แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6901
why cialis is'not working anymore http://cialisle.com cialis advice forum buy generic cialis cialis and muscle aches
  โดย grthtyhtrgerg@gmail.com วันที่ 30 พ.ค. 2562 : 5:07:11 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6902
[url=https://moneyloan.us.org/]money fast[/url]
  โดย emn51@rainmail.win วันที่ 30 พ.ค. 2562 : 8:16:20 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6903
[url=https://automobileinsurance.us.org/]automobile insurance[/url] [url=https://carinsurancequotesonline.us.org/]cheapest auto insurance in te*as[/url] [url=http://carinsurancequotesonline.us.org/]united automobile insurance[/url]
  โดย pmorrow@regiopost.trade วันที่ 31 พ.ค. 2562 : 12:51:26 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6904
[url=https://cashadvanceonline.us.org/]cash advance online[/url] [url=https://moneyloan.us.org/]money loan[/url] [url=https://loancash.us.org/]loan cash[/url] [url=https://loanonline.us.org/]loan online[/url] [url=https://paydayadvance.us.com/]bad credit cash advance[/url] [url=https://loansonline.us.com/]loans online direct[/url] [url=https://loansforbadcredit.us.org/]loans for bad credit[/url] [url=https://onlinepaydayloan.us.org/]online payday loan[/url] [url=https://paydayadvanceloan.us.org/]payday advance online[/url] [url=https://paydayloansnocreditcheck.us.com/]online payday advance[/url]
  โดย mlgunter@pochtar.men วันที่ 31 พ.ค. 2562 : 3:12:32 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6905
[url=https://atara*25.com/]atara* otc[/url]
  โดย nirtzi1@probbo*.com วันที่ 31 พ.ค. 2562 : 12:01:13 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6906
[url=https://advair250.com/]advair diskus 500[/url] [url=https://sildenafiltab.com/]sildenafil citrate 100mg tab[/url] [url=https://allopurinol300.com/]allopurinol on line[/url] [url=https://ventolinsale.com/]ventolin[/url] [url=https://tetracycliner*.com/]buy tetracycline online[/url] [url=https://ventolinhf.com/]proventil hfa 90 mcg inhaler[/url] [url=https://tadalafilus.com/]tadalafil dosage 40 mg[/url] [url=https://acyclovirc.com/]acyclovir[/url] [url=https://sildenafilcitrate50.com/]sildenafil 100mg tablets[/url] [url=https://acyclovir200.com/]acyclovir[/url] [url=https://furosemide80.com/]furosemide 40[/url] [url=https://tadalafil100.com/]tadalafil[/url] [url=https://cialis60.com/]buy cialis generic[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]amo*icillin 500mg capsules antibiotic[/url] [url=https://albuteroli.com/]generic albuterol[/url] [url=https://cafergotbuy.com/]cafergot[/url] [url=https://lisi*rilmed.com/]lisi*ril 10mg tablets[/url] [url=https://valtre*sale.com/]valtre*[/url] [url=https://cialis50.com/]cialis low price[/url] [url=https://prednisone40.com/]prednisone without prescription.net[/url]
  โดย tomasz@probbo*.com วันที่ 31 พ.ค. 2562 : 12:29:11 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6907
cialis dosage generic cialis cialis vs viagra dosage generic cialis price cialis 20mg australia price of viagra compared to cialis cost of viagra and cialis purchase cialis in usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 31 พ.ค. 2562 : 12:39:53 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6908
viagra vs cialis vs levitra cost cialis online generic cialis tadalafil best price buy generic cialis cialis 5mg does not work cipla generic cialis india compare viagra and cialis dosages =JimmySlers&_formData=&_formData =date+generic+cialis+is+available+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fcialisec.com%2F%5D cialis+online%5B%2Furl%5D+%0D%0Acialis+dose+vs+viagra+dose+%0D%0A%3Ca+href%3D%22 http%3A%2F%2Fcialisec.com%2F%22%3Ecialis+generic%3C%2Fa%3E+%0D%0Acialis+vs+viagr a+vs+levitra+dosage+review+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.slam2008.ch%2Fi nde*.php%3Fpage_id%3D116%26from%3D11410%26select%3D1142%22%3Ebest+prices+cialis+ generic%3C%2Fa%3E+%0D%0Acialis+5+mg+price+costco+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww .forchel.ru%2Fkons%2Fprazdn-kons%2F21399-papka-peredvizhka-k-8-marta-sirenevaya. html%5Dcialis+vs+viagra+dosing%5B%2Furl%5D+%0D%0A&addpost&r=0]brand name cialis 10mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 31 พ.ค. 2562 : 8:38:00 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6909
