แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 7401
cialis how long does it work http://viaqraonlinegen.com generic viagra additional benefits of cialis viagra online magnus sildenafil argentina viagra generic the best substitute for viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 11 ก.ค. 2562 : 3:14:04 PM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7402
viagra and beer don't mi* http://buyscialisr*.com/ buy cialis online is there a generic tadalafil order cialis tadalafil thin layer chromatography http://buyscialisr*.com how many times to take viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 11 ก.ค. 2562 : 4:12:29 PM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7403
deprivation a websitte? [url=https://free-website-builder.services]make a free website fast[/url], [url=https://best-invoice-factoring-companies.com]working capital[/url],[url=https://buy-fortnite-accounts-cheap.com]rare fortnite accounts[/url]
  โดย ggju498kk@gmail.com วันที่ 11 ก.ค. 2562 : 4:33:11 PM น. IP : 178.210.233.215

ความคิดเห็นที่ 7404
[url=https://femaleviagra24.com/]female viagra[/url]
  โดย piamarsella@probbo*.com วันที่ 11 ก.ค. 2562 : 4:51:30 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 7405
miscalculate up on a websitte? [url=https://free-website-builder.best]google website builder free[/url], [url=https://best-invoice-factoring-companies.com]freight invoice factoring[/url],[url=https://buy-fortnite-accounts-cheap.com]cheap og fortnite accounts[/url]
  โดย ggju498kk@gmail.com วันที่ 11 ก.ค. 2562 : 5:25:34 PM น. IP : 103.108.205.46

ความคิดเห็นที่ 7406
It is altogether amazing that today I was looking inasmuch as something to give me a jolt of happiness. The weird stuff is that I bring about it in the win initially place. I was struggling to make banknotes to get my charter out paid, and I could not figure out what to do. Some friends gave me a occasional special options, but I till was not dedicated to those solutions. No matter how, I finally figured out that I right-minded needed to reserve a look at this website to above all my problems: payday loans online
  โดย kullysuqper@gmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 1:21:28 AM น. IP : 119.10.177.94

ความคิดเห็นที่ 7407
It is quite fabulous that today I was looking appropriate for something to submit me a dumfound of happiness. The spooky hang-up is that I set up it in the firstly place. I was struggling to get money to get in touch with my tear paid, and I could not idol forbidden what to do. Some friends gave me a few different options, but I alleviate was not dedicated to those solutions. However, I for good figured out that I just needed to take a look at this website to resolve all my problems: payday loans online
  โดย kullysuqper@gmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 1:33:12 AM น. IP : 186.208.109.234

ความคิดเห็นที่ 7408
[url=https://sildenafil1000.com/]sildenafil online[/url] [url=https://zovira*acyclovir.com/]buy valacyclovir online[/url] [url=https://atenolol25.com/]atenolol 100mg[/url]
  โดย colleenfleet@probbo*.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 1:46:39 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7409
hop over to this website read this
  โดย 9rho6s47@gmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 3:49:48 AM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7410
It is quite remarkable that today I was looking seeing that something to give me a dumfound of happiness. The grotesque stuff is that I found it in the firstly place. I was struggling to pocket shin-plasters to get my charter out paid, and I could not idol revealed what to do. Some friends gave me a occasional different options, but I still was not dedicated to those solutions. No matter how, I irrevocably figured visible that I unprejudiced needed to obtain a look at this website to transmute into all my problems: [url=https://paydayloansonlinekey.com/]payday loans online[/url]
  โดย kullysuqper@gmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 4:26:26 AM น. IP : 113.161.95.22

ความคิดเห็นที่ 7411
It is altogether amazing that today I was looking for something to give me a dumfound of happiness. The outlandish stuff is that I found it in the win initially place. I was struggling to pocket money to taunt my tear paid, and I could not somebody forbidden what to do. Some friends gave me a few other options, but I till was not dedicated to those solutions. Degree, I for good figured in that I right-minded needed to reserve a look at this website to work out all my problems: www.paydayloansonlinekey.com/
  โดย kullysuqper@gmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 5:01:23 AM น. IP : 88.220.43.198

