แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6801
[url=https://essaywritingservice.us.com/]essay writing service[/url] [url=https://myhomework.us.com/]do my homework[/url]
  โดย dirtydawg@regiopost.trade วันที่ 17 พ.ค. 2562 : 7:16:56 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6802
black male actor in cialis commercial cialis generic cialis super active plus canada cialis online viagra levitra cialis dosage
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2562 : 9:56:42 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6803
wirkung viagra alkohol buy generic viagra sito affidabile per acquisto viagra http://viagrabs.com/ can you die from taking viagra
  โดย gtrjhfhrdsgsr@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2562 : 10:27:31 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6804
brand cialis lilly cialis online cialis 5mg price in malaysia cialis online cialis e*tra dosage 200mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2562 : 1:06:25 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6805
[url=https://samedayloan.us.org/]same day loan[/url] [url=https://cashadvanceloan.us.com/]cash advance loan[/url] [url=https://paydayadvance.us.com/]fast cash advance[/url] [url=https://cashadvanceonline.us.org/]money payday loans[/url] [url=https://personalloan.us.org/]personal loan[/url]
  โดย dpcamp@rainmail.win วันที่ 17 พ.ค. 2562 : 2:56:30 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6806
viagra teva canada
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 17 พ.ค. 2562 : 3:18:14 PM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6807
where can you buy viagra generic viagra online buying viagra in chicago buy generic viagra homem morre tomando viagra
  โดย grthytjyutf@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2562 : 3:55:50 PM น. IP : 94.231.68.184

ความคิดเห็นที่ 6808
[url=http://loansonline.us.com/]loans online[/url] [url=http://onlinepaydayloans.us.org/]payday loans online no credit check[/url]
  โดย kinwar@regiopost.trade วันที่ 17 พ.ค. 2562 : 5:14:16 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6809
[url=https://personalloan.us.org/]personal loans with bad credit[/url]
  โดย tbeyns@pochtar.men วันที่ 17 พ.ค. 2562 : 8:26:29 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6810
when will viagra and cialis go generic cialis generic buy cialis and viagra online buy generic cialis best price viagra cialis levitra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2562 : 8:37:35 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6811
cialis oral tablet 20 mg generic cialis cialis commercials 2016 cialis generic cialis generic date usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2562 : 9:07:14 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6812
cialis prices compare cialis online cialis dose recommendations vs viagra together cialis online cialis daily use side effect red eyes
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 พ.ค. 2562 : 11:34:26 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6813
cialis tadalafil 20mg reviews cialis online cialis gรฉnรฉrique super active 20mg cialis online cialis 5mg daily use study effectiveness
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 พ.ค. 2562 : 3:55:27 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6814
cialis coupon for walgreens generic cialis cialis prices at walmart buy generic cialis 5 mg daily cialis at cvs pharmacy cost
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 พ.ค. 2562 : 7:24:59 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6815
cialis super active reviews cialis generic viagra e cialis genericos generic cialis generic cialis soft tabs (tadalafil) 20mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 พ.ค. 2562 : 10:08:07 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6816
is it dangerous to take too many viagra viagra online viagra and renal failure viagra viagra info sheet
  โดย gtrjhfhrdsgsr@gmail.com วันที่ 18 พ.ค. 2562 : 11:37:28 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6817
check this top las vegas casinos free slots , slots , Blackjack spielen,free casino games for fun
  โดย yoram1234584@walla.co.il วันที่ 18 พ.ค. 2562 : 4:04:28 PM น. IP : 177.74.117.158

ความคิดเห็นที่ 6818
cialis side effects acid reflu* generic cialis cialis vs viagra dose buy cialis online cialis side effects bleeding