specialist in cytotechnology cialis generic viagra vs cialis vs levitra price comparison cialis generic prices of cialis and viagra cialis 40 mg dosage guaranteed generic viagra cialis online pharmacy main ingredient of cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 31 พ.ค. 2562 : 9:09:43 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6910
cialis 20 mg tablet cost cialis online cialis professional for sale buy cialis online generic cialis costa rica cialis cost per pill 20 mg cialis side effects cialis generico en me*ico
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 มิ.ย. 2562 : 2:33:29 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6911
cialis ma*imum dosage per day cialis online buy cialis canada paypal buy generic cialis cialis 10mg dosage instructions super active cialis reviews comprar viagra cialis generico cialis 5mg price comparison
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 มิ.ย. 2562 : 7:36:40 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6912
buy viagra cialis online canada buy cialis online cialis 5 mg or 20 mg cialis online side effects of long term use of cialis is cialis professional better reviews generic cialis brands india cost of cialis vs viagra vs levitra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 มิ.ย. 2562 : 11:07:34 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6913
lowest price generic cialis cialis online donde puedo comprar cialis generico en me*ico buy generic cialis cialis coupon printable cvs generic cialis availability date review cialis professional when will generic cialis be available in the usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 มิ.ย. 2562 : 11:25:35 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6914
[url=https://acyclovirc.com/]acyclovir[/url] [url=https://furosemide80.com/]buy furosemide 40 mg[/url] [url=https://propecia5mg.com/]purchase propecia no prescription[/url] [url=https://propranolol80.com/]propranolol 40mg[/url] [url=https://advair250.com/]advair diskus 500[/url] [url=https://tadalafil100.com/]tadalafil no prescription[/url] [url=https://tadalafilus.com/]buy cheap tadalafil[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]amo*icillin 250[/url] [url=https://phenergandm.com/]order phenergan online[/url] [url=https://tadalafilpro.com/]tadalafil generic[/url]
  โดย elymra2@probbo*.com วันที่ 01 มิ.ย. 2562 : 12:19:17 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6915
[url=http://essaywritingservice.us.com/]essay writing services[/url] [url=https://essaywritingservice.us.com/]essay writing service canada[/url]
  โดย cyberki*s@pochtar.men วันที่ 01 มิ.ย. 2562 : 2:17:04 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6916
[url=https://cashloans.us.com/]payday lenders[/url] [url=https://loansnocreditcheck.us.com/]personal loans no credit check[/url] [url=https://quickloan.us.org/]e*press loans[/url] [url=https://paydayloanonline.us.org/]bad credit loans uk[/url] [url=https://cashadvanceonline.us.org/]cash advance online[/url] [url=https://onlinepaydayloans.us.org/]online payday loans[/url] [url=https://onlinepaydayloan.us.org/]online payday loans[/url] [url=https://moneyloan.us.org/]cash online loans[/url] [url=https://cashadvanceloan.us.org/]cash advance loan[/url] [url=https://loanonline.us.org/]online loans for bad credit[/url]
  โดย gregoria@regiopost.trade วันที่ 01 มิ.ย. 2562 : 3:31:46 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6917
viagra trade name and generic name viagra online is it safe to take 150mg of viagra viagra online safe to buy generic viagra online
  โดย ghrthtrrdgr@gmail.com วันที่ 01 มิ.ย. 2562 : 3:46:07 PM น. IP : 31.43.67.208

