แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 7001
take viagra when you don't need it http://buyscialisr*.com/ cialis first time e*perience with viagra buy cialis online alternative to viagra over the counter cialis coupon using viagra videos
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 08 มิ.ย. 2562 : 9:35:01 AM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7002
cost of viagra vs cialis vs levitra cialis online cialis 30 tablet 20 mg cialis online cialis side effects back pain cialis side effects asian woman in cialis commercial buy cialis professional 20 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 มิ.ย. 2562 : 11:27:35 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7003
where to buy viagra in dundee http://cialisoni.com/ cialis canada viagra bij apotheek buy cialis using viagra to last longer buy cialis online viagra werbung email
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 08 มิ.ย. 2562 : 1:10:15 PM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7004
comprar cialis 5 mg generico en espaรฑa cialis online lowest price generic cialis tadalafil cialis online cialis coupon 2016 $200 generic cialis us cialis 25 mg vs viagra 100mg cialis 5 mg daily price
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 มิ.ย. 2562 : 3:17:53 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7005
cutting up viagra http://cialisbhg.com/ cialis for sale side effects of e*cessive use of viagra cialis cheap how to use viagra in india cialis online cheapest place to buy viagra online
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 08 มิ.ย. 2562 : 4:41:44 PM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7006
what does viagra do to dogs http://cialisloq.com http://cialisloq.com/ happens you take too much viagra buy generic cialis viagra and alcohol e*perience cialis online taking viagra before going out
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 08 มิ.ย. 2562 : 4:54:30 PM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7007
generic for cialis or viagra generic cialis brand cialis 5mg buy generic cialis price cialis 20mg australia cost of viagra versus cialis cialis 5mg price in saudi arabia =JimmySlers&_formData=&_formData =cialis+prices+in+usa+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fcialisec.com%2F%22%3Ecia lis+generic%3C%2Fa%3E+%0D%0Asuper+active+cialis+reviews+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2 F%2Fcialisec.com%2F%5Dcialis+generic%5B%2Furl%5D+%0D%0Aprice+of+viagra+and+ciali s+in+indian+rupees+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.divisionenoleggio.it%2F home%2Fitem%2F112-iscrizione-allalbo-degli-operatori-di-slot-e-vlt-istruzioni-pe r-luso%2F112-iscrizione-allalbo-degli-operatori-di-slot-e-vlt-istruzioni-per-lus o.html%3Fstart%3D930%22%3Elevitra+vs+cialis+vs+viagra+drinking%3C%2Fa%3E+%0D%0Ac ialis+dosage+information+%0D%0A%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20 110107150540%2Fhttp%3A%2F%2Fsmallwarsjournal.com%2F*%2F2010%2F07%2Frecruiting-de velopment-and-ret%2F%5Dcialis+soft+gels%5B%2Furl%5D&addpost&r=0]generic cialis usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 มิ.ย. 2562 : 5:17:12 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7008
can you take two viagra pills at once http://cialisrol.com buy cialis taking viagra while on speed cialis online i have low blood pressure can i take viagra cialis online pharmacy is prescription required for viagra in usa
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 08 มิ.ย. 2562 : 6:03:41 PM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7009
viagra fรผr anfรคnger http://www.cialisbhg.com/ buy cialis can 20 year old take viagra [url=http://cialisbhg.com/]cialis canada[/url] viagra wordpress hack buy cheap cialis how can viagra cause hearing loss
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 09 มิ.ย. 2562 : 1:36:44 AM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7010
viagra and joint pain http://cialisloq.com order generic cialis does viagra help with nervousness [url=http://cialisloq.com]order discount cialis[/url] how to get viagra australia http://cialisloq.com/ viagra and painkillers
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 09 มิ.ย. 2562 : 4:44:00 AM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7011
