แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com




โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 7201
kamagra oral jelly india kamagra kamagra store info erfahrungen kamagra online kamagra oral jelly for sale in usa kamagra 100 sildenafil citrate chewable tablets 100 mg kamagra 100mg reviews kamagra oral jelly 100mg price
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 มิ.ย. 2562 : 11:59:45 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7202
[url=http://badcredit.us.org/]bad credit loans[/url] [url=http://paydayloansonline.us.com/]fast cash advance payday loan[/url] [url=http://lending.us.org/]payday lending[/url] [url=http://simpleloan.us.org/]loans online instant approval[/url] [url=http://lender.us.org/]poor credit payday loans[/url]
  โดย k62carter@msm*.site วันที่ 25 มิ.ย. 2562 : 1:12:36 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7203
[url=https://tadalafil20mgonline.com/]tadalafil 20 mg[/url]
  โดย tersmicha@probbo*.com วันที่ 25 มิ.ย. 2562 : 2:15:32 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 7204
blues song in the viagra commercial http://cialisbpr*.com/ http://cialisbpr*.com/ cost of viagra 50mg in india http://cialisbpr*.com/ happy man viagra generic cialis what is use of sildenafil citrate
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 25 มิ.ย. 2562 : 3:18:18 PM น. IP : 31.43.78.39

ความคิดเห็นที่ 7205
[url=http://lending.us.org/]no interest loan[/url] [url=http://lender.us.org/]payday lender[/url] [url=http://moneyfast.us.org/]bad credit loans reviews[/url] [url=http://badcredit.us.org/]loans online guaranteed[/url]
  โดย acer4u@msm*.site วันที่ 25 มิ.ย. 2562 : 8:11:20 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7206
[url=http://lender.us.org/]payday lender[/url]
  โดย ulfnyman@msm*.site วันที่ 25 มิ.ย. 2562 : 9:19:35 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7207
kamagra 100mg oral jelly price in india kamagra online kamagra bestellen utrecht kamagra 100mg kamagra bestellen utrecht kamagra us website kamagra 100mg kamagra oral jelly uses
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 มิ.ย. 2562 : 9:37:03 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7208
kamagra oral jelly kaufen kamagra kamagra oral jelly cost in india kamagra online kamagra 100mg oral jelly sildenafil kamagra oral jelly user reviews kamagra price kamagra shop erfahrungen
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 มิ.ย. 2562 : 9:45:05 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7209
kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis kamagra kamagra oral jelly novi sad kamagra 100 mg kamagra store uk kamagra oral jelly kaufen amazon super kamagra forum hr side effects of kamagra oral jelly
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 มิ.ย. 2562 : 10:18:10 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7210
kamagra shop erfahrungen 2014 kamagra online kamagra oral jelly gรผnstig kaufen paypal buy kamagra kamagra oral jelly made in india kamagra oral jelly 100mg side effects kamagra oral jelly amazon nederlande kamagra oral jelly uk
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 มิ.ย. 2562 : 10:27:16 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7211
what to e*pect when taking cialis for the first time http://viagraivo.com/ generic viagra review ajanta sildenafil citrate cheap generic viagra drugs with sildenafil generic viagra review cialis pas cher a nice
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 26 มิ.ย. 2562 : 8:54:08 AM น. IP : 31.43.78.39

ความคิดเห็นที่ 7212
sildenafil sandoz sivuvaikutukset http://viagrabs.com/ viagra wirkung von cialis 10mg generic viagra erfahrung cialis versand buy viagra werking viagra bij vrouwen
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 26 มิ.ย. 2562 : 5:43:12 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 7213
[url=https://hydrochlorothiazide25.com/]hydrochlorothiazide 25[/url] [url=https://vardenafilbuy.com/]where to buy vardenafil[/url]
  โดย julieta@probbo*.com วันที่ 26 มิ.ย. 2562 : 7:09:58 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 7214
0.95 eriacta sildenafil citrate 100mg http://cialsagen.com/ cialis 20mg what does viagra feel like yahoo cialis price sildenafil rodzaje buy generic cialis daily cialis effectiveness
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 26 มิ.ย. 2562 : 7:43:36 PM น. IP : 31.43.78.39

ความคิดเห็นที่ 7215
kamagra 100mg tablets for sale uk kamagra online kamagra oral jelly deutschland kamagra 100mg kamagra oral jelly price in india kamagra 100mg oral jelly side effects kamagra kaufen in deutschland kamagra oral jelly review
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 1:44:08 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7216
kamagra forum romania kamagra online kamagra 100mg oral jelly suppliers indiana kamagra 100mg kamagra oral jelly usa kamagra forum srpski kamagra oral jelly for sale in usa illegal kamagra oral jelly beste wirkung
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 1:47:28 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7217
[url=https://lender.us.org/]payday lender[/url]
  โดย elicia@instamail.site วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 1:50:13 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7218
how to get cialis covered by insurance http://cialsonlinebei.com cialis for sale viagra handstand ad [url=http://cialsonlinebei.com]generic cialis[/url] cialis tired buy cialis online what is the cost of cialis in canada
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 1:59:40 AM น. IP : 31.43.78.39

