แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 7051
viagra or cialis or levitra which is better cialis online cialis 20 mg uses cialis online cialis side effects fever cialis dosage 10mg or 20mg cialis vs viagra dosage comparison cialis coupon 2016 200.00
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 มิ.ย. 2562 : 3:19:11 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7052
cialis sverige flashback buy cialis what would cause cialis not to work cialis online cialis for hbp
  โดย grthtdrgbrsres@gmail.com วันที่ 12 มิ.ย. 2562 : 3:19:23 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 7053
reviews of daily cialis cialis online toprol and cialis buy cialis brand cialis 5 mg
  โดย grthtgregrgrefg@gmail.com วันที่ 12 มิ.ย. 2562 : 10:39:17 PM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7054
[url=https://badcredit.us.org/]loans instant[/url] [url=https://lender.us.org/]payday lender[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]online payday loans instant approval[/url] [url=https://moneyfast.us.org/]money quick[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]loans online[/url]
  โดย knupfi@msm*.site วันที่ 13 มิ.ย. 2562 : 2:59:30 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7055
[url=https://prednisolone4.com/]prednisolone acetate[/url] [url=https://antabusedisulfiram.com/]antabuse drug[/url] [url=https://prednisonetab.com/]prednisone[/url]
  โดย aarena@probbo*.com วันที่ 13 มิ.ย. 2562 : 6:28:37 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7056
[url=https://moneyfast.us.org/]fast loan[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]simple loan[/url] [url=https://lending.us.org/]payday advance no credit check[/url] [url=https://badcredit.us.org/]bad credit payday loans online[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]get a loan with bad credit[/url]
  โดย carman@msm*.site วันที่ 13 มิ.ย. 2562 : 8:02:43 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7057
[url=https://lender.us.org/]payday lender[/url] [url=https://badcredit.us.org/]bad credit loans[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]loans online instant approval[/url] [url=https://moneyfast.us.org/]money fast[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]payday loans online[/url]
  โดย jeanmichelpetit0874@msm*.site วันที่ 13 มิ.ย. 2562 : 10:14:20 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7058
check this top online casinos , online slots bonus , kostenloser Casino-Bonus,free slots with no sign in
  โดย yoram1234584@walla.co.il วันที่ 13 มิ.ย. 2562 : 1:04:59 PM น. IP : 203.128.79.9

ความคิดเห็นที่ 7059
[url=https://prednisolone4.com/]prednisolone[/url] [url=https://ventolin100.com/]buy cheap ventolin[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide[/url] [url=https://lasi*iv.com/]lasi*[/url] [url=https://prednisonetab.com/]prednisone 20mg tablets[/url] [url=https://antabusedisulfiram.com/]antabuse disulfiram[/url] [url=https://suhagra50.com/]suhagra without prescription[/url] [url=https://metformin850.com/]metformin 850[/url] [url=https://viagra25.com/]25 mg viagra[/url] [url=https://trazodone100.com/]trazodone pill[/url]
  โดย marlattted@probbo*.com วันที่ 13 มิ.ย. 2562 : 4:47:23 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 7060
cialis 20 mg dosage review generic cialis liquid cialis dose recommendations generic cialis cialis price with prescription genric cialis e*tra dosage e*tra super cialis combitic global cialis vs viagra reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 มิ.ย. 2562 : 5:02:35 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7061
[url=https://simpleloan.us.org/]easy loans[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]877 cash now[/url] [url=https://moneyfast.us.org/]money fast[/url] [url=https://lender.us.org/]payday lender[/url] [url=https://badcredit.us.org/]loans with bad credit[/url]
  โดย jdean@jumbo*.site วันที่ 13 มิ.ย. 2562 : 5:04:17 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7062
[url=https://metformin850.com/]buy metformin without a proscription[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide 40 mg tablets[/url] [url=https://suhagra50.com/]suhagra online[/url] [url=https://antabusedisulfiram.com/]antabuse over the counter[/url] [url=https://prednisonetab.com/]buy prednisone without a prescription[/url] [url=https://ventolin100.com/]ventolin[/url] [url=https://lasi*iv.com/]lasi*[/url] [url=https://viagra25.com/]viagra[/url] [url=https://prednisolone4.com/]prednisolone buy[/url] [url=https://trazodone100.com/]online trazodone[/url]
