แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1451
payday loans no fa*ing borrow money easy loans bad credit [url=https://borrowmoney.us.com/] cash borrow[/url] OK’
  โดย cbweds81wcb@aol.com วันที่ 23 มี.ค. 2561 : 8:20:25 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1452
viagra 100mg side effects https://purseInstock.com/ price viagra https://fundeconp.org/ buy online viagra https://nadinekube.com/ viagra brand by online https://authenticknicksstore.com/ viagra without a prescription https://iceecigarettes.com/ pharmacy viagra https://besiktasboschservis.com/ generic viagra buy
  โดย drdsdbssdsdv1i@aol.com วันที่ 24 มี.ค. 2561 : 12:11:09 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1453
bad credit cash fast payday loan loans fast payday loan online personal loans bank [url=https://fastcash.us.com/] fast loans[/url] OK’
  โดย 43gf5ffvsf103vli@aol.com วันที่ 24 มี.ค. 2561 : 1:40:49 AM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1454
the growing kitchen cannabis [url=http://atv-games.com/profile/torybarney]ta*ation of cannabis[/url] best cannabis stocks 2017 october [url=http://www.braingamesnyc.com/games/profile/2939331/jorgchiaram]cannabis use disorder mild icd 10[/url] cannabis laws 2018 california florida cannabis trimmer jobs cannabis use disorder mild in remission penny cannabis stocks january 2018
  โดย mattresshr@gmail.com วันที่ 24 มี.ค. 2561 : 3:15:37 PM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 1455
cannabis plants for sale san diego medical cannabis jobs in massachusetts top cannabis stocks for 2016 top cannabis stocks for 2018 cannabis plant drooping after transplant cannabis treatment for leukemia in children cannabis penny stocks 2018 list all cannabis stocks
  โดย mattressd1@gmail.com วันที่ 24 มี.ค. 2561 : 3:15:38 PM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 1456
cannabis jobs in medford oregon cannabis plant deficiency pictures top cannabis stocks for 2016 list all cannabis stocks cannabis growers supply cannabis plant deficiency pictures licensed cannabis growers cannabis grower jobs hiring ohio 2017
  โดย mattresss8@gmail.com วันที่ 24 มี.ค. 2561 : 3:23:26 PM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 1457
cannabis growth [url=http://www.puzzlejet.com/profile/2718216/ariannekapl]cannabis use disorder mild f code[/url] pure thc cannabis oil for sale [url=http://bfb7904p.bget.ru/profile/oliviacyril]is cannabis oil legal in virginia[/url] te*as original cannabis company cannabis t* cannabis jobs mesa az cannabis growing outdoors in 10gallon pots
  โดย mattress0u@gmail.com วันที่ 24 มี.ค. 2561 : 3:23:26 PM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 1458
cannabis grow room plans oregon cannabis growers fair 2017 cannabis use disorder moderate dsm code cannabis grow guide cannabis plant flowering last stages the growing kitchen cannabis best cannabis growing systems medical cannabis laws in california 2016
  โดย mattresstg@gmail.com วันที่ 24 มี.ค. 2561 : 3:23:37 PM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 1459
stages of cannabis plant growth cannabis laws 2018 california best cannabis trimming scissors 2017 stocks for cannabis california colorado cannabis ta*es homeless cannabis jobs cannabis jobs denver co best cannabis stocks 2018
  โดย mattress0a@gmail.com วันที่ 24 มี.ค. 2561 : 4:01:22 PM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 1460
[url=https://writingpaperwritethesis.org/]write my paper[/url] essay writer [url=https://homeworkhelpus.org/]why should i do my homework essay[/url] prepare business plan [url=https://helpwritingthesisus.org/]test paper[/url] coursework homework help [url=https://essaypapersus.org/]essay online[/url] essay writer [url=https://writebusinessplanus.org/]making business plan[/url] OK’
  โดย 23rfv0021r@aol.com วันที่ 26 มี.ค. 2561 : 4:42:28 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1461
[url=https://writebusinessplanatb.org/]creating business plan[/url] create business plan [url=http://canadiantadalafilonlineviagrapharmacy.us/]write my paper[/url] online writing paper [url=https://writingpaperqze.org/]research papers[/url] research paper [url=https://dissertationwritescv.technology/]help writing thesis[/url] paper editing [url=https://writinghelprvs.org/]online writing paper[/url] OK’
  โดย 32ssssdvbd2i@aol.com วันที่ 26 มี.ค. 2561 : 8:25:43 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1462
viagra savings coupons 75% off [url=http://jud10.org/]generic viagra available date[/url] actress in viagra 2016 commercial [url=http://floranova.ba/?attachment_id=850&cat=McIntyre%20In%20The%20Morning]viagra without a doctor prescription on ebay[/url] 2016 viagra coupons pfizer when generic viagra will be available in usa female viagra customer reviews viagra generic equivalent
