:35 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1914
viagra online best place to buy viagra online viagra free samples viagra online pharmacy
  โดย sdvebsdv4fgtfw22hi@gmail.com วันที่ 04 ก.ค. 2561 : 2:52:23 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1915
order cialis cialis buy online cialis professional cialis online canada
  โดย fwe3gfw3egti@gmail.com วันที่ 04 ก.ค. 2561 : 8:15:02 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1916
generic cialis cialis buy online discount cialis best place to buy cialis
  โดย hgwe1ergv3i@gmail.com วันที่ 04 ก.ค. 2561 : 9:20:39 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1917
cvs pharmacy seattle wa It is not crucial that a Canadian drug store online adheres to cvs pharmacy racine wi all the top quality standards set by the Canadian regulatory authorities. Of the numerous on-line drug stores cvs pharmacy cape girardeau mo functional in the nation, just a couple of are genuine and also have the required licenses. As discussed prior to the permit for offering medications is provided by the provincial authorities. So the first thing one ought to do is to e*amine whether the drug store is registered and also has the essential licenses. If indeed, the certificate as well as registration number need to be plainly displayed on the Canadian pharmacy online site.
  โดย cherishry91@gmail.com วันที่ 04 ก.ค. 2561 : 3:36:46 PM น. IP : 46.118.116.110

ความคิดเห็นที่ 1918
cheap tadalafil tadalafil online tadalafil liquid cialis online buy
  โดย gergryd12r@gmail.com วันที่ 05 ก.ค. 2561 : 6:29:42 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1919
non prescription viagra when does viagra go generic new viagra generic viagra names
  โดย w23hyu34ehdvshh@gmail.com วันที่ 05 ก.ค. 2561 : 9:50:11 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1920
sample viagra cheapest viagra online natural viagra alternative buy viagra online
  โดย sdvebsdv4fgtfw22hi@gmail.com วันที่ 06 ก.ค. 2561 : 2:44:11 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1921
order viagra best place to buy viagra online reviews viagra without prescription viagra for womens where to buy
  โดย yubg5j8vvc@gmail.com วันที่ 06 ก.ค. 2561 : 5:08:10 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1922
viagra for sale best place to buy viagra online viagra pill buy viagra online cheap
  โดย yubg5j8vvc@gmail.com วันที่ 06 ก.ค. 2561 : 7:47:15 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1923
cvs pharmacy mail order It is not important that a Canadian pharmacy online abides by cvs pharmacy natomas all the quality requirements established by the Canadian regulatory authorities. Of the numerous online drug stores cvs west broad street functional in the nation, just a couple of are real as well as have the essential licenses. As pointed out before the certificate for offering drugs is provided by the rural authorities. So the first thing one must do is to inspect whether the drug store is signed up and also has the necessary licenses. If indeed, the certificate and enrollment number should be clearly shown on the Canadian pharmacy online site.
  โดย cherishryv5@gmail.com วันที่ 06 ก.ค. 2561 : 7:30:28 PM น. IP : 46.118.116.110

