แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 7251
[url=https://lender.us.org/]pay day game[/url] [url=https://lending.us.org/]direct payday loan lenders[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]no fee payday loan[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]payday installment loans[/url] [url=https://moneyfast.us.org/]payday loan help[/url]
  โดย clintobrown@msm*.site วันที่ 29 มิ.ย. 2562 : 8:46:45 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7252
[url=http://sildenafil1000.com/]buy sildenafil online[/url]
  โดย bigpimpcdogg@probbo*.com วันที่ 29 มิ.ย. 2562 : 9:23:25 AM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 7253
kamagra 100mg tablets india price kamagra 100mg kamagra oral jelly buy online kamagra kamagra oral jelly usage kamagra store info erfahrungen kamagra 100mg tablets usage the kamagra store coupon
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 29 มิ.ย. 2562 : 10:53:31 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7254
[url=http://atara*10.com/]atara* 25 mg tablets[/url] [url=http://buydiflucan.com/]diflucan buy online[/url] [url=http://azithromycin100.com/]azithromycin[/url] [url=http://cafergot100.com/]cafergot[/url] [url=http://generictadalafil20mg.com/]tadalafil tablets 20 mg[/url] [url=http://*enical120mg.com/]*enical 120 mg for sale[/url] [url=http://femaleviagra24.com/]female viagra[/url] [url=http://hydrochlorothiazide25.com/]hydrochlorothiazide 25mg tablets[/url] [url=http://wellbutrin300.com/]wellbutrin[/url] [url=http://vardenafilbuy.com/]vardenafil buy[/url]
  โดย tashefer@probbo*.com วันที่ 29 มิ.ย. 2562 : 4:24:45 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 7255
kamagra oral jelly india online kamagra online kamagra oral jelly 100mg kamagra online kamagra kopen amsterdam kamagra oral jelly review kamagra chew tablets - 100 mg kamagra 100mg tablets china
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 29 มิ.ย. 2562 : 7:02:09 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7256
kamagra rendelรฉs budapest kamagra 100 mg kamagra oral jelly for sale in usage kamagra oral jelly ajanta kamagra 100 chewable kamagra oral jelly sildenafil kamagra reviews side effects kamagra now reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 มิ.ย. 2562 : 1:02:44 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7257
kamagra oral jelly kaufen deutschland buy kamagra super kamagra forum hr kamagra online kamagra 100mg soft tabs chewable tablets kamagra oral jelly reviews kamagra usa kamagra novi sad potencija
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 มิ.ย. 2562 : 5:14:38 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7258
kamagra oral jelly reviews kamagra oral jelly kamagra 100mg tablets review kamagra kamagra forum kamagra oral jelly for sale in usage buy kamagra uk review kamagra 100 gold
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 มิ.ย. 2562 : 5:24:49 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7259
kamagra kopen kamagra 100mg kamagra oral jelly manufacturers in india kamagra online kamagra direct kamagra oral jelly 100mg usa kamagra oral jelly kaufen deutschland kamagra oral jelly vs viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 มิ.ย. 2562 : 3:28:14 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7260
[url=http://paydayloansonline.us.com/]personal loan with cosigner[/url] [url=http://moneyfast.us.org/]borrow money[/url] [url=http://lending.us.org/]payday lending[/url] [url=http://simpleloan.us.org/]easy loans no credit check[/url] [url=http://lender.us.org/]direct lender payday loans[/url]
  โดย louis@jumbo*.site วันที่ 01 ก.ค. 2562 : 2:38:14 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7261
[url=https://lender.us.org/]payday lender[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]simple loan[/url] [url=https://moneyfast.us.org/]money fast[/url] [url=https://badcredit.us.org/]need a loan with bad credit[/url] [url=https://lending.us.org/]payday loans 100 approved[/url]
  โดย malekad3@jumbo*.site วันที่ 01 ก.ค. 2562 : 2:50:09 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7262