ความคิดเห็นที่ 7412
[url=http://atara*10.com/]atara* 25mg[/url] [url=http://azithromycin100.com/]azithromycin zithroma*[/url] [url=http://tetracycline365.com/]tetracycline online[/url] [url=http://hydrochlorothiazide25.com/]hydrochlorothiazide 25[/url] [url=http://atenolol25.com/]atenolol 50mg[/url] [url=http://wellbutrin300.com/]wellbutrin *l 300 mg generic[/url] [url=http://sildalis120.com/]sildalis[/url] [url=http://generictadalafil20mg.com/]buy tadalafil[/url] [url=http://lisi*rilbuy.com/]buy lisi*ril online[/url] [url=http://vardenafilbuy.com/]vardenafil buy[/url]
  โดย johnmaguire1057@probbo*.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 6:14:02 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 7413
if i take sildenafil and i don't need it viagra online prise de tadalafil tous les jours
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@emefemail.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 6:39:44 AM น. IP : 81.171.58.161

ความคิดเห็นที่ 7414
[url=https://buydiflucan.com/]fluconazole diflucan[/url] [url=https://lisi*rilbuy.com/]lisi*ril price[/url] [url=https://wellbutrin300.com/]wellbutrin *l 300 mg generic[/url] [url=https://femaleviagra24.com/]female viagra[/url] [url=https://levitrasale.com/]buy levitra[/url] [url=https://sildalis120.com/]sildalis generic[/url] [url=https://tetracycline365.com/]buy tetracycline[/url] [url=https://vardenafilbuy.com/]buy vardenafil canada[/url] [url=https://allopurinolzyloprim.com/]allopurinol oral[/url] [url=https://hydrochlorothiazide25.com/]hydrochlorothiazide 25mg tablets[/url]
  โดย sorenajc@probbo*.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 7:44:35 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 7415
tadalafil youtube http://cialisbpr*.com/ http://cialisbpr*.com/ el sildenafil es un vasodilatador generic cialis online sildenafil 50mg para que serve buy cialis online weaning sildenafil
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 8:19:25 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7416
can u get a heart attack from viagra http://viagraivo.com/ viagra generic buy cialis online in india cheap generic viagra risk of priapism with cialis cheap generic viagra problemas de tomar sildenafil
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 9:36:59 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7417
[url=https://atara*10.com/]atara*[/url] [url=https://buydiflucan.com/]buy diflucan online[/url] [url=https://sildenafil1000.com/]buy sildenafil citrate[/url] [url=https://generictadalafil20mg.com/]tadalafil online[/url] [url=https://hydrochlorothiazide25.com/]buy hydrochlorothiazide online[/url]
  โดย leanora@probbo*.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 3:33:02 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7418
visit this page see here now
  โดย o81h0wyv@gmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 7:41:52 PM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7419
click over here read what he said
  โดย i0h1bt6g@gmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 7:42:02 PM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7420
useful content helpful hints
  โดย 52wewmhk@gmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 7:42:06 PM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7421
he said company website
  โดย i3ol922d@gmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 7:47:40 PM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7422
[url=https://cafergot100.com/]cafergot pills[/url]
  โดย huckster105@probbo*.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 8:40:34 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 7423
kamagra oral jelly customer reviews kamagra 100 mg kamagra oral jelly come si usa kamagra 100 mg kamagra oral jelly novi sad kamagra gel directions kamagra forum opinie kamagra uk
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2562 : 9:20:06 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7424
kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis kamagra oral jelly kamagra bestellen amsterdam buy kamagra kamagra usa ne*t day shipping kamagra oral jelly in thailand kamagra dosage chart side effects of kamagra oral jelly
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 12:02:37 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7425
kamagra reviews side effects kamagra oral jelly kamagra 100mg tablets usage kamagra oral jelly kamagra oral jelly 100mg suppliers australia kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis in kamagra oral jelly for sale in usa illinois kamagra oral jelly amazon nederland te*as
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 12:39:37 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7426
Our site have a peek at these guys
  โดย nkvg5*u6@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 1:37:10 AM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7427
visite site website here
  โดย v8t9gf5m@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 1:37:14 AM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7428
E*tra resources look at this site
  โดย j5shc7sv@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 1:37:40 AM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7429
read check
  โดย yfrnuhbi@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 1:37:43 AM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7430
original site you can check here
  โดย yr96yf3j@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 1:43:21 AM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7431
[url=http://sildalis120.com/]sildalis online[/url]
  โดย amypeltier@probbo*.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 3:55:50 AM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 7432
[url=https://homeworks.us.com/]school homework[/url] [url=https://buyessayonline.us.com/]writing essays[/url]
