แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6851
where to buy cialis in las vegas cialis online is it safe to take cialis with high blood pressure buy generic cialis cialis and e*cedrin
  โดย htjnyktfnfdthyrft@gmail.com วันที่ 23 พ.ค. 2562 : 4:21:00 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6852
[url=https://loancash.us.org/]payday loans in las vegas nevada[/url] [url=https://cashadvanceloan.us.com/]advance cash[/url] [url=https://samedayloan.us.org/]payday cash loans[/url] [url=https://loansonline.us.com/]loans online[/url] [url=https://onlinepaydayloans.us.org/]online payday[/url] [url=https://personalloan.us.org/]personal loan for bad credit[/url] [url=https://loansforbadcredit.us.org/]lender[/url] [url=https://paydayadvanceloan.us.org/]online payday advance[/url] [url=https://moneyloan.us.org/]loan money[/url] [url=https://personalloansforbadcredit.us.com/]bad credit personal loans[/url]
  โดย michaelsteen@pochtar.men วันที่ 23 พ.ค. 2562 : 4:46:46 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6853
[url=http://lisi*rilmed.com/]lisi*ril[/url] [url=http://propranolol80.com/]propranolol online pharmacy[/url] [url=http://prednisolone1.com/]prednisolone[/url] [url=http://sildenafilcitrate50.com/]sildenafil citrate 50mg tab[/url] [url=http://tadalafilus.com/]cialis tadalafil[/url] [url=http://tadalafil100.com/]cialis tadalafil[/url] [url=http://tetracycliner*.com/]where to buy tetracycline[/url] [url=http://albuteroli.com/]albuterol 90 mcg inhaler[/url] [url=http://tadalafilpro.com/]tadalafil cialis[/url] [url=http://ventolinhf.com/]buy ventolin[/url]
  โดย skye707@probbo*.com วันที่ 23 พ.ค. 2562 : 6:18:56 PM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 6854
[url=https://automobileinsurance.us.org/]low cost auto insurance[/url] [url=https://cheapcarinsurancequotes.us.org/]cheap car insurance quotes[/url]
  โดย eric@regiopost.trade วันที่ 23 พ.ค. 2562 : 10:32:42 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6855
[url=https://albuteroli.com/]proair albuterol[/url] [url=https://cialis50.com/]cialis[/url] [url=https://ventolinhf.com/]no prescription ventolin inhaler[/url] [url=https://phenergandm.com/]phenergan buy online[/url] [url=https://vardenafil40.com/]vardenafil 20mg[/url] [url=https://ventolinsale.com/]buy ventolin inhaler[/url] [url=https://cialis60.com/]cialis uk[/url] [url=https://acyclovir200.com/]price of acyclovir[/url]
  โดย bliikit@probbo*.com วันที่ 24 พ.ค. 2562 : 12:47:37 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6856
[url=https://cheapcarinsurancequotes.us.org/]security national auto insurance[/url] [url=http://carinsurancequotesonline.us.org/]car insurance quotes comparison[/url]
  โดย jbalkany@rainmail.win วันที่ 24 พ.ค. 2562 : 1:15:48 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6857
[url=https://tadalafilus.com/]tadalafil online[/url] [url=https://atara*25.com/]atara* 25mg[/url] [url=https://levitra10.com/]levitra 10 mg[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]can we buy amo*cillin 500mg on ebay without prescription[/url] [url=https://20tadalafil.com/]tadalafil[/url]
  โดย lsalazar09@probbo*.com วันที่ 24 พ.ค. 2562 : 2:51:10 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6858
[url=https://tadalafil100.com/]tadalafil[/url]
  โดย angfraferraro11@probbo*.com วันที่ 24 พ.ค. 2562 : 4:33:44 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6859
free cialis coupon 2015 buy generic cialis cost of cialis vs viagra vs levitra generic cialis brand cialis 5mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 พ.ค. 2562 : 5:43:18 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6860
cialis 5mg does not work cialis online cialis brand 20 mg buy cialis online cialis coupons for walgreens pharmacy
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 พ.ค. 2562 : 6:15:34 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6861
cialis 20 mg 30 tablet fiyatฤฑ cialis online cialis side effects muscle aches cialis generic cialis super active
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 พ.ค. 2562 : 10:46:36 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6862
[url=http://loancash.us.org/]cash loans online[/url] [url=http://onlinepaydayloans.us.org/]online payday loans[/url]
  โดย charlesricks@rainmail.win วันที่ 24 พ.ค. 2562 : 10:57:48 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6863
does viagra make you bleed more buy viagra online how powerful is 100mg viagra buy viagra will 1 4 of a viagra work
  โดย grthgtrsdggr@gmail.com วันที่ 24 พ.ค. 2562 : 11:47:35 AM น. IP : 31.43.67.208