  โดย davidgriffith@probbo*.com วันที่ 13 มิ.ย. 2562 : 8:02:55 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 7063
5mg cialis reviews cialis generic cialis side effects buy generic cialis levitra vs viagra vs cialis reviews cialis super active vs regular cialis levitra vs cialis specialist in cytotechnology e*am
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 มิ.ย. 2562 : 9:13:29 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7064
[url=https://prednisonetab.com/]prednisone[/url] [url=https://suhagra50.com/]buy suhagra online[/url] [url=https://metformin850.com/]metformin er 500 mg[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide tablets[/url] [url=https://lasi*iv.com/]where to buy lasi* water pill[/url]
  โดย dvanderbilt36@probbo*.com วันที่ 14 มิ.ย. 2562 : 2:50:24 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7065
[url=https://furosemide100.com/]furosemide[/url] [url=https://metformin850.com/]where i can buy metformin without a prescription drugs[/url] [url=https://prednisonetab.com/]prednisone medication[/url] [url=https://ventolin100.com/]ventolin hfa inhaler[/url] [url=https://viagra25.com/]25 mg viagra[/url]
  โดย velda@probbo*.com วันที่ 14 มิ.ย. 2562 : 7:02:40 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 7066
[url=https://viagra25.com/]viagra[/url] [url=https://suhagra50.com/]suhagra without prescription[/url] [url=https://prednisolone4.com/]prednisolone acetate[/url] [url=https://lasi*iv.com/]lasi* buy[/url] [url=https://prednisonetab.com/]prednisone[/url]
  โดย darrenbates@probbo*.com วันที่ 14 มิ.ย. 2562 : 7:48:32 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 7067
cialis dosage strengths generic cialis cialis coupons 2018 generic cialis cialis 20 mg contre indications cialis side effects dangers or levitra vs cialis vs cialis 5 mg coupon lilly levitra cialis or viagra which is better
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 มิ.ย. 2562 : 7:57:15 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7068
cialis generico in farmacia italia cialis online price comparison viagra cialis levitra buy generic cialis cialis prices in canada buy generic cialis viagra online cialis side effects blurred vision walmart prices for cialis 20mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 มิ.ย. 2562 : 8:32:49 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7069
[url=https://badcredit.us.org/]bad credit payday loan[/url]
  โดย devorah@jumbo*.site วันที่ 14 มิ.ย. 2562 : 9:48:00 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7070
[url=https://suhagra50.com/]suhagra online[/url] [url=https://metformin850.com/]buying metformin er[/url] [url=https://viagra25.com/]generic viagra best price[/url] [url=https://lasi*iv.com/]lasi* 100mg online[/url] [url=https://trazodone100.com/]buy trazodone[/url] [url=https://ventolin100.com/]ventolin without a prescription[/url] [url=https://antabusedisulfiram.com/]antabuse disulfiram[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide 40 mg cheap[/url] [url=https://prednisonetab.com/]prednisone[/url] [url=https://prednisolone4.com/]buying prednisoline tablets[/url]
  โดย patrick@probbo*.com วันที่ 14 มิ.ย. 2562 : 11:33:44 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7071
han tomado cialis http://cialisle.com forum uso cialis buy cialis what the ma*imum dosage of cialis
  โดย grthtdrgbrsres@gmail.com วันที่ 14 มิ.ย. 2562 : 12:49:46 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 7072
cialis 20mg generic cialis generic cialis coupon walgreens groupon cialis online cialis side effects duration best time to take viagra and cialis cialis drug side effects cialis 5 mg tablet walgreens
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 มิ.ย. 2562 : 12:59:04 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7073
viagra and cialis combo dosage cialis online cialis 20 mg price comparison united states buy generic cialis will cialis go generic in 2017 cialis 5 mg generico preรงo generic cialis available united states generic cialis usa pharmacy
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 มิ.ย. 2562 : 6:18:56 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7074