  โดย cdenenberg@romail.site วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 5:39:42 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7433
how to use kamagra oral jelly sildenafil kamagra oral jelly kamagra winkel utrecht kamagra kamagra kopen in winkel rotterdam kamagra gold 100mg side effects kamagra 100mg oral jelly kamagra plus forum
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 6:25:59 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7434
kamagra oral jelly usa ne*t day shipping kamagra oral jelly dlp store kamagra kamagra oral jelly kamagra oral jelly gรผnstig kaufen paypal kamagra 100mg 7 tablets kamagra 100mg oral jelly amazon kamagra reviews forum
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 7:08:07 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7435
[url=http://zovira*acyclovir.com/]buy acyclovir online[/url]
  โดย susanweaver1@probbo*.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 9:11:09 AM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 7436
kamagra oral jelly 100mg reviews kamagra online kamagra oral jelly keine wirkung kamagra oral jelly kamagra reviews users kamagra kaufen kamagra 100mg oral jelly in india kamagra oral jelly vs viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 9:29:23 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7437
[url=http://wellbutrin300.com/]wellbutrin bupropion[/url] [url=http://azithromycin100.com/]azithromycin 500 mg tablets[/url] [url=http://vardenafilbuy.com/]vardenafil buy[/url] [url=http://sildalis120.com/]sildalis without prescription[/url] [url=http://cafergot100.com/]cafergot[/url] [url=http://buydiflucan.com/]fluconazole[/url] [url=http://tetracycline365.com/]antibiotic tetracycline[/url] [url=http://atenolol25.com/]atenolol 25 mg[/url] [url=http://hydrochlorothiazide25.com/]hydrochlorothiazide pill[/url] [url=http://generictadalafil20mg.com/]tadalafil tablets[/url] [url=http://sildenafil1000.com/]sildenafil citrate online[/url] [url=http://*enical120mg.com/]*enical 120[/url] [url=http://femaleviagra24.com/]buy female viagra[/url] [url=http://zovira*acyclovir.com/]generic acyclovir cream[/url] [url=http://do*ycycline02.com/]do*ycycline[/url]
  โดย tompoznan@probbo*.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 12:59:26 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 7438
check my source try this site
  โดย sqp3*74b@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 1:38:31 PM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7439
kamagra oral jelly 100 mg wirkungsdauer kamagra 100mg kamagra reviews users kamagra kamagra 100mg chewable tablets womens kamagra 100mg tablets kamagra oral jelly review australia kamagra 100mg reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 2:53:37 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7440
come si usa il kamagra oral jelly kamagra kamagra forum 2015 kamagra kamagra 100mg oral jelly in india kamagra oral jelly for sale in usage kamagra forum romania kamagra oral jelly india online
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 5:13:02 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7441
kamagra 100mg chewable tablets kamagra oral jelly kamagra 100mg oral jelly review kamagra oral jelly the kamagra store scam kamagra oral jelly amazon nederlande kamagra oral jelly kaufen amazon kamagra oral jelly 100mg side effects
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 6:50:18 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7442
visit homepage This Site
  โดย 7947sk79@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 7:30:37 PM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7443
my e*planation he said
  โดย qto8amww@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 7:36:06 PM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7444
[url=https://lending.us.org/]emergency loan[/url] [url=https://lender.us.org/]payday lenders[/url] [url=https://badcredit.us.org/]bad credit loans[/url] [url=https://moneyfast.us.org/]quick loans[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]simple loan[/url]
  โดย hans@msm*.site วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 8:25:00 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7445
tadalafil animal pharmacology http://viagrabs.com buy viagra kamagra-cialis forum http://viagrabs.com how to use cialis tadalafil 20mg generic viagra online donde comprar sildenafil sin receta en chile
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 10:48:06 PM น. IP : 94.231.71.156

ความคิดเห็นที่ 7446
kamagra reviews buy kamagra kamagra oral jelly how to use kamagra online kamagra jelly india kamagra oral jelly available in india kamagra 100 kamagra4uk review
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.ค. 2562 : 11:06:32 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7447
estoy tomando clonazepam puedo tomar viagra http://buyscialisr*.com/ buy cialis, viagra world headquarters
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@emefemail.org วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 1:22:37 AM น. IP : 81.171.58.161

ความคิดเห็นที่ 7448
kamagra oral jelly usa ne*t day shipping uk kamagra kamagra gold 100mg side effects buy kamagra kamagra 100 chewable tablets kamagra usa come si usa kamagra oral jelly kamagra oral jelly kaufen paypal
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 1:53:31 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7449
kamagra 100mg chewable tablets kamagra 100mg kamagra oral jelly kaufen berlin kamagra online kamagra shop erfahrungsberichte kamagra oral jelly 100mg reviews kamagra store india kamagra 100mg chewable tablets
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 2:27:22 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7450
site here ne*t
  โดย jgws8ao4@gmail.com วันที่ 14 ก.ค. 2562 : 7:10:26 AM น. IP : 178.159.37.23

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com