แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6951
what does a viagra look like buy viagra online what does girl viagra do viagra online best quality viagra in india
  โดย ghrthtrtrdgr@gmail.com วันที่ 04 มิ.ย. 2562 : 7:20:05 AM น. IP : 94.231.66.122

ความคิดเห็นที่ 6952
prices of cialis and viagra buy cialis online viagra vs cialis vs levitra side effects cialis online cialis 5 mg generico preรงo prices for cialis 5 mg at walmart cialis commercial guy price of viagra vs cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 มิ.ย. 2562 : 10:01:05 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6953
[url=https://cheapcarinsurancequotes.us.org/]car insurance quotes in georgia[/url]
  โดย alvera@regiopost.trade วันที่ 04 มิ.ย. 2562 : 6:30:03 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6954
[url=https://sildenafiltab.com/]generic sildenafil[/url] [url=https://advair250.com/]advair diskus 250 50[/url] [url=https://propranolol80.com/]propranolol[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]amo*icillin 500mg[/url] [url=https://cafergotbuy.com/]buy cafergot online[/url] [url=https://albuteroli.com/]generic for albuterol[/url] [url=https://propecia5mg.com/]generic propecia 5mg[/url] [url=https://20tadalafil.com/]tadalafil generic[/url] [url=https://levitra10.com/]levitra 10mg[/url] [url=https://prednisolone1.com/]prednisolone without prescription[/url] [url=https://furosemide80.com/]furosemide 40 mg for sale[/url] [url=https://sildenafilcitrate50.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://ventolinhf.com/]ventolin no prescription[/url] [url=https://prednisone40.com/]prednisone 20mg tablets[/url] [url=https://vardenafil40.com/]vardenafil[/url] [url=https://phenergandm.com/]phenergan[/url] [url=https://tadalafil100.com/]tadalafil no prescription[/url] [url=https://tadalafilpro.com/]buy tadalafil online[/url] [url=https://tadalafilus.com/]tadalafil cialis[/url] [url=https://allopurinol300.com/]allopurinol 300mg tablets[/url]
  โดย babbtb@probbo*.com วันที่ 04 มิ.ย. 2562 : 7:49:30 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6955
[url=https://quickloan.us.org/]fast cash payday loan[/url] [url=https://fastpaydayloan.us.org/]payday loan[/url] [url=https://samedayloan.us.org/]payday loans no credit check same day[/url] [url=https://cashadvanceloan.us.org/]cash advance loan[/url] [url=https://personalloansforbadcredit.us.com/]loans las vegas[/url] [url=https://onlinepaydayloan.us.org/]online payday loan[/url] [url=https://paydayadvanceloan.us.org/]payday advance loan[/url] [url=https://paydayadvance.us.com/]spotloan[/url] [url=https://cashloans.us.com/]payday loans albuquerque[/url] [url=https://cashadvanceonline.us.org/]payday loans online same day[/url]
  โดย jig62@pochtar.men วันที่ 04 มิ.ย. 2562 : 10:29:31 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6956
why are they in bathtubs in the cialis commercial buy generic cialis specialist in cytotechnology e*am buy generic cialis why 2 bathtubs in cialis commercial coupons for cialis 5mg in te*as cialis 5mg vs 10mg viagra e cialis generici
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 มิ.ย. 2562 : 12:28:27 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6957
reviews of cialis professional buy generic cialis walmart prescription prices cialis buy generic cialis viagra cialis equivalent dosage best price brand cialis generic cialis us price comparison viagra and cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 มิ.ย. 2562 : 6:12:57 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6958
[url=https://cafergotbuy.com/]cafergot[/url]
  โดย angle@probbo*.com วันที่ 05 มิ.ย. 2562 : 10:20:39 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6959
e*tra super cialis generic cialis usa r* pharmacy cialis generic buy generic cialis comprar cialis generico online espaรฑa liquid cialis dose recommendations e*tra super cialis uk cialis 20 mg how quickly does it work
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 มิ.ย. 2562 : 10:39:37 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6960
cialis generico en farmacias de espaรฑa buy cialis online cialis coupon 2017 buy cialis online ma*imum dose of cialis cialis 20 mg tablets price 20mg cialis vs viagra 100mg cialis super active side effects
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 มิ.ย. 2562 : 12:48:11 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6961
how to use viagra with alcohol http://cialisloq.com generic cialis overnight buying viagra from canada reviews generic cialis canada viagra mapuche antofagasta order generic cialis apa kegunaan obat viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 05 มิ.ย. 2562 : 5:11:43 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6962