ความคิดเห็นที่ 1924
non prescription cialis tadalafil online no prescription cialis tadalafil online
  โดย 4t3gergrj743r@gmail.com วันที่ 07 ก.ค. 2561 : 3:59:20 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1925
cialis 20 mg tadalafil cialis price buy cialis online
  โดย gergryd12r@gmail.com วันที่ 07 ก.ค. 2561 : 4:18:58 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1926
http://ouarzazatefilmcommission.com/ accutane month 2 60 mg http://saresltd.com/accutane/ buying cialis online safe http://footstepsunltd.com/cialis/ can provigil be used to treat add http://saresltd.com/provigil/
  โดย g54th3egti@gmail.com วันที่ 08 ก.ค. 2561 : 11:19:46 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1927
http://footstepsunltd.com/prednisone/ lasi* use in bodybuilding http://saresltd.com/lasi*/ canadian online pharmacy http://footstepsunltd.com/pharmacy/ sildenafil buy paypal http://saresltd.com/sildenafil/
  โดย ewgf44fgei@gmail.com วันที่ 09 ก.ค. 2561 : 2:34:47 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1928
cvs pharmacy anaheim hills An additional reason for the e*panding appeal cvs pharmacy tucson of a Canadian drug store online is the affordable price fees by them. Low functional and above prices urge these pharmacies to offer their medicines at rates that are below the traditional pharmacies. A few other benefits of buying cvs pharmacy mn online are placing your order without really feeling any kind of sort of humiliation or awkwardness. But is it really safe to buy from the on the internet pharmacies? As public relations the advising provided by the United States Food & Medicine Administration, people acquiring medications from a Canadian pharmacy online go to the danger o.
  โดย jasongsyi@gmail.com วันที่ 09 ก.ค. 2561 : 4:48:30 AM น. IP : 134.249.48.90

ความคิดเห็นที่ 1929
canadian pet meds Thinking about that many American medical canadian pharmacies online reviews health insurance policies do not cover the cost of medications, and many Americans are without insurance policy entirely, the high cost of prescription medicine can provide a major challenge to advantageous therapy. Some individuals with numerous or persistent medical problems have actually pertained to depend upon cheaper Canadian medicines to satisfy their health care demands. buying medication canada canadian drugstore reviews
  โดย pcottrop@gmail.com วันที่ 09 ก.ค. 2561 : 4:11:44 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 1930
buy generic viagra http://dejviagram.com/ what does viagra do dejviagram.com
  โดย rewfgt5h4ry43r@gmail.com วันที่ 09 ก.ค. 2561 : 7:27:51 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1931
http://saresltd.com/ levitra su ebay http://ouarzazatefilmcommission.com/levitra/ kamagra avis 2013 http://footstepsunltd.com/kamagra/ tamo*ifeno e clomid durante o ciclo http://saresltd.com/clomid/
  โดย ewf2w3hygv3i@gmail.com วันที่ 09 ก.ค. 2561 : 11:29:40 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1932
levitra 8 ore http://saresltd.com/levitra/ clomid ohss symptoms http://footstepsunltd.com/clomid/ cialis testosterone study http://saresltd.com/cialis/
  โดย erf4te3rfgshh@gmail.com วันที่ 10 ก.ค. 2561 : 2:12:15 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1933
canada mail order pharmacy Taking into consideration that numerous American clinical cialis daily use canada health insurance policies don't cover the cost of medicines, as well as lots of Americans lack insurance completely, the high price of prescription medication can provide a severe challenge to advantageous therapy. Some individuals with numerous or consistent medical troubles have actually concerned depend upon cheaper Canadian drugs to satisfy their healthcare requirements. pharmacies canada online review canadian pharmacy
  โดย pcottr34@gmail.com วันที่ 10 ก.ค. 2561 : 5:19:32 AM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 1934
cheap generic viagra when does viagra go generic viagra generic canadian pharmacy generic viagra
  โดย sdbhh3wsddf@gmail.com วันที่ 10 ก.ค. 2561 : 6:16:11 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 1935
http://footstepsunltd.com/prednisone/ lasi* for horses side effects http://saresltd.com/lasi*/ legit online pharmacy http://footstepsunltd.com/pharmacy/ sildenafil low blood pressure http://saresltd.com/sildenafil/
  โดย ewgf44fgei@gmail.com วันที่ 10 ก.ค. 2561 : 7:06:12 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1936
buy generic viagra online generic viagra reviews viagra purchase generic name for viagra
  โดย bdpsssdfdf4i@gmail.com วันที่ 10 ก.ค. 2561 : 7:18:47 AM น. IP : 178.137.17.106

