แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 7151
download film viagra http://viagrans.com/ generic viagra best pill splitter for viagra generic viagra cutting 100mg viagra in half buy viagra online how much dose of viagra should i take
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 5:48:24 PM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7152
how much time does it take for viagra to take effect http://cialisloq.com buy cheap generic cialis online what foods are like viagra generic order cialis comparing cialis and viagra http://cialisloq.com/ how many days in a row can i take viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 6:03:59 PM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7153
herbal substitutes for viagra http://cialisoni.com/ cialis best site to get viagra cialis online how to buy viagra in edmonton buy cialis online can i take arginine with viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 7:23:00 PM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7154
kamagra jelly use kamagra oral jelly kamagra 100mg oral jelly review kamagra online kamagra 100mg oral jelly side effects kamagra 100 kamagra oral gel kamagra oral jelly kaufen berlin
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 8:37:51 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7155
saw palmetto and viagra http://cialisle*.com/ cialis cheap home remedies instead of viagra cialis cheap fanda pharmacy hong kong viagra cialis taking viagra abroad from uk
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 8:46:18 PM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7156
[url=https://ventolinprice.com/]ventolin[/url] [url=https://zoloft100.com/]zoloft 50mg[/url] [url=https://indocin50.com/]indomethacin 25 mg[/url] [url=https://propeciasale.com/]cheap finasteride[/url] [url=https://tadalafil20mgonline.com/]tadalafil generic[/url] [url=https://amo*icillin500mgcapsule.com/]amo*icillin[/url] [url=https://hydrochlorothiazidetriamterene.com/]hydrochlorothiazide 25 mg for sale[/url] [url=https://retina5.com/]retin[/url]
  โดย tactilis@probbo*.com วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 10:52:28 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 7157
kamagra rendeles budapest kamagra come usare kamagra oral jelly kamagra kamagra oral jelly in australia kamagra oral jelly come si usa kamagra vs viagra cheap kamagra 100mg tablets
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 มิ.ย. 2562 : 1:54:18 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7158
can i take statins and viagra http://cialisbhg.com/ cialis online andere potenzmittel viagra [url=http://cialisbhg.com/]cialis cheap[/url] does viagra help if you are nervous cialis online can you take viagra with ciproflo*acin
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 22 มิ.ย. 2562 : 3:51:09 AM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7159
kamagra rendeles budapest kamagra 100mg kamagra oral jelly available in india kamagra 100 mg kamagra 100mg chewable tablets india erfahrungsbericht kamagra oral jelly wirkung how to use kamagra oral jelly sildenafil kamagra online bestellen nederland
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 มิ.ย. 2562 : 5:49:57 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7160
kamagra oral jelly 100mg reviews kamagra 100 mg the kamagra store hoa* kamagra 100mg kamagra 100 oral jelly review kamagra in usa kaufen kamagra 100mg oral jelly wirkung sildenafil and dapo*etine tablets super kamagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 มิ.ย. 2562 : 5:58:17 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7161
where can i buy viagra without http://cialisroq.com/ cialis price viagra over the counter 2014 [url=http://cialisroq.com/]cheap cialis online[/url] high blood pressure medicine and viagra cialis price price of viagra in canada
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 22 มิ.ย. 2562 : 6:44:38 AM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7162
[url=https://homeworks.us.com/]uni assignment help[/url] [url=https://buyessayonline.us.com/]self reflective essay on writing[/url]
  โดย jodom@jumbo*.site วันที่ 22 มิ.ย. 2562 : 9:06:16 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7163
what are other uses of viagra http://cialisroq.com/ cheap cialis what in herbal viagra buy cialis online difference between 100 mg and 50 mg viagra buy cheap cialis best online pharmacy for viagra forum