  โดย mattressd7@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2561 : 3:47:17 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 1463
viagra generic name cost of generic viagra bangkok walmart generic viagra 100mg price viagra side effects for men viagra commercial woman in blue dress viagra commercial woman in blue dress viagra side effects in men cost of teva generic viagra
  โดย mattressan@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2561 : 3:57:41 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 1464
generic viagra vs brand name [url=http://jud10.org/]viagra side effects for men larger testicles[/url] viagra without a doctor prescription in usa [url=http://lewebmobile.fr/2011/01/les-modeles-economiques-du-mobile-vont-converger-avec-ceu*-du-web-traduction/]generic viagra 100mg sildenafil prescription[/url] female viagra medication generic viagra cost at walmart viagra without a doctor prescription usa generic viagra india 100mg trustworthy site
  โดย mattress80@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2561 : 3:57:42 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 1465
real viagra for sale https://purseInstock.com/ buy viagra soft tabs https://fundeconp.org/ best price viagra name brand online https://nadinekube.com/ branded viagra https://authenticknicksstore.com/ soft tabs viagra https://iceecigarettes.com/ generic cheap viagra https://besiktasboschservis.com/ canadian pharmacy viagra
  โดย drdsdbssdsdv1i@aol.com วันที่ 27 มี.ค. 2561 : 4:39:11 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1466
[url=https://fundeconp.org/]tadalafil online[/url] generic tadalafil purchase cialis [url=https://besiktasboschservis.com/]cialis reviews[/url] buy cialis without prescription cialis no prescription [url=https://authenticknicksstore.com/]cialis 5mg[/url] cheap tadalafil cialis sale OK’
  โดย dwq2w34tryhtw22@aol.com วันที่ 27 มี.ค. 2561 : 5:07:30 PM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1467
recipe for cbd oil gummies [url=http://gummiescbd.us/]recipe for cbd oil gummies[/url] where to buy cbd gummies online [url=http://hempgummies.us/]ordering cbd gummies online[/url] vegan organic cbd gummies cbd gummies for sale near me cbd gummies online cbd gummies amazon
  โดย mattress52@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2561 : 12:45:07 PM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 1468
cbd gummies amazon cbd gummies vegan cbd gummies for sale near 62363 largest wholesale cbd gummies ordering cbd gummies online cbd gummies for sale in simi valley cbd gummies for sale online cbd gummies online using paypal
  โดย mattress5l@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2561 : 12:45:08 PM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 1469
vegan organic cbd gummies [url=http://gummiescbd.us/]cbd oil gummies reviews[/url] cbd gummies reviews [url=http://hempgummies.us/]buy cbd gummies online[/url] reviews best cbd gummies reviews best cbd gummies reviews best cbd gummies cbd gummies amazon
  โดย mattresslb@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2561 : 12:53:25 PM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 1470
healthiest cbd gummies reviews chill cbd gummies reviews cbd gummies wholesale best cbd gummies for sale cbd gummies for sale in simi valley reviews best cbd gummies buy cbd gummies online cbd gummies for sale for pain
  โดย mattressgr@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2561 : 12:53:26 PM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 1471
healthiest cbd gummies reviews cbd oil gummies reviews cbd infused gummies wholesale cbd oil gummies reviews cbd gummies vegan nutranatomy cbd gummies reviews ordering cbd gummies online recipe for cbd oil gummies
  โดย mattressfp@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2561 : 12:53:35 PM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 1472
vegan organic cbd gummies healthiest cbd gummies reviews cbd oil gummies recipe cbd gummies cbd oil gummies reviews cbd gummies for sale in simi valley diamond cbd gummies reviews recipe for cbd oil gummies
  โดย mattressry@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2561 : 1:21:38 PM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 1473
[url=https://iceecigarettes.com/]viagra without prescription[/url] generic viagra online viagra alternative [url=https://purseInstock.com/]sildenafil price[/url] sildenafil citrate generic viagra for women [url=https://nadinekube.com/]viagra no prescription[/url] viagra online viagra pills OK’
  โดย cbweds81wsdvcb@aol.com วันที่ 28 มี.ค. 2561 : 1:27:48 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1474
cialis 20mg cialis coupon [url=https://besiktasboschservis.com/]cialis pills[/url] OK’
  โดย wegsres42vs24g*@aol.com วันที่ 28 มี.ค. 2561 : 7:46:20 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1475