[url=https://antabusedisulfiram.com/]buy generic antabuse[/url] [url=https://viagra25.com/]cost of viagra per pill[/url] [url=https://prednisonetab.com/]prednisone 20mg[/url] [url=https://prednisolone4.com/]prednisolone[/url] [url=https://suhagra50.com/]buy suhagra online[/url] [url=https://trazodone100.com/]trazodone pill[/url] [url=https://lasi*iv.com/]buy lasi* online[/url] [url=https://metformin850.com/]metformin 1000 mg no prescription[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide[/url] [url=https://ventolin100.com/]ventolin drug[/url]
  โดย sdsigns84@probbo*.com วันที่ 14 มิ.ย. 2562 : 6:38:40 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 7075
buy generic cialis online with mastercard cialis generic cialis coupon codes buy cialis online cialis 5 mg compare prices viagra e cialis generici cialis tadalafil 20 mg 4 tablet when will viagra and cialis go generic
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 มิ.ย. 2562 : 9:44:50 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7076
cialis and dyspepsia buy cialis do you have to take cialis everyday cialis online is it bad to mi* viagra and cialis
  โดย grthtgregrgrefg@gmail.com วันที่ 14 มิ.ย. 2562 : 9:58:10 PM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7077
[url=https://metformin850.com/]metformin 850[/url] [url=https://prednisolone4.com/]prednisone prednisolone[/url] [url=https://trazodone100.com/]trazadone[/url] [url=https://antabusedisulfiram.com/]antabuse disulfiram[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide 40 mg diuretic[/url] [url=https://prednisonetab.com/]prednisone[/url] [url=https://ventolin100.com/]no prescription ventolin inhaler[/url] [url=https://viagra25.com/]viagra china[/url] [url=https://suhagra50.com/]generic suhagra[/url] [url=https://lasi*iv.com/]lasi*[/url]
  โดย carlsonterrence@probbo*.com วันที่ 14 มิ.ย. 2562 : 10:59:21 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 7078
cialis vs viagra cost comparison cialis generic generic cialis available in us cialis online generic 5mg cialis best price cialis ideal dosage generic cialis coming out donde consigo cialis generico en me*ico
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 มิ.ย. 2562 : 11:43:35 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7079
[url=https://ventolin100.com/]ventolin inhalers[/url] [url=https://lasi*iv.com/]lasi* generic[/url] [url=https://metformin850.com/]buy metformin online[/url] [url=https://antabusedisulfiram.com/]buy antabuse[/url] [url=https://suhagra50.com/]generic suhagra[/url] [url=https://prednisonetab.com/]purchase prednisone[/url] [url=https://prednisolone4.com/]buy cheap prednisolone[/url] [url=https://viagra25.com/]25 mg viagra[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide[/url] [url=https://trazodone100.com/]oder trazadone for sleeping[/url]
  โดย emacksgirl95@probbo*.com วันที่ 14 มิ.ย. 2562 : 11:55:45 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7080
[url=http://lending.us.org/]direct lender installment loans[/url] [url=http://lender.us.org/]payday lender[/url]
  โดย maressaleah@romail.site วันที่ 15 มิ.ย. 2562 : 12:44:25 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7081
[url=https://furosemide100.com/]buy furosimide[/url]
  โดย ricardocoy@probbo*.com วันที่ 15 มิ.ย. 2562 : 2:37:45 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7082
generic viagra with free shipping buy viagra viagra used for blood pressure buy viagra online good brands of viagra
  โดย regvrsvgfrf@gmail.com วันที่ 15 มิ.ย. 2562 : 4:05:12 AM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7083
piece de theatre viva viagra viagra can taking viagra dangerous generic viagra online is there a over the counter drug like viagra
  โดย regvrsvgfrf@gmail.com วันที่ 15 มิ.ย. 2562 : 4:08:16 AM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7084
[url=https://paydayloansonline.us.com/]payday loans online[/url] [url=https://badcredit.us.org/]bad credit loans[/url] [url=https://lender.us.org/]loan lenders[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]simple loan[/url] [url=https://lending.us.org/]payday lending[/url]
  โดย valuationplus@romail.site วันที่ 15 มิ.ย. 2562 : 4:54:12 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7085
cialis super active cialis online cialis 20 mg tablet cost buy generic cialis e*iste cialis generico en me*ico comprar viagra cialis levitra generico the health report online com cialis or viagra reviews cialis 20 mg price comparison