why does viagra give me a headache [url=http://viagrabs.com/]viagra online[/url] medicare plans that cover viagra generic viagra online viagra ringing ears
  โดย ghrthtrtrdgr@gmail.com วันที่ 05 มิ.ย. 2562 : 9:12:51 PM น. IP : 94.231.69.21

ความคิดเห็นที่ 6963
levitra versus cialis reviews cialis generic generic cialis lowest prices buy generic cialis lowest price on generic cialis cialis professional samples cialis generic available in eu generic cialis best price usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 มิ.ย. 2562 : 9:53:26 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6964
actor in cialis commercial buy cialis online cialis super active gรฉnรฉrique 20 mg generic cialis cialis coupon at walgreens buy generic cialis online usa cialis dosage options dosage for 20mg cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 มิ.ย. 2562 : 10:30:20 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6965
cialis side effects sleep generic cialis cialis generic india cialis online 20mg dosage of cialis walmart price for cialis 5mg generic cialis available united states viagra cialis levitra comparison chart
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 3:27:52 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6966
viagra carlos herrera youtube [url=http://viagrabs.com/]buy generic viagra[/url] 100 mg red viagra viagra online cialis and viagra at same time
  โดย ghrthtrtrdgr@gmail.com วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 3:41:22 AM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 6967
[url=https://moneyfast.us.org/]military loans[/url]
  โดย patchellb@rainmail.win วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 5:15:59 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6968
[url=https://simpleloan.us.org/]loans online[/url] [url=https://moneyfast.us.org/]quick money[/url] [url=https://badcredit.us.org/]bad credit payday loan[/url] [url=https://lender.us.org/]private lenders[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]payday loans online[/url]
  โดย deserthound@regiopost.trade วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 8:03:18 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6969
[url=https://homeworks.us.com/]homework online[/url]
  โดย demetria@pochtar.men วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 8:58:11 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6970
cialis coupon for rite aid generic cialis cialis commercial female actors 2014 cialis online viagra and cialis dosage and costi levitra or cialis or viagra better cialis super active 20mg pills cialis coupon for costco
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 9:15:53 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6971
where to buy viagra in taiwan generic viagra online where to find viagra in hyderabad generic viagra online over the counter viagra products
  โดย ghrthtrtrdgr@gmail.com วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 9:44:20 AM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 6972
[url=https://moneyfast.us.org/]money fast[/url] [url=https://lender.us.org/]cash lenders[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]easy payday[/url] [url=https://badcredit.us.org/]need a loan shark[/url]
  โดย cassondra@regiopost.trade วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 10:51:24 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6973
[url=https://prednisonetab.com/]prednisone[/url] [url=https://prednisolone4.com/]prednisolone buy[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide 20 mg tablets[/url] [url=https://ventolin100.com/]ventolin medication[/url] [url=https://suhagra50.com/]suhagra generic[/url] [url=https://trazodone100.com/]trazodone[/url] [url=https://antabusedisulfiram.com/]order antabuse[/url] [url=https://metformin850.com/]buy cheap metformin[/url] [url=https://viagra25.com/]viagra 100mg[/url] [url=https://lasi*iv.com/]buy lasi* 40 mg[/url]
  โดย andrewstrachan@probbo*.com วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 10:58:39 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6974
cialis 20mg soft tabs generic cialis cialis generic in 2018 buy generic cialis walmart pharmacy cialis price checklist cialis professional vs cialis brand levitra vs cialis vs viagra cialis soft 20mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 1:16:46 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6975
cialis soft tabs australia cialis online how much does generic cialis cost cialis generic generic cialis 5mg daily viagra cialis cost viagra vs cialis vs levitra dosage lowest cost viagra cialis generic
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 3:15:31 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6976
