แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1351
ok’ online payday loans direct lenders cash money payday loan [url=https://onlinepaydayloan.us.org/]cash advances[/url]
  โดย cbwed3sdv1b@aol.com วันที่ 04 ก.พ. 2561 : 1:52:33 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1352
Generico Levitra 20 Mg This can be a recipe for constructing and endorsing great posts, what are the power of your profitable Search engine optimization organization. Without great-quality work to pull in the website traffic, your website will find it difficult growing along with your margin of revenue will increase quite gradually, when compared to cash that you may be making, instead.Begin Using These Tips For Less complicated Social Networking Cialis Farmacia Roma Usually do not just think that an insurance firm will take proper care of your claim and deal with it pretty. You have to keep very concerned and set up periods to follow on top of your company. You might need to end up being the squeaky wheel to get your state settled. Kamagra Farmacia Italia In case you have really poor pimples face up, tend not to work with a cloth to massage the facial skin dry right after a shower. E*tensively rubbing your skin could cause more inflammation face up and distribute microorganisms about causing additional zits outbreaks on elements of your skin that are at present unaffected from the problem. It is recommended to gently pat your skin layer free of moisture by using a nice and clean, large-obligation, natural cotton towel. Levitra Farmacia Italia
  โดย cppj31125@first.baburn.com วันที่ 04 ก.พ. 2561 : 7:31:49 PM น. IP : 91.200.12.188

ความคิดเห็นที่ 1353
ok’ loans payday moneytree payday loans [url=https://cashloansonline.us.org/]loans payday[/url]
  โดย sbd3ssebw2d@aol.com วันที่ 04 ก.พ. 2561 : 10:01:45 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1354
OK’ payday loan payday loans austin te*as [url=https://onlineloan.us.org/]payday loans near me[/url]
  โดย nr412bsvdfdffvli@aol.com วันที่ 05 ก.พ. 2561 : 12:14:30 AM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1355
ok’ generic cialis generic cialis 20 mg [url=http://genericcialls.com/]cialis no prescription[/url] OK’
  โดย wesdsvds4i@aol.com วันที่ 05 ก.พ. 2561 : 7:04:19 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1356
OK’ viagra online without prescription viagra 100mg pills [url=http://onlineviaqer.com/]viagra sale[/url]
  โดย victdfbdf3gsg2li@aol.com วันที่ 06 ก.พ. 2561 : 12:03:03 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1357
OK’ [url=http://genericonlineviaqra.com/]cheap viagra[/url] order viagra without prescription online viagra
  โดย drsfndsvf323bsvbi@aol.com วันที่ 06 ก.พ. 2561 : 4:57:37 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1358
OK’ cash loan online loans no credit check [url=https://24paydayloan.org/]payday loans[/url]
  โดย 32sssdbsdd5u6i@aol.com วันที่ 07 ก.พ. 2561 : 8:58:37 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1359
OK’ payday loans bad credit personal loans bank [url=https://loanaaa.org/]instant payday loans[/url]
  โดย gesnsbsdbwefv21r@aol.com วันที่ 07 ก.พ. 2561 : 10:47:17 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1360
gykpyhr http://www.carnevalearadeino.it/gucci-borsa-bamboo-daily-441.html http://www. oakleygogglesuk.ru/oakley-frogskins-gold-lens-047.html http://www.vankalmthout- racing.nl/639-bag-burberry-original.html http://www.le-kube.fr/sac-constance-he rmes-crocodile-125.php http://www.degroot-piano.nl/023-day-date-role*.htm Occhiali Da Vista Miu Miu Nike Air Force 1 Low Id Role* Daytona Weisses Zifferblatt Guess Wallets Omega Watch Old
  โดย cqoz27753@first.baburn.com วันที่ 08 ก.พ. 2561 : 2:08:54 AM น. IP : 195.22.126.21

ความคิดเห็นที่ 1361
OK’ payday advance loan pay day [url=https://aaapaydayloan.org/] payday loan[/url]
  โดย cbwed3sdvvfr31b@aol.com วันที่ 08 ก.พ. 2561 : 2:38:47 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1362
ok’ cash advance loan loan for bad credit [url=https://cashpayday.org/] cash advance loan[/url]
  โดย sbd3sdvbd@aol.com วันที่ 08 ก.พ. 2561 : 5:45:40 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1363
Hello! All! generic viagra how to buy viagra [url=http://genericviaser.com/]buy viagra[/url] ok’
  โดย aesrs3rferrt@aol.com วันที่ 09 ก.พ. 2561 : 10:07:12 AM น. IP : 46.119.127.241

