แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 7351
cialis achat ligne http://cialisle.com generic cialis will tadalafil show up on a drug test cialisle.com sildenafil tadalafil combination cialis beste werking cialis
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 08 ก.ค. 2562 : 12:36:28 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7352
midwest heart specialists coumadin clinic http://cialisle.com/ cialis online how many milligrams of viagra is safe to take buy generic cialis sildenafil cuanto tomar cialis online tamsulosin vs tadalafil
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 08 ก.ค. 2562 : 1:07:45 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7353
[url=https://paydayloansonline.us.com/]online payday loans direct lenders[/url]
  โดย magdalena@jumbo*.site วันที่ 08 ก.ค. 2562 : 1:40:41 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7354
normal dose tadalafil http://www.buyscialisr*.com/ buy cialis indicaciones sildenafil 50 mg cialis online tadalafil in holland kaufen http://buyscialisr*.com que es y para que sirve el sildenafil
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 08 ก.ค. 2562 : 4:56:31 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7355
places to buy viagra over the counter http://viagrabs.com/ generic viagra online sildenafil citrate formulation http://viagrabs.com why a man takes viagra generic viagra online how old do u have to be to use viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 08 ก.ค. 2562 : 8:51:12 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7356
tadalafil black bo* warning http://viagrabs.com buy viagra can i take cialis and levitra at the same time viagra online tadalafil and tinnitus buy viagra online nitro 50 mg sildenafil
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 08 ก.ค. 2562 : 9:05:05 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7357
[url=https://sildenafil1000.com/]sildenafil over the counter[/url] [url=https://sildalis120.com/]sildalis[/url] [url=https://do*ycycline02.com/]do*ycycline[/url] [url=https://cafergot100.com/]cafergot tablets[/url] [url=https://wellbutrin300.com/]wellbutrin[/url] [url=https://atara*10.com/]atara* 50 mg[/url] [url=https://allopurinolzyloprim.com/]allopurinol ordering[/url] [url=https://femaleviagra24.com/]female viagra pills[/url] [url=https://tetracycline365.com/]tetracycline antibiotics[/url] [url=https://lisi*rilbuy.com/]lisi*ril[/url]
  โดย annika@probbo*.com วันที่ 08 ก.ค. 2562 : 9:56:42 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 7358
viagra sildenafil online http://cialisle.com/ cialis cialis and warfarin interaction generic cialis online sildenafil research chemical buy generic cialis taking testosterone and cialis
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 08 ก.ค. 2562 : 10:16:03 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7359
insurance not covering viagra http://buyscialisr*.com http://buyscialisr*.com effects of taking an overdose of viagra cheap cialis online tomar viagra hace daรฑo cialis coupon what is best way to take viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 08 ก.ค. 2562 : 11:30:06 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7360
cialis de eli lilly buy cialis differences between tadalafil viagra levitra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@emefemail.org วันที่ 08 ก.ค. 2562 : 5:05:43 PM น. IP : 81.171.58.161

ความคิดเห็นที่ 7361
there generic tadalafil http://cialisbpr*.com/ buy cialis online high dose cialis [url=http://cialisbpr*.com/]cialis[/url] i got right back up like viagra http://cialisbpr*.com/ correct dosage of tadalafil
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 08 ก.ค. 2562 : 6:09:26 PM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7362
cialis denizli buy viagra online el tadalafil lo pueden tomar mujeres
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@emefemail.net วันที่ 08 ก.ค. 2562 : 6:21:55 PM น. IP : 81.171.58.161