ความคิดเห็นที่ 7219
kamagra oral jelly how to use kamagra 100 mg kamagra oral jelly manufacturers in india kamagra kamagra soft / chewable 100 mg kamagra store reviews india kamagra 100 chewable tablets kamagra 100mg tablets for sale usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 2:29:10 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7220
[url=http://vardenafilbuy.com/]vardenafil buy[/url] [url=http://levitrasale.com/]online levitra sales[/url] [url=http://generictadalafil20mg.com/]tadalafil[/url]
  โดย trudy@probbo*.com วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 4:03:36 AM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 7221
[url=https://sildenafil1000.com/]buy sildenafil citrate online[/url] [url=https://buydiflucan.com/]where to buy duflicon pills[/url] [url=https://vardenafilbuy.com/]vardenafil buy[/url] [url=https://atenolol25.com/]atenolol 50 mg tablets[/url] [url=https://do*ycycline02.com/]do*ycycline 100mg acne[/url]
  โดย karren@probbo*.com วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 4:34:47 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 7222
kamagra 100mg tablets for sale usa buy kamagra kamagra gold teeth kamagra kamagra oral jelly keine wirkung buy kamagra oral jelly online usa kamagra 100mg tablets side effects kamagra kopen in winkel rotterdam
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 10:06:46 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7223
viagra and food interaction http://www.viagrabs.com/ buy generic viagra how long can cialis be stored viagrabs.com can i buy cialis over the counter in the uk buy viagra sildenafil rela* trial
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 1:40:39 PM น. IP : 31.43.78.39

ความคิดเห็นที่ 7224
womenra sildenafil http://www.viagrabs.com/ generic viagra online will viagra fi* performance an*iety buy viagra tadalafil liver function http://viagrabs.com effect of sildenafil on sperm count
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 3:21:28 PM น. IP : 31.43.78.39

ความคิดเห็นที่ 7225
kamagra novi sad kamagra online kamagra 100mg side effects kamagra 100mg the medical supply store kamagra kamagra kaufen in deutschland kamagra store filagra kamagra 100 chewable tablets
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 4:13:45 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7226
top gear take viagra http://cialisle.com/ generic cialis tadalafil with alcohol cialisle.com can you take cialis daily every other day cialisle.com tadalafil heart failure
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 6:01:22 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 7227
kamagra gel opinie forum kamagra 100 mg kamagra usa website kamagra 100 mg kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis indiana kamagra online kamagra customer reviews =21155]kamagra 100 chewable review
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 8:40:11 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7228
sildenafil and dapo*etine tablets super kamagra kamagra 100 mg kamagra 100 chewable tablets kamagra 100mg kamagra 100mg tablets usa 247 pills kamagra 100 gold kamagra bestellen amsterdam kamagra oral jelly sale
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 8:45:46 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7229
kamagra oral jelly kamagra online kamagra 100mg oral jelly india kamagra 100mg kamagra kopen waar kamagra oral jelly in australia kamagra kopen in de winkel utrecht kamagra oral jelly keine wirkung
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 8:45:53 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7230
[url=https://tetracycline365.com/]tetracycline[/url] [url=https://atara*10.com/]atara* 25mg[/url] [url=https://do*ycycline02.com/]do*y 200[/url]
  โดย badg1@probbo*.com วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 9:14:52 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7231
[url=https://femaleviagra24.com/]female viagara[/url] [url=https://wellbutrin300.com/]wellbutrin *l 150mg[/url] [url=https://atara*10.com/]atara* 25 mg tablets[/url] [url=https://buydiflucan.com/]buy diflucan[/url] [url=https://tetracycline365.com/]order tetracycline online[/url] [url=https://atenolol25.com/]atenolol drug[/url] [url=https://levitrasale.com/]levitra professional 20 mg[/url] [url=https://vardenafilbuy.com/]buy vardenafil cheap[/url]
  โดย ilpianola@probbo*.com วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 10:53:02 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 7232
[url=https://lisi*rilbuy.com/]lisi*ril[/url]
  โดย ealstad@probbo*.com วันที่ 27 มิ.ย. 2562 : 11:14:37 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 7233
kamagra 100mg amazon kamagra 100 mg effectiveness of cialis vs viagra vs levitra vs kamagra buy kamagra kamagra 100mg oral jelly india kamagra cost come si usa kamagra oral jelly kamagra oral jelly amazon nederland t*
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 มิ.ย. 2562 : 6:25:54 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7234
kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis indiana kamagra oral jelly kamagra jelly india for sell kamagra 100mg kamagra oral jelly india price kamagra forum kamagra forum kamagra bestellen nederland
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 มิ.ย. 2562 : 6:28:24 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7235
kamagra 100mg tablets usage kamagra 100mg kamagra 100mg tablets india price kamagra 100 mg kamagra forum opinie kamagra jelly 100mg kamagra store kamagra oral jelly available in india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 มิ.ย. 2562 : 7:10:02 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7236
sleep store kamagra kamagra oral jelly kamagra oral jelly 100mg kamagra online kamagra jelly india kamagra oral jelly deutschland kamagra bestellen rotterdam kamagra forum srpski
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 มิ.ย. 2562 : 7:12:50 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7237
[url=http://buyessayonline.us.com/]instructions for writing an essay[/url]
  โดย rilegrisi@instamail.site วันที่ 28 มิ.ย. 2562 : 8:00:22 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7238
[url=http://lending.us.org/]direct payday loan lenders[/url] [url=http://moneyfast.us.org/]money fast[/url] [url=http://simpleloan.us.org/]easy loans no credit check[/url] [url=http://paydayloansonline.us.com/]get loan[/url]
  โดย emikoabe@jumbo*.site วันที่ 28 มิ.ย. 2562 : 10:23:32 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7239
[url=http://sildalis120.com/]buy sildalis[/url] [url=http://buydiflucan.com/]buy diflucan without a prescription[/url] [url=http://azithromycin100.com/]azithromycin[/url] [url=http://hydrochlorothiazide25.com/]hydrochlorothiazide 12.5 mg capsules[/url] [url=http://lisi*rilbuy.com/]lisi*ril[/url] [url=http://sildenafil1000.com/]sildenafil[/url] [url=http://femaleviagra24.com/]female viagra buy[/url] [url=http://generictadalafil20mg.com/]generic cialis tadalafil 20mg[/url] [url=http://atara*10.com/]atara*[/url] [url=http://levitrasale.com/]levitra[/url]
  โดย jonathanblass80@probbo*.com วันที่ 28 มิ.ย. 2562 : 2:02:20 PM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 7240
kamagra 100mg tablets for sale in used cars kamagra 100 mg kamagra oral jelly kaufen thailand kamagra cost of kamagra kamagra jelly sale kamagra kopen rotterdam winkel kamagra jelly
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 มิ.ย. 2562 : 2:17:09 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7241
[url=https://vardenafilbuy.com/]buy vardenafil cheap[/url] [url=https://azithromycin100.com/]azithromycin z-pack[/url]
  โดย spencer5@probbo*.com วันที่ 28 มิ.ย. 2562 : 5:46:17 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 7242
whats the strongest viagra pill generic cialis tadalafil argentina venta libre
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@emefemail.com วันที่ 28 มิ.ย. 2562 : 8:06:24 PM น. IP : 81.171.58.154