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 19 พ.ค. 2562 : 12:03:00 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6819
price of cialis in canada cialis online hearing loss cialis 5 mg dose cialis online equivalent doses of cialis and viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 19 พ.ค. 2562 : 3:22:37 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6820
[url=https://loansonline.us.com/]loans online[/url]
  โดย hurricanehelen007@rainmail.win วันที่ 19 พ.ค. 2562 : 6:17:35 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6821
[url=https://propranolol80.com/]propranolol[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]amo*icillin 500mg[/url] [url=https://phenergandm.com/]phenergan[/url] [url=https://atara*25.com/]buy atara* online[/url] [url=https://lisi*rilmed.com/]lisi*ril[/url]
  โดย cassiepah@probbo*.com วันที่ 19 พ.ค. 2562 : 6:42:36 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 6822
[url=http://automobileinsurance.us.org/]automobile insurance[/url] [url=https://comparecarinsurancerates.us.com/]car insurance quotes comparison[/url]
  โดย gwalker@regiopost.trade วันที่ 19 พ.ค. 2562 : 10:40:06 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6823
[url=http://myhomework.us.com/]homework[/url]
  โดย artmachine@pochtar.men วันที่ 19 พ.ค. 2562 : 6:14:53 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6824
efeito do is ato
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 19 พ.ค. 2562 : 7:19:01 PM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6825
[url=http://freecams.us.com/]free cams[/url] [url=https://se*chat.us.org/]se* chats[/url]
  โดย rejn@pochtar.men วันที่ 19 พ.ค. 2562 : 7:29:28 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6826
[url=https://propranolol80.com/]propranolol 40 mg[/url] [url=https://lisi*rilmed.com/]generic drug for lisi*ril[/url] [url=https://phenergandm.com/]phenergan online[/url] [url=https://furosemide80.com/]furosemide[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]amo*icillin 250[/url] [url=https://atara*25.com/]generic for atara*[/url]
  โดย nursetracy1974@probbo*.com วันที่ 19 พ.ค. 2562 : 7:36:42 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6827
[url=https://personalloansforbadcredit.us.com/]personal loans for bad credit[/url]
  โดย mattihenriktuomi@pochtar.men วันที่ 19 พ.ค. 2562 : 7:48:43 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6828
5mg cialis daily vs 20mg cialis online cialis generic on the market buy cialis online cialis for daily use generic
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 พ.ค. 2562 : 1:00:33 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6829
generic for cialis or viagra cialis generic cialis tablets side effects cialis online low cost viagra cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 พ.ค. 2562 : 3:04:55 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6830
best price brand cialis cialis online generic cialis is it safe generic cialis cialis dosage reddit
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 พ.ค. 2562 : 10:23:11 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6831
effectiveness of cialis vs viagra vs levitra price buy generic cialis best prices on cialis 5mg at sam s club buy generic cialis generic cialis availability
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 พ.ค. 2562 : 10:52:27 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6832
[url=https://onlinepaydayloan.us.org/]online payday loan[/url] [url=https://paydayloanonline.us.org/]lendingtree[/url] [url=https://paydayadvance.us.com/]payday advance[/url] [url=https://cashadvanceonline.us.org/]cash advance online[/url] [url=https://loansforbadcredit.us.org/]bad credit loans[/url]
  โดย annamae@regiopost.trade วันที่ 20 พ.ค. 2562 : 1:28:32 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6833
cialis side effects back pain cialis online viagra cialis levitra dosages cialis online cialis 5mg daily use cost
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 พ.ค. 2562 : 1:55:32 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6834
low cost viagra cialis cialis online cialis and eye side effects cialis online blonde actress in cialis commercial
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 พ.ค. 2562 : 6:19:59 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6835
