แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6651
the other day I was out of money. I couldn't even afford the car payment. Praise Jesus, I learned about this terrifically good service which gives you coin instantly. Look it up paydayloansonlinesameday.us.com
  โดย michastillahdf2@gmail.com วันที่ 04 พ.ค. 2562 : 10:23:16 AM น. IP : 176.105.199.19

ความคิดเห็นที่ 6652
viagra vs cialis cost per pills cialis generic cialis generico precio argentina cialis online viagra cialis levitra online uk
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 พ.ค. 2562 : 12:34:57 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6653
[url=https://contentstrategyworkshop.com/]propranolol[/url] [url=https://funtodaynow.*yz/]cafergot medication[/url] [url=https://pg-cleaning.com/]generic furosemide[/url] [url=https://cleanupmydata.com/]hydrochlorothiazide losartan[/url] [url=https://befitforgod.com/]trazodone hcl[/url] [url=https://crisp.host/]generic for le*apro[/url] [url=https://bet368.biz/]amo*il amo*icillin[/url] [url=https://hegazyband.net/]zyban cost[/url] [url=https://burgess-art-photos.org/]female viagra[/url] [url=https://e*comstudio.com/]do*ycycline[/url] [url=https://dirrequirements.com/]lasi*[/url] [url=https://chicagoworldcon7.org/]cleocin ovules[/url] [url=https://cornellroofing.us/]cheap vermo*[/url] [url=https://iloveoldphotos.com/]abilify cost without insurance[/url] [url=https://mediamarketing.ie/]amo*il 500[/url] [url=https://cbuscahombreconhuevos.com/]acyclovir buy[/url] [url=https://gethealthywithkeri.com/]azithromycin z-pak[/url] [url=https://couchcleaning.ca/]furosemide tab 40mg[/url] [url=https://divineglory.net/]atara* cream[/url] [url=https://blockbustermemoir.com/]valtre*.com[/url] [url=https://bloombeauty.store/]atara* an*iety[/url] [url=https://mundoluna.com.br/]*enical[/url] [url=https://cambioqrr.org/]buy avana[/url] [url=https://buyleadfunnels.com/]cost of vardenafil[/url] [url=https://dallasmentors.com/]neurontin[/url] [url=https://greatergen.com/]toradol online[/url] [url=https://beforeitleaks.com/]lasi*[/url] [url=https://incomehighway21.com/]women viagra[/url] [url=https://egati.com/]pa*il price[/url] [url=https://b8t.com/]kamagra pills[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 04 พ.ค. 2562 : 2:24:52 PM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6654
cialis 20 mg cost cialis c20 online buy perfect health viagra cialis 20 mg estados unidos cialis 20mg generique where to buy viagra in new orleans buy cialis 20mg europe cialis 20mg price in south africa buy viagra in costa rica cialis brand 20 mg original cialis 20mg mail order online order of viagra in india
  โดย daryamedvedeva19810225np@list.ru วันที่ 04 พ.ค. 2562 : 6:37:31 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6655
origional cialis 20 mg cialis 20mg tablets cheap viagra from china cialis lilly 20mg price generic cialis 24100 2f 20mg [url=https://mireillemosler.com/buy-viagra-new-york-city-e8.php]buy viagra new york city[/url] cialis 20mg tadalafil what is cialis 20mg used for buy viagra super force achat cialis 20mg brand cialis 20mg best price [url=http://benyaminreich.com/buy-viagra-edinburgh-d.php]buy viagra edinburgh[/url]
  โดย daryamedvedeva19810225np@list.ru วันที่ 04 พ.ค. 2562 : 7:19:32 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6656
cialis side effects last cialis generic walmart price for cialis 20 mg cialis online cheap viagra cialis online
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 พ.ค. 2562 : 7:46:10 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6657
specialist in cytotechnology e*am generic cialis brand name cialis 20 mg buy generic cialis cialis prices compare at local pharmacies
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 พ.ค. 2562 : 8:15:40 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6658
cialis 20mg professional cialis 20mg pri* best place to order generic viagra online cialis 20 mg costo farmacia cialis de 20 mg precio [url=https://benrubigallery.com/buy-viagra-lahore-5d.php]buy viagra lahore[/url] cialis tablets 20 mg prices cialis 20mg for sale online usa purchase viagra in me*ico cialis 20mg pri* buy cialis 20 mg tablet [url=https://benrubigallery.com/buy-generic-viagra-with-paypal-5c.php]buy generic viagra with paypal[/url]
  โดย daryamedvedeva19810225np@list.ru วันที่ 04 พ.ค. 2562 : 10:44:00 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6659
cialis 20mg cost without insurance generic cialis generic viagra cialis and levitra cialis online donde puedo comprar cialis generico en me*ico
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 พ.ค. 2562 : 10:49:14 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6660
cialis super active 20mg pills cialis 20mg filmtabletten buy viagra australia forum cialis coupons printable 2014 low cost 20mg cialis best place to buy viagra online canada cialis $1.00 20mg no prescription cheap generic cialis 20mg is it illegal to buy generic viagra buy cialis 20 mg tablet cialis 20mg forum buy viagra with dapo*etine online
  โดย daryamedvedeva19810225np@list.ru วันที่ 05 พ.ค. 2562 : 1:19:34 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6661
venta en quito de cialis 20 mg. effets_cialis_20_mg order viagra on line cialisis 20mg online purchase cheap cialis 20mg pills buy cheap viagra online in canada costo cialis originale 20 mg cialis 20mg price in south africa where can i buy viagra in chicago order cialis 20mg 30 pill acheter cialis lilly 20mg where to buy viagra in esse*
  โดย daryamedvedeva19810225np@list.ru วันที่ 05 พ.ค. 2562 : 1:42:44 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6662
cialis 20mg price cheap cialis 20mg australia very cheap viagra uk buy cialis 20mg fda approved pharmacy what is cialis 20mg order viagra generic generic cialis 24100 2f 20mg cialis 20 mg generic buy viagra pills online cialis 20mg malaysia what is the price of cialis 20mg buy viagra tablets online india
  โดย daryamedvedeva19810225np@list.ru วันที่ 05 พ.ค. 2562 : 1:43:28 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6663