[url=http://lisi*rilbuy.com/]lisi*ril 2.5 mg[/url] [url=http://levitrasale.com/]buy cheap levitra online[/url] [url=http://buydiflucan.com/]buy diflucan[/url] [url=http://cafergot100.com/]cafergot generic[/url] [url=http://do*ycycline02.com/]do*ycycline no prescription[/url] [url=http://atara*10.com/]atara*[/url] [url=http://hydrochlorothiazide25.com/]hydrochlorothiazide 12.5 mg tablets[/url]
  โดย hong@probbo*.com วันที่ 01 ก.ค. 2562 : 3:11:36 AM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 7263
[url=http://simpleloan.us.org/]debt consolidation with bad credit[/url] [url=http://lending.us.org/]payday lending[/url] [url=http://moneyfast.us.org/]easy money payday loans[/url] [url=http://paydayloansonline.us.com/]online payday loans instant approval[/url]
  โดย knm73@instamail.site วันที่ 01 ก.ค. 2562 : 6:03:04 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7264
kamagra 100mg buy kamagra kamagra store reviews kamagra online kamagra oral jelly side effects kamagra 100mg oral jelly wirkung cost of kamagra kamagra oral jelly kaufen per nachnahme
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 ก.ค. 2562 : 8:30:04 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7265
[url=http://moneyfast.us.org/]apply for cash loan[/url]
  โดย lordtaulkes@romail.site วันที่ 01 ก.ค. 2562 : 11:54:27 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7266
harga obat cialis 20 mg http://cialisbpr*.com/ http://cialisbpr*.com/ sildenafil in supplements generic cialis online how old is too old for viagra http://cialisbpr*.com/ viagra kaufen ohne rezept apotheke
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 01 ก.ค. 2562 : 3:54:45 PM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7267
tadalafil health canada http://viagrabs.com/ viagra online bรกn thuแป‘c tadalafil generic viagra tadalafil for blood pressure http://viagrabs.com vega 50 sildenafil
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 01 ก.ค. 2562 : 4:56:37 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 7268
melting point of sildenafil citrate http://cialisbhg.com/ cialis canada what is cialis tadalafil http://cialisbhg.com/ donde comprar sildenafil bogota cialis online sildenafil emivita
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 01 ก.ค. 2562 : 9:43:50 PM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7269
sildenafil grapefruit http://viagrabs.com viagra online viagra how long before it works generic viagra online what should cialis cost generic viagra online crushing viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 01 ก.ค. 2562 : 10:20:49 PM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7270
kamagra kamagra 100mg kamagra store filagra kamagra oral jelly kamagra shop erfahrungen 2017 kamagra kopen in de winkel utrecht kamagra shop erfahrungen 2014 kamagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 ก.ค. 2562 : 11:01:50 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7271
kamagra oral jelly 100mg sildenafil citrate kamagra kamagra oral jelly amazon nederland te*as kamagra 100 mg kamagra jelly use the kamagra store coupon kamagra 100mg chewable lifesavers kamagra 100mg gold review
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 ก.ค. 2562 : 11:42:24 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7272
kamagra oral jelly 100mg reviews buy kamagra kamagra oral jelly 100mg 1 week pack kamagra 100 mg kamagra oral jelly 100 mg wirkungsdauer kamagra 100mg tablets review the sleep store kamagra kamagra jelly india for sell
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 ก.ค. 2562 : 1:37:26 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7273
kamagra oral jelly kaufen kamagra 100 mg kamagra dosage kamagra online india kamagra 100 chewable tablets kamagra oral jelly directions use kamagra forum uk kamagra bestellen
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 ก.ค. 2562 : 2:18:11 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7274
ajanta kamagra 100 chewable buy kamagra the kamagra store kamagra online kamagra oral jelly how to use kamagra 100 buy kamagra 100mg oral jelly uk kamagra 100 chewable review
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 ก.ค. 2562 : 2:21:08 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7275
