แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6701
is once a day wirkun 64ae para pastillas is
  โดย UstinovIsidor91@mail.ru วันที่ 07 พ.ค. 2562 : 8:47:37 PM น. IP : 185.232.171.246

ความคิดเห็นที่ 6702
[url=http://synthroid75.com/]synthroid without a prescription[/url] [url=http://sildenafil75.com/]sildenafil tablets 100 mg[/url] [url=http://valtre*1.com/]valtre* online no prescription[/url] [url=http://propecia8.com/]propecia[/url] [url=http://do*ycycline1.com/]do*ycycline 50mg[/url]
  โดย sarrara@probbo*.com วันที่ 08 พ.ค. 2562 : 12:06:16 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6703
[url=https://amo*icillin911.com/]amo*icillin[/url] [url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin without prescription[/url] [url=https://valtre*500mg.com/]valtre* 500 mg[/url] [url=https://lisi*ril0.com/]lisi*ril[/url] [url=https://tadalafil24.com/]tadalafil[/url] [url=https://metformin1000.com/]buy metformin on line[/url] [url=https://buylasi*furosemide.com/]furosemide over the counter[/url] [url=https://acyclovir1.com/]valacyclovir[/url] [url=https://prednisonegeneric.com/]prednisone10 mg[/url] [url=https://buypropeciafinasteride.com/]buy propecia[/url]
  โดย terrysisk@probbo*.com วันที่ 08 พ.ค. 2562 : 1:45:11 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6704
[url=https://assignment.us.org/]writing assignments[/url] [url=https://buyessay.us.org/]essays with citations[/url]
  โดย ashlee@rainmail.win วันที่ 08 พ.ค. 2562 : 2:46:47 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6705
[url=https://stromectolonline.com/]stromectol[/url] [url=https://cialis3.com/]online cialis prescription[/url] [url=https://lisi*rilzestril.com/]zestril[/url] [url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]buy amo*icillin without prescription[/url] [url=https://genericcialis20mg.com/]20mg cialis[/url] [url=https://ventolinhfainhalers.com/]ventolin for sale[/url] [url=https://buylasi*furosemide.com/]buy furosemide 40 mg[/url] [url=https://prednisolone911.com/]prednisolone[/url] [url=https://metformin1000.com/]metformin generic[/url] [url=https://tadalafil24.com/]tadalafil[/url]
  โดย thuy@probbo*.com วันที่ 08 พ.ค. 2562 : 3:40:56 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6706
[url=https://autoinsurance.us.org/]insurance car uk[/url] [url=https://comparecarinsurancerates.us.com/]automobile insurance quotes[/url]
  โดย fek@regiopost.trade วันที่ 08 พ.ค. 2562 : 3:43:53 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6707
cialis side effects blurry vision cialis online cialis price vs viagra onset of action buy cialis online viagra cialis levitra cost
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 พ.ค. 2562 : 5:27:50 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6708
cialis 10mg tablets price generic cialis cialis generic or brand name cialis online effectiveness of cialis vs viagra vs levitra alcohol
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 พ.ค. 2562 : 5:58:14 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6709
5mg of is side effects 64ae is drug cost compare
  โดย UstinovIsidor91@mail.ru วันที่ 08 พ.ค. 2562 : 6:52:43 AM น. IP : 138.128.19.36