can you take viagra with propecia viagra online taking niacin and viagra generic viagra online what does viagra do to men
  โดย ghrthtrtrdgr@gmail.com วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 5:17:57 PM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 6977
cuando se toma el viagra http://cialisloq.com buy generic cialis when will there be a generic form of viagra cheap online sales cialis dosage of cialis and viagra buy generic cialis viagra effects hearing
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 6:01:01 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6978
[url=https://prednisolone4.com/]where to buy prednisolone[/url] [url=https://antabusedisulfiram.com/]antabuse buy[/url] [url=https://suhagra50.com/]suhagra without prescription[/url] [url=https://prednisonetab.com/]10mg prednisone[/url] [url=https://ventolin100.com/]proventil hfa 90 mcg inhaler[/url] [url=https://lasi*iv.com/]lasi*[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide[/url] [url=https://trazodone100.com/]desyrel[/url]
  โดย jbocci@probbo*.com วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 6:48:21 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6979
viagra how to get it viagra how to buy viagra in uk without prescription viagra viagra in spain over the counter
  โดย ghrthtrtrdgr@gmail.com วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 8:00:11 PM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 6980
[url=https://prednisonetab.com/]prednisone[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide tab 40mg[/url] [url=https://prednisolone4.com/]prednisolone 5 mg[/url] [url=https://lasi*iv.com/]lasi*[/url] [url=https://trazodone100.com/]cost of trazodone[/url]
  โดย owrbedsynd@probbo*.com วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 9:34:04 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6981
[url=https://suhagra50.com/]suhagra[/url] [url=https://antabusedisulfiram.com/]antabuse online[/url] [url=https://prednisolone4.com/]prednisolone[/url] [url=https://ventolin100.com/]buy ventolin online[/url] [url=https://viagra25.com/]cheap viagra online usa[/url] [url=https://trazodone100.com/]buy cheap trazodone[/url] [url=https://metformin850.com/]metformin for sale[/url] [url=https://lasi*iv.com/]lasi* medicine[/url] [url=https://prednisonetab.com/]prednisone buy online[/url] [url=https://furosemide100.com/]generic furosemide[/url]
  โดย peterjrusso@probbo*.com วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 9:39:25 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6982
prednisone and viagra interaction buy generic viagra how to consume a viagra http://viagrabs.com/ buying viagra thailand
  โดย ghrthtrtrdgr@gmail.com วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 10:41:48 PM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 6983
[url=https://lasi*iv.com/]lasi*[/url] [url=https://metformin850.com/]metformin 850[/url] [url=https://trazodone100.com/]trazodone buy online[/url] [url=https://suhagra50.com/]suhagra[/url] [url=https://prednisonetab.com/]prednisone buy[/url]
  โดย billiebwwsr@probbo*.com วันที่ 06 มิ.ย. 2562 : 10:56:28 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6984
generics for viagra and cialis at costco cialis online viagra vs cialis dose comparison cialis online cialis 20mg price in india walmart pharmacy cialis cost buy generic viagra and cialis online canada genericos viagra cialis levitra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 07 มิ.ย. 2562 : 12:05:08 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6985
cialis vs viagra reviews buy generic cialis brand cialis australia buy cialis online cialis coupon cialis price vs viagra cost comparison cialis tadalafil 20 mg price in pakistan levitra side effects levitra vs cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 07 มิ.ย. 2562 : 12:39:06 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6986
[url=https://trazodone100.com/]trazodone[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide[/url] [url=https://viagra25.com/]how to order viagra[/url] [url=https://ventolin100.com/]ventolin nebules[/url] [url=https://suhagra50.com/]suhagra[/url]
  โดย carlw@probbo*.com วันที่ 07 มิ.ย. 2562 : 1:07:48 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6987
how long do side effects of cialis last buy cialis online actor in cialis commercial buy cialis online cialis super active 20 mg generic cialis available in usa cialis dosage 10 mg e*tra super cialis generic
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 07 มิ.ย. 2562 : 5:07:59 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6988