ความคิดเห็นที่ 6918
[url=http://cashadvanceonline.us.org/]cash advance loans[/url]
  โดย jennine@rainmail.win วันที่ 01 มิ.ย. 2562 : 4:20:52 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6919
[url=http://cialis50.com/]brand cialis online[/url] [url=http://albuteroli.com/]proair albuterol inhaler[/url] [url=http://prednisone40.com/]can i purchase prednisone without a prescription[/url] [url=http://sildenafiltab.com/]buy sildenafil[/url] [url=http://levitra10.com/]levitra[/url] [url=http://valtre*sale.com/]valtre* buy online[/url] [url=http://ventolinsale.com/]ventolin for sale[/url] [url=http://propranolol80.com/]propranolol[/url] [url=http://amo*icillin250.com/]generic for amo*icillin[/url] [url=http://tadalafilus.com/]tadalafil no prescription[/url] [url=http://atara*25.com/]atara* eq[/url] [url=http://sildenafilcitrate50.com/]seldenafil[/url] [url=http://allopurinol300.com/]generic allopurinol[/url] [url=http://vardenafil40.com/]vardenafil 20mg[/url] [url=http://dapo*etineusa.com/]buy dapo*etine online[/url] [url=http://furosemide80.com/]furosemide 40mg[/url] [url=http://propecia5mg.com/]propecia[/url] [url=http://cialis60.com/]buy cialis online us[/url] [url=http://prednisolone1.com/]buy prednisolone 5mg without prescription uk[/url] [url=http://20tadalafil.com/]tadalafil 10 mg[/url]
  โดย misme@probbo*.com วันที่ 01 มิ.ย. 2562 : 5:15:47 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 6920
viagra and cialis dosage and cost comparison cialis generic ma*imum dose of cialis daily buy generic cialis cialis vs viagra dosages cialis generic indications cialis pharmacy prices cialis and viagra dosage
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 มิ.ย. 2562 : 7:48:14 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6921
[url=http://levitra10.com/]levitra 10mg[/url] [url=http://tadalafilpro.com/]generic tadalafil[/url] [url=http://prednisone40.com/]canine prednisone 5mg no prescription[/url] [url=http://furosemide80.com/]furosemide 40 mg without prescription[/url] [url=http://amo*icillin250.com/]re*all pharmacy amo*icillin 500mg[/url] [url=http://propecia5mg.com/]finasteride online[/url] [url=http://cafergotbuy.com/]cafergot medication[/url] [url=http://vardenafil40.com/]vardenafil[/url] [url=http://atara*25.com/]atara* hydrochloride[/url] [url=http://acyclovir200.com/]acyclovir[/url] [url=http://advair250.com/]advair diskus 250[/url] [url=http://tadalafil100.com/]generic tadalafil[/url] [url=http://ventolinhf.com/]ventolin[/url] [url=http://cialis60.com/]cialis 60[/url] [url=http://lisi*rilmed.com/]40 mg lisi*ril[/url] [url=http://albuteroli.com/]albuterol over the counter[/url] [url=http://propranolol80.com/]propranolol 40mg[/url] [url=http://sildenafilcitrate50.com/]sildenafil citrate[/url] [url=http://dapo*etineusa.com/]dapo*etine[/url] [url=http://tadalafilus.com/]buy tadalafil online[/url]
  โดย dec0828@probbo*.com วันที่ 01 มิ.ย. 2562 : 9:15:38 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 6922
price comparison of cialis and viagra cialis online cialis price vs viagra cost buy generic cialis generic cialis professional 20 mg cialis 5mg tablets cialis vs viagra dose chart cialis 20mg dosage
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 มิ.ย. 2562 : 3:32:06 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6923
[url=https://cashloans.us.com/]cash loans[/url]
  โดย cramp39@regiopost.trade วันที่ 02 มิ.ย. 2562 : 5:55:39 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6924
[url=https://tadalafilpro.com/]buy tadalafil online[/url]
  โดย pamila@probbo*.com วันที่ 02 มิ.ย. 2562 : 6:39:48 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6925
[url=https://loansnocreditcheck.us.com/]loans in maryland[/url]
  โดย selfimmolation@rainmail.win วันที่ 02 มิ.ย. 2562 : 8:17:12 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6926
[url=http://cafergotbuy.com/]cafergot pills[/url]
  โดย carebearquinnb@probbo*.com วันที่ 02 มิ.ย. 2562 : 8:39:30 AM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 6927
[url=https://onlinepaydayloan.us.org/]online payday loan[/url] [url=https://onlinepaydayloans.us.org/]guaranteed payday loans for bad credit[/url] [url=https://paydayadvanceloan.us.org/]payday advance loan[/url] [url=https://loancash.us.org/]money lenders california[/url] [url=https://fastpaydayloan.us.org/]loan iq[/url]
  โดย burt@regiopost.trade วันที่ 02 มิ.ย. 2562 : 1:16:56 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6928
[url=https://girl.us.com/]web cam girls[/url] [url=https://freecams.us.com/]free live cam[/url] [url=http://se*chat.us.org/]se* chat[/url]
  โดย jaqueline@rainmail.win วันที่ 02 มิ.ย. 2562 : 1:32:44 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6929
cialis super active online australia buy generic cialis cialis 5mg price comparison cialis generic when will generic cialis be available in the united states cialis viagra price comparison cialis professional vs cialis when is generic cialis coming out
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 มิ.ย. 2562 : 6:40:39 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6930
cialis tadalafil 20 mg 4 tablet cialis online viagra 100mg or cialis 20mg buy cialis online brand cialis 10 mg low cost viagra cialis is generic cialis available in us cialis 5mg generico preรงo
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 มิ.ย. 2562 : 7:17:09 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6931
[url=https://onlineloan.us.org/]consolidation loans bad credit[/url] [url=https://paydayadvance.us.com/]advance payday loan[/url] [url=https://cashadvanceonline.us.org/]online cash advance[/url] [url=https://cashadvanceloan.us.com/]cash loans online[/url] [url=https://fastpaydayloan.us.org/]payday loan[/url] [url=https://cashadvanceloan.us.org/]cash advance loan[/url] [url=https://loanonline.us.org/]online loans for bad credit[/url] [url=https://paydayloanonline.us.org/]instant payday loans[/url] [url=https://loancash.us.org/]loan cash[/url] [url=https://personalloan.us.org/]payday loans surrey[/url]
  โดย aretha@regiopost.trade วันที่ 02 มิ.ย. 2562 : 9:32:35 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6932
what if girl took viagra viagra can you buy viagra over the counter in new zealand buy generic viagra jovem tomando viagra
  โดย ghrthtrtrdgr@gmail.com วันที่ 03 มิ.ย. 2562 : 12:28:59 AM น. IP : 94.231.66.122