[url=http://badcredit.us.org/]bad credit loans[/url] [url=http://moneyfast.us.org/]money fast[/url] [url=http://paydayloansonline.us.com/]online payday loans no credit check[/url]
  โดย hilma@rainmail.win วันที่ 09 มิ.ย. 2562 : 5:08:10 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7012
[url=https://metformin850.com/]metformin 850[/url] [url=https://antabusedisulfiram.com/]antabuse to buy[/url] [url=https://prednisolone4.com/]prednisolone buy[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide[/url] [url=https://lasi*iv.com/]lasi* buy[/url] [url=https://prednisonetab.com/]buy prednisone without prescription[/url] [url=https://viagra25.com/]viagra 25 mg[/url]
  โดย nanerpuddin@probbo*.com วันที่ 09 มิ.ย. 2562 : 5:39:12 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7013
co to jest viagra zapytaj http://viagrans.com/ viagra onlie does viagra damage the liver buy viagra viagra for sale in me*ico buy viagra viagra in polen apotheke
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 09 มิ.ย. 2562 : 8:12:14 AM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7014
is any side effect of viagra http://cialisrol.com buy cheap cialis how to approach my doctor about viagra cialis online pharmacy best way to ma*imize viagra cialis online how common are the side effects of viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 09 มิ.ย. 2562 : 12:17:20 PM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7015
london viagra over the counter http://cialisle*.com/ cialis cheap abuse of the erectile dysfunction drug viagra http://cialisle*.com/ can you break a viagra in half cialis online what natural product works like viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 09 มิ.ย. 2562 : 1:46:17 PM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7016
can you take sotalol viagra together http://cialisroq.com/ cheap cialis generic is it safe to break viagra in half buy cheap cialis taking viagra and high blood pressure medication cheap cialis generic mi mujer tomo viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 09 มิ.ย. 2562 : 3:21:15 PM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7017
[url=https://simpleloan.us.org/]personal loan estimate[/url] [url=https://lender.us.org/]payday loans houston[/url] [url=https://moneyfast.us.org/]quick money[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]short loans online[/url] [url=https://badcredit.us.org/]loans with bad credit[/url]
  โดย kbils@regiopost.trade วันที่ 09 มิ.ย. 2562 : 3:21:26 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7018
[url=https://metformin850.com/]buy metformin on line[/url] [url=https://prednisolone4.com/]prednisolone tablets[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide[/url] [url=https://viagra25.com/]viagra pills for men[/url] [url=https://prednisonetab.com/]buy prednisone[/url] [url=https://trazodone100.com/]buying trazodone online[/url] [url=https://antabusedisulfiram.com/]buy disulfiram[/url] [url=https://lasi*iv.com/]lasi* 40[/url] [url=https://suhagra50.com/]suhagra without prescription[/url] [url=https://ventolin100.com/]proventil inhaler for sale[/url]
  โดย marcrobitaille@probbo*.com วันที่ 09 มิ.ย. 2562 : 3:26:18 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7019
[url=https://lasi*iv.com/]lasi* 40mg[/url] [url=https://viagra25.com/]viagra pills for sale[/url] [url=https://trazodone100.com/]trazodone[/url] [url=https://ventolin100.com/]ventolin without a prescription[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide online[/url]
  โดย antb227@probbo*.com วันที่ 09 มิ.ย. 2562 : 5:21:54 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7020
[url=https://furosemide100.com/]furosemide[/url] [url=https://metformin850.com/]metformin 850[/url] [url=https://trazodone100.com/]trazodone[/url] [url=https://suhagra50.com/]suhagra[/url] [url=https://viagra25.com/]viagra[/url]
  โดย kellyz77429@probbo*.com วันที่ 09 มิ.ย. 2562 : 8:30:22 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 7021
[url=http://buyessayonline.us.com/]writing essay[/url]
  โดย chaya@pochtar.men วันที่ 09 มิ.ย. 2562 : 9:42:48 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7022
[url=http://homeworks.us.com/]do my homework[/url]
  โดย griggsje@regiopost.trade วันที่ 10 มิ.ย. 2562 : 12:50:48 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7023
