แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 7451
my e*planation web link
  โดย jbks6tai@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 7:10:31 AM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7452
browse around here click this link now
  โดย v87kanus@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 7:10:33 AM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7453
Source investigate this site
  โดย bnhcgoq*@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 7:10:39 AM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7454
kamagra online kamagra 100mg kamagra 100mg oral jelly wirkung bei frauen buy kamagra kamagra forum gdzie kupic kamagra jelly amazon kamagra cost kamagra london reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 8:11:25 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7455
kamagra 100mg gold review buy kamagra kamagra kopen amsterdam kamagra 100mg kamagra oral jelly 100mg 1 week pack kamagra 100 sildenafil citrate chewable tablets 100 mg kamagra 100mg chewable tablets kamagra oral jelly in india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 8:45:46 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7456
kamagra oral jelly 100mg price kamagra 100 mg kamagra shop erfahrungen 2014 kamagra 100mg cost of kamagra come si usa il kamagra oral jelly kamagra 100 chewable kamagra kopen rotterdam winkel
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 10:56:00 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7457
sildenafil sandoz 100 mg prijs http://cialisle.com/ cialis is there female cialis generic cialis tadalafil and bisoprolol http://cialisle.com dosis de sildenafil en hipertension pulmonar
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 12:21:37 PM น. IP : 94.231.71.156

ความคิดเห็นที่ 7458
kamagra shop erfahrungen 2016 [url=http://kamagraba*.com/]kamagra 100 mg[/url] kamagra 100mg oral jelly usa kamagra 100 mg kamagra 100mg oral jelly sildenafil reviews kamagra oral jelly buy online kamagra kaufen in deutschland [url=http://dimedm.com/]kamagra store coupon code[/url]
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 4:04:13 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7459
[url=http://atenolol25.com/]atenolol[/url] [url=http://azithromycin100.com/]azithromycin[/url] [url=http://lisi*rilbuy.com/]lisi*ril price[/url] [url=http://buydiflucan.com/]diflucan prescription[/url] [url=http://femaleviagra24.com/]buy female viagra pills[/url] [url=http://generictadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=http://zovira*acyclovir.com/]acyclovir[/url] [url=http://vardenafilbuy.com/]vardenafil buy[/url] [url=http://hydrochlorothiazide25.com/]hydrochlorothiazide 25[/url] [url=http://tetracycline365.com/]tetracycline online[/url] [url=http://allopurinolzyloprim.com/]allopurinol[/url] [url=http://levitrasale.com/]buy levitra[/url] [url=http://atara*10.com/]atara* 25mg[/url] [url=http://do*ycycline02.com/]do*ycycline hyclate[/url] [url=http://wellbutrin300.com/]buy wellbutrin[/url]
  โดย estep3096@probbo*.com วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 4:31:37 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 7460
tadalafil therapy and health-related quality of life in pulmonary arterial hypertension http://buyscialisr*.com cheap cialis online sildenafil prilocaine topical ointment cialis online cialis soft tabs forum buy cialis online where to get a viagra prescription
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 5:49:04 PM น. IP : 94.231.71.156

ความคิดเห็นที่ 7461
kamagra oral jelly gรผnstig kaufen paypal kamagra kamagra 100mg tablets for sale usa kamagra oral jelly kamagra 100mg amazon kamagra oral jelly amazon nederland te*as kamagra oral jelly 100 mg wirkungsdauer kamagra 100mg tablets india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 6:13:51 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7462
kamagra oral jelly customer reviews kamagra 100 mg kamagra jelly india for sell kamagra kamagra oral jelly for sale in usa il kamagra 100mg oral jelly price in egypt super kamagra forum hr kamagra 100mg tablets usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 7:42:19 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7463
what insurance company covers cialis http://www.cialisbhg.com/ cialis tadalafil muscle building cialis canada buying viagra in ireland online http://cialisbhg.com/ everolimus sildenafil
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 10:13:39 PM น. IP : 94.231.71.156

ความคิดเห็นที่ 7464
kamagra forum opinie buy kamagra kamagra 100mg oral jelly kako se uzima kamagra online kamagra oral jelly kopen amsterdam kamagra 100mg oral jelly in india kamagra oral jelly kaufen wien kamagra 100mg oral jelly amazon
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 11:37:31 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7465
kamagra oral jelly kaufen berlin kamagra 100 mg kamagra kaufen in deutschland buy kamagra kamagra 100mg oral jelly price in india kamagra jelly reviews kamagra 100 kamagra gold jelly
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2562 : 2:10:04 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7466
dangers of cialis viagra http://cialisbpr*.com/ http://cialisbpr*.com/ tadalafil brand names http://cialisbpr*.com/ is cialis the same as tadalafil buy cialis online how can i get cialis online
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2562 : 2:17:29 AM น. IP : 94.231.71.156

ความคิดเห็นที่ 7467
what is the difference between viagra and tadalafil http://cialisle.com/ cialis online tadalafil stereoisomers cialis online cialis coupons for walmart cialis buy brand name viagra online
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2562 : 2:32:54 AM น. IP : 94.231.71.156

ความคิดเห็นที่ 7468
cheap kamagra 100mg tablets kamagra 100 mg kamagra oral jelly kaufen thailand buy kamagra sleep store kamagra kamagra gold jelly kamagra oral jelly usa ne*t day shipping uk kamagra gold
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2562 : 2:43:57 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7469
can i take cialis with amlodipine http://cialisle.com/ buy cialis efek samping sildenafil dan tadalafil cialis online vand cialis 2012 buy cialis taking viagra after food
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2562 : 3:51:40 AM น. IP : 94.231.71.156

ความคิดเห็นที่ 7470
click here now article source
  โดย 9z4u3o3w@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2562 : 6:25:14 AM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7471
e*planation Read Full Report
  โดย 00raaphy@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2562 : 6:25:32 AM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7472
Look At This official source
  โดย 27vh8ko6@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2562 : 6:25:34 AM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7473
This Site Go Here
  โดย 8ocpb2l0@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2562 : 6:31:51 AM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7474
viagra for first time users http://cialisbhg.com/ cialis canada, can you take a sildenafil and drink alcohol
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@emefemail.gov วันที่ 15 ก.ค. 2562 : 8:18:21 AM น. IP : 81.171.58.161

ความคิดเห็นที่ 7475
kamagra 100 gold ajanta buy kamagra kamagra 100mg soft tabs chewable tablets kamagra oral jelly kamagra 100mg oral jelly uk kamagra 100 chewable polo kamagra 100mg chewable tablets kamagra 100mg side effects
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2562 : 8:19:33 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7476
kamagra 100mg oral jelly suppliers kamagra kamagra cost kamagra 100mg kamagra 100mg oral jelly (sildenafil) 5gm kamagra shop deutschland erfahrung 2015 kamagra 100mg oral jelly ebay buy cheap generic viagra co uk kamagra oral jelly 100mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2562 : 8:55:32 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7477
kamagra gold 100mg kamagra online kamagra store gutschein kamagra online super kamagra kaufen kamagra oral jelly buy online kamagra oral jelly 100mg factory discount prices kamagra soft tablets 100mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2562 : 11:09:27 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7478
go to this site more helpful hints
  โดย 4ysql5*t@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2562 : 12:09:56 PM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7479
look what i found e*planation
  โดย ucskg8z3@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2562 : 12:10:34 PM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7480
hop over to here here
  โดย c13ua4f4@gmail.com วันที่ 15 ก.ค. 2562 : 12:16:50 PM น. IP : 178.159.37.23

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com