cheapest cialis 20mg cialis 20mg pills where can i buy viagra over the counter in toronto buy cialis 20mg online uk cialis 20mg online [url=https://mireillemosler.com/buy-viagra-scarborough-65.php]buy viagra scarborough[/url] cialis 20mg online cialis 20 mg pagamento alla consegna purchase generic viagra mastercard cialis coupon 2013 cutting 20mg cialis [url=https://benrubigallery.com/purchase-viagra-online-canada-f7.php]purchase viagra online canada[/url]
  โดย daryamedvedeva19810225np@list.ru วันที่ 05 พ.ค. 2562 : 3:03:00 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6664
levitra cialis viagra forum cialis generic is generic cialis available in usa buy generic cialis buy cialis usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 พ.ค. 2562 : 3:21:37 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6665
cheapest cialis 20mg online brand cialis professional 20 mg buy viagra reviews what is cialis 20mg buy cheap cialis 20mg cheap viagra cialis levitra cialis tadalafil 20 mg 2 tablets prices cialis 20mg user reviews how to buy viagra online canada quanto costa cialis 20 mg farmacia cheap cialis 20mg where can i buy viagra online yahoo answers
  โดย daryamedvedeva19810225np@list.ru วันที่ 05 พ.ค. 2562 : 4:15:17 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6666
cialis 20mg pills cialis 20mg paypal order viagra from me*ico cialis tablets 20 mg prices cialis 20mg generika cheap viagra prices cialis 20mg online australia cialis 20 mg tadalafil best place to buy real viagra online cialis 200 mg cialis 20mg tadalafil new cheap viagra
  โดย daryamedvedeva19810225np@list.ru วันที่ 05 พ.ค. 2562 : 5:07:01 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6667
walmart pharmacy cialis 20mg cialis20mgkaufen buy viagra jelly online uk cialis 20 mg pagamento alla consegna cheapest cialis dosage 20mg price buy viagra with bill me later- buy cialis 20mg online uk cialis 20mg online australia where can i order viagra online in canada tadacip 20mg generic cialis generic cialis 24100 2f 20mg buy viagra online in united states
  โดย daryamedvedeva19810225np@list.ru วันที่ 05 พ.ค. 2562 : 6:23:44 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6668
cialis 5 mg compare prices buy generic cialis side effects of mi*ing viagra and cialis cialis generic cialis generico en me*ico
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 พ.ค. 2562 : 6:54:18 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6669
cialis dosage and timing cialis online buy cialis vs viagra cialis online ma*imum safe dosage for cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 พ.ค. 2562 : 9:47:31 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6670
walmart pharmacy cialis 20mg cialis 20 mg tablet order pink viagra online cialis 20 mg pharmaceuticals cialis 20mg sans ordonnance a vendre buy viagra istanbul acheter cialis 20mg cialis_generika_20mg_kaufen order viagra with mastercard cialis 20g generic cialis e20 can i buy viagra over the counter in turkey
  โดย daryamedvedeva19810225np@list.ru วันที่ 05 พ.ค. 2562 : 10:01:45 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6671
www. cialis 20m tabalafil walmart pharmacy cialis 20mg where can i purchase real viagra cialis 20mg sa fait quoi cialis 20g kaufen [url=https://mireillemosler.com/buy-viagra-in-vadodara-c.php]buy viagra in vadodara[/url] cialis 20mg price in uae 20 mg cialis reviews need to purchase viagra prezzo cialis 20 mg in farmacia cialis 20mg tablets [url=https://mireillemosler.com/order-cs-com-viagra-d4.php]order cs com viagra[/url]
  โดย daryamedvedeva19810225np@list.ru วันที่ 05 พ.ค. 2562 : 10:40:57 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6672
20mg generic cialis pills cialis 20mg review where can i purchase viagra online cialis tablets20mg tadalafil 20mg generic vs cialis [url=https://benrubigallery.com/order-viagra-in-canada-a.php]order viagra in canada[/url] cialis tabs 20mg cialis 20mg from pakistan where can i buy cheap viagra yahoo 20 mg cialis too much cialis tadalafil 20m original [url=https://benrubigallery.com/buy-viagra-london-boots-c0.php]buy viagra london boots[/url]
  โดย daryamedvedeva19810225np@list.ru วันที่ 05 พ.ค. 2562 : 1:55:36 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6673
viagra dosage vs cialis generic cialis ma*imum dose for cialis buy generic cialis cialis generic available us
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 พ.ค. 2562 : 4:55:01 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6674
cialis soft tabs review cialis generic brand cialis means in hindi cialis online cialis prices 5mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 พ.ค. 2562 : 5:23:54 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6675
comprar cialis generico sin receta en espaรฑa cialis generic cialis generico me*ico buy cialis online side effects of cialis vs viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 พ.ค. 2562 : 12:12:33 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6676
cialis professional reviews generic cialis viagra cialis pharmacy cialis online cialis commercial actors 2016
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 พ.ค. 2562 : 3:16:42 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6677
cialis 20 mg dosage instructions buy cialis online asian woman in cialis commercial generic cialis cialis super active 20 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 พ.ค. 2562 : 6:27:54 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6678
cialis manufacturer coupon 2018 cialis online cost of cialis and viagra cialis generic emotional side effects of cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 พ.ค. 2562 : 1:29:34 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6679
generic cialis purchase cialis online cialis price vs viagra cost buy generic cialis cialis brand 20 mg original
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 พ.ค. 2562 : 1:57:57 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6680
[url=https://campo21.net/]cele*a[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 06 พ.ค. 2562 : 3:31:57 PM น. IP : 5.188.210.237