ความคิดเห็นที่ 6710
levitra vs cialis reviews buy cialis online cialis 5mg dosing cialis generic cialis coupon 20 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 พ.ค. 2562 : 8:36:40 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6711
[url=https://buyacyclovir*rescription.com/]zovira* online[/url] [url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin 500 mg without prescription[/url] [url=https://buypropeciafinasteride.com/]buy propecia[/url] [url=https://amo*icillin911.com/]antibiotics amo*icillin[/url] [url=https://celebre*100.com/]buy celebre* cheap[/url] [url=https://synthroid1.com/]cost of synthroid[/url] [url=https://buylasi*furosemide.com/]buy lasi*[/url] [url=https://stromectolonline.com/]how much does ivermectin cost[/url] [url=https://genericcialis20mg.com/]cialis[/url] [url=https://cialis3.com/]cialis pills[/url]
  โดย sherryhrn@probbo*.com วันที่ 08 พ.ค. 2562 : 9:01:06 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6712
cialis no me hace nada buy cialis online cialis asda buy cialis online jual cialis asli
  โดย ghrtjhyujtderfg@gmail.com วันที่ 08 พ.ค. 2562 : 12:07:30 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6713
cialis generico en me*ico comprar buy generic cialis cialis dose recommendations vs viagra buy cialis online how long do cialis side effects last
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 พ.ค. 2562 : 1:03:40 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6714
viagra vs cialis price comparison buy generic cialis cialis 20 mg tadalafil brand buy generic cialis long term side effects of cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 พ.ค. 2562 : 4:16:04 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6715
[url=https://lisi*rilmed.com/]lisi*ril[/url] [url=https://propranolol80.com/]propranolol 40mg[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]amo*icillin 500 mg online[/url] [url=https://phenergandm.com/]phenergan price[/url] [url=https://furosemide80.com/]furosemide pills[/url]
  โดย 99shells@probbo*.com วันที่ 08 พ.ค. 2562 : 6:28:28 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6716
viagra vs cialis vs levitra cost buy cialis online cialis e*tra dosage 200mg buy generic cialis cialis tv commercial bathtubs
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 พ.ค. 2562 : 7:08:47 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6717
[url=http://cashadvanceloan.us.org/]cash advance loan[/url]
  โดย zcynnamon@pochtar.men วันที่ 08 พ.ค. 2562 : 10:25:56 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6718
[url=https://phenergandm.com/]phenergan[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]amo*icillin 250[/url] [url=https://furosemide80.com/]furosemide[/url] [url=https://propranolol80.com/]buy propranolol for an*iety[/url] [url=https://lisi*rilmed.com/]lisi*ril[/url]
  โดย drhrahma@probbo*.com วันที่ 08 พ.ค. 2562 : 11:05:56 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6719
cialis price walmart vs walgreen generic cialis levitra viagra cialis price comparison cialis online side effects of prolonged use of cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 พ.ค. 2562 : 2:35:29 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6720
cialis dosage uk cialis online levitra vs viagra vs cialis reviews generic cialis cialis mailed to home
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 พ.ค. 2562 : 3:05:37 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6721
cialis generico en me*ico cialis generic price of cialis at walmart pharmacy cialis online viagra vs levitra vs cialis vs sta*yn
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 พ.ค. 2562 : 5:46:27 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6722
[url=https://paydayadvanceloan.us.org/]payday advance loan[/url] [url=https://loansonline.us.com]online personal loans[/url] [url=https://cashadvanceonline.us.org/]cash advance[/url] [url=https://samedayloan.us.org/]emergency loan[/url] [url=https://cashadvanceloan.us.com]net pay advance[/url]
  โดย sromaniell@rainmail.win วันที่ 09 พ.ค. 2562 : 8:27:27 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6723
blonde actress in cialis commercial cialis online kroger pharmacy cialis price cialis generic generic cialis sales on amazon prime
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 พ.ค. 2562 : 10:22:49 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6724
how to reduce the side effects of cialis generic cialis online cialis europa apotheek venlo cialis cialis lieferung an packstation
  โดย ghrtjhyujtderfg@gmail.com วันที่ 09 พ.ค. 2562 : 11:57:59 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6725
[url=https://phenergandm.com/]phenergan[/url] [url=https://lisi*rilmed.com/]lisi*ril[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]500 mg amo*icillin[/url] [url=https://atara*25.com/]atara* 25[/url] [url=https://propranolol80.com/]propranolol online pharmacy[/url] [url=https://furosemide80.com/]buy furosemide 40 mg[/url]
  โดย ebobbink@probbo*.com วันที่ 09 พ.ค. 2562 : 2:00:32 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6726
is online greece 335b is precio en peru
  โดย ShiryaevErik96@mail.ru วันที่ 09 พ.ค. 2562 : 4:23:23 PM น. IP : 181.177.87.71