ความคิดเห็นที่ 1364
OK’ homework help english thesis statement help [url=https://writinghelprvs.org/]help writing thesis[/url]
  โดย gew76uftyuwev@aol.com วันที่ 10 ก.พ. 2561 : 5:14:29 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1365
OK’ small business plans custom thesis help [url=https://writebusinessplanatb.org/]written business plan[/url]
  โดย ntr54hnti@aol.com วันที่ 10 ก.พ. 2561 : 6:31:00 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1366
OK’ writing paper type my paper online [url=https://writingpaperqze.org/] research paper service[/url]
  โดย 2w3r5ytvwez@aol.com วันที่ 10 ก.พ. 2561 : 10:27:11 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1367
OK’ make thesis statement custom essay writing service [url=https://writethesisdcv.org/] good thesis statements[/url]
  โดย drgas456kjn5v3i@aol.com วันที่ 11 ก.พ. 2561 : 3:00:41 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1368
OK’ viagra online viagra 100mg dosage [url=http://vigrageneic.com/]generic viagra[/url]
  โดย vvsd32trv2ss@aol.com วันที่ 11 ก.พ. 2561 : 11:24:05 AM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1369
OK’ need help writing paper paper writing help [url=https://helpwritingthesisus.org/]writing thesis help[/url]
  โดย gew76uftyue3wev@aol.com วันที่ 12 ก.พ. 2561 : 5:59:04 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1370
OK’ get business plan buy thesis paper [url=https://writebusinessplanus.org/]sample business plan[/url]
  โดย ntr54hnds2ti@aol.com วันที่ 12 ก.พ. 2561 : 7:18:46 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1371
OK’ paper writing need help with writing a paper [url=https://essaypapersus.org/] term papers[/url]
  โดย 2w3r5vw3ez@aol.com วันที่ 12 ก.พ. 2561 : 10:57:41 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1372
OK’ help me with my homework home work for money [url=https://homeworkhelpus.org/] homework help center[/url]
  โดย dr3r2e3i@aol.com วันที่ 13 ก.พ. 2561 : 2:37:11 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1373
OK’ writing thesis papers who can write paper for me [url=https://writingpaperwritethesis.org/]write my paper for me fast[/url]
  โดย drgassdsv389@aol.com วันที่ 13 ก.พ. 2561 : 6:55:47 AM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1374
wnflstp http://www.southerncrosshealthcare.co.uk/balenciaga-mens-bag-price-296.php ht tp://www.puratone.co.uk/guess-purse-ebay-953.asp http://www.zummoitalia.it/role *-oyster-perpetual-prezzo-listino-257.htm http://www.apgtechnology.co.uk/566-pr ada-wallet-red.htm http://www.onfleroulley.fr/918-sac-balenciaga-city-occasion. html Carteras Hermes Mercadolibre Prada Double Bag Cameo Fendi Bag Portafoglio Gucci Classico Balenciaga Graffiti Classic City
  โดย sfgh89849@catch@first.baburn.com วันที่ 14 ก.พ. 2561 : 10:00:08 AM น. IP : 185.38.249.28

ความคิดเห็นที่ 1375
OK’ essay help pay me to do your homework [url=https://writinghelp.us.com/]help me write essay[/url]
  โดย gew7vsbev@aol.com วันที่ 14 ก.พ. 2561 : 10:10:32 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1376
OK’ small business plans academic custom essay [url=https://writingbusinessplan.us.com/]business plan writing[/url]
  โดย ntr54hnds2v9gti@aol.com วันที่ 14 ก.พ. 2561 : 11:04:42 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1377
OK’ paper writing electrical engineering assignment help [url=https://writingpaper.us.com/] writing paper[/url]
  โดย dr3r2evswwdff3i@aol.com วันที่ 15 ก.พ. 2561 : 6:42:53 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1378
OK’ creating business plan write my paper best prices [url=https://writebusinessplan.us.com/]create business plan[/url]
  โดย drgassdsvsd29@aol.com วันที่ 15 ก.พ. 2561 : 8:12:09 AM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1379
OK’ https://writebusinessplan.us.com/ customewritings [url=https://writebusinessplan.us.com/]write business plan[/url]
  โดย drgassdsvsderg29@aol.com วันที่ 17 ก.พ. 2561 : 2:29:56 PM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1380
svaowan http://www.richardgalemusic.co.uk/nike-air-more-uptempo-black-green-294.htm h ttp://www.oakleygogglesuk.ru/oakley-c-si*-aluminum-for-sale-374.html http://www .stutzpunktnord.dk/495-balenciaga-mini-city-crossbody.html http://www.socialist es-contre-austerite.fr/661-cote-montres-anciennes-omega.html http://www.occhial idavistauomo.ru/071-oakley-running.html Role* Yachtmaster Rose Gold Ladies Ray Ban Aviator Silver Flash Lenses Oakley Flaunt Sunglasses Occhiali Prada Linea Rossa Vista Role* Yachtmaster 2 Rose Gold
  โดย *fqw46227@first.baburn.com วันที่ 19 ก.พ. 2561 : 7:34:20 AM น. IP : 195.22.126.21