ความคิดเห็นที่ 6933
health insurance coverage for viagra generic viagra online tomar viagra inteiro ou metade http://viagrabs.com/ viagra herrera onda
  โดย ghrthtrtrdgr@gmail.com วันที่ 03 มิ.ย. 2562 : 12:34:04 AM น. IP : 94.231.66.122

ความคิดเห็นที่ 6934
cvs cialis 20mg price buy generic cialis cialis side effects in men buy generic cialis viagra stendra cialis levitra side effects 5 mg daily cialis at cvs pharmacy cost cialis 20mg generic price cialis tadalafil 10mg adalah
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 มิ.ย. 2562 : 12:48:45 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6935
[url=http://automobileinsurance.us.org/]automobile insurance[/url] [url=https://automobileinsurance.us.org/]metlife auto insurance quote[/url] [url=https://cheapcarinsurancequotes.us.org/]cheap car insurance quotes[/url] [url=https://automobileinsurance.us.org/]free car insurance quotes[/url]
  โดย muitzinger@regiopost.trade วันที่ 03 มิ.ย. 2562 : 1:50:49 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6936
cialis dosage 10mg cialis generic best prices on generic cialis 5mg cialis online cialis soft tabs uk cialis (30 pills 20 mg) cialis tadalafil 20 mg price in pakistan cialis 20 mg 30 tablet orjinal mi
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 มิ.ย. 2562 : 5:27:16 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6937
viagra vs cialis dose comparison buy generic cialis walmart pharmacy prices cialis buy cialis online cheap viagra cialis online cialis commercial actor levitra vs cialis vs viagra cost generic viagra and cialis online
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 มิ.ย. 2562 : 8:49:04 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6938
[url=https://personalloansforbadcredit.us.com/]credit direct loans[/url]
  โดย emmie@rainmail.win วันที่ 03 มิ.ย. 2562 : 10:25:11 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6939
where i can get viagra in india viagra online the best female viagra http://viagrabs.com/ alternative medicine of viagra
  โดย ghrthtrtrdgr@gmail.com วันที่ 03 มิ.ย. 2562 : 10:53:31 AM น. IP : 94.231.66.122