ความคิดเห็นที่ 6681
cialis printable coupon 2017 cialis online generic cialis in usa buy cialis online cialis soft tabs 40 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 พ.ค. 2562 : 4:11:37 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6682
is generic cialis available yet buy cialis online cialis 20 mg daily dose cialis generic cialis super active generico tadalafil 20 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 พ.ค. 2562 : 8:41:11 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6683
[url=https://chronicules.com/]atara*[/url] [url=https://defriction.net/]colchicine probenecid 0.5 500[/url] [url=https://drketo.co/]cleocin[/url] [url=https://shippist.us/]cheap neurontin[/url] [url=https://lowerbackpain.services/]metformin 500[/url] [url=https://elitedate.co/]toradol for headaches[/url] [url=https://communicationstakato.com/]erythromycin buy[/url] [url=https://javadamusic.com/]amitriptyline[/url] [url=https://searchhighlandparkhomes.com/]vp*l[/url] [url=https://redatomleads.com/]buy amitriptyline online[/url] [url=https://lopezcafe.com/]generic avana[/url] [url=https://foodsbook.co.uk/]vp*l[/url] [url=https://builderte*t.net/]elimite price[/url] [url=https://climatedisplacement.net/]cost of atenolol[/url] [url=https://clevermobilenergy.com/]vardenafil tablets[/url] [url=https://howmuchcool.com/]vasotec enalapril[/url] [url=https://barbatadevarat.online/]metformin with no prescription[/url] [url=https://gobinstair.com/]le*apro discount[/url] [url=https://diabete-shop.com/]cost of zyban[/url] [url=https://face2facepromotionacademy.com/]generic neurontin[/url] [url=https://balhambeds.co.uk/]buy zanafle* online[/url] [url=https://barnettclutches.eu/]vardenafil[/url] [url=https://edesi*test.com/]cost of estrace[/url] [url=https://digitalvessels.com/]dapo*etine 60mg[/url] [url=https://campo21.net/]cele*a le*apro[/url] [url=https://foodcomic.com/]buy avana[/url] [url=https://bhavinagaja.com/]buy trazodone[/url] [url=https://hosts4.cloud/]*enical[/url] [url=https://epastreams.com/]generic phenergan[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 06 พ.ค. 2562 : 8:48:15 PM น. IP : 5.188.210.238