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 22 มิ.ย. 2562 : 10:10:41 AM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7164
viagra goed of slecht http://www.buyscialisr*.com/ cheap cialis fast dissolving viagra cialis overcoming viagra addiction cheap cialis raynaud's syndrome and viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 22 มิ.ย. 2562 : 12:40:15 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 7165
kamagra oral jelly vs viagra kamagra kamagra oral jelly india price buy kamagra kamagra 100mg tablets for sale in us kamagra gold 100mg kamagra kamagra kopen nederland
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 มิ.ย. 2562 : 2:27:11 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7166
hinh anh thuoc viagra http://cialisroq.com/ cheap cialis online danger of taking e*pired viagra buy cheap cialis buying online viagra safely http://cialisroq.com e*perience with generic viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 22 มิ.ย. 2562 : 2:27:38 PM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7167
[url=https://avodart05.com/]avodart[/url]
  โดย jti@probbo*.com วันที่ 22 มิ.ย. 2562 : 2:49:49 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7168
kamagra oral gel kamagra 100 mg kamagra jelly ingredients kamagra 100 mg kamagra 100mg oral jelly kamagra oral jelly 100mg sildenafil citrate kamagra 100mg tablets usa kamagra 100 oral jelly how to use
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 มิ.ย. 2562 : 2:57:48 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7169
are viagra and cialis covered by insurance http://cialisrol.com cialis online amlodipine besylate and viagra interaction buy cialis online is there a non prescription viagra buy generic cialis is it legal to sell viagra in the uk
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 22 มิ.ย. 2562 : 3:55:29 PM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7170
is it ok to take *ana* and viagra http://cialisroq.com/ cheap cialis generic song lyrics viagra in the water buy cialis online reasons to need viagra cheap cialis online can viagra be used for heart problems
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 22 มิ.ย. 2562 : 5:29:23 PM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7171
kamagra 100mg tablets uk kamagra oral jelly kamagra oral jelly sale kamagra online kamagra shop erfahrungen kamagra gel directions kamagra bestellen utrecht kamagra kopen afhalen amsterdam
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 มิ.ย. 2562 : 8:51:08 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7172
[url=https://fluo*etine10.com/]fluo*etine 20 mg cap[/url] [url=https://propeciasale.com/]propecia 5 mg for sale[/url] [url=https://retina5.com/]retin-a gel 0.025[/url] [url=https://tadalafil20mgonline.com/]tadalafil[/url] [url=https://avodart05.com/]avodart[/url] [url=https://amo*icillin500mgcapsule.com/]where can i buy amo*icillin[/url] [url=https://zoloft100.com/]zoloft 100mg[/url] [url=https://ventolinprice.com/]ventolin[/url] [url=https://indocin50.com/]generic indocin[/url] [url=https://hydrochlorothiazidetriamterene.com/]hydrochlorothiazide 25 mg[/url]
  โดย nverheyen@probbo*.com วันที่ 23 มิ.ย. 2562 : 12:30:10 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7173
[url=https://fluo*etine10.com/]fluo*etine[/url] [url=https://retina5.com/]retin a with no prescption[/url] [url=https://tadalafil20mgonline.com/]tadalafil best price[/url] [url=https://indocin50.com/]indocin[/url] [url=https://hydrochlorothiazidetriamterene.com/]hydrochlorothiazide tablets[/url] [url=https://zoloft100.com/]zoloft prescription[/url] [url=https://propeciasale.com/]buy propecia without prescription[/url] [url=https://amo*icillin500mgcapsule.com/]amo*icillin[/url] [url=https://ventolinprice.com/]proventil for sale[/url] [url=https://avodart05.com/]avodart[/url]
  โดย annep@probbo*.com วันที่ 23 มิ.ย. 2562 : 1:23:44 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 7174
kamagra kopen utrecht kamagra kamagra oral jelly usa ne*t day shipping uk kamagra 100 mg kamagra store info erfahrungen kamagra usage kamagra store in nyc kamagra customer reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 มิ.ย. 2562 : 1:55:59 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7175
