แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1651
kensington travel adapter with usb apple travel adapter recall international travel adapter with usb ports travel smart all in one adapter amazon universal travel dual ac adapter round travel charger adapter apple travel adapter converter norway travel adapter plug for peru best travel adapter usb travel adapter us to australia travel phone adapter bed bath and beyond travel adapter travel adapter for hair dryers travel converter and adapter for europe travel wireless adapter loop world travel adapter can waterpik ultra be used with travel adapter travel adapter converter for india travel adapter mcs 04wr3 travel plug adapter for iran travel adapter for georgia victoria secret travel adapter travel adapter from type a to type f travel mug with car adapter samsung travel adapter for gala*y tab 10.1 usa travel adapter travel adapter plugs wii car adapter and travel pack directions to use a travel adapter type f travel adapter world travel power adapter qvs how to use travel smart conair adapter china swiss travel world travel adapter msi travel adapter aaa travel adapter travel adapter for austria best international travel plug adapter that works with hair dryers 9906 travel adapter 220v to 110v travel adapter can i plug a usb hub into a travel adapter travel adapter new york travel adapter singapore internation travel adapter usb 3a what travel adapter to get for my three pronged laptop charger porsela travel adapter surge protection travel adapter cuba can i use the usb travel adapter with my iphone dyne* travel adapter plug sharper image universal travel adapter travel adapter radio shack samsung travel adapter 4z25 what travel adapter converter is needed for travel to israel eu travel adapter travel adapter 220v to 110v 25w skross world to europe travel power adapter samsung travel adapter trouble shoot travel adapter for malaysia travelite universal travel power adapter travel adapter converter vietnam travel plug adapter with usb charger what kind of adapter do i need to travel to spain australia power step down travel adapter review egypt travel power adapter grounded travel power adapter plug international travel adapter two dual usb charging ports fast quick power adapter needed for travel in spain travel adapter type travel adapter for gala*y slim travel adapter travel adapter ac what travel adapter do i need for germany and switzerland travel power adapter power strip lg travel adapter sta u34wvi naftali miami carry on world travel black adapter walmart travel electrical adapter do not use travel adapter with computer rei travel adapter plug travel adapter kenya brookstone travel adapter plug international travel adapter with quick charge usb travel power plug adapter for us uk walgreens travel adapter bestek travel adapter instructions travel adapter all in one usb brookstone travel adapter converter what travel adapter do i need for vietnam universal power travel plug adapter converting walmart egypt travel adapter jollyfit international universal travel adapter zendure passport global travel adapter travel adapter australia usb afc travel adapter international travel adapter with usb port samsung travel adapter ่Žฝok yava่‰ง travel smart conair adapter review multination travel adapter plug converter travel adapter cell phone bed bath beyond swiss travel adapter with usb charger coach travel adapter iphone * travel adapter australia customer review ma*ah travel adapter where can i buy a travel adapter 230 v type f plug electric power adapter travel lg travel adapter sta u34wri universal worldwide travel plug adapter travel plug adapter set grounded telema* type a travel adapter european to us travel adapter travel trailer electrical adapter sharper image travel adapter reviews travel plug adapter cuba travel plug adapter us usa to eu europe universal eu uk ko to us travel charger wall ac power plug adapter converter wht power adapter for travel world wide travel charger adapter jb hi fi travel adapter ceptics usa to brazil travel plug adapter adaptive fast charging travel adapter amazon ceptics adapter plug set for worldwide international travel use universal travel adapter for china lifetron travel adapter ethiopia travel adapter best adapter travel best power converter and adapter for travel to singapore ne**tech universal travel adapter macbook usb c adapter travel system portable international travel adapter voltage converter 220v to 110v best travel converter adapter for travel steamer orei travel adapter mongolia peru adapter travel charger adapter for canon t3i international travel mocreo travel adapter thailand travel adapter for the maldives converting travel trailer hitch to fifth wheel adapter kopp travel adapter is it bad to use lug adapter on long travel gala*y tab e travel adapter travel adapter needed for france samsung travel adapter etaaou10jbe cheap lg travel adapter model mcs01wr watson adapter plugs for international travel travel adapter with usb port best travel power adapter peru aaa travel store adapter insten 3* euro eu to us usa travel power adapter converter wall plug sharper image travel plug adapter travel adapter with surge protector samsung travel adapter eta0u61jwe for gala*y tab 4 adapter travel electric staples us travel adapter italy seven star travel adapter plugs costco travel adapter travel adapter surge protectorreviews 2017 travel adapter kit belkin how to use the lumia 950 travel adapter should i get travel system or lightweight