ความคิดเห็นที่ 6864
[url=http://ventolinhf.com/]ventolin[/url] [url=http://lisi*rilmed.com/]lisi*ril[/url] [url=http://sildenafiltab.com/]buy sildenafil online[/url] [url=http://cialis60.com/]cialis by mail[/url] [url=http://prednisolone1.com/]prednisolone[/url] [url=http://ventolinsale.com/]proventil ventolin[/url] [url=http://advair250.com/]advair disk[/url] [url=http://prednisone40.com/]no prescription prednisone[/url] [url=http://valtre*sale.com/]buy valtre* online without a prescription[/url] [url=http://atara*25.com/]atara* for children[/url]
  โดย aracely@probbo*.com วันที่ 25 พ.ค. 2562 : 6:50:06 PM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 6865
[url=http://sildenafilcitrate50.com/]sildenafil 50 mg[/url]
  โดย vilma@probbo*.com วันที่ 25 พ.ค. 2562 : 11:08:41 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 6866
[url=https://loansonline.us.com/]installment plans[/url]
  โดย velia@pochtar.men วันที่ 25 พ.ค. 2562 : 11:53:12 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6867
[url=https://lisi*rilmed.com/]lisi*ril 5mg[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]amo*icillin buy online[/url]
  โดย jkhomes@probbo*.com วันที่ 26 พ.ค. 2562 : 1:44:58 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6868
cialis side effects itching cialis online cialis side effects vision buy generic cialis cialis 5mg price walmart
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 26 พ.ค. 2562 : 1:51:40 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6869
[url=https://girl.us.com/]girls webcam[/url] [url=http://freecams.us.com/]free web cam[/url] [url=https://se*chat.us.org/]webcam with girls[/url]
  โดย kyoko@rainmail.win วันที่ 26 พ.ค. 2562 : 4:04:06 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6870
[url=http://cheapcarinsurancequotes.us.org/]cheap car insurance quotes[/url] [url=https://comparecarinsurancerates.us.com/]aarp auto insurance quote[/url]
  โดย kansas143ever@pochtar.men วันที่ 26 พ.ค. 2562 : 9:59:23 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6871
brand cialis meaning in hindi cialis generic cialis soft 20mg cialis online levitra vs viagra vs cialis reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 26 พ.ค. 2562 : 10:02:33 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6872
fdf7 is sales 2011 is au is free get
  โดย KsanfiiIgnatov1992@mail.ru วันที่ 26 พ.ค. 2562 : 1:50:43 PM น. IP : 148.251.247.20

ความคิดเห็นที่ 6873
generic cialis best price generic cialis e*tra super cialis reviews buy generic cialis side effects of cialis in men
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 26 พ.ค. 2562 : 3:43:57 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6874
c310 we like it cialis uk buy http://ph-90e13-2-0.com/ - cialis 5mg online uk cost of cialis in chile
  โดย KsanfiiIgnatov1992@mail.ru วันที่ 26 พ.ค. 2562 : 3:51:02 PM น. IP : 148.251.247.20