ความคิดเห็นที่ 6684
[url=https://paydayadvanceloan.us.org/]fast cash advance payday loan[/url] [url=https://loanonline.us.org/]payday loan vancouver[/url] [url=https://cashadvanceonline.us.org/]cash advance usa[/url] [url=https://paydayloansnocreditcheck.us.com]payday loans bad credit[/url] [url=https://loansforbadcredit2019.com/]small loans for bad credit[/url] [url=https://personalloansforbadcredit.us.com]personal loans for bad credit[/url] [url=https://moneyloan.us.org/]loan money[/url] [url=https://loansnocreditcheck.us.com]badcreditloans[/url] [url=https://loancash.us.org/]cash loan payday[/url] [url=https://quickloan.us.org/]quick loan[/url]
  โดย nicholsonlydia57@regiopost.trade วันที่ 06 พ.ค. 2562 : 10:21:12 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6685
the other day I was running out of coin. I couldn't even afford the car payment. Thank God, I researched about this stupendously good service which gives you cash instantly. Check it out www.paydayloansonlinesameday.us.com
  โดย michastillahdf2@gmail.com วันที่ 07 พ.ค. 2562 : 4:58:00 AM น. IP : 179.127.240.254

ความคิดเห็นที่ 6686
the other day I was running out of money. I couldn't even pay the car insurance. Thank God, I found out about this terrifically good service which gives you coin instantly. Check it out paydayloansonlinesameday.us.com/
  โดย michastillahdf2@gmail.com วันที่ 07 พ.ค. 2562 : 4:58:06 AM น. IP : 79.111.119.213

ความคิดเห็นที่ 6687
the other day I was running out of cash. I couldn't even afford the flood insurance. Praise Jesus, I found out about this stupendously great service which gives you money instantly. Check it out online payday loan
  โดย michastillahdf2@gmail.com วันที่ 07 พ.ค. 2562 : 4:58:42 AM น. IP : 109.92.130.62

ความคิดเห็นที่ 6688
the other day I was running out of cash. I couldn't even afford the flood insurance. Thankfully, I found out about this stupendously great service which gives you money instantly. Look it up http://paydayloansonlinesameday.us.com/
  โดย michastillahdf2@gmail.com วันที่ 07 พ.ค. 2562 : 4:59:17 AM น. IP : 95.158.153.67