ความคิดเห็นที่ 7363
kamagra shop deutschland test kamagra 100 mg kamagra shop erfahrungen buy kamagra kamagra gold jelly kamagra oral jelly review australia kamagra4uk review kamagra 100mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 ก.ค. 2562 : 7:49:33 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7364
kamagra gold 1200din kamagra online kamagra 100mg tabletta kamagra online kamagra forum pl kamagra shop gutschein come usare kamagra oral jelly kamagra forum
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 ก.ค. 2562 : 8:27:15 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7365
sildenafil cost uk http://viaqraonlinegen.com buy generic viagra sildenafil meaning in hindi [url=http://viaqraonlinegen.com]http://viaqraonlinegen.com/[/url] cialis 20 online viagra online canada pharmacy buy cialis tadalafil
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 08 ก.ค. 2562 : 9:08:02 PM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7366
kamagra store coupon kamagra 100mg kamagra oral jelly 100mg price kamagra kamagra novi sad kamagra oral jelly wirkung bei frauen kamagra 100mg tablets use kamagra 100mg tablets for sale in used cars
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 ก.ค. 2562 : 2:30:10 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7367
how to check original viagra http://cialisle.com buy cialis hab pharmaceuticals tadalafil generic cialis mekanisme kerja obat sildenafil generic cialis band viagra ukraine
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 09 ก.ค. 2562 : 4:59:46 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7368
sildenafil ranba*y forum http://cialisle.com/ buy cialis online sildenafil and tadalafil [url=http://cialisle.com/]cialisle.com[/url] magnus masticables sildenafil generic cialis online can you work out after taking viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 09 ก.ค. 2562 : 6:37:54 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7369
kamagra oral jelly india kamagra online kamagra soft tablets 100mg buy kamagra kamagra 100mg reviews kamagra 100mg tablets india price kamagra jelly side effects is the kamagra store legit
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 ก.ค. 2562 : 6:57:27 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7370
drug bank tadalafil http://viagrabs.com/ buy viagra online tadalafil and heart failure buy viagra online do any health plans cover viagra viagra why does viagra work better than cialis
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 09 ก.ค. 2562 : 8:19:55 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7371
how to use kamagra oral jelly sildenafil kamagra online kamagra 100mg tablets usa kamagra oral jelly kamagra uk ne*t day kamagra oral jelly uk kamagra jelly paypal kamagra 100mg 7 tablets
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 ก.ค. 2562 : 10:38:58 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7372
kamagra jelly kopen amsterdam kamagra 100mg kamagra oral jelly side effects kamagra 100mg kamagra jelly kopen amsterdam kamagra kaufen in deutschland kamagra gold 100mg sildenafil citrate kamagra kopen amsterdam winkel
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 ก.ค. 2562 : 1:32:01 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7373
fast acting tadalafil http://viagrraver.com sildenafil generic sildenafil and tadalafil combination viagra generic name does viagra work for women generic viagra 100mg sildenafil in nature
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 09 ก.ค. 2562 : 5:44:47 PM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7374
[url=https://wellbutrin300.com/]buy wellbutrin[/url] [url=https://tetracycline365.com/]tetracycline antibiotics[/url] [url=https://lisi*rilbuy.com/]lisi*ril[/url] [url=https://*enical120mg.com/]orlistat 120mg[/url] [url=https://sildalis120.com/]sildalis generic[/url]
  โดย cornerone10@probbo*.com วันที่ 09 ก.ค. 2562 : 7:02:51 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 7375
ed pharmacy cialis http://buyscialisr*.com/ buy generic cialis sildenafil 50 mg cuanto tiempo dura cialis coupon cialis over the counter in me*ico cheap cialis online sildenafil medana dzialanie
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 09 ก.ค. 2562 : 9:52:54 PM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7376
[url=https://lender.us.org/]payday lender[/url] [url=https://lending.us.org/]direct payday loan lenders[/url] [url=https://badcredit.us.org/]need a loan with bad credit[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]easy payday loan[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]24 hour payday loan[/url]
  โดย ferrislinda@romail.site วันที่ 09 ก.ค. 2562 : 10:32:50 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7377
para que sirve lerk sildenafil http://viagraivo.com/ cheap generic viagra using cialis for performance an*iety http://viagraivo.com tadalafil lower back pain cheap generic viagra precio sildenafil en me*ico
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 10 ก.ค. 2562 : 2:04:35 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 7378
have occasion for a websitte? create your own website free and easy, working capital,cheap fortnite account for sale
  โดย ggju498kk@gmail.com วันที่ 10 ก.ค. 2562 : 2:48:28 AM น. IP : 182.16.166.162

ความคิดเห็นที่ 7379
pass during the course of a websitte? Build a Free Website online, invoice factoring companies,cheap fortnite account for sale
  โดย ggju498kk@gmail.com วันที่ 10 ก.ค. 2562 : 3:47:49 AM น. IP : 45.70.248.10

ความคิดเห็นที่ 7380
official website you can check here
  โดย nk5seg8r@gmail.com วันที่ 10 ก.ค. 2562 : 1:04:20 PM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7381
[url=http://buyessayonline.us.com/]college essay syracuse[/url]
  โดย evavoros@romail.site วันที่ 10 ก.ค. 2562 : 2:28:37 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7382
[url=http://do*ycycline02.com/]buy do*ycycline[/url] [url=http://vardenafilbuy.com/]where to buy vardenafil[/url] [url=http://wellbutrin300.com/]wellbutrin 150 mg[/url] [url=http://*enical120mg.com/]*enical[/url] [url=http://azithromycin100.com/]azithromycin antibiotic[/url]
  โดย handpickedguitars@probbo*.com วันที่ 10 ก.ค. 2562 : 3:36:08 PM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 7383
cd83 cialis kamagra available http://cialisouyr.com/ - buy cialis buy cialis cheap indian cialis brand
  โดย stukovnina.vita@mail.ru วันที่ 10 ก.ค. 2562 : 5:08:36 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 7384
[url=http://zovira*acyclovir.com/]zovira* cream[/url] [url=http://cafergot100.com/]buy cafergot[/url] [url=http://levitrasale.com/]where to buy levitra[/url]
  โดย skotina@probbo*.com วันที่ 10 ก.ค. 2562 : 5:22:22 PM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 7385
[url=https://femaleviagra24.com/]viagra for females[/url] [url=https://sildenafil1000.com/]buy sildenafil online[/url] [url=https://atenolol25.com/]buy atenolol online[/url] [url=https://zovira*acyclovir.com/]acyclovir[/url] [url=https://hydrochlorothiazide25.com/]hydrochlorothiazide 125mg[/url]
  โดย kathip@probbo*.com วันที่ 10 ก.ค. 2562 : 6:14:26 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7386
[url=https://wellbutrin300.com/]wellbutrin no prescription[/url]
  โดย jlbernbachus@probbo*.com วันที่ 10 ก.ค. 2562 : 6:20:18 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 7387
click here to read Going Here
  โดย r91b9lo8@gmail.com วันที่ 10 ก.ค. 2562 : 7:07:33 PM น. IP : 178.159.37.23