uses for cialis for daily use http://viagrraver.com buy generic viagra online cialis and depression buy generic viagra online viagra blue tinge cheap generic viagra free trial offer of cialis
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 02 ก.ค. 2562 : 2:45:33 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7276
[url=https://sildalis120.com/]sildalis generic[/url] [url=https://do*ycycline02.com/]do*ycycline 100mg[/url] [url=https://levitrasale.com/]cheap levitra online[/url] [url=https://lisi*rilbuy.com/]lisi*ril 5 mg[/url] [url=https://wellbutrin300.com/]wellbutrin[/url]
  โดย janetmichael14@probbo*.com วันที่ 02 ก.ค. 2562 : 6:07:11 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 7277
sildenafil and renal failure http://buyscialisr*.com/ cialis coupon sildenafil y retrovirales cialis no prescription how long before 20 mg cialis works order cialis tadalafil working time
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 02 ก.ค. 2562 : 7:08:22 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7278
tadalafil sublingual tablets 20 mg http://viagrabs.com/ viagrabs.com viagra over the counter melbourne viagra tadalafil for cheap http://viagrabs.com viagra using fruits
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 02 ก.ค. 2562 : 7:24:10 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7279
viagra or cialis for performance an*iety http://www.viagrabs.com/ buy generic viagra sildenafil 50 mg kairos generic viagra cuanto sildenafil se debe tomar buy generic viagra can you develop a tolerance to cialis
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 02 ก.ค. 2562 : 8:46:26 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7280
[url=http://azithromycin100.com/]azithromycin 250 mg[/url]
  โดย gregorygeliver@probbo*.com วันที่ 02 ก.ค. 2562 : 2:00:52 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 7281
cialis for female use http://cialisrol.com cialis online can viagra cause herpes outbreaks [url=http://cialisrol.com]buy cialis online[/url] costo cialis lilly buy cheap cialis que es alma*imo sildenafil
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 02 ก.ค. 2562 : 5:21:58 PM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7282
is it illegal to take viagra to thailand http://buyscialisr*.com cialis does cialis work for you [url=http://buyscialisr*.com/]generic cialis[/url] sildenafil y la hipertension cialis acquisto cialis sicuro forum
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 02 ก.ค. 2562 : 8:40:44 PM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7283
be nostalgic for a websitte? create your own website for free, ondeck,cheap fortnite accounts really cheap
  โดย ggju498kk@gmail.com วันที่ 02 ก.ค. 2562 : 11:02:53 PM น. IP : 103.50.76.174

ความคิดเห็นที่ 7284
effects of viagra on dogs http://cialisle.com/ buy generic cialis cialis and old age buy generic cialis where to buy cialis in bali generic cialis que es mejor sildenafil o vardenafil
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 03 ก.ค. 2562 : 12:19:53 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7285
cialis how many times http://viagrarow.com generic viagra cost of viagra in boots generic viagra 100 tadalafil and alcohol side effects viagra online prescription sildenafil mellรฉkhatรกsok
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 03 ก.ค. 2562 : 4:29:39 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7286
what is the dosage for sildenafil http://cialsagen.com/ order cialis dose of tadalafil in pulmonary hypertension order cialis online what is the cost of cialis 5 mg generic cialis online sildenafil medana 100 mg forum
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 03 ก.ค. 2562 : 7:32:18 AM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7287
sildenafil sandoz 50 mg tabletta http://viagrabs.com http://viagrabs.com best pharmacy to buy cialis viagra how to increase effects of viagra buy viagra ordering cialis online safe
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 03 ก.ค. 2562 : 4:42:00 PM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7288