[url=https://amo*icillin250.com/]amo*icillin 250[/url]
  โดย freejones81@probbo*.com วันที่ 20 พ.ค. 2562 : 8:29:57 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 6836
cialis and viagra generic buy generic cialis cialis pills 20 mg buy cialis online walmart pharmacy cialis price checklist
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 พ.ค. 2562 : 9:27:16 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6837
cialis professional 20 mg pills cialis online black lady in cialis commercial cialis generic cialis 40 mg dosage guaranteed
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 พ.ค. 2562 : 2:15:43 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6838
[url=https://lisi*rilmed.com/]generic drug for lisi*ril[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]amo*icillin 500mg capsules uk[/url] [url=https://atara*25.com/]atara* for eczema[/url] [url=https://furosemide80.com/]lasi* furosemide[/url] [url=https://phenergandm.com/]phenergan tablets[/url] [url=https://propranolol80.com/]buy propranolol online[/url]
  โดย stephenwettstein@probbo*.com วันที่ 21 พ.ค. 2562 : 8:33:31 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6839
cialis generico opinion cialis online cialis 5 mg 6 tablets cost generic cialis cialis generic release date
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 พ.ค. 2562 : 10:02:00 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6840
cialis super active (tadalafil) generic cialis price of viagra and cialis in indian rupees generic cialis cialis soft tabs 20mg kaufen
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 พ.ค. 2562 : 10:33:14 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6841
best prices on generic cialis 40mg buy generic cialis cialis price vs viagra recreational use buy cialis online what is the ma*imum dosage for cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 พ.ค. 2562 : 11:18:16 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6842
[url=https://automobileinsurance.us.org/]compare auto insurance quotes[/url] [url=https://automobileinsurance.us.org/]automobile insurance[/url]
  โดย elisha@regiopost.trade วันที่ 21 พ.ค. 2562 : 4:26:54 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6843
[url=https://amo*icillin250.com/]amo*icillin 250[/url] [url=https://furosemide80.com/]furosemide lasi*[/url] [url=https://phenergandm.com/]buying phenergan online[/url] [url=https://lisi*rilmed.com/]lisi*ril 10mg[/url] [url=https://atara*25.com/]atara* 25[/url] [url=https://propranolol80.com/]propranolol[/url]
  โดย gsrichert@probbo*.com วันที่ 21 พ.ค. 2562 : 4:28:26 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6844
[url=http://do*ycycline1.com/]do*ycycline 200 mg[/url]
  โดย shanice@probbo*.com วันที่ 21 พ.ค. 2562 : 5:49:20 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6845
[url=https://prednisolone1.com/]buy prednisolone online[/url]
  โดย sandee@probbo*.com วันที่ 22 พ.ค. 2562 : 11:39:03 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6846
[url=http://girl.us.com/]hot webcam girls[/url] [url=https://se*chat.us.org/]webcam se* chat[/url]
  โดย alangurr1@rainmail.win วันที่ 22 พ.ค. 2562 : 3:35:24 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6847
does cialis give you headache http://cialisle.com cialis tablets in uk http://cialisle.com can you buy cialis online yahoo answers
  โดย htjnyktfnfdthyrft@gmail.com วันที่ 22 พ.ค. 2562 : 3:37:32 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6848
[url=https://ventolinsale.com/]ventolin[/url] [url=https://cialis50.com/]cialis generic price[/url] [url=https://valtre*sale.com/]buy valtre* online[/url] [url=https://advair250.com/]advair 500 mg[/url] [url=https://allopurinol300.com/]buy allopurinol online[/url]
  โดย sttvargas2008@probbo*.com วันที่ 23 พ.ค. 2562 : 12:35:26 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6849
[url=https://vardenafil40.com/]vardenafil[/url]
  โดย norleyc@probbo*.com วันที่ 23 พ.ค. 2562 : 6:23:42 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6850
[url=https://phenergandm.com/]generic phenergan[/url] [url=https://dapo*etineusa.com/]dapo*etine[/url] [url=https://atara*25.com/]buy atara*[/url] [url=https://tadalafil100.com/]tadalafil[/url] [url=https://advair250.com/]cost of advair[/url]
  โดย hermina@probbo*.com วันที่ 23 พ.ค. 2562 : 1:35:22 PM น. IP : 5.188.210.57

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com