stroller with adapter best international travel power adapter travel adapter changer fron back travel adapter iphone 6 bo* dual tv voltage travel adapter cheap outlep adapter for travel to europe and scotland and australia travel adapter plug best buy bestek universal travel adapter 220v to 110v voltage converter yusong 12v electric heated stainless steel kettle car auto adapter travel cup travel smart all in one adapter review rarotonga travel adapter g force quality behind the name travel adapter voltage convertor vs travel adapter samsung travel adapter 2a best buy travel adapter plug best buy travel adapter usb what travel adapter do i need for bali ratings on grounded travel adapter 110 to 220v adapter for travel ac plug adapter travel walmart best travel electricity converters and adapter apc travel power adapter tpa90dc travel adapter types take apart samsung adaptive fast charging travel adapter hp slim travel ac adapter usb travel adapter plug all world travel adapter with voltage converter best buy apple travel adapter kit uk travel with own din to yoke adapter scubaboard conair travel smart adapter combo mojo slim universal travel adapter naftali miami carry on world travel black adapter orei m8 plus travel plug adapter world travel adapter usb charger best buy electrical adapter travel samsung travel adapter atads30jbe london travel adapter universal sliding travel adapter plug with usb and power supply international travel plug adapter with usb charger travel international power adapter best euro travel adapter gala*y s6 travel adapter travel smart all in one adapter japan targus world power travel adapter power adapter for india travel russia travel adapter type c do you need a travel adapter in phillipines usb c travel adapter travel universal plug adapter converter miami lakes best power adapter for travel to europe conair travel smart grounded adapter plug celestron travel scope 70 telescope camera adapter skross world travel adapter 1 what travel adapter do i need for tanzania do i need an adapter to travel to italy best universal power adapter for travel samsung travel adapter pogo prongs samsung travel adapter ticking international travel usb adapter travel adapter europe travel smart all in one adapter plug best adapter from travel all in one travel adapter with usb power port travelocity travel adapter type g travel adapter kensington international travel adapter will it work in ireland travel adapter miwaukee travel adapter tahiti 4 port usb travel adapter best universal travel adapter to take to maldives travel adapter for india what device do you charge with samsung travel adapter model atadu10jbe travel smart conair adapter china turkey travel power adapter lenovo 65w slim travel ac adapter yoga 900 universal travel adapter instructions wd my book travel adapter electricity travel adapter lu*ebell travel adapter samsinite travel adapter nternational voltage converter adapter kit seven star travel plug adapters target travel plug adapter the wirecutter best travel charger adapter travel voltage power converter adapter 220v 110v 110v 220v travel smart conair worldwide adapter 4 in 1 travel adapter converter needed for costa rica walmart power travel adapter international travel adapter for thailand for hair dryer computer travel adapter us to australia japan travel adapter plug buy travel adapter in boston travel adapter 3 prong us aus european eu to american us usa travel adapter jack wall plug outlet converter is samsung travel adapter hazardous waste travel plug adapter italy sharper image advantages of a travel adapter travel adapter australia to thailand can i use a type c travel adapter on a type d socket amazon egrace travel adapter hp travel adapter power card wonpro travel universal adapter with safety shutter cyberpower travel converter and adapter cyberpower travel converter and adapter 4* eu europe to us canada ac power plug travel adapter converter best buy travel adapter for italy travel power adapter chart samsung travel adapter kablosu travel adapter block travel adapter for cuba from canada best universal travel adapter with iq usb aaa store uk travel adapter target world plug travel adapter sprint travel adapter wall charger insten 2* euro eu to us usa travel power adapter cvs pharmacy travel adapter 2 pins universal travel power plug adapter to us which travel adapter for turkey voltage converter and travel plug adapter america to tanzania travel adapter for goa skross world travel adapter classic flat iron travel adapter travel adapter for new zealand tanzania travel adapter travel adapter for american outlets near 08048 big rig fifthwheel travel trailer adapter travel adapter plug to use in uganda apple world travel adapter kit alternative apple travel adapter kit travel plug adapter for kenya do i need a travel adapter for wall outlet travel charger adapter at jfk type 1 travel adapter best light weight travel adapter travel charger kit adapter pink travel plug adapter for denmark universal travel adapter chart travel smart adapter plugs travel adapter for italy radio shack fuji film universal international travel ac adapter power outlet plug travel adapter for acer aspire es15 travel to london power adapter bestek travel plug adapter for usa to france adapter for 100lbs propane tank to travel trailer best universal travel adapter with surge protection do i need a travel adapter in belize top travel adapter amazon electric travel adapter for tailand samsonite worldwide travel adapter with dual usb what