ความคิดเห็นที่ 6689
the other day I was out of cash. I couldn't even pay the car payment. Thank God, I found out about this terrifically great service which gives you coin instantly. Check it out payday loans online
  โดย michastillahdf2@gmail.com วันที่ 07 พ.ค. 2562 : 4:59:18 AM น. IP : 103.122.33.106

ความคิดเห็นที่ 6690
the other day I was running out of cash. I couldn't even afford the flood insurance. Luckily, I researched about this amazingly great service which gives you coin instantly. Look it up [url=http://www.paydayloansonlinesameday.us.com/] payday loans online[/url]
  โดย michastillahdf2@gmail.com วันที่ 07 พ.ค. 2562 : 4:59:21 AM น. IP : 103.54.30.94

ความคิดเห็นที่ 6691
the other day I was out of coin. I couldn't even afford the car payment. Luckily, I researched about this amazingly great service which gives you coin instantly. Look it up www.paydayloansonlinesameday.us.com
  โดย michastillahdf2@gmail.com วันที่ 07 พ.ค. 2562 : 5:02:39 AM น. IP : 216.183.62.193

ความคิดเห็นที่ 6692
Yesterday I was running out of coin. I couldn't even pay the flood insurance. Thankfully, I learned about this terrifically good service which gives you cash instantly. Check it out http://paydayloansonlinesameday.us.com/
  โดย michastillahdf2@gmail.com วันที่ 07 พ.ค. 2562 : 7:00:30 AM น. IP : 1.0.242.233

ความคิดเห็นที่ 6693
price of cialis in turkey http://cialisle.com/ what happens if you take too many cialis cialis online how often can you take cialis 20 mg
  โดย grtyjhyutdrht@gmail.com วันที่ 07 พ.ค. 2562 : 7:12:51 AM น. IP : 94.231.68.184

ความคิดเห็นที่ 6694
[url=https://tadalafil24.com/]tadalafil without prescription[/url]
  โดย ayeaton@probbo*.com วันที่ 07 พ.ค. 2562 : 10:50:42 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6695
cheapest cialis in the world cialis cialis brand price buy generic cialis harga cialis per butir
  โดย grtyjhyutdrht@gmail.com วันที่ 07 พ.ค. 2562 : 11:30:56 AM น. IP : 94.231.68.184

ความคิดเห็นที่ 6696
[url=https://zoloft75.com/]buy zoloft cheap[/url] [url=https://viagrasoftonline.com/]viagra soft tablets[/url] [url=https://lisi*ril0.com/]lisi*ril[/url] [url=https://celebre*100.com/]pfizer celebre*[/url] [url=https://do*ycycline2.com/]do*ycycline[/url] [url=https://amo*icillin911.com/]amo*icillin[/url] [url=https://valtre*500mg.com/]buy generic valtre*[/url] [url=https://metformin1000.com/]buying metformin er[/url] [url=https://buyroba*inonline.com/]roba*in[/url] [url=https://tadalafil20tab.com/]tadalafil[/url]
  โดย williamhinkamp@probbo*.com วันที่ 07 พ.ค. 2562 : 2:47:59 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6697
[url=https://redatomleads.com/]amitriptyline[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 07 พ.ค. 2562 : 3:04:35 PM น. IP : 5.188.210.237

ความคิดเห็นที่ 6698
[url=http://do*ycycline2.com/]do*ycycline[/url]
  โดย ardsley227@probbo*.com วันที่ 07 พ.ค. 2562 : 3:42:54 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6699
forum viagra pour femme
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 07 พ.ค. 2562 : 7:31:33 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 6700
[url=https://personalloansforbadcredit.us.com]personal loans guaranteed approval[/url] [url=https://samedayloan.us.org/]same day loan[/url] [url=https://loansforbadcredit.us.org]loans for bad credit[/url] [url=https://loansforbadcredit2019.com/]loans for bad credit[/url] [url=https://cashadvanceonline.us.org/]quickloans[/url]
  โดย kwitamo@rainmail.win วันที่ 07 พ.ค. 2562 : 7:45:14 PM น. IP : 5.188.210.10

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com