แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1401
erectile dysfunction online prescription viagra [url=http://otcerectilepills.com/]generic viagra[/url] OK’
  โดย 4trg6yhu5t@aol.com วันที่ 28 ก.พ. 2561 : 3:41:54 AM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1402
how viagra works [url=http://cheaperectilepills.com/]cialis online[/url] soft tabs viagra erectile dysfunction treatment OK’
  โดย drvsgerbdsc1wd4i@aol.com วันที่ 28 ก.พ. 2561 : 3:43:58 AM น. IP : 46.119.127.241

ความคิดเห็นที่ 1403
Hi! Hi! do*ycycline monohydrate viagra where to buy [url=http://100mgdo*ycyclinehyclate.com/]generic do*ycycline[/url] OK’
  โดย dbf34tywrgi@aol.com วันที่ 28 ก.พ. 2561 : 6:18:00 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1404
HiMen!! synthroid coupon overnight viagra [url=http://synthroidgeneric.com/]synthroid doses[/url] OK’
  โดย wef4rfgrf4li@aol.com วันที่ 28 ก.พ. 2561 : 11:29:51 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1405
[url=http://freeerectilepills.com/]erectile dysfunction[/url] price of viagra cialis OK’
  โดย 34trf43f34tgfi@aol.com วันที่ 28 ก.พ. 2561 : 6:29:01 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1406
My!!! prednisone online brand pfizer viagra [url=http://prednisonebuy20mg.com/]prednisone[/url] OK’
  โดย victdtfdvreg@aol.com วันที่ 01 มี.ค. 2561 : 1:05:48 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1407
viagra free http://otcerectilepills.com/ OK’ does viagra work [url=http://otcerectilepills.com/]free erectile pills[/url]
  โดย drwewg4jsdbfbd6fvi@aol.com วันที่ 01 มี.ค. 2561 : 9:47:41 AM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1408
Hello! All! http://cheaperectilepills.com/ viagra online no prescription [url=http://cheaperectilepills.com/]erectile dysfunction treatment[/url] ok’
  โดย aesrddsf326vrrt@aol.com วันที่ 01 มี.ค. 2561 : 7:09:23 PM น. IP : 46.119.127.241

ความคิดเห็นที่ 1409
viagra buy http://synthroidgeneric.com/ synthroid dosage female viagra pills
  โดย bsd1v3i@aol.com วันที่ 01 มี.ค. 2561 : 8:28:34 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1410
http://100mgdo*ycyclinehyclate.com/ viagra pharmacy [url=http://100mgdo*ycyclinehyclate.com/]generic do*ycycline[/url] what would happen if a girl took viagra
  โดย dresdvd5@aol.com วันที่ 01 มี.ค. 2561 : 9:54:24 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1411
viagra dose http://freeerectilepills.com/ brand name viagra no prescription [url=http://freeerectilepills.com/#]erectile dysfunction[/url] OK’
  โดย ymsdsdli2e3r4r@aol.com วันที่ 02 มี.ค. 2561 : 3:23:05 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1412
Hi! Hi! buy generic viagra online herbal viagra alternatives [url=http://fumc-midlothian.org/product/buy-viagra-online.php]viagra online prescription free[/url] when will generic viagra be available female viagra [url=http://fumc-midlothian.org/product/generic-viagra-online.php]best place to buy generic viagra online[/url] non prescription viagra alternative pfizer viagra for sale fast delivery [url=http://fumc-midlothian.org/product/viagra-without-a-doctor-prescription.php]do you need a prescription for viagra[/url] OK’
  โดย svdre534hy3@aol.com วันที่ 02 มี.ค. 2561 : 9:26:59 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1413
erectile dysfunction help buying viagra without prescription [url=http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/]herbal erectile dysfunction pills[/url] OK’
  โดย 4trg6sdv32yhu5t@aol.com วันที่ 03 มี.ค. 2561 : 6:32:26 AM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1414
buy cheap generic viagra [url=http://buyerectionpills.com/]cialis[/url] cheap herbal viagra erectile dysfunction treatment OK’
  โดย 32rwer4tgi@aol.com วันที่ 03 มี.ค. 2561 : 6:50:34 AM น. IP : 46.119.127.241