is the best universal travel adapter european travel adapter 9906a 6 amp fuse for loop travel adapter european travel adapter kit me*ico power adapter travel flat universal travel adapter belkin universal travel adapter india belkin universal ac travel adapter thailand voltage 220 240 volt travel adapter best plug adapter for travel travel europe to usa power plug adapter usb travel adapter a best travel adapter converter for cze zippy phone usb travel adapter cuba travel power adapter loving solution travel adapter travel electric converter adapter samsung travel adapter type c lenovo travel power adapter travel adapter in stores 120v nema adapter for travel trailer wonpro grounded travel plug adapter type i travel india adapter surge protector barbados travel adapter go travel world adapter and usb charger travel adapter philippines rocketfish travel laptop ac power adapter travel adapter malaysia kensington travel plug adapter with usb charger power adapter 3 pins universal travel power plug adapter to us travel adapter for italty travel smart adapter plugs cuba travel plug adapter travel electrical adapter travel adapter samsung gala*y s3 spain travel adapter nw1c insten worldwide travel power adapter travel adapter art u90jws lot 100 eu euro europe to us usa power jack wall plug converter travel adapter travel adapter kit apple eforcity universal world wide travel charger adapter plug twist universal travel adapter samsung cell phone travel adapter travel adapter norway europe travel power adapter travel adapter world travel adapter kenya
  โดย alvinImper@gmails.com วันที่ 12 พ.ค. 2561 : 6:47:24 AM น. IP : 193.201.224.225

ความคิดเห็นที่ 1652
levitra vs viagra vs cialis generic viagra viagra generico espaรฑa online buy viagra online viagra como tomar http://amsboatyard.com/ buy brand viagra online australia
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 พ.ค. 2561 : 4:17:02 PM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1653
viagra cialis generico generic cialis cialis generico on line opinioni cialis cialis coupon for 10 pills at walgreens http://airvietnamairline.com/ venta de cialis generico en me*ico
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 พ.ค. 2561 : 7:36:14 PM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1654
kamagra oral jelly kaufen deutschland buy kamagra online womens kamagra 100mg tablets buy kamagra 100 mg kamagra oral jelly buy online http://kamagraonl.com/ kamagra 100mg tablets reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 พ.ค. 2561 : 9:49:41 PM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1655
buy cialis Hello best Buy Cialis https://genericcialisonline2018.com/ Yes #1 Bing generic cialis cialis generic viagra tadalafil cialis pharmacy buy viagra buy cialis
  โดย mihkakawabosi@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2561 : 1:08:49 AM น. IP : 46.185.123.9

ความคิดเห็นที่ 1656
professional viagra reviews buy generic viagra online equivalent dose viagra vs. cialis buy generic viagra comprar viagra generico espaรฑa http://amsboatyard.com/ buy cheap generic viagra co uk kamagra oral jelly 100mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2561 : 6:45:36 AM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1657
debt consolidation loans for bad credit pay day loan payday loan online pay day
  โดย cierra@rainmail.top วันที่ 13 พ.ค. 2561 : 7:47:04 AM น. IP : 46.161.9.71

ความคิดเห็นที่ 1658
buy cialis and viagra online cialis cialis 20mg cost without insurance buy cialis cialis available generic in 2017 http://airvietnamairline.com/ viagra vs cialis vs levitra bagus mana
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2561 : 9:34:57 AM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1659
kamagra oral jelly 100mg buy kamagra 100 mg oral jelly kamagra 100mg oral jelly suppliers indiana buy kamagra kamagra 100 tablets usage http://kamagraonl.com/ kamagra oral jelly kaufen amazon
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2561 : 11:29:08 AM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1660
what does sildenafil citrate look like viagra generic lowest price sildenafil citrate sildenafil citrate 20mg sildenafil citrate tablets ip 100 mg http://sildenafilviagrap.com/ sildenafil citrate suppliers
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2561 : 5:19:08 PM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1661
levitra generic lowest prices levitra 10mg levitra dosage 40 mg levitra 20mg levitra generic available 60 mg http://buylevitraonl.com/ levitra vs viagra vs cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2561 : 6:46:25 PM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1662
lady in viagra commercial 2016 generic viagra female viagra pills wiki generic viagra online 100 mg viagra dosage recommendations http://amsboatyard.com/ levitra vs viagra price
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2561 : 8:52:05 PM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1663
viagra in ucraina generic viagra online buy viagra at walmart generic viagra cost of cialis vs viagra vs levitra http://buyviagrapw.com/ buy viagra cialis online canada
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2561 : 10:06:23 PM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1664
cialis generic 2018 buy cialis directions for cialis 20mg how much water buy cialis online viagra cialis cost comparison http://airvietnamairline.com/ cialis generic best price canada
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2561 : 11:47:03 PM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1665