ความคิดเห็นที่ 7243
kamagra oral jelly side effects kamagra 100 mg kamagra oral jelly deutschland kamagra kamagra oral jelly review kamagra oral jelly for sale in usa illegal kamagra usa website kamagra reviews side effects
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 มิ.ย. 2562 : 8:24:19 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7244
[url=http://zovira*acyclovir.com/]acyclovir[/url]
  โดย buonovida@probbo*.com วันที่ 28 มิ.ย. 2562 : 8:28:56 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 7245
[url=https://azithromycin100.com/]azithromycin[/url] [url=https://atara*10.com/]atara* hydro*yzine[/url] [url=https://levitrasale.com/]levitra[/url] [url=https://wellbutrin300.com/]wellbutrin *l 300mg[/url]
  โดย papifrank@probbo*.com วันที่ 28 มิ.ย. 2562 : 10:05:49 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 7246
[url=http://badcredit.us.org/]bad credit loan[/url]
  โดย lbfranco@qtm*.space วันที่ 28 มิ.ย. 2562 : 10:06:30 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7247
[url=https://simpleloan.us.org/]debt consolidation with bad credit[/url] [url=https://moneyfast.us.org/]money fast[/url] [url=https://lender.us.org/]fast cash loans no credit check[/url] [url=https://badcredit.us.org/]loans with bad credit[/url] [url=https://lending.us.org/]direct lenders for bad credit[/url]
  โดย tholewski@jumbo*.site วันที่ 28 มิ.ย. 2562 : 10:33:31 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7248
kamagra oral jelly 100mg price in india kamagra oral jelly kamagra 100mg chewable lifesavers kamagra 100 mg kamagra tablets 100mg reviews kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis kamagra oral jelly made in india kamagra novi sad potencija
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 29 มิ.ย. 2562 : 12:54:51 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7249
[url=https://lender.us.org/]payday lender[/url] [url=https://lending.us.org/]payday loans direct lenders[/url] [url=https://moneyfast.us.org/]need money fast[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]payday loans online[/url] [url=https://badcredit.us.org/]loans with bad credit[/url]
  โดย pacsengr@romail.site วันที่ 29 มิ.ย. 2562 : 8:19:59 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7250
[url=http://atara*10.com/]atara* 25[/url] [url=http://hydrochlorothiazide25.com/]hydrochlorothiazide 25 mg price[/url] [url=http://sildalis120.com/]generic sildalis[/url] [url=http://femaleviagra24.com/]female viagra[/url] [url=http://vardenafilbuy.com/]vardenafil buy[/url] [url=http://generictadalafil20mg.com/]tadalafil 20[/url]
  โดย jmaywcc@probbo*.com วันที่ 29 มิ.ย. 2562 : 8:24:41 AM น. IP : 5.188.210.242

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง




แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com