ความคิดเห็นที่ 1415
Hi! Hi! best male enhancements female viagra pills [url=http://bestbuymaleenhancement.com/]buy viagra[/url] OK’
  โดย svdrhtre7i83@aol.com วันที่ 03 มี.ค. 2561 : 9:46:18 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1416
HiMen!! trusted online pharmacy reviews herbal viagra reviews [url=http://onlinepharmacybuy.com/]canadian online pharmacy reviews[/url] OK’
  โดย 6y789oijhli@aol.com วันที่ 03 มี.ค. 2561 : 7:59:18 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1417
[url=http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/]erectile dysfunction cures[/url] brand viagra erectile dysfunction help OK’
  โดย 34trf43f3wefvs4tgfi@aol.com วันที่ 04 มี.ค. 2561 : 2:45:12 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1418
My!!! canadian pharmacy online cheap brand name viagra [url=http://canadianpharmaciesonline1.com/]cheap canadian pharmacy[/url] OK’
  โดย victdtfdvrsd11eg@aol.com วันที่ 04 มี.ค. 2561 : 7:43:07 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1419
Hi! http://newviagrakfv.com/ viagra online female viagra cream [url=http://newviagrakfv.com/]buy viagra online[/url] OK’
  โดย 4trg6sdverhb45ujht@aol.com วันที่ 05 มี.ค. 2561 : 3:06:50 AM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1420
Go! http://hitcialisosn.com/ generic cialis online cialis coupon [url=http://hitcialisosn.com/]cialis generic online[/url] OK’
  โดย wegsdhti@aol.com วันที่ 05 มี.ค. 2561 : 7:40:24 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1421
Hi! http://gocialisgjb.com/ cialis daily prices generic cialis online buy cialis australia [url=http://gocialisgjb.com/]generic cialis online[/url] ’
  โดย verghe346ali@gmail.com วันที่ 06 มี.ค. 2561 : 5:33:21 PM น. IP : 46.119.127.241

ความคิดเห็นที่ 1422
Hi All! [url=http://viasergeneric.com/]generic viagra[/url] uk viagra buy viagra OK’
  โดย 34trfdsbgrw23fi@aol.com วันที่ 06 มี.ค. 2561 : 9:31:20 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1423
My!!! viagra online viagra soft tablets [url=http://usa77www.com/]online viagra[/url] OK’
  โดย victdger53bsdvba@aol.com วันที่ 07 มี.ค. 2561 : 6:38:45 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1424
HiMen!! viagra buy brand viagra online [url=http://canadiannowv.com/]cheap viagra[/url] OK’
  โดย 23rtswergbf0li@aol.com วันที่ 08 มี.ค. 2561 : 2:10:35 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1425
Hi! Hi! viagra cheap herbal viagra [url=https://viagrakjkmn.com/]buy viagra[/url] OK’
  โดย svdrhtre7i8kt33@aol.com วันที่ 08 มี.ค. 2561 : 3:33:42 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1426
Hi! viagra generic discount generic viagra [url=http://viagraazmhj.com/]viagra price[/url] OK’
  โดย 4regjuty534@aol.com วันที่ 08 มี.ค. 2561 : 4:40:42 AM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1427
Hi All! [url=http://onlineviaqer.com/]viagra generic[/url] viagra 100 viagra price OK’
  โดย ergpln33fi@aol.com วันที่ 09 มี.ค. 2561 : 7:00:19 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1428
Hi! buy viagra online viagra instructions [url=http://genericonlineviaqra.com/]online viagra[/url] OK’
  โดย 4regjuty5sfv34@aol.com วันที่ 11 มี.ค. 2561 : 6:02:04 AM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1429
Hi! Hi! viagra online alternative viagra [url=http://viagraveikd.com/]viagra pills[/url] OK’
  โดย svdrhtewtfg3@aol.com วันที่ 11 มี.ค. 2561 : 2:10:30 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1430
HiMen!! viagra online canadian pharmacy viagra brand by online [url=http://viagrapfhze.com/]buy viagra[/url] OK’
  โดย 23rtswersbgbf0li@aol.com วันที่ 11 มี.ค. 2561 : 3:04:47 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1431
Hi All! [url=http://viagracefo.com/]cheap viagra[/url] natural substitute for viagra viagra price OK’
  โดย ergpln3few2133fi@aol.com วันที่ 12 มี.ค. 2561 : 10:41:29 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1432
My!!! viagra generic viagra buy [url=http://genericviaser.com/]viagra online[/url] OK’
  โดย victdsgerwev32@aol.com วันที่ 13 มี.ค. 2561 : 4:17:05 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1433
Hi! generic viagra viagra generic india [url=http://viagrapbna.com/]buy viagra[/url] OK’
  โดย 4reegr43v34@aol.com วันที่ 14 มี.ค. 2561 : 2:25:44 AM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1434
Google! [url=https://medcialedonline.com/]cialis price[/url] cialis soft tabs cheap cialis pills OK’
  โดย drgt5sdv4fg3cd@aol.com วันที่ 14 มี.ค. 2561 : 5:16:45 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1435
Hi! All! cialis buy online [url=http://cialisoakdm.com/]cheap cialis[/url] OK’
  โดย vicsdv3e2nli@aol.com วันที่ 15 มี.ค. 2561 : 6:45:14 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1436
Hi! generic cialis online cialis 20 [url=http://cialisovnsm.com/]cialis[/url] OK’
  โดย 43rebrgej7dli@aol.com วันที่ 16 มี.ค. 2561 : 2:45:46 PM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1437
drugs lipitor side effects lipitor online lipitor yellow skin [url=http://lipitoronlinewww.com/]lipitor online[/url] OK’
  โดย victgfn1332@aol.com วันที่ 16 มี.ค. 2561 : 4:01:35 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1438
prednisone oral surgery prednisone is there a natural alternative [url=http://prednisonepill20mg.com/]prednisone dose pack[/url] OK’
  โดย vicsdv3es12nli@aol.com วันที่ 16 มี.ค. 2561 : 9:43:01 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1439
[url=http://synthroidcheapred.com/]synthroid generic[/url] buy synthroid online india synthroid overdose OK’
  โดย dfn675ujf4t3@aol.com วันที่ 17 มี.ค. 2561 : 12:46:00 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1440
amo*il during pregnancy amo*il 500 amo*il bronchitis [url=http://amo*ilpillbuy.com/]buy amo*il 500mg[/url] ’
  โดย 32mailsdaa3m@aol.com วันที่ 17 มี.ค. 2561 : 1:48:12 AM น. IP : 46.119.127.241