actual shelf life of viagra http://www.viagraeiu.com viagra generic can losartan and viagra be taken together viagra coupon viagra meaning in english generic viagra online uong viagra nhu the nao
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 23 มิ.ย. 2562 : 3:04:17 AM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7176
kamagra 100mg tablets china kamagra 100mg kamagra forum kamagra 100 mg kamagra oral jelly for sale in usa kamagra kopen amsterdam kamagra oral jelly kaufen deutschland paypal kamagra forum romania
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 มิ.ย. 2562 : 6:04:59 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7177
buy kamagra uk review kamagra 100mg kamagra gel directions kamagra online kamagra chew tablets - 100 mg kamagra reviews users kamagra 100mg chewable tablets kamagra oral jelly india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 มิ.ย. 2562 : 6:17:44 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7178
diferencia entre tadalafil y sildenafil http://cialisbhg.com/ cialis online comprar tadalafil en andorra cialis canada sildenafil generic usa cialis online anwendung cialis 20mg
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 23 มิ.ย. 2562 : 7:43:05 AM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7179
[url=https://lender.us.org/]payday lender[/url] [url=https://moneyfast.us.org/]cash fast loan[/url] [url=https://badcredit.us.org/]bad credit loans[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]micro loan[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]loans online[/url]
  โดย andrewz@msm*.site วันที่ 23 มิ.ย. 2562 : 12:04:24 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7180
[url=https://fluo*etine10.com/]fluo*etine[/url] [url=https://retina5.com/]over the counter retin a[/url] [url=https://avodart05.com/]avodart .5 mg[/url] [url=https://propeciasale.com/]propecia[/url] [url=https://indocin50.com/]indocin[/url] [url=https://hydrochlorothiazidetriamterene.com/]hydrochlorothiazide tab 25mg[/url] [url=https://ventolinprice.com/]buy ventolin inhaler online[/url] [url=https://tadalafil20mgonline.com/]tadalafil 20 mg[/url] [url=https://zoloft100.com/]zoloft[/url] [url=https://amo*icillin500mgcapsule.com/]amo*icillin buy[/url]
  โดย georgette@probbo*.com วันที่ 23 มิ.ย. 2562 : 1:02:30 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7181
kamagra soft chewable tablets 100 mg kamagra online kamagra london reviews kamagra oral jelly kamagra now the kamagra store kamagra novi sad kamagra store filagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 มิ.ย. 2562 : 3:23:18 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7182
direct kamagra uk kamagra 100mg kamagra 100 chewable review kamagra oral jelly kamagra oral jelly in australia kamagra oral jelly 100mg reviews kamagra 100 chewable tablet kaufen kamagra chew tablets - 100 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 มิ.ย. 2562 : 3:59:39 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7183
kamagra 100mg kamagra oral jelly kamagra uk kamagra 100 mg kamagra forum kamagra oral jelly deutschland kamagra 100mg tablets reviews kamagra 100 chewable tablets
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 มิ.ย. 2562 : 10:33:47 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7184
kamagra jelly 100mg usa kamagra 100mg kamagra 100mg reviews kamagra kamagra oral jelly usa kamagra 100 oral jelly review kamagra oral jelly suppliers india kamagra oral jelly wirkungszeit
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 มิ.ย. 2562 : 4:14:48 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7185
[url=https://lender.us.org/]loans direct lenders[/url] [url=https://badcredit.us.org/]bad credit loans[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]low interest rate personal loans[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]payday loans online[/url] [url=https://moneyfast.us.org/]payday loans missouri[/url]
  โดย nayelee02@romail.site วันที่ 24 มิ.ย. 2562 : 6:48:23 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7186
kamagra store coupon code kamagra kamagra kopen kamagra kamagra store gutschein kamagra 100mg oral jelly usa kamagra 100 chewable kamagra 100mg chewable tablets india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 มิ.ย. 2562 : 8:36:02 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7187
kamagra 100mg chewable tablets india kamagra oral jelly kamagra 100mg tablets side effects kamagra 100 mg kamagra 100mg tablets kamagra oral jelly novi sad kamagra 100mg kamagra 100mg tablets side effects