[url=https://trazodone100.com/]trazodone[/url] [url=https://viagra25.com/]viagra 100mg pills[/url] [url=https://lasi*iv.com/]lasi*[/url] [url=https://ventolin100.com/]buy ventolin inhaler[/url] [url=https://antabusedisulfiram.com/]antabuse to buy[/url] [url=https://suhagra50.com/]buy suhagra[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide 12.5 mg[/url] [url=https://prednisonetab.com/]sterapred[/url] [url=https://prednisolone4.com/]buy predislone tablets[/url] [url=https://metformin850.com/]metformin 850[/url]
  โดย radarcal40@probbo*.com วันที่ 10 มิ.ย. 2562 : 3:33:54 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 7024
[url=https://furosemide100.com/]furosemide 40mg tab[/url]
  โดย whitney@probbo*.com วันที่ 10 มิ.ย. 2562 : 4:34:44 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7025
[url=https://viagra25.com/]viagra[/url] [url=https://suhagra50.com/]suhagra online[/url] [url=https://prednisolone4.com/]prednisolone[/url] [url=https://trazodone100.com/]trazodone pill[/url] [url=https://antabusedisulfiram.com/]antabuse disulfiram[/url] [url=https://prednisonetab.com/]prednisone[/url]
  โดย cristianefetter@probbo*.com วันที่ 10 มิ.ย. 2562 : 4:52:32 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7026
[url=http://prednisolone4.com/]buy prednisolone online[/url]
  โดย ceiz@probbo*.com วันที่ 10 มิ.ย. 2562 : 12:59:30 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 7027
[url=https://viagra25.com/]viagra without a doctor[/url]
  โดย intermania@probbo*.com วันที่ 10 มิ.ย. 2562 : 1:06:27 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7028
[url=https://trazodone100.com/]trazodone 100 mg[/url] [url=https://suhagra50.com/]suhagra[/url] [url=https://viagra25.com/]viagra pill[/url] [url=https://prednisonetab.com/]buy prednisone no prescription[/url] [url=https://antabusedisulfiram.com/]disulfiram antabuse[/url] [url=https://metformin850.com/]metformin 850[/url] [url=https://prednisolone4.com/]prednisolone acetate[/url]
  โดย leonie@probbo*.com วันที่ 10 มิ.ย. 2562 : 3:07:47 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7029
[url=http://viagra25.com/]viagra 25 mg[/url]
  โดย jandmrn6@probbo*.com วันที่ 10 มิ.ย. 2562 : 8:47:51 PM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 7030
[url=https://ventolin100.com/]proventil inhaler for sale[/url] [url=https://prednisolone4.com/]prednisolone[/url] [url=https://lasi*iv.com/]lasi* furosemide[/url] [url=https://metformin850.com/]where i can buy metformin without a prescription drugs[/url] [url=https://suhagra50.com/]buy suhagra[/url] [url=https://viagra25.com/]cost of viagra per pill[/url] [url=https://antabusedisulfiram.com/]antabuse disulfiram[/url] [url=https://prednisonetab.com/]prednisone 5 mg tablets[/url] [url=https://trazodone100.com/]desyrel[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide[/url]
  โดย seejoseph771@probbo*.com วันที่ 11 มิ.ย. 2562 : 1:44:19 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7031
coupon for cialis 20mg at cvs cialis online cialis daily dosage side effects cialis online cialis soft gel cialis coupon codes discount 5mg cialis reviews brand name cialis 20mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 มิ.ย. 2562 : 2:54:25 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7032
does avmed cover cialis generic cialis cost of cialis once daily cialis online cialis and enlarged prostate side effects
  โดย grthtgregrgrefg@gmail.com วันที่ 11 มิ.ย. 2562 : 3:23:30 AM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7033
how long does cialis 10 mg take to work cialis cialis marketing mi* buy generic cialis commander cialis lilly
  โดย grthtgregrgrefg@gmail.com วันที่ 11 มิ.ย. 2562 : 3:25:30 AM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7034
cialis tab 20 mg buy cialis online ma*imum dose of cialis at a time generic cialis cialis 20 mg coupons when will cialis go generic in us generic viagra cialis levitra cheap best price on generic cialis 20 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 มิ.ย. 2562 : 3:29:01 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7035
ed pharmacy cialis cialis online andorra cialis brain hemorrhage generic cialis online e*ceed viagra and cialis ma*man capsules
  โดย grthtgregrgrefg@gmail.com วันที่ 11 มิ.ย. 2562 : 11:52:53 AM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7036
091a original viagra billig http://viagraonlinedd.com/ - generic viagra online lowest cost generic viagra follow link viagra by mail
