แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 7101
how to buy viagra in bangkok http://viagrabs.com/ what is the lowest dosage of viagra buy viagra mother nature's viagra
  โดย regvrsvgfrf@gmail.com วันที่ 16 มิ.ย. 2562 : 4:32:01 PM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7102
[url=https://fluo*etine10.com/]order fluo*etine[/url] [url=https://retina5.com/]where to buy retin-a[/url] [url=https://ventolinprice.com/]ventolin[/url] [url=https://avodart05.com/]avodart[/url] [url=https://hydrochlorothiazidetriamterene.com/]hydrochlorothiazide 125mg[/url] [url=https://propeciasale.com/]propecia[/url] [url=https://tadalafil20mgonline.com/]tadalafil[/url] [url=https://indocin50.com/]buy indocin[/url] [url=https://amo*icillin500mgcapsule.com/]amo*icillin[/url] [url=https://zoloft100.com/]buy zoloft online[/url]
  โดย krausegreeneyes@probbo*.com วันที่ 16 มิ.ย. 2562 : 7:04:19 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7103
150 mg dose of viagra generic viagra online where to buy viagra in dublin generic viagra online viagra in tea joke
  โดย regvrsvgfrf@gmail.com วันที่ 16 มิ.ย. 2562 : 7:38:10 PM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7104
[url=http://amo*icillin500mgcapsule.com/]amo*icillin buy online[/url] [url=http://fluo*etine10.com/]fluo*etine 20mg cap[/url] [url=http://indocin50.com/]generic indocin[/url] [url=http://hydrochlorothiazidetriamterene.com/]hydrochlorothiazide 25mg[/url] [url=http://propeciasale.com/]propecia 1mg generic[/url] [url=http://retina5.com/]retin[/url] [url=http://ventolinprice.com/]generic for ventolin[/url] [url=http://tadalafil20mgonline.com/]tadalafil[/url] [url=http://zoloft100.com/]zoloft 50mg[/url] [url=http://avodart05.com/]generic avodart 0.5 mg[/url]
  โดย cezarywtulich@probbo*.com วันที่ 16 มิ.ย. 2562 : 8:33:27 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 7105
ma*imum dosage of cialis a day buy generic cialis viagra vs cialis comparison side effects generic cialis cialis price vs viagra cost cialis viagra levitra cost comparison cialis vs viagra 100mg low cost viagra cialis canada
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 มิ.ย. 2562 : 2:36:01 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7106
cialis professional reviews generic cialis generic viagra and cialis generic cialis generic brand for cialis 5mg - daily cialis buy cheap cialis online canada cialis generic prices with prescription generic cialis with dapo*etine
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 มิ.ย. 2562 : 4:33:50 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7107
andy griffith viagra viagra online where is the best place to buy viagra in uk viagra online what are the most common side effects of viagra
  โดย regvrsvgfrf@gmail.com วันที่ 17 มิ.ย. 2562 : 5:07:44 AM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7108
what to e*pect the first time you use viagra generic viagra online what mg are viagra viagra online where to get viagra in bangladesh
  โดย regvrsvgfrf@gmail.com วันที่ 17 มิ.ย. 2562 : 9:15:19 AM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7109
generic cialis from us pharmacy buy cialis online cialis vs viagra vs levitra dosage reviews cialis generic comprar cialis generico online espaรฑa will cialis side effects go away cialis vs viagra reddit levitra vs viagra vs cialis reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 มิ.ย. 2562 : 11:28:38 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7110
cialis super active reviews cialis generic cialis 5 mg generico preรงo cialis generic is there a generic drug for cialis or viagra generic cialis coming soon cialis commercial actor cialis generic name and classification
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 มิ.ย. 2562 : 12:02:11 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7111
can i drink wine with viagra http://viagrabs.com/ mother nature's viagra generic viagra online can viagra lead to impotence
  โดย hgrthtyjtryhth@gmail.com วันที่ 17 มิ.ย. 2562 : 3:02:00 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 7112
buy cialis 5mg usa generic cialis cialis 20 mg cost at cvs buy cialis online buy generic cialis online uk cialis retail price usa brand cialis australia cialis super active reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 มิ.ย. 2562 : 8:33:20 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7113
[url=https://fluo*etine10.com/]fluo*etine[/url]
  โดย enerehs@probbo*.com วันที่ 18 มิ.ย. 2562 : 6:46:15 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7114
Yesterday I was out of coin. I couldn't even afford the car insurance. Thankfully, I learned about this stupendously good service which gives you cash instantly. Check it out [url=http://www.paydayloansonlinesameday.us.com/] online payday loan[/url]
  โดย michastillahdf2@gmail.com วันที่ 19 มิ.ย. 2562 : 5:58:59 AM น. IP : 190.152.71.30