liquid tadalafil cialis online cialis 5mg [url=https://authenticknicksstore.com/]cialis generic[/url] OK’
  โดย vrgtey56tr4li@aol.com วันที่ 29 มี.ค. 2561 : 2:45:08 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1476
[url=https://fundeconp.org/]cialis 20mg[/url] cheap cialis cialis generic OK’
  โดย dfn675ujfsd4t3@aol.com วันที่ 29 มี.ค. 2561 : 9:23:35 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1477
cbd oil for sale amazon [url=http://novodvinsk2015.ru/]cbd oil for sale near me[/url] cbd oil for sale amazon [url=http://www.office-rem.ru/]cbd oil for sale[/url] cbd oil for sale near me cbd oil for dogs with seizures cbd oil for dogs with cancer cbd oil for dogs with cancer
  โดย mattressoz@gmail.com วันที่ 29 มี.ค. 2561 : 9:12:39 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 1478
cbd oil reviews [url=http://betonmi*erstroi.ru/]cbd oil[/url] cbd oil for dogs [url=http://ore*ovo-bus.ru/]cbd oil reviews complaints[/url] cbd cbd oil for dogs with seizures cbd gummies for sale cbd oil for sale
  โดย mattresszc@gmail.com วันที่ 29 มี.ค. 2561 : 9:21:13 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 1479
cbd oil for sale walmart cbd oil for dogs cbd oil for sale on amazon cbd oil for pain cbd oil for dogs with cancer cbd oil for sale at walmart cbd oil reviews cbd oil for pain relief
  โดย mattressli@gmail.com วันที่ 29 มี.ค. 2561 : 9:21:13 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 1480
To your health, The Healthline Team Article Resources Allergy facts and figures. generic viagra r* viagra viagra 100 mg [url=https://nadinekube.com/]generic viagra[/url] Many things contribute to this problem. OK’
  โดย 4rez*v320034@aol.com วันที่ 30 มี.ค. 2561 : 4:23:53 PM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1481
kamagra use kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis indiana kamagra rendeles budapest kamagra shop erfahrungen 2016 kamagra store http://kamagrad*t.com/ kamagra 100mg tablets uk
  โดย onennyDync@kamagrad*t.com วันที่ 31 มี.ค. 2561 : 12:22:03 AM น. IP : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 1482
healthiest cbd gummies reviews cbdistillery phone number best potent cbd oil for dogs with cancer cbd oil reviews for pain buy cbd gummies online 100% cbd oil for sale for pain cbd oil for pain for sale cbdistillery phone number
  โดย mattress3g@gmail.com วันที่ 31 มี.ค. 2561 : 7:28:34 AM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 1483
cbd hemp oil for pain management [url=http://cbdoilproducts.org/]cbd oil for pain for sale near cocoa florida[/url] cbd oil for sale at walmart [url=http://cbdoilproducts.org/]cbd oil for pain management in dogs[/url] cbd oil for pain relief from ra cbd gummies for sale cbd oil gummies recipe hemp cbd oil benefits research
  โดย mattress3i@gmail.com วันที่ 31 มี.ค. 2561 : 7:28:34 AM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 1484
cbd oil for sale on amazon [url=http://cbdoilproducts.org/]cbd oil for sale amazon[/url] cbd oil for pain and an*iety [url=http://cbdoilproducts.org/]cbd oil for sale amazon thera[/url] cbd oil reviews reviews of cbd oil for pain reviews of cbd oil for pain reviews on cbd oil for pain
  โดย mattressk9@gmail.com วันที่ 31 มี.ค. 2561 : 7:39:11 AM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 1485
cbd oil benefits for dogs with syringomyelia cbd oil reviews complaints cbd oil reviews for an*iety cbd oil benefits for men cbd oil for pain for sale in indiana cbd oil for pain and an*iety cbd oil for sale online amazon cbd gummies for sale online
  โดย mattresses@gmail.com วันที่ 31 มี.ค. 2561 : 7:39:14 AM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 1486
tadalafil cialis cialis online cialis 20mg [url=https://authenticknicksstore.com/]cialis daily[/url] OK’
  โดย vrgtey5sdv6tr4li@aol.com วันที่ 31 มี.ค. 2561 : 11:54:27 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1487
side effects of viagra buy online viagra canada online pharmacy viagra [url=http://purseInstock.com/]cheap viagra online[/url] OK’
  โดย victgfnfd4yhg@aol.com วันที่ 01 เม.ย. 2561 : 9:20:36 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1488
I changed my mind worriedsr document. generic tadalafil buy cialis cialis 20 mg [url=http://hopcialisraj.com/]cialis[/url] Hyperthyroidism is seven times more frequent in women. OK’
  โดย wegssdb89p0*@aol.com วันที่ 01 เม.ย. 2561 : 11:05:17 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1489
In addition, some people with Type II Diabetes develop acanthosis nigricans - dark, velvety patches of skin, usually in the armpits, neck or other areas of the body where folds of skin e*ist. cialis for sale cialis cialis canada [url=http://gocialisgjb.com/]online cialis[/url] Warning signs can vary from person to person and they may not always be sudden or severe. OK’
  โดย dfnsdbt3@aol.com วันที่ 02 เม.ย. 2561 : 3:03:29 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1490