kamagra 100mg oral jelly how to use buy kamagra 100 mg oral jelly kamagra oral jelly come si usa kamagra 100 mg oral jelly kamagra 100mg tablets australia http://kamagraonl.com/ kamagra oral jelly kopen amsterdam
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 พ.ค. 2561 : 1:44:27 AM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1666
preรงo do viagra na farmacia popular viagra viagra price ukraine buy generic viagra online taking viagra forum http://amsboatyard.com/ generic viagra good or bad
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 พ.ค. 2561 : 10:55:15 AM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1667
sildenafil citrate tablets 150 mg buy sildenafil citrate online nizagara sildenafil citrate tablets 100 mg generic viagra sildenafil citrate pricing http://sildenafilcitratepw.com/ sildenafil citrate ma*imum daily dose
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 พ.ค. 2561 : 11:00:55 AM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1668
levitra prices at amazon levitra 10mg levitra dosage chart buy levitra cost of cialis vs viagra vs levitra http://levitraonlq.com/ levitra 20 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 พ.ค. 2561 : 11:48:22 AM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1669
viagra or cialis or levitra which is better cialis generic cialis generic 2017 cialis generic what is ma*imum dose of cialis http://airvietnamairline.com/ prices for cialis 5mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 พ.ค. 2561 : 1:50:15 PM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1670
generic viagra price uk buy viagra online cialis viagra comparison chart viagra generic generic viagra at walmart http://genericviagrasu.com/ viagra price versus cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 พ.ค. 2561 : 2:38:27 PM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1671
kamagra oral jelly deutschland buy kamagra kamagra oral jelly suppliers india buy kamagra 100 mg oral jelly kamagra kopen nederland http://kamagraonl.com/ kamagra gold reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 พ.ค. 2561 : 3:49:47 PM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1672
reviews on levitra vs viagra buy generic viagra viagra super active 100mg pills viagra generic viagra ideal dosage forum http://amsboatyard.com/ viagra natural caseiro para homens
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 พ.ค. 2561 : 1:19:37 AM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1673
buy fildena 100 cheap india buy fildena fildena india pharmacies fildena fildena 100 mg reviews http://fildenaonl.com/ fildena 50 india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 พ.ค. 2561 : 2:43:52 AM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1674
payday loan online payday loans bad credit payday loans bad credit personal loans for veterans
  โดย ocsag@evropost.top วันที่ 15 พ.ค. 2561 : 3:18:23 AM น. IP : 46.161.9.71

ความคิดเห็นที่ 1675
equivalent doses of cialis and viagra generic cialis target pharmacy cialis price generic cialis generic cialis available in us http://cialisgenericmg.com/ how long does cialis side effects last
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 พ.ค. 2561 : 3:27:03 AM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1676
cialis 20mg price at walmart generic cialis viagra dosage vs cialis generic cialis levitra or cialis or viagra http://airvietnamairline.com/ cialis 20mg tablets coupon
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 พ.ค. 2561 : 4:04:21 AM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1677
the sleep store kamagra buy kamagra online kamagra 100 mg green tablets buy kamagra 100 mg oral jelly kamagra kaufen http://kamagraonl.com/ kamagra oral jelly 5gm sildenafil
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 พ.ค. 2561 : 5:54:55 AM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1678
cialis coupon card buy cialis cialis drug interactions side effects generic cialis online cialis vs viagra vs levitra http://buycialisonl.com/ viagra cialis cost
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 พ.ค. 2561 : 6:03:45 AM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1679
payday loans no credit check pay day holiday money pay day
  โดย adriana@mailllc.top วันที่ 15 พ.ค. 2561 : 8:57:05 AM น. IP : 46.161.9.71

ความคิดเห็นที่ 1680
price of levitra at walmart pharmacy levitra levitra 20 mg levitra 20mg levitra 20 mg cost walmart generic http://levitraonlq.com/ levitra coupons printable coupons
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 พ.ค. 2561 : 6:39:58 PM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1681
kamagra oral jelly in australia kamagra 100 mg oral jelly kamagra 100mg oral jelly review buy kamagra online how to use kamagra oral jelly sildenafil http://kamagraonl.com/ kamagra 100mg soft tabs chewable tablets
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 พ.ค. 2561 : 7:47:05 PM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1682
professional viagra vs viagra super active buy generic viagra cialis dosage recommendations vs viagra buy viagra viagra effects in women http://buyviagrapw.com/ viagra super active plus for sale'
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 พ.ค. 2561 : 9:18:41 PM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1683
cialis viagra comparison chart buy generic viagra online compare viagra prices in usa buy generic viagra online generic cialis or viagra http://amsboatyard.com/ viagra feminino farmacia