  โดย EvseevSvyatopolk1988@mail.ru วันที่ 11 มิ.ย. 2562 : 12:22:43 PM น. IP : 107.152.153.23

ความคิดเห็นที่ 7037
[url=https://lender.us.org/]money lenders[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]simple loan[/url] [url=https://badcredit.us.org/]bad credit loans[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] [url=https://moneyfast.us.org/]fast loan[/url]
  โดย floraclin@regiopost.trade วันที่ 11 มิ.ย. 2562 : 1:01:19 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 7038
lavitra compare to is ca45 online at is 40 pills
  โดย AnfusaKomissarova92@mail.ru วันที่ 11 มิ.ย. 2562 : 2:55:10 PM น. IP : 107.152.153.23

ความคิดเห็นที่ 7039
cialis drink water buy cialis how many doses of cialis buy cialis cialis and drug tests
  โดย grthtgregrgrefg@gmail.com วันที่ 11 มิ.ย. 2562 : 4:36:07 PM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7040
[url=http://lender.us.org/]loan lenders[/url] [url=http://simpleloan.us.org/]simple loan[/url] [url=http://badcredit.us.org/]bad credit loans[/url]
  โดย kanistanggg@pochtar.men วันที่ 11 มิ.ย. 2562 : 5:08:36 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7041
247 overnight pharmacy buy cialis usa cialis online black actor in cialis commercial buy generic cialis cialis price comparison walmart cialis generico me*ico cialis for daily use side effects cialis eyesight side effects
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 มิ.ย. 2562 : 7:33:38 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7042
check this dildo ,butt plug with tail ,fortnite accounts shop
  โดย liad.com107@gmail.com วันที่ 12 มิ.ย. 2562 : 3:21:35 AM น. IP : 177.223.13.34

ความคิดเห็นที่ 7043
viagra vs cialis vs levitra cost comparison generic cialis cialis ma*imum safe dosage buy cialis online generico do cialis no brasil equivalent doses of cialis and viagra is generic cialis safe and effective best price for generic cialis tadalafil
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 มิ.ย. 2562 : 4:19:47 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7044
[url=https://antabusedisulfiram.com/]antabuse[/url] [url=https://metformin850.com/]metformin 850[/url] [url=https://prednisonetab.com/]buy prednisone no prescription[/url] [url=https://suhagra50.com/]suhagra online[/url] [url=https://trazodone100.com/]oder trazadone for sleeping[/url] [url=https://lasi*iv.com/]buy lasi* on line[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide 20 mg sales[/url] [url=https://viagra25.com/]viagra 25 mg[/url] [url=https://ventolin100.com/]ventolin spray[/url] [url=https://prednisolone4.com/]prednisone prednisolone[/url]
  โดย lisacarr17@probbo*.com วันที่ 12 มิ.ย. 2562 : 4:33:55 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 7045
e*tra super cialis does it work cialis generic levitra viagra cialis price comparison generic cialis cialis generico me*ico precio cialis or viagra generic cialis dosage 60 mg when will cialis go generic in us
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 มิ.ย. 2562 : 5:00:33 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7046
[url=https://buyessayonline.us.com/]buy essays online[/url] [url=https://homeworks.us.com/]vikings homework help[/url]
  โดย stephensvwylie@rainmail.win วันที่ 12 มิ.ย. 2562 : 5:30:56 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 7047
20 mg of cialis reviews cialis can avodart and cialis be taken together buy generic cialis effects of cialis on body
  โดย grthtgregrgrefg@gmail.com วันที่ 12 มิ.ย. 2562 : 9:41:05 AM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7048
brand cialis means in hindi cialis online generic cialis soft 40mg buy generic cialis viagra and cialis best price buy cialis cheap prices fast delivery will cialis side effects go away brand cialis 10 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 มิ.ย. 2562 : 9:45:22 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7049
effetto cialis donne buy cialis online 5mg of cialis daily generic cialis online medical reasons for taking cialis
  โดย grthtgregrgrefg@gmail.com วันที่ 12 มิ.ย. 2562 : 11:11:35 AM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 7050
cialis generic over the counter generic cialis can you take 60 mg of cialis cialis online was kostet cialis in spanien
  โดย grthtgregrgrefg@gmail.com วันที่ 12 มิ.ย. 2562 : 12:49:03 PM น. IP : 31.43.88.126

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com