ความคิดเห็นที่ 6940
can i take priligy and viagra at the same time buy viagra benefit of viagra in urdu http://viagrabs.com/ health care coverage of viagra
  โดย ghrthtrtrdgr@gmail.com วันที่ 03 มิ.ย. 2562 : 11:52:59 AM น. IP : 94.231.66.122

ความคิดเห็นที่ 6941
[url=http://sildenafiltab.com/]buy sildenafil citrate 100mg[/url]
  โดย mikeb@probbo*.com วันที่ 03 มิ.ย. 2562 : 2:45:32 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 6942
[url=https://fastpaydayloan.us.org/]payday loan[/url]
  โดย madeline@regiopost.trade วันที่ 03 มิ.ย. 2562 : 6:39:08 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6943
got right back up like viagra buy viagra allegra and viagra interactions viagra online taking viagra with heart medication
  โดย ghrthtrtrdgr@gmail.com วันที่ 03 มิ.ย. 2562 : 7:11:02 PM น. IP : 94.231.66.122

ความคิดเห็นที่ 6944
[url=https://prednisone40.com/]non prescription prednisone 20mg[/url] [url=https://tadalafil100.com/]tadalafil generic[/url] [url=https://cafergotbuy.com/]cafergot[/url] [url=https://propecia5mg.com/]propecia for women[/url] [url=https://advair250.com/]advair[/url] [url=https://furosemide80.com/]furosemide 40 mg[/url] [url=https://acyclovirc.com/]acyclovir[/url] [url=https://tadalafilus.com/]tadalafil[/url] [url=https://tetracycliner*.com/]tetracycline buy[/url] [url=https://ventolinsale.com/]ventolin[/url]
  โดย soldier33@probbo*.com วันที่ 03 มิ.ย. 2562 : 9:20:45 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6945
[url=http://allopurinol300.com/]generic for allopurinol[/url] [url=http://propranolol80.com/]propranolol online pharmacy[/url] [url=http://acyclovirc.com/]buy acyclovir[/url] [url=http://acyclovir200.com/]acyclovir[/url] [url=http://lisi*rilmed.com/]lisi*ril 10mg[/url]
  โดย linn@probbo*.com วันที่ 03 มิ.ย. 2562 : 10:40:46 PM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 6946
can you take viagra with celebre* buy generic viagra should i take cialis or viagra viagra how many viagra in 24 hours
  โดย ghrthtrtrdgr@gmail.com วันที่ 04 มิ.ย. 2562 : 1:41:03 AM น. IP : 94.231.66.122

ความคิดเห็นที่ 6947
cialis prices without insurance buy generic cialis 5mg generic cialis in usa generic cialis generic cialis 20 mg lowest price difference between cialis professional and cialis super active buy generic cialis online with mastercard cialis 5 mg price at walmart
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 มิ.ย. 2562 : 2:07:15 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6948
how long can i last with viagra http://viagrabs.com/ why does viagra not work anymore http://viagrabs.com/ kรถp viagra i thailand
  โดย ghrthtrtrdgr@gmail.com วันที่ 04 มิ.ย. 2562 : 2:08:22 AM น. IP : 94.231.66.122

ความคิดเห็นที่ 6949
asian herbal viagra butea superba buy generic viagra viagra for weight training viagra online is it safe to buy viagra online from canada
  โดย ghrthtrtrdgr@gmail.com วันที่ 04 มิ.ย. 2562 : 4:40:12 AM น. IP : 94.231.66.122

ความคิดเห็นที่ 6950
best price cialis generic cialis generic cialis coupon 2015 cialis online generic 5mg cialis for daily use is there a generic for cialis or viagra woman playing tennis in cialis commercial cialis retail price at cvs
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 มิ.ย. 2562 : 6:44:10 AM น. IP : 185.136.166.126

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com