แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6751
viagra 100mg or cialis 20mg buy cialis online effectiveness of cialis vs viagra vs levitra alcohol cialis generic equivalent doses of viagra and cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 พ.ค. 2562 : 7:37:34 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6752
best viagra alternative over the counter http://cialisrol.com buy cheap cialis safe places to buy viagra online http://cialisrol.com/ hoe lang blijft viagra werken buy generic cialis buying viagra in holland
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 12 พ.ค. 2562 : 2:27:34 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6753
cialis coupon cvs buy generic cialis cialis 5 mg compare prices buy generic cialis cialis 20 mg tablet
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 พ.ค. 2562 : 2:58:17 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6754
when will generic cialis be available in canada cialis online brand cialis online us pharmacy buy cialis online retail cost of cialis 5mg for daily use
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 พ.ค. 2562 : 3:26:19 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6755
generic cialis available in canada cialis online cialis 5mg price in uae cialis generic cialis 5 mg generico precio
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 พ.ค. 2562 : 5:38:56 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6756
5mg cialis for daily use generic cialis generic cialis uk ne*t day delivery generic cialis cialis 20 mg tablet cost
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 พ.ค. 2562 : 9:44:24 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6757
cialis commercial bathroom buy cialis online generic cialis viagra levitra online cialis online cialis vs viagra vs levitra reddit
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2562 : 12:37:04 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6758
best prices on generic cialis 5mg generic cialis cialis side effects reviews cialis generic cialis coupons for walgreens pharmacy
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2562 : 3:13:57 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6759
try it is price online
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 13 พ.ค. 2562 : 4:04:42 AM น. IP : 181.177.87.71

ความคิดเห็นที่ 6760
[url=https://propranolol80.com/]price of propranolol[/url]
  โดย luciagarciasat@probbo*.com วันที่ 13 พ.ค. 2562 : 5:59:14 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6761
[url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]buy amo*icillin no prescription[/url] [url=https://buylasi*furosemide.com/]buy furosemide online[/url] [url=https://buydo*ycyclinewithoutprescription.com/]buy do*ycycline without prescription[/url] [url=https://amo*icillin911.com/]amo*icillin 500 mg without prescription[/url] [url=https://metformin1000.com/]metformin hcl 500 mg[/url] [url=https://celebre*100.com/]pfizer celebre*[/url] [url=https://prednisone911.com/]cost of prednisone[/url] [url=https://do*ycycline2.com/]do*ycycline 100mg[/url] [url=https://buysildenafil50.com/]sildenafil citrate 50mg tab[/url] [url=https://cheapprednisolone.com/]predisolone online[/url]
  โดย giuseppina@probbo*.com วันที่ 13 พ.ค. 2562 : 9:39:13 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6762
levitra vs cialis bagus mana cialis generic walmart pharmacy cialis price buy generic cialis buy cialis in canada
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2562 : 10:16:49 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6763
generic cialis soft tabs suppliers cialis generic cialis dosage 10mg cialis online how long cialis side effects last
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2562 : 10:47:01 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6764
best way to buy generic viagra http://cialisloq.com generic cialis overnight viagra is amazing cheap generic cialis viagra for valentine's day in the uk generic cialis online does watermelon have the same effect as viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2562 : 12:12:37 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6765
e*iste generico do cialis no brasil cialis online se venta cialis generico en me*ico cialis online cialis prices usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2562 : 1:00:40 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6766
[url=https://buysildenafil50.com/]generic sildenafil citrate 100mg[/url]
  โดย royhayward65@probbo*.com วันที่ 13 พ.ค. 2562 : 3:23:22 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6767
cialis 20 mg coupon card cialis online cialis side effects long term cialis generic cialis tadalafil lilly 10mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2562 : 5:21:17 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6768
cialis professional user reviews buy generic cialis buy generic viagra and cialis online buy generic cialis cialis vs viagra effectiveness cena w polsce
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2562 : 8:37:39 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6769
sale is uk
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 13 พ.ค. 2562 : 9:17:43 PM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6770
low cost generic cialis buy cialis online when will cialis become generic in usa cialis online cialis 20mg dose for bph
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2562 : 11:36:18 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6771
[url=http://femaleviagra5.com/]female viagra[/url]
  โดย toddmathes@probbo*.com วันที่ 14 พ.ค. 2562 : 2:25:28 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6772
[url=http://tadalafil24.com/]tadalafil 5mg[/url]
  โดย niclasjohansson@probbo*.com วันที่ 14 พ.ค. 2562 : 3:24:24 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6773
when will cialis go generic in us cialis online cost of cialis versus generic generic cialis cialis side effects reddit
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 พ.ค. 2562 : 7:00:23 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6774
generic cialis best price usa cialis online viagra dosage vs cialis dosage cialis online where to buy generic cialis over the counter
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 พ.ค. 2562 : 7:31:23 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6775
precio del cialis generico en me*ico cialis online generic cialis with dapo*etine buy cialis online cialis professional 20mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 พ.ค. 2562 : 10:00:17 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6776
cialis 5mg daily use cialis online cialis vs viagra cost comparison cialis generic does generic cialis really e*ist
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 พ.ค. 2562 : 6:22:19 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6777
cialis side effects red eyes cialis generic generic cialis on line no pres cialis generic cialis 5mg tablets bedwetting
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 พ.ค. 2562 : 9:32:56 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6778
[url=http://lisi*rilzestril.com/]buy lisi*ril online[/url]
  โดย andreiysimonov@probbo*.com วันที่ 14 พ.ค. 2562 : 11:27:59 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6779
generico do viagra e cialis generic cialis cialis and viagra generic generic cialis compare viagra and cialis dosages
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 พ.ค. 2562 : 4:52:22 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6780
cialis dose reddit generic cialis cialis generic in 2018 buy cialis online cialis dosagem diaria
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 พ.ค. 2562 : 5:24:46 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6781
take viagra before or after meal viagra online viagra in buenos aires viagra best viagra in the uk
  โดย grthytjyutf@gmail.com วันที่ 15 พ.ค. 2562 : 7:08:12 AM น. IP : 94.231.68.184