ความคิดเห็นที่ 6875
[url=https://levitra10.com/]levitra 20mg[/url] [url=https://sildenafilcitrate50.com/]sildenafil online pharmacy[/url] [url=https://tadalafil100.com/]tadalafil cialis[/url] [url=https://atara*25.com/]atara* 25[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]can we buy amo*cillin 500mg on ebay without prescription[/url] [url=https://advair250.com/]advair[/url] [url=https://acyclovir200.com/]acyclovir[/url] [url=https://propecia5mg.com/]cost of propecia[/url] [url=https://allopurinol300.com/]allopurinol[/url] [url=https://cialis50.com/]buy cialis wholesale[/url] [url=https://sildenafiltab.com/]sildenafil tablets 100 mg[/url] [url=https://acyclovirc.com/]buy aciclovir[/url] [url=https://furosemide80.com/]furosemide 40 mg tablets online[/url] [url=https://phenergandm.com/]phenergan online[/url] [url=https://tadalafilpro.com/]buy tadalafil online[/url] [url=https://propranolol80.com/]propranolol hemangioma[/url] [url=https://ventolinhf.com/]buy ventolin hfa[/url] [url=https://cialis60.com/]cialis 60[/url] [url=https://dapo*etineusa.com/]dapo*etine[/url] [url=https://20tadalafil.com/]tadalafil[/url]
  โดย aolivo0730@probbo*.com วันที่ 26 พ.ค. 2562 : 4:47:30 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6876
[url=http://tadalafilpro.com/]tadalafil[/url]
  โดย ulfkejonsson@probbo*.com วันที่ 26 พ.ค. 2562 : 11:22:54 PM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 6877
[url=https://freecams.us.com/]pornchat[/url] [url=https://freecams.us.com/]free cams[/url]
  โดย faye@pochtar.men วันที่ 27 พ.ค. 2562 : 6:08:40 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6878
[url=https://ventolinhf.com/]ventolin hfa price[/url] [url=https://valtre*sale.com/]valtre*[/url] [url=https://vardenafil40.com/]vardenafil 20mg tablets[/url] [url=https://levitra10.com/]levitra 5 mg[/url] [url=https://tadalafilus.com/]tadalafil online[/url] [url=https://cafergotbuy.com/]buy cafergot[/url] [url=https://furosemide80.com/]furosemide[/url]
  โดย scottcottage@probbo*.com วันที่ 27 พ.ค. 2562 : 7:36:21 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6879
cialis price walmart pharmacy cialis generic cialis dosagem generic cialis cialis 10mg dosage instructions
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 พ.ค. 2562 : 8:53:22 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6880
[url=https://automobileinsurance.us.org/]auto insurance[/url]
  โดย tuvalrosenwasser@pochtar.men วันที่ 27 พ.ค. 2562 : 9:48:52 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6881
how long for viagra to start http://cialisroq.com/ cheap cialis generic e*pired viagra safe to use cheap cialis generic herbal pill like viagra buy cialis online short term effects of viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 28 พ.ค. 2562 : 7:35:30 AM น. IP : 31.43.67.208

ความคิดเห็นที่ 6882
[url=https://loancash.us.org/]guaranteed acceptance payday loans[/url] [url=https://personalloan.us.org/]personal loan for bad credit[/url] [url=https://onlineloan.us.org/]online loan[/url] [url=https://loansnocreditcheck.us.com/]loans with no credit check[/url] [url=https://onlinepaydayloan.us.org/]payday loan online[/url]
  โดย emailme1@regiopost.trade วันที่ 28 พ.ค. 2562 : 11:53:38 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6883
[url=https://prednisone40.com/]buy prednisone online without a script[/url]
  โดย latonya@probbo*.com วันที่ 28 พ.ค. 2562 : 12:33:19 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6884
how long cialis side effects last buy generic cialis dosage du cialis 20mg cialis online cialis side effects long term
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 พ.ค. 2562 : 6:55:41 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6885
[url=http://comparecarinsurancerates.us.com/]compare car insurance rates[/url] [url=https://comparecarinsurancerates.us.com/]compare auto insurance rates[/url] [url=http://cheapcarinsurancequotes.us.org/]cheap car insurance quotes[/url]
  โดย corene@pochtar.men วันที่ 28 พ.ค. 2562 : 7:41:28 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6886
cialis tadalafil 10mg tablets buy cialis online specialist in cytotechnology cialis online viagra vs cialis price in india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 พ.ค. 2562 : 7:44:18 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6887
cialis 5mg price australia buy cialis online cialis 20 mg coupons buy generic cialis cialis 5mg daily review
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 พ.ค. 2562 : 8:16:02 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6888
cialis generico brasil comprar buy cialis online cialis generico precio farmacia espaรฑa cialis online cost of viagra versus cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 พ.ค. 2562 : 11:36:51 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6889
cialis daily dosage options cialis generic acquistare cialis generico online italia generic cialis cialis dosage 10 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 29 พ.ค. 2562 : 3:11:00 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6890
cialis dosage and administration cialis cialis for seniors buy cialis online cialis in apotheek
  โดย grthyrtgresfgres@gmail.com วันที่ 29 พ.ค. 2562 : 7:12:56 AM น. IP : 31.43.67.208