[url=http://sildenafil1000.com/]buy sildenafil online[/url] [url=http://generictadalafil20mg.com/]generic cialis tadalafil 20mg[/url] [url=http://azithromycin100.com/]azithromycin[/url] [url=http://*enical120mg.com/]*enical orlistat[/url] [url=http://levitrasale.com/]levitra 20 mg[/url]
  โดย wkhadley@probbo*.com วันที่ 03 ก.ค. 2562 : 5:57:23 PM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 7289
[url=http://wellbutrin300.com/]wellbutrin *l 300[/url] [url=http://do*ycycline02.com/]do*ycycline hyclate 100 mg[/url] [url=http://atara*10.com/]atara* pills[/url] [url=http://*enical120mg.com/]orlistat *enical[/url] [url=http://buydiflucan.com/]buy diflucan over the counter[/url]
  โดย mizemlh@probbo*.com วันที่ 03 ก.ค. 2562 : 6:59:05 PM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 7290
sildenafil pascual laboratories http://www.cialisle.com/ cialisle.com sildenafil py generic cialis online is it good to take viagra http://cialisle.com viagra copy thailand
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 03 ก.ค. 2562 : 8:45:45 PM น. IP : 31.43.84.97

ความคิดเห็นที่ 7291
pickle a websitte? best free website builder, sba loans,fortnite accounts shop
  โดย ggju498kk@gmail.com วันที่ 03 ก.ค. 2562 : 10:18:50 PM น. IP : 58.69.4.198

ความคิดเห็นที่ 7292
[url=https://lender.us.org/]private money lenders[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]payday loans online[/url] [url=https://lending.us.org/]loans for fair credit[/url] [url=https://badcredit.us.org/]loans for people with bad credit[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]simple loan[/url]
  โดย cloggaireland@jumbo*.site วันที่ 04 ก.ค. 2562 : 2:19:59 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7293
kamagra oral jelly kaufen รถsterreich kamagra 100mg kamagra oral jelly how to use video kamagra 100 mg kamagra oral jelly forum hr kamagra oral kamagra 100 kamagra reviews uk
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ก.ค. 2562 : 10:49:28 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7294
the kamagra store reviews kamagra the kamagra store hoa* kamagra kamagra 100mg tablets for sale in use kamagra website reviews uk kamagra jelly ingredients kamagra reviews side effects
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ก.ค. 2562 : 11:26:09 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7295
kamagra shop deutschland erfahrung kamagra oral jelly kamagra 100 oral jelly how to use kamagra online super kamagra kaufen kamagra oral jelly manufacturers in india kamagra 100mg oral jelly price in egypt kamagra oral jelly amazon
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ก.ค. 2562 : 11:49:42 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7296
[url=https://lisi*rilbuy.com/]lisi*ril 15 mg[/url] [url=https://*enical120mg.com/]*enical 120mg[/url] [url=https://wellbutrin300.com/]wellbutrin[/url]
  โดย tammy@probbo*.com วันที่ 04 ก.ค. 2562 : 2:53:43 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 7297
kamagra oral jelly review kamagra oral jelly kamagra oral jelly online usa kamagra online reviews kamagra gold kamagra oral jelly uses kamagra in usa kaufen kamagra oral jelly side effects
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ก.ค. 2562 : 5:30:59 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7298
kamagra gold 100mg sildenafil citrate buy kamagra kamagra gold kamagra 100mg how to use kamagra 100mg tablets kamagra winkel utrecht kamagra jelly usa kamagra kopen afhalen amsterdam
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ก.ค. 2562 : 9:29:45 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7299
kamagra 100mg tablets indian kamagra kamagra 100mg tablets reviews kamagra 100 mg kamagra oral jelly online kaufen paypal kamagra shop erfahrungsberichte kamagra 100 tablets usage kamagra gel opinie forum
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 ก.ค. 2562 : 12:55:11 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7300
kamagra oral jelly amazon kamagra 100 mg kamagra 100mg amazon kamagra 100mg direct kamagra uk kamagra tablets 100mg reviews ajanta kamagra 100 chewable tablet kamagra 100mg soft tabs chewable tablets
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 ก.ค. 2562 : 3:33:28 AM น. IP : 185.136.166.126

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com