ความคิดเห็นที่ 1937
http://saresltd.com/kamagra/ provigil capsules http://footstepsunltd.com/provigil/ liquid tadalafil purchase peptides http://saresltd.com/tadalafil/ viagra cialis e levitra qual o melhor http://ouarzazatefilmcommission.com/cialis/
  โดย htrr45622hi@gmail.com วันที่ 10 ก.ค. 2561 : 9:19:39 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1938
http://saresltd.com/ safe generic levitra http://ouarzazatefilmcommission.com/levitra/ kamagra 888 http://footstepsunltd.com/kamagra/ 150 clomid dosage http://saresltd.com/clomid/
  โดย ewf2w3hygv3i@gmail.com วันที่ 10 ก.ค. 2561 : 11:07:03 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1939
no prescription cialis http://valcialisns.com/ cialis price http://valcialisns.com/
  โดย sdvgcasw4i@gmail.com วันที่ 10 ก.ค. 2561 : 3:59:33 PM น. IP : 46.118.155.161

ความคิดเห็นที่ 1940
viagra professional http://kaeviagraon.com/ viagra in canada kaeviagraon.com
  โดย sgregh512r@gmail.com วันที่ 10 ก.ค. 2561 : 11:17:08 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1941
overnight levitra http://saresltd.com/levitra/ clomid 100mg days 4-8 http://footstepsunltd.com/clomid/ remedios para impotencia cialis http://saresltd.com/cialis/
  โดย erf4te3rfgshh@gmail.com วันที่ 11 ก.ค. 2561 : 12:56:16 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1942
http://footstepsunltd.com/ prednisone prices at walgreens http://saresltd.com/prednisone/ purchase cialis in me*ico http://ouarzazatefilmcommission.com/cialis/ levitra pill wikipedia http://footstepsunltd.com/levitra/
  โดย yubg5j8vasvc@gmail.com วันที่ 11 ก.ค. 2561 : 3:15:56 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1943
http://saresltd.com/kamagra/ nuvigil vs provigil side effects http://footstepsunltd.com/provigil/ cialis tadalafil alcohol http://saresltd.com/tadalafil/ medical uses of cialis http://ouarzazatefilmcommission.com/cialis/
  โดย htrr45622hi@gmail.com วันที่ 11 ก.ค. 2561 : 4:59:23 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1944
http://footstepsunltd.com/ prednisone induced gerd http://saresltd.com/prednisone/ cialis a los 25 a?os http://ouarzazatefilmcommission.com/cialis/ levitra dosage options http://footstepsunltd.com/levitra/
  โดย yubg5j8vasvc@gmail.com วันที่ 11 ก.ค. 2561 : 5:01:34 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1945
soft tabs viagra http://viagraoahvfn.com/ price of viagra viagra online without prescription
  โดย g54thwefg3egti@gmail.com วันที่ 11 ก.ค. 2561 : 5:41:18 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1946
viagra price http://viagrafhvcs.com/ how to use viagra cheap viagra
  โดย ewgf44sdfgei@gmail.com วันที่ 11 ก.ค. 2561 : 10:00:15 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1947
canada prescription service Thinking about that many American clinical get medications canada health insurance policies don't cover the cost of medicines, and numerous Americans lack insurance coverage entirely, the high cost of prescription medicine could present a serious challenge to useful treatment. Some people with several or consistent medical problems have pertained to depend on less costly Canadian medications to satisfy their health care demands. canadian prescription certified canadian pharmacies
  โดย pcottrsu@gmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2561 : 8:29:49 AM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 1948
viagra online without prescription http://dejviagram.com/ viagra for sale dejviagram.com
  โดย rewfgt5h4ry43r@gmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2561 : 12:46:19 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1949
how to use viagra http://viagravkash.com/ cheap viagra viagra without prescription
  โดย gre5hjnwsei@gmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2561 : 6:25:34 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1950
real viagra http://viagmagik.com/ viagra story viagra without prescription
  โดย f3e4rhhh@gmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2561 : 9:28:21 PM น. IP : 178.159.37.86

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com