ความคิดเห็นที่ 6727
is precio receta
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 09 พ.ค. 2562 : 6:55:39 PM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6728
[url=https://prednisolone911.com/]buy cheap prednisolone[/url] [url=https://zithroma*500.com/]buy zithroma* azithromycin[/url] [url=https://celebre*100.com/]buy celebre*[/url] [url=https://femaleviagra5.com/]viagra for women online[/url] [url=https://zoloft75.com/]zoloft prescription[/url] [url=https://prednisone911.com/]prednisone 20mg[/url] [url=https://valtre*500mg.com/]valtre*[/url] [url=https://lisi*ril0.com/]lisi*ril 5mg tablets[/url] [url=https://acyclovir1.com/]acyclovir[/url] [url=https://buyroba*inonline.com/]roba*in/methocarbamol 500mg[/url]
  โดย ffdbc1@probbo*.com วันที่ 09 พ.ค. 2562 : 7:27:41 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6729
[url=https://propranolol80.com/]propranolol[/url] [url=https://lisi*rilmed.com/]lisi*ril[/url] [url=https://phenergandm.com/]generic for phenergan[/url] [url=https://furosemide80.com/]buy furosemide 40 mg[/url] [url=https://amo*icillin250.com/]buy amo*icilina 500 mg[/url] [url=https://atara*25.com/]buy atara* online[/url]
  โดย yrf45@probbo*.com วันที่ 09 พ.ค. 2562 : 9:22:30 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6730
cialis 20mg tablets uk cialis generic cipla generic cialis review cialis generic generics for viagra and cialis at costco
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 พ.ค. 2562 : 11:07:16 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6731
[url=https://lisi*rilzestril.com/]generic drug for lisi*ril[/url]
  โดย buckleyseb@probbo*.com วันที่ 10 พ.ค. 2562 : 1:04:23 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6732
2000 mg is
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 10 พ.ค. 2562 : 3:18:45 AM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6733
e31b costo di 5 mg cialis cialis prices online precios cialis 1 the of is dose cialis what
  โดย ShiryaevErik96@mail.ru วันที่ 10 พ.ค. 2562 : 4:36:59 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 6734
viagra online kaufende
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 10 พ.ค. 2562 : 5:01:32 AM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6735
[url=http://albuterol24.com/]albuterol[/url] [url=http://stromectolonline.com/]generic stromectol[/url] [url=http://zoloft75.com/]price of zoloft[/url] [url=http://buypropeciafinasteride.com/]buy propecia[/url] [url=http://cialis3.com/]daily cialis cost[/url]
  โดย antoniusr@probbo*.com วันที่ 10 พ.ค. 2562 : 7:09:54 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6736
[url=https://usaaauto.us.com/]usaa auto[/url]
  โดย jamespstack@rainmail.win วันที่ 10 พ.ค. 2562 : 10:16:25 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6737
generico del cialis en chile cialis generic e*tra super cialis does it work generic cialis en ucuz cialis 20 mg 30 tablet
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 พ.ค. 2562 : 8:32:44 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6738
viagra and cialis combo dose comparison buy cialis online brand cialis online us pharmacy cialis online generic cialis soft tabs suppliers
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 พ.ค. 2562 : 9:04:55 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6739
cialis price comparison on 5mg tablets cialis generic viagra vs cialis price comparison cialis online viagra and cialis generic
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 พ.ค. 2562 : 11:42:23 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6740
the other day I was running out of money. I couldn't even pay the insurance. Praise Jesus, I researched about this amazingly great service which gives you money instantly. Check it out paydayloansonlinesameday.us.com/
  โดย michastillahdf2@gmail.com วันที่ 11 พ.ค. 2562 : 1:25:55 AM น. IP : 134.209.109.196

ความคิดเห็นที่ 6741
walmart price for cialis 20mg tablets generic cialis cialis side effects dangers generic cialis liquid cialis dosage recommendations
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 พ.ค. 2562 : 4:17:28 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6742
generic cialis shipped fede* cialis online cipla generic cialis review cialis generic viagra vs. cialis cost
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 พ.ค. 2562 : 7:44:31 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6743
cialis or viagra generic buy generic cialis cialis 20mg coupon mfg generic cialis cialis professional 40 mg reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 พ.ค. 2562 : 10:41:11 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6744
where to buy viagra in sukhumvit http://cialisoni.com cialis top 10 viagra pills in india cialis price does viagra work faster if crushed buy cialis does viagra increase your heart rate
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 11 พ.ค. 2562 : 11:34:28 AM น. IP : 94.231.68.184

ความคิดเห็นที่ 6745
[url=http://lasi*911.com/]lasi* buy[/url] [url=http://sildenafil75.com/]sildenafil citrate tablets[/url] [url=http://amo*icillin5.com/]amo*icillin[/url] [url=http://motilium5.com/]motilium tablets[/url] [url=http://propecia8.com/]finasteride hair loss[/url]
  โดย cduran@probbo*.com วันที่ 11 พ.ค. 2562 : 12:52:11 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6746
generic cialis at walmart pharmacy usa generic cialis cialis tadalafil 20mg uk buy generic cialis generic cialis safe
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 พ.ค. 2562 : 5:36:50 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6747
cialis commercial actors 2015 cialis online cialis and viagra side effects buy generic cialis jรก e*iste cialis generico no brasil
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 พ.ค. 2562 : 6:06:01 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6748
viagra or cialis or levitra which is better cialis online cialis tablet filmomhuld 10mg buy cialis online cialis dosage 40 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 พ.ค. 2562 : 8:30:11 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6749
cialis 10 mg tadalafil filmtabletten cialis generic generic viagra cialis levitra cheap buy cialis online viagra cialis cost comparison
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 พ.ค. 2562 : 1:04:12 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6750
cialis 5mg vs 10mg buy generic cialis cialis dosage recommendations vs viagra generic cialis effectiveness of cialis vs viagra vs levitra forum
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 พ.ค. 2562 : 4:26:04 AM น. IP : 185.136.166.126

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com