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 พ.ค. 2561 : 5:18:19 AM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1684
do cialis side effects go away generic cialis online comprar cialis generico espaรฑa contrareembolso generic cialis online donde comprar cialis generico en chile http://airvietnamairline.com/ cialis coupons 2018
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 พ.ค. 2561 : 8:06:55 AM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1685
sildenafil citrate 100mg tablets buy sildenafil citrate sildenafil citrate ma*imum dosage buy generic viagra online sildenafil citrate tablets 150 mg http://sildenafilcitratepw.com/ us sildenafil citrate pricing
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 พ.ค. 2561 : 9:09:18 AM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1686
kamagra 100mg oral jelly use buy kamagra 100 mg kamagra oral jelly 100mg factory discount prices buy kamagra 100 mg oral jelly kamagra oral jelly kaufen deutschland http://kamagraonl.com/ kamagra 100mg tablets for sale in used cars
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 พ.ค. 2561 : 9:58:38 AM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1687
prescription pharmacyfdf cisalis buy prescription drugs online mail order prescriptions canada walgreen drug stores mail order prescriptions canada
  โดย franky9l@gmail.com1 วันที่ 16 พ.ค. 2561 : 12:10:37 PM น. IP : 46.119.125.196

ความคิดเห็นที่ 1688
viagra generic vs brand generic viagra online mechanism of action of viagra viagra generic viagra retail price cvs http://genericviagrasu.com/ brand viagra without a doctor prescription indianapolis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 พ.ค. 2561 : 12:39:18 PM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1689
viagra cialis levitra comparison chart cialis generic cialis 5 mg daily price buy generic cialis online side effects of daily use cialis http://airvietnamairline.com/ kamagra oral jelly vs cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 พ.ค. 2561 : 10:22:13 PM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1690
kamagra oral jelly 100mg reviews buy kamagra online kamagra 100mg tablets indian kamagra 100mg kamagra shop erfahrungsberichte http://kamagraonl.com/ kamagra oral jelly india manufacturer
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2561 : 12:19:31 AM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1691
viagra price at walmart buy viagra online viagra commercial youtube buy viagra online comprar viagra generico espaรฑa envio 24 horas http://amsboatyard.com/ generic viagra (sildenafil citrate) malegra 100 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2561 : 1:04:00 AM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1692
fildena ct 100 reviews buy fildena online fildena sildenafil citrate fildena http://fildenaonl.com/ fildena 50 review
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2561 : 1:33:23 AM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1693
generic viagra cialis levitra cialis generic cialis generico en chile cialis generic costco price for cialis 5mg http://cialisgenericmg.com/ cialis 5mg daily
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2561 : 2:35:22 AM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1694
cialis prescription price australia buy cialis best price for cialis 5mg generic cialis cialis super force dapo*etine review http://buycialisonl.com/ cialis side effects stomach
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2561 : 5:20:16 AM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1695
cialis prices in me*ico generic cialis online vardenafil vs. viagra vs. cialis generic cialis cialis 5 mg price costco http://airvietnamairline.com/ viagra cialis levitra dosage
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2561 : 12:26:40 PM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1696
kamagra oral jelly 5gm sildenafil buy kamagra online kamagra 100 chewable tablet einnahme buy kamagra 100mg kamagra oral jelly sale http://kamagraonl.com/ kamagra 100mg chewable tablets usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2561 : 2:22:56 PM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1697
vendita viagra generico in italia viagra generic can i take 50 mg of viagra twice a day viagra generic viagra generic http://amsboatyard.com/ viagra long term effects
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2561 : 3:12:10 PM น. IP : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 1698
sildenafil citrate tablets 150 sildenafil citrate 50mg sildenafil citrate price sildenafil citrate 100mg sildenafil citrate 100mg how does it work http://sildenafilcitratepw.com/ sildenafil citrate dosage for ed
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2561 : 5:19:57 PM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1699
cialis vs viagra vs levitra dosage review levitra online levitra vs viagra ingredients buy levitra online levitra vs viagra dosage comparison http://levitraonlq.com/ levitra generic lowest prices
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2561 : 6:15:00 PM น. IP : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 1700
viagra ad actress cuddle up buy viagra online viagra generico brasil generic viagra cialis side effects dangers or viagra http://buyviagrapw.com/ viagra car commercial youtube
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2561 : 9:12:34 PM น. IP : 146.185.223.223

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com