ความคิดเห็นที่ 1381
online payday loans low interest loans [url=https://loanonline.us.org/]online loans[/url] OK’
  โดย 32sssdvsd62i@aol.com วันที่ 19 ก.พ. 2561 : 8:07:57 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1382
All anyday payday loans auto payday loans [url=https://cashadvancelenders.us.org/]cash advance lenders[/url] OK’
  โดย gesnsbsdbwefvvs21r@aol.com วันที่ 19 ก.พ. 2561 : 9:14:26 AM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1383
payday loan no fa* quick cash payday loans [url=https://paydayloansnofa*.us.org/] payday loan no fa*[/url] OK’
  โดย cbweds81b@aol.com วันที่ 19 ก.พ. 2561 : 1:37:21 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1384
https://cashadvancelenders.us.org/ payday loans no credit check [url=https://cashadvancelenders.us.org/]cash advance loans[/url] cash advance loans
  โดย dsdfwrt54i@aol.com วันที่ 20 ก.พ. 2561 : 8:55:43 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1385
ok’ https://getaloan.us.org/ speedy cash [url=https://getaloan.us.org/]cash advance[/url]
  โดย trj087uwvs9eg@aol.com วันที่ 21 ก.พ. 2561 : 3:34:44 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1386
OK’ https://bestpaydayloan.us.org/ speedy cash [url=https://bestpaydayloan.us.org/]payday loans[/url]
  โดย drgassvrcvsw@aol.com วันที่ 22 ก.พ. 2561 : 12:10:13 AM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1387
Hi! cialis suppliers female cialis [url=http://buycialisomskc.com/]cheap cialis[/url] OK’
  โดย 43revsg5tvsdli@aol.com วันที่ 22 ก.พ. 2561 : 8:17:28 AM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1388
Hi! Hi! buy viagra online online order viagra [url=http://buyviagragkbcd.com/]generic viagra[/url] OK’
  โดย k8j7yhbaher8i@aol.com วันที่ 22 ก.พ. 2561 : 5:56:34 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1389
HiMen!! buy viagra buy viagra uk [url=http://viagraonlineakvnf.com/]viagra pills[/url] OK’
  โดย vicerh90v01tvsdali@aol.com วันที่ 22 ก.พ. 2561 : 7:28:58 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1390
Hi! All! cialis prescriptions [url=http://cialisonlineoans*.com/]effects of cialis[/url] OK’
  โดย vicscerb2nli@aol.com วันที่ 23 ก.พ. 2561 : 1:16:49 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1391
My!!! viagra generic lowest viagra price [url=http://genericviagravekal.com/]buy viagra[/url] OK’
  โดย victdttu45yh@aol.com วันที่ 23 ก.พ. 2561 : 3:14:17 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1392
cialis tablets side effects - http://buycialisomskc.com/ cheap cialis india [url=http://buycialisomskc.com/]cialis online[/url] ’
  โดย dsdb3bdfhgf4i@aol.com วันที่ 24 ก.พ. 2561 : 1:25:13 AM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1393
where can i buy viagra http://viagraonlineakvnf.com/ generic viagra natural alternative to viagra
  โดย drdsbre54sdvbd3i@aol.com วันที่ 24 ก.พ. 2561 : 2:05:21 PM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1394
cialis professional vs regular - http://cialisonlineoans*.com/ cialis one a day [url=http://cialisonlineoans*.com/]cialis generic[/url] ’
  โดย drgtndg0efgs3g@aol.com วันที่ 24 ก.พ. 2561 : 9:16:12 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 1395
http://buyviagragkbcd.com/ canada online pharmacy viagra [url=http://buyviagragkbcd.com/]cheap viagra[/url] cheap viagra for sale generic viagra
  โดย drerewhsb32tvsd5@aol.com วันที่ 24 ก.พ. 2561 : 10:04:14 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1396
buy viagra online uk - http://genericviagravekal.com/ viagra overnight [url=http://genericviagravekal.com/]online viagra[/url] OK’
  โดย drwebr8v7sfasfvi@aol.com วันที่ 25 ก.พ. 2561 : 5:08:51 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 1397
Hi! cialis online cialis over the counter in canada [url=http://cialisovnnc.com/]buy cialis tadalafil[/url] OK’
  โดย 43rebwe23dli@aol.com วันที่ 26 ก.พ. 2561 : 9:01:31 PM น. IP : 46.119.115.174

ความคิดเห็นที่ 1398
Hi! Hi! viagra how to buy viagra [url=http://se*viagen.com/]generic viagra[/url] OK’
  โดย kvwe43tr8i@aol.com วันที่ 26 ก.พ. 2561 : 11:42:22 PM น. IP : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 1399
HiMen!! online viagra mail order viagra [url=http://menedkkr.com/]viagra online[/url] OK’
  โดย 54jhg34fd23dali@aol.com วันที่ 27 ก.พ. 2561 : 6:51:39 AM น. IP : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 1400
Hi! All! cheap cialis tablets [url=http://retcialis.com/]cheap cialis[/url] OK’
  โดย vicscerb24g7hnli@aol.com วันที่ 27 ก.พ. 2561 : 2:29:40 PM น. IP : 46.119.127.157

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com