ความคิดเห็นที่ 6891
buy cialis on ebay buy cialis why can't i have grapefruit with cialis generic cialis online safe site to buy cialis online
  โดย grthyrtgresfgres@gmail.com วันที่ 29 พ.ค. 2562 : 11:41:48 AM น. IP : 31.43.67.208

ความคิดเห็นที่ 6892
[url=http://paydayloansnocreditcheck.us.com/]payday loans no credit check[/url]
  โดย tona327@rainmail.win วันที่ 29 พ.ค. 2562 : 11:46:54 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6893
[url=https://sildenafiltab.com/]sildenafil[/url] [url=https://20tadalafil.com/]tadalafil[/url] [url=https://advair250.com/]advair 500 mg[/url] [url=https://sildenafilcitrate50.com/]buy sildenafil citrate[/url] [url=https://tetracycliner*.com/]tetracycline buy online[/url] [url=https://lisi*rilmed.com/]lisi*ril[/url] [url=https://furosemide80.com/]furosemide 40 mg tablets online[/url] [url=https://prednisone40.com/]prednisone[/url] [url=https://cafergotbuy.com/]cafergot buy[/url] [url=https://propecia5mg.com/]finasteride[/url]
  โดย bryanmorris@probbo*.com วันที่ 29 พ.ค. 2562 : 12:00:19 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6894
cytotechnology specialist cialis online cialis generic name cialis generic cialis 20 mg tablets
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 29 พ.ค. 2562 : 4:40:35 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6895
[url=https://comparecarinsurancerates.us.com/]home and auto insurance companies[/url] [url=https://comparecarinsurancerates.us.com/]compare car insurance quotes[/url] [url=https://cheapcarinsurancequotes.us.org/]cheap car insurance quotes[/url]
  โดย tracybrookwood@rainmail.win วันที่ 29 พ.ค. 2562 : 11:51:12 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6896
is overdose 200mg
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 30 พ.ค. 2562 : 7:12:54 AM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6897
[url=https://lisi*rilmed.com/]drug lisi*ril[/url] [url=https://tadalafil100.com/]tadalafil generic cialis[/url] [url=https://propecia5mg.com/]finasteride 5mg[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]amo*icillin 500mg capsules[/url] [url=https://phenergandm.com/]phenergan 25 mg[/url] [url=https://prednisolone1.com/]prednisolone[/url] [url=https://tetracycliner*.com/]tetracycline[/url] [url=https://atara*25.com/]atara* 50 mg[/url] [url=https://valtre*sale.com/]valtre*[/url] [url=https://tadalafilpro.com/]tadalafil[/url]
  โดย vprice@probbo*.com วันที่ 30 พ.ค. 2562 : 7:41:38 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6898
[url=https://cheapcarinsurancequotes.us.org/]online car insurance quotes[/url] [url=http://comparecarinsurancerates.us.com/]compare car insurance rates[/url] [url=http://cheapcarinsurancequotes.us.org/]car insurance quotes[/url] [url=https://cheapcarinsurancequotes.us.org/]cheap car insurance quotes[/url]
  โดย krobin211@pochtar.men วันที่ 30 พ.ค. 2562 : 8:00:03 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6899
check this best dildos ,tail butt plug ,fortnite accounts for sale
  โดย liad.com107@gmail.com วันที่ 30 พ.ค. 2562 : 3:11:42 PM น. IP : 118.172.201.251

ความคิดเห็นที่ 6900
manufactures at is
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 30 พ.ค. 2562 : 4:16:00 PM น. IP : 5.9.148.45

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com