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 มิ.ย. 2562 : 8:52:07 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7086
cialis price at walmart pharmacy generic cialis generic cialis dosage cialis online brand cialis by lilly coupon for cialis 20mg at cvs side effects of cialis 5 mg daily best price on 20 mg cialis brand
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 มิ.ย. 2562 : 9:30:54 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7087
special warnings for viagra http://viagrabs.com/ jeremy renner viagra on a plane buy generic viagra can you take viagra with heart problems
  โดย regvrsvgfrf@gmail.com วันที่ 15 มิ.ย. 2562 : 10:05:40 AM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7088
earliest age to take viagra viagra online viagra building in canada http://viagrabs.com/ where to buy viagra in cebu
  โดย regvrsvgfrf@gmail.com วันที่ 15 มิ.ย. 2562 : 10:39:26 AM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7089
[url=https://retina5.com/]cost of retin a[/url] [url=https://hydrochlorothiazidetriamterene.com/]hydrochlorothiazide[/url]
  โดย hermila@probbo*.com วันที่ 15 มิ.ย. 2562 : 11:31:15 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7090
[url=http://homeworks.us.com/]i need help with my homework[/url]
  โดย lblack068@jumbo*.site วันที่ 15 มิ.ย. 2562 : 1:53:38 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7091
redhead actress in cialis commercial cialis generic cost of cialis vs viagra generic cialis cialis 20 mg tablet price cost of viagra versus cost of cialis generic female cialis 20mg cialis generic 20mg price shop
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 มิ.ย. 2562 : 2:07:12 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7092
diltiazem and viagra buy generic viagra viagra world headquarters http://viagrabs.com/ what would happen if a dog ate viagra
  โดย regvrsvgfrf@gmail.com วันที่ 15 มิ.ย. 2562 : 2:55:41 PM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7093
cialis side effects dangers or levitra generic cialis cialis tv commercial actors cialis generic generic cialis available united states cialis tadalafil 20mg side effects cialis side effects dangers or levitra vs generic cialis us
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 มิ.ย. 2562 : 7:52:27 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7094
how far in advance to take viagra http://viagrabs.com/ show me a picture of a viagra pill generic viagra the original use of viagra
  โดย regvrsvgfrf@gmail.com วันที่ 15 มิ.ย. 2562 : 8:56:03 PM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7095
can i buy cialis in canada over the counter generic cialis viagra vs cialis dose buy generic cialis generic cialis available united states viagra vs cialis vs levitra dosage brand cialis 20mg cost of viagra and cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 มิ.ย. 2562 : 12:06:29 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7096
venta de cialis generico en me*ico generic cialis cialis coupon codes buy generic cialis generic cialis available usa cialis e*tra dosage 100mg capsules cialis qual dosagem tomar cialis commercial british lady
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 มิ.ย. 2562 : 2:12:06 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7097
street value of viagra uk [url=http://viagrabs.com/]viagra online[/url] what food acts as viagra buy viagra is there any side effects for viagra
  โดย regvrsvgfrf@gmail.com วันที่ 16 มิ.ย. 2562 : 5:33:43 AM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7098
ideal dose of viagra [url=http://www.viagrabs.com/]viagra online[/url] vad kostar viagra i thailand generic viagra online drinking beer and taking viagra
  โดย regvrsvgfrf@gmail.com วันที่ 16 มิ.ย. 2562 : 8:43:42 AM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7099
tomar viagra 17 aรฑos viagra where to get viagra in korea generic viagra online will viagra work after 2 hours
  โดย regvrsvgfrf@gmail.com วันที่ 16 มิ.ย. 2562 : 12:17:56 PM น. IP : 31.43.89.98

ความคิดเห็นที่ 7100
where to buy viagra in koh samui viagra online where do you get viagra in australia buy generic viagra viagra and related products
  โดย hgrthtyjtryhth@gmail.com วันที่ 16 มิ.ย. 2562 : 3:42:21 PM น. IP : 62.210.177.34

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com