ความคิดเห็นที่ 7115
Yesterday I was out of cash. I couldn't even afford the car payment. Thank God, I researched about this amazingly good service which gives you coin instantly. Look it up online payday loans
  โดย michastillahdf2@gmail.com วันที่ 19 มิ.ย. 2562 : 6:00:37 AM น. IP : 50.251.183.1

ความคิดเห็นที่ 7116
the other day I was running out of money. I couldn't even pay the insurance. Praise Jesus, I found out about this amazingly great service which gives you coin instantly. Look it up paydayloansonlinesameday.us.com/
  โดย michastillahdf2@gmail.com วันที่ 19 มิ.ย. 2562 : 6:08:05 AM น. IP : 179.108.73.245

ความคิดเห็นที่ 7117
Yesterday I was out of money. I couldn't even afford the flood insurance. Thank God, I learned about this stupendously great service which gives you cash instantly. Check it out payday loans online
  โดย michastillahdf2@gmail.com วันที่ 19 มิ.ย. 2562 : 6:59:43 AM น. IP : 103.216.175.4

ความคิดเห็นที่ 7118
cialis generic availability 2017 generic cialis cialis soft generic 20mg generic cialis hay cialis generico en me*ico cialis 5mg tablets reviews cialis 20 mg 30 tablet eczane fiyatฤฑ cost comparison viagra levitra cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 19 มิ.ย. 2562 : 9:54:18 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7119
Yesterday I was running out of money. I couldn't even afford the flood insurance. Thank God, I found out about this terrifically great service which gives you cash instantly. Check it out [url=http://www.paydayloansonlinesameday.us.com/] online payday loans[/url]
  โดย michastillahdf2@gmail.com วันที่ 19 มิ.ย. 2562 : 11:07:54 AM น. IP : 121.241.90.242

ความคิดเห็นที่ 7120
Yesterday I was running out of coin. I couldn't even afford the car insurance. Praise Jesus, I found out about this amazingly good service which gives you cash instantly. Look it up [url=http://www.paydayloansonlinesameday.us.com/] find out more[/url]
  โดย michastillahdf2@gmail.com วันที่ 19 มิ.ย. 2562 : 11:37:34 AM น. IP : 202.142.147.50

ความคิดเห็นที่ 7121
is preis bestelle f026 daily mg is review
  โดย gerasim_bublik@mail.ru วันที่ 19 มิ.ย. 2562 : 6:05:06 PM น. IP : 107.152.153.23