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 มิ.ย. 2562 : 8:49:41 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7188
[url=https://moneyfast.us.org/]borrow money[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]loans online[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]online payday loans instant approval[/url] [url=https://lending.us.org/]payday lending[/url] [url=https://lender.us.org/]private money lenders[/url]
  โดย dsucarino@jumbo*.site วันที่ 24 มิ.ย. 2562 : 2:05:55 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7189
[url=https://moneyfast.us.org/]need money now[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]loan online[/url] [url=https://lending.us.org/]cash advance online 100 approval[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]loans online[/url] [url=https://badcredit.us.org/]loan with bad credit[/url]
  โดย tholewski@romail.site วันที่ 24 มิ.ย. 2562 : 3:17:43 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7190
cialis propecia interaction http://viagraivo.com/ viagra generic, where can i buy sildenafil in stores
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@emefemail.net วันที่ 24 มิ.ย. 2562 : 3:36:59 PM น. IP : 81.171.58.153

ความคิดเห็นที่ 7191
[url=https://ventolinprice.com/]ventolin no prescription[/url] [url=https://hydrochlorothiazidetriamterene.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=https://fluo*etine10.com/]fluo*etine tablets[/url] [url=https://amo*icillin500mgcapsule.com/]penicillin amo*icillin[/url] [url=https://avodart05.com/]avodart[/url] [url=https://tadalafil20mgonline.com/]tadalafil generic[/url] [url=https://retina5.com/]retin-a cream 0.025[/url]
  โดย diesel776@probbo*.com วันที่ 24 มิ.ย. 2562 : 6:01:27 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7192
[url=https://homeworks.us.com/]do your homework[/url] [url=https://buyessayonline.us.com/]college pressures essay[/url]
  โดย powerswelding@jumbo*.site วันที่ 24 มิ.ย. 2562 : 6:10:17 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7193
[url=https://ventolinprice.com/]ventolin inhaler for sale[/url]
  โดย mauimade@probbo*.com วันที่ 24 มิ.ย. 2562 : 9:25:11 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7194
[url=https://moneyfast.us.org/]getting a loan[/url] [url=https://lender.us.org/]payday loans direct lender[/url] [url=https://badcredit.us.org/]bad credit loans[/url] [url=https://lending.us.org/]payday lending[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]cash america loans[/url]
  โดย mregan520@jumbo*.site วันที่ 24 มิ.ย. 2562 : 10:42:00 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7195
[url=https://zoloft100.com/]price of zoloft[/url]
  โดย whitney@probbo*.com วันที่ 25 มิ.ย. 2562 : 3:06:01 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7196
[url=http://propeciasale.com/]buy propecia online[/url]
  โดย hjhj@probbo*.com วันที่ 25 มิ.ย. 2562 : 6:52:07 AM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 7197
kamagra novi sad potencija kamagra 100 mg kamagra kopen apotheek kamagra 100mg kamagra oral jelly usa ne*t day shipping kamagra kopen nederland kamagra 100mg oral jelly kamagra 100 chewable polo
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 มิ.ย. 2562 : 7:27:24 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7198
[url=https://hydrochlorothiazidetriamterene.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=https://retina5.com/]retin[/url]
  โดย isaacfd@probbo*.com วันที่ 25 มิ.ย. 2562 : 8:24:44 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 7199
kamagra plus forum buy kamagra kamagra oral jelly for sale in usage kamagra kamagra oral jelly available in india kamagra 100mg tablets usage the kamagra store scam kamagra bestellen utrecht
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 มิ.ย. 2562 : 11:46:58 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7200
kamagra reviews does work kamagra 100mg kamagra oral jelly for sale in usage buy kamagra kamagra 100mg tablets for sale in us kamagra 100mg oral jelly use kamagra oral jelly deutschland [url=http://wwwwww.myfirstworld.com/redirect.asp?regtosite=1&id=135243>kamagra jelly usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 มิ.ย. 2562 : 11:51:24 AM น. IP : 185.136.166.126

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com