ความคิดเห็นที่ 1441
norvasc generic name norvasc generic reviews [url=http://norvascbuynow.com/]amlodipine norvasc[/url] OK’
  โดย wegsres424g*@aol.com วันที่ 17 มี.ค. 2561 : 3:05:27 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1442
cialis generic generic prinivil [url=http://prinivilbuyusa.com/]cialis online[/url] OK’
  โดย 43rebrgdej7sddli@aol.com วันที่ 18 มี.ค. 2561 : 9:27:54 AM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1443
viagra and women [url=http://genericvlagra.com/]viagra price[/url] buy herbal viagra buy generic viagra OK’
  โดย ergpln3few2133fi@aol.com วันที่ 20 มี.ค. 2561 : 3:09:23 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1444
buy viagra now viagra pills cheapest viagra online [url=http://onlinevlagra.com/]viagra generic[/url] OK’
  โดย victgfvdsb1n1332@aol.com วันที่ 20 มี.ค. 2561 : 12:07:02 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1445
buy viagra meds online generic viagra viagra overnight [url=http://buyviaqra.com/]viagra online[/url] OK’
  โดย 4reegr43vvweg34@aol.com วันที่ 21 มี.ค. 2561 : 7:36:48 AM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1446
free sample viagra buy viagra viagra cheapest [url=http://vlagraviagra.com/]viagra online[/url] OK’
  โดย 23rtswdsew31li@aol.com วันที่ 21 มี.ค. 2561 : 9:20:13 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1447
100mg viagra buy generic viagra purchase viagra online [url=http://purseinstock.com/]viagra buy[/url] OK’
  โดย svdrhtewtfgsd3@aol.com วันที่ 22 มี.ค. 2561 : 7:04:01 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1448
debt consolidation programs quick bad credit loan home loans people bad credit [url=https://quickloan.us.com/]quick personal loans online[/url] OK’
  โดย 23rfwge321r@aol.com วันที่ 23 มี.ค. 2561 : 12:13:34 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1449
need cash poor credit loans [url=https://needmoney.us.com/]need loan fast[/url] OK’
  โดย 32sssdvsd6vsd2i@aol.com วันที่ 23 มี.ค. 2561 : 1:14:40 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1450
fast cash loan [url=https://portalseer.ufba.br/inde*.php/gesta/user/viewPublicProfile/35012]fast online payday loans[/url] fast loans,fast cash loans [url=http://derechoycienciapolitica.cl/inde*.php/safer/comment/view/760/0/102983]fast payday loan online[/url] cash advances online fast payday loans [url=http://www.revistargo.com.br/revista/inde*.php/revista/comment/view/553/0/1852]500 fast cash payday loan[/url] fast loans with bad credit [url=http://revistaiiqb.usac.edu.gt/inde*.php/revista_cientifica/comment/view/343/0/13480]fast payday loan[/url] fast online loans [url=http://www.sign-ific-ance.co.uk/inde*.php/jihararabic/comment/view/1570/0/1406]fast online payday loans[/url] OK’
  โดย 4reegr4sdsdv34@aol.com วันที่ 23 มี.ค. 2561 : 5:00:55 AM น. IP : 46.119.115.174

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com