ความคิดเห็นที่ 7122
viagra and beer don't mi* buy viagra how to make powerful viagra at home using fruits buy viagra how long can viagra pills be stored
  โดย hgrthtyjtryhth@gmail.com วันที่ 19 มิ.ย. 2562 : 7:46:08 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 7123
cialis levitra sta*yn and viagra cost comparison buy cialis online cialis brand 10mg generic cialis cialis 5mg vs 10mg cost in usa cialis generic proper dosage super active cialis reviews cialis super active generic
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 19 มิ.ย. 2562 : 9:03:12 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7124
[url=https://ventolinprice.com/]ventolin without prescription[/url]
  โดย dannymoran@probbo*.com วันที่ 20 มิ.ย. 2562 : 12:14:11 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7125
[url=http://propeciasale.com/]propecia cost[/url] [url=http://fluo*etine10.com/]fluo*etine hcl 10mg[/url] [url=http://amo*icillin500mgcapsule.com/]amo*icillin[/url] [url=http://retina5.com/]retin-a gel 0.025[/url] [url=http://hydrochlorothiazidetriamterene.com/]hydrochlorothiazide 25mg[/url] [url=http://indocin50.com/]buy indocin[/url] [url=http://ventolinprice.com/]ventolin[/url]
  โดย juliejayes@probbo*.com วันที่ 20 มิ.ย. 2562 : 8:35:14 AM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 7126
[url=https://hydrochlorothiazidetriamterene.com/]hydrochlorothiazide without prescription[/url]
  โดย ptrmcr@probbo*.com วันที่ 20 มิ.ย. 2562 : 10:00:55 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7127
cialis 5 mg 6 tablets cost buy cialis online generic cialis in the united states cialis online low price generic cialis 5mg cialis daily side effects cialis 20 mg dosering generic cialis coming soon
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 มิ.ย. 2562 : 10:59:08 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7128
[url=https://fluo*etine10.com/]fluo*etine 20mg capsules[/url] [url=https://propeciasale.com/]propecia[/url] [url=https://zoloft100.com/]zoloft 150 mg[/url] [url=https://indocin50.com/]generic for indocin[/url]
  โดย jmackmga@probbo*.com วันที่ 20 มิ.ย. 2562 : 11:03:27 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7129
[url=http://buyessayonline.us.com/]writing essays[/url]
  โดย louvelmickael@instamail.site วันที่ 20 มิ.ย. 2562 : 11:19:54 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7130
[url=http://fluo*etine10.com/]online fluo*etine[/url]
  โดย gerri@probbo*.com วันที่ 20 มิ.ย. 2562 : 11:26:20 AM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 7131
cialis super active plus reviews cialis online levitra ou cialis forum generic cialis cialis vs levitra vs viagra which one is better generic cialis in usa store cialis 200mg dosage cialis super active plus uk
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 มิ.ย. 2562 : 11:33:50 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7132
price for cialis 20mg at walmart cialis online cialis generico mejor precio generic cialis jรก e*iste cialis generico no brasil cialis 20mg vs 5mg cialis generico precio en colombia cialis vs viagra vs levitra cost
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 มิ.ย. 2562 : 11:54:32 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7133
[url=https://retina5.com/]retin[/url] [url=https://indocin50.com/]indocin 50 mg tablets[/url] [url=https://amo*icillin500mgcapsule.com/]purchase amo*icillin 500 mg[/url] [url=https://avodart05.com/]generic avodart[/url] [url=https://fluo*etine10.com/]fluo*etine 10 mg[/url]
  โดย refawebmail@probbo*.com วันที่ 20 มิ.ย. 2562 : 8:44:19 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7134
[url=http://badcredit.us.org/]quick loans for bad credit same day[/url] [url=http://lending.us.org/]payday loans direct lenders[/url] [url=http://lender.us.org/]need money fast[/url]
  โดย mrunionman@romail.site วันที่ 20 มิ.ย. 2562 : 9:20:55 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7135
[url=https://amo*icillin500mgcapsule.com/]amo*icillin buy online[/url] [url=https://retina5.com/]retin[/url] [url=https://propeciasale.com/]buy finasteride[/url] [url=https://tadalafil20mgonline.com/]tadalafil generic[/url] [url=https://hydrochlorothiazidetriamterene.com/]hydrochlorothiazide 125mg[/url] [url=https://zoloft100.com/]buy zoloft without prescription[/url] [url=https://fluo*etine10.com/]fluo*etine[/url] [url=https://ventolinprice.com/]ventolin buy[/url] [url=https://avodart05.com/]generic for avodart 0.5 mg[/url] [url=https://indocin50.com/]buy indocin[/url]
  โดย edna@probbo*.com วันที่ 20 มิ.ย. 2562 : 10:13:07 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7136
[url=http://lender.us.org/]money lender[/url]
  โดย swhang1@jumbo*.site วันที่ 20 มิ.ย. 2562 : 10:19:33 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7137
[url=https://simpleloan.us.org/]simple loan[/url] [url=https://lending.us.org/]www loan[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] [url=https://moneyfast.us.org/]approved cash advance[/url] [url=https://badcredit.us.org/]need a loan with bad credit[/url]
  โดย alrandle21@romail.site วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 1:08:50 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7138
[url=https://zoloft100.com/]zoloft without a prescription[/url]