I had a watery dissgarge i think it was clear no smell… And that never happend to me before im a bit scsred in ways going on with me i also have lower bsck pain.. viagra pharmacy viagra buy free viagra without prescription [url=http://loviagraosn.com/]viagra online[/url] Just as it is with a child, leaving a diaper on with urine or stool not only burns the skin but sets up the perfect environment for an infection. OK’
  โดย 4rez*v320vd1034@aol.com วันที่ 02 เม.ย. 2561 : 4:08:05 PM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1491
Talk to your doctor for more advice about taking supplements. viagra online buy brand generic how to get viagra without a prescription viagra forum [url=http://viagrawithoutadoctorprescriptionvrs.com/]viagra without a doctor prescription[/url] Within the hour the clinic re-admitted me and carried out another surgical abortion to get rid of the pregnancy. OK’
  โดย svdrhqwdd123@aol.com วันที่ 03 เม.ย. 2561 : 7:35:42 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1492
Esophageal Conditions including GERD, Hiatal Hernia, and Other Esophageal Disorders Evaluation of gallbladder disease, with inflammation, gallstones, pain after eating fatty food, or pancreatic conditions including pancreatitis that manifests as severe recurrent abdominal pain. overnight viagra viagra for sale near me viagra soft tabs [url=http://viagraforsalebrc.com/]viagra for sale[/url] Second, when the gastro- esophageal junction and stomach are pulled up into the chest with each swallow, the sharp angle where the esophagus joins the stomach becomes less sharp and the valve-like effect is lost. OK’
  โดย ymwef532w4r@aol.com วันที่ 03 เม.ย. 2561 : 1:26:15 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1493
You should see your health professional if you think you might have appendicitis. canadian pharmacy online viagra generic viagra without a doctor prescription alternatives to viagra [url=http://generic-viagracelak.com/]best place to buy generic viagra online[/url] Ne*t TopicHow is breast cancer diagnosed? OK’
  โดย erhjuo05gi@aol.com วันที่ 03 เม.ย. 2561 : 2:22:56 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1494
For the last two days after intercourse I have been checking my cervi* and mucos which on the 16th was stiky eggwhite te*ture cervi* was high and soft but a bit firm towards the middle but towards the back felt open and every day since it still feels open but yesturday felt really soft no firm at all but mucos was dry and today it was watery te*ture.. online name brand viagra best place to buy viagra online viagra price [url=http://buyviagraonlinevrds.com/]buy viagra online without prescription[/url] When a blood clot travels to the lungs, it is called a pulmonary embolism PE. OK’
  โดย victgfnfd4ewfvg@aol.com วันที่ 04 เม.ย. 2561 : 3:40:04 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1495
kamagra oral jelly for sale in usa kamagra 100 kamagra plus forum kamagra 100 mg kamagra oral jelly kaufen berlin http://kamagrabst.com/ super kamagra opinie forum
  โดย nesscreaps@kamagrabst.com วันที่ 05 เม.ย. 2561 : 4:32:48 PM น. IP : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 1496
kamagra bestellen nederland kamagra 100 gold kamagra 100mg tablets for sale uk kamagra 100 mg oral jelly kamagra oral jelly review uk http://kamagrabst.com/ kamagra 100mg tablets use
  โดย nesscreaps@kamagrabst.com วันที่ 06 เม.ย. 2561 : 9:56:42 PM น. IP : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 1497
kamagra 100mg tablets kamagra oral jelly 100mg kamagra 100 chewable tablets kamagrabst.com kamagra oral jelly sildenafil http://kamagrabst.com/ kamagra 100mg oral jelly sildenafil ajanta
  โดย nesscreaps@kamagrabst.com วันที่ 07 เม.ย. 2561 : 9:38:22 PM น. IP : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 1498
generico do cialis no brasil buy generic cialis coupons for cialis 5mg once a day cialis generic levitra cialis viagra reviews buy generic cialis online cialis comanda cialis generic levitra vs viagra vs cialis alcohol
  โดย traigfa*@kamagrabst.com วันที่ 08 เม.ย. 2561 : 11:38:53 PM น. IP : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 1499
ma* viagra dosage recommendations viagra viagra soft pills viagra viagra brand prices buy generic viagra online black woman viagra commercial name buy generic viagra side effects of viagra in men
  โดย KedeenoNem@kamagrabst.com วันที่ 09 เม.ย. 2561 : 4:27:46 PM น. IP : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 1500
pfizer coupons for viagra viagra generic new viagra commercial asian actress name buy viagra online cialis e viagra generico buy viagra online generic viagra best viagra generic effectiveness of cialis vs viagra
  โดย KedeenoNem@kamagrabst.com วันที่ 10 เม.ย. 2561 : 1:14:21 PM น. IP : 134.119.219.182

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com