ความคิดเห็นที่ 7388
[url=https://vardenafilbuy.com/]vardenafil buy[/url] [url=https://sildalis120.com/]sildalis[/url] [url=https://femaleviagra24.com/]female pink viagra[/url]
  โดย andersahlstrom@probbo*.com วันที่ 10 ก.ค. 2562 : 8:27:24 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7389
drinking alcohol and taking cialis http://viagrabs.com/ buy viagra online, initial use of sildenafil
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@emefemail.edu วันที่ 10 ก.ค. 2562 : 10:03:14 PM น. IP : 81.171.58.161

ความคิดเห็นที่ 7390
[url=https://*enical120mg.com/]*enical online[/url] [url=https://femaleviagra24.com/]buy female viagra pills[/url] [url=https://wellbutrin300.com/]buy wellbutrin online[/url] [url=https://allopurinolzyloprim.com/]no prescription allopurinol[/url] [url=https://vardenafilbuy.com/]buy vardenafil online[/url]
  โดย karren@probbo*.com วันที่ 11 ก.ค. 2562 : 12:55:47 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 7391
[url=https://vardenafilbuy.com/]vardenafil buy[/url]
  โดย lilliana@probbo*.com วันที่ 11 ก.ค. 2562 : 1:17:43 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7392
[url=https://moneyfast.us.org/]borrow money[/url] [url=https://lending.us.org/]discover loans[/url] [url=https://lender.us.org/]lenders for bad credit[/url] [url=https://badcredit.us.org/]loans login[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]easy loans[/url]
  โดย martinpdoyle@msm*.site วันที่ 11 ก.ค. 2562 : 2:05:02 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7393
[url=http://lending.us.org/]direct lender installment loans[/url] [url=http://moneyfast.us.org/]need money now[/url] [url=http://simpleloan.us.org/]payday loans without direct deposit[/url] [url=http://badcredit.us.org/]bad credit loans[/url] [url=http://paydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] [url=http://lender.us.org/]payday lender[/url]
  โดย mrunionman@romail.site วันที่ 11 ก.ค. 2562 : 7:39:06 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7394
kanada preiswerter is
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 11 ก.ค. 2562 : 8:22:00 AM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 7395
sildenafil citrate pills in india http://cialisrol.com buy generic cialis what is tadalafil sublingual buy cheap cialis citrato de sildenafil modo de uso cialis online pharmacy compare tadalafil to sildenafil
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 11 ก.ค. 2562 : 8:32:29 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7396
sildenafil and digo*in interaction viagrabs.com taking aspirin with sildenafil
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@emefemail.org วันที่ 11 ก.ค. 2562 : 8:35:59 AM น. IP : 81.171.58.161

ความคิดเห็นที่ 7397
snag a websitte? how to create a website, factoring company,rare fortnite accounts
  โดย ggju498kk@gmail.com วันที่ 11 ก.ค. 2562 : 11:29:15 AM น. IP : 12.18.233.77

ความคิดเห็นที่ 7398
want after a websitte? Build a Free Website for free, business invoice factoring,buy hq fortnite accounts cheap
  โดย ggju498kk@gmail.com วันที่ 11 ก.ค. 2562 : 12:18:42 PM น. IP : 202.162.211.46

ความคิดเห็นที่ 7399
mistake pass up a websitte? make a website free no charge, invoice factoring companies,fortnite accounts shop
  โดย ggju498kk@gmail.com วันที่ 11 ก.ค. 2562 : 12:29:45 PM น. IP : 111.125.143.184

ความคิดเห็นที่ 7400
cheap is in uk paypal 9721 is 100mg bestellen
  โดย dzhaksimova.dariya@mail.ru วันที่ 11 ก.ค. 2562 : 1:31:41 PM น. IP : 95.216.100.23

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com