  โดย rich@probbo*.com วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 1:25:55 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7139
best price generic cialis 20 mg generic cialis usa r* pharmacy cialis generic cialis online levitra vs cialis cost cialis side effects muscle cramps cialis super active plus uk coupons cialis 5mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 3:22:42 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7140
viagra and cialis combo pack http://cialisbhg.com buy cialis viagra mi*ed with redbull cialis price viagra and benign prostatic hyperplasia cialis for sale side effects of red viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 3:23:25 AM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7141
insurance viagra and birth control http://cialisrol.com buy cialis online is any side effect of viagra buy cialis online which pharmacy has the cheapest viagra buy generic cialis can i bring viagra into the uk
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 3:24:45 AM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7142
buy generic viagra and cialis online pharmacy cialis online low cost viagra cialis generic cialis cheap generic cialis canadian pharmacy cialis 20 mg 4 tab generic viagra cialis and levitra specialist in cytotechnology
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 3:45:50 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7143
[url=https://moneyfast.us.org/]money fast[/url] [url=https://lending.us.org/]no direct deposit payday loans[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]loans online[/url] [url=https://lender.us.org/]loan lenders[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]payday loans online[/url]
  โดย yvesmartin@instamail.site วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 4:28:25 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7144
metoprolol and viagra http://cialisrol.com buy cheap cialis can you take viagra with stents cialis online virility ma* herbal viagra cialis online thuoc viagra danh cho nam
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 9:05:18 AM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7145
[url=https://badcredit.us.org/]loans companies[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]direct lender payday loans no teletrack[/url] [url=https://lender.us.org/]payday loans nc[/url] [url=https://lending.us.org/]payday now[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]simple loan[/url]
  โดย michaelhills@qtm*.space วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 9:10:48 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7146
is 25mg of viagra dangerous http://cialisoni.com cialis online use of viagra for female cialis coupon taking ramipril viagra cialis price can i get free viagra on the nhs
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 9:38:49 AM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7147
cialis tadalafil 20mg side effects buy generic cialis cialis generico espaรฑa contrareembolso cialis online cialis brand 100mg reviews of cialis 5mg cialis generic lowest prices =Jimmytug&_formData=&_formData =cialis+2.5+mg+price+comparison+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fcialisec.com%2F%5Dci alis+generic%5B%2Furl%5D+%0D%0Acialis+5mg+vs+20mg+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2 F%2Fcialisec.com%2F%22%3Ebuy+generic+cialis%3C%2Fa%3E+%0D%0Acialis+20+mg+vs+5mg+ %0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fdinskaya.ru%2Fstanica%2Fphotogallery.php%3Fpho to_id%3D117%22%3Ecialis+tv+commercial+bathtubs+youtube%3C%2Fa%3E+%0D%0Acialis+co upon+2016+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.famillesmedias.org%2Ffilms%2Fdetail%2F archive%2F2010%2Fdecembre012%2Farticle%2Fburlesque%2F%3Ft*_pagebrowse_pi1%255Bpa ge%255D%3D169%5Dgeneric+brand+for+cialis+5mg+canada%5B%2Furl%5D+%0D%0A&addpost&r =0#posts]cialis dosage recommendations
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 12:54:18 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7148
[url=http://homeworks.us.com/]pay to do my accounting homework[/url]
  โดย lovelyisle@msm*.site วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 1:02:30 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7149
[url=https://fluo*etine10.com/]fluo*etine 20mg[/url] [url=https://retina5.com/]retin[/url] [url=https://tadalafil20mgonline.com/]tadalafil tablets[/url] [url=https://hydrochlorothiazidetriamterene.com/]hydrochlorothiazide 25 mg price[/url] [url=https://ventolinprice.com/]ventolin drug[/url] [url=https://amo*icillin500mgcapsule.com/]amo*icillin 500 mg capsules[/url] [url=https://avodart05.com/]generic for avodart medication[/url] [url=https://indocin50.com/]indocin[/url] [url=https://zoloft100.com/]generic for zoloft[/url] [url=https://propeciasale.com/]propecia without a prescription[/url]
  โดย ivezbarrera@probbo*.com วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 1:32:49 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 7150
when will viagra come off patent http://cialisloq.com cialis online herbs like viagra order generic cialis do doctors prescribe viagra for performance an*iety generic cialis overnight viagra for sleep
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 21 มิ.ย. 2562 : 1:35:57 PM น. IP : 31.43.89.98

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com