generic cialis availability buy generic cialis daily cialis 5mg coupon generic cialis generic cialis thailand generic cialis daily cialis soft tabs review cost of stendra vs viagra cialis levitra sta*yn
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 07 มิ.ย. 2562 : 10:36:40 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6989
[url=https://lasi*iv.com/]buy cheap lasi* without prescription[/url] [url=https://prednisolone4.com/]buy predislone tablets[/url] [url=https://suhagra50.com/]buy suhagra online[/url] [url=https://ventolin100.com/]buy ventolin online[/url] [url=https://prednisonetab.com/]prednisone medication[/url] [url=https://antabusedisulfiram.com/]buy antabuse uk[/url] [url=https://trazodone100.com/]trazodone hydrochloride 100mg[/url] [url=https://viagra25.com/]cheap viagra generic best price[/url] [url=https://metformin850.com/]metformin 500mg[/url] [url=https://furosemide100.com/]furosemide tablets[/url]
  โดย kws864@probbo*.com วันที่ 07 มิ.ย. 2562 : 12:16:58 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6990
[url=https://lender.us.org/]loan for 5000[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]online bad credit loans[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]easy payday loan[/url] [url=https://lending.us.org/]payday lending[/url] [url=https://badcredit.us.org/]quick personal loans bad credit[/url]
  โดย flm024@regiopost.trade วันที่ 07 มิ.ย. 2562 : 12:32:57 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6991
[url=https://viagra25.com/]viagra[/url] [url=https://metformin850.com/]order metformin online[/url] [url=https://prednisonetab.com/]prednisone 10 mg tablets[/url] [url=https://antabusedisulfiram.com/]antabuse disulfiram[/url] [url=https://suhagra50.com/]suhagra without prescription[/url]
  โดย alvandermeer@probbo*.com วันที่ 07 มิ.ย. 2562 : 1:24:55 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6992
levitra vs sildenafil vs cialis buy cialis online cialis brand 10mg cialis online generic cialis available yet cialis low cost generic safe sites for generic cialis generic cialis usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 07 มิ.ย. 2562 : 2:26:38 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6993
[url=https://prednisonetab.com/]prednisone buy online[/url]
  โดย stakenaka@probbo*.com วันที่ 07 มิ.ย. 2562 : 11:02:43 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6994
cialis soft tabs australia buy generic cialis once daily use generic cialis cialis online cialis dosagem alcohol viagra cialis levitra stendra what is the ma*imum dosage for cialis price of cialis vs viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 มิ.ย. 2562 : 12:47:51 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6995
cost of cialis generic generic cialis cialis 5mg vs 10mg cialis generic cialis generic on ebay cialis dosage info cialis vs viagra vs levitra comparison table side effects of long term cialis use
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 มิ.ย. 2562 : 1:21:29 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6996
[url=https://prednisolone4.com/]prednisolone buy[/url] [url=https://lasi*iv.com/]lasi* no preiscription[/url] [url=https://metformin850.com/]online metformin[/url] [url=https://viagra25.com/]viagra pills for men[/url] [url=https://trazodone100.com/]trazodone hydrochloride 100mg[/url] [url=https://prednisonetab.com/]prednisone[/url] [url=https://suhagra50.com/]buy suhagra online[/url]
  โดย cphillips241@probbo*.com วันที่ 08 มิ.ย. 2562 : 1:33:11 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6997
what medicine is viagra http://cialisroq.com/ cheap cialis online is buying viagra online legal in canada cialis price bringing viagra to japan cheap cialis online what if females take viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 08 มิ.ย. 2562 : 3:38:34 AM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 6998
can you overdose viagra http://viagrans.com buy viagra best way to take 100mg viagra viagrans.com trusted online viagra viagra viagra other indications
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 08 มิ.ย. 2562 : 3:40:54 AM น. IP : 31.43.88.126

ความคิดเห็นที่ 6999
best price viagra cialis cialis online walmart cialis price comparison cialis online price of cialis 5mg costco vardenafil vs. viagra vs. cialis cialis vs viagra dosage cialis dosage options forum
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 มิ.ย. 2562 : 5:52:08 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 7000
100 milligrams of viagra http://viagraeiu.com buy viagra online drinking while on viagra viagra coupon liquid herbal viagra generic sildenafil viagra helyettesรญtล‘
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 08 มิ.ย. 2562 : 9:04:41 AM น. IP : 31.43.88.126

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com