ความคิดเห็นที่ 6782
cialis super active dosage buy generic cialis best prices generic cialis 20 mg generic cialis generic cialis cost
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 พ.ค. 2562 : 7:56:54 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6783
where to buy authentic viagra generic viagra clen and viagra viagra online minipress and viagra
  โดย grthytjyutf@gmail.com วันที่ 15 พ.ค. 2562 : 11:24:35 AM น. IP : 94.231.68.184

ความคิดเห็นที่ 6784
dosage for cialis 20mg cialis generic cialis 5mg daily use for bph cialis generic is generic cialis available in usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 พ.ค. 2562 : 12:34:57 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6785
best prices for generic cialis cialis generic cialis 20mg coupons at kroger buy cialis online cialis dose recommendations vs viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 พ.ค. 2562 : 3:46:46 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6786
ma* cialis dose 40 mg cialis online donde consigo cialis generico en me*ico cialis generic cialis 10mg price in india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 พ.ค. 2562 : 6:49:23 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6787
[url=https://phenergandm.com/]phenergan 12.5[/url]
  โดย enerehs@probbo*.com วันที่ 15 พ.ค. 2562 : 10:29:47 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6788
coupon for cialis 5mg daily use buy cialis online 5mg cialis daily vs 20mg cialis generic is generic cialis safe
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 พ.ค. 2562 : 2:09:20 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6789
cialis tv commercial bathtubs generic cialis cialis commercial guy cialis online cialis side effects in women
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 พ.ค. 2562 : 2:39:22 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6790
[url=https://amo*icillin250.com/]purchase amo*icillin 500 mg[/url] [url=https://atara*25.com/]atara* 25[/url] [url=https://furosemide80.com/]furosemide 40[/url] [url=https://propranolol80.com/]propranolol[/url] [url=https://phenergandm.com/]phenergan cost[/url] [url=https://lisi*rilmed.com/]lisi*ril pills[/url]
  โดย joycetoho68@probbo*.com วันที่ 16 พ.ค. 2562 : 4:57:12 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6791
cialis cost per pill 20 mg cialis generic cialis prices in usa buy cialis online cialis 10 mg tadalafil filmtabletten
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 พ.ค. 2562 : 5:10:21 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6792
[url=https://atara*25.com/]atara* 25 mg tablets[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]amo*icillin 500mg capsules uk[/url] [url=https://lisi*rilmed.com/]lisi*ril without an r*[/url] [url=https://propranolol80.com/]propranolol 10 mg[/url] [url=https://phenergandm.com/]buy phenergan online[/url] [url=https://furosemide80.com/]furosemide 40 mg[/url]
  โดย reeltamara@probbo*.com วันที่ 16 พ.ค. 2562 : 7:02:59 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6793
[url=http://comparecarinsurancerates.us.com/]car insurance ny[/url]
  โดย moesfamily@rainmail.win วันที่ 16 พ.ค. 2562 : 1:06:10 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6794
[url=https://propranolol80.com/]ordering propanalol[/url] [url=https://atara*25.com/]atara* 25[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]over the counter amo*icillin[/url] [url=https://lisi*rilmed.com/]lisi*ril[/url] [url=https://phenergandm.com/]phenergan buy online[/url] [url=https://furosemide80.com/]furosemide 40 mg cheap[/url]
  โดย imapepr004@probbo*.com วันที่ 16 พ.ค. 2562 : 2:05:42 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6795
cialis 20mg directions generic cialis cialis generico en chile cialis online date cialis goes generic in usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 พ.ค. 2562 : 3:49:27 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6796
click here is soft
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 16 พ.ค. 2562 : 8:21:05 PM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6797
[url=https://lisi*rilmed.com/]generic drug for lisi*ril[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]buy amo*icillin online no prescription[/url] [url=https://atara*25.com/]atara* online[/url] [url=https://furosemide80.com/]furosemide 40 mg tablets[/url] [url=https://phenergandm.com/]phenergan[/url] [url=https://propranolol80.com/]order propranolol online[/url]
  โดย vernetta@probbo*.com วันที่ 16 พ.ค. 2562 : 9:01:29 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6798
[url=https://atara*25.com/]buy atara* online[/url] [url=https://furosemide80.com/]lasi* furosemide[/url] [url=https://propranolol80.com/]propranolol 10mg[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]amo*icillin 250[/url] [url=https://phenergandm.com/]phenergan 50 mg[/url]
  โดย iorlov72@probbo*.com วันที่ 16 พ.ค. 2562 : 10:01:43 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6799
genric cialis e*tra dosage buy cialis online cialis 30 tablet 20 mg cialis online viagra and cialis dose strength comparison
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 พ.ค. 2562 : 10:55:23 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6800
cialis professional 20 mg pills cialis online cialis 100mg plus dapo*etine 60mg buy generic cialis cialis vs viagra for bph
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 พ.ค. 2562 : 11:24:58 PM น. IP : 185.136.166.126

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com