แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6601
[url=https://hamptonsphysio.com/]permethrin cream[/url] [url=https://bullishoncolombia.online/]lisi*ril price[/url] [url=https://chromatica.org/]trazodone[/url] [url=https://ipous.cloud/]prozac[/url] [url=https://eliminateinjuries.com/]propranolol cost[/url] [url=https://fuziofit.com/]synthroid[/url] [url=https://christophmathews.com/]tretinoin[/url] [url=https://e*comstudio.com/]do*ycycline iv[/url] [url=https://dirrequirements.com/]no prescription lasi*[/url] [url=https://clitsnakedswim.net/]diclofenac na[/url] [url=https://designbyqu.net/]zanafle*[/url] [url=https://haigui123.net/]cipro for sale[/url] [url=https://facebookaccountverification.co.uk/]lasi* drug[/url] [url=https://vendesto.com/]vasotec 10 mg[/url] [url=https://4plumbing.org.uk/]kamagra[/url] [url=https://edienu-piegade.lv/]amo*il[/url] [url=https://responsiblegroup.co.uk/]abilify 15 mg[/url] [url=https://denverbodywork.com/]tadacip[/url] [url=https://caljessamine.com/]clomid pill[/url] [url=https://funlang.net/]flagyl medication[/url] [url=https://dataintegrationplus.com/]citalopram 40mg[/url] [url=https://jrhcoaching.net/]zyban[/url] [url=https://rethinkopioids.org/]antabuse prescription[/url] [url=https://itradeinstitute.com/]valtre*[/url] [url=https://glasswage.com/]cipro antibiotic where to buy[/url] [url=https://cindylusestatesales.net/]cele*a buy[/url] [url=https://americancouncilofvedicastrology.com/]purchase vardenafil[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 01 พ.ค. 2562 : 6:15:25 AM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6602
[url=http://lasi*0.com/]buy lasi* cheap[/url]
  โดย murphyalicia@probbo*.com วันที่ 01 พ.ค. 2562 : 7:30:59 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6603
[url=http://genericcialis20mg.com/]generic cialis online[/url] [url=http://buysildenafil50.com/]sildenafil citrate 100mg tablets[/url] [url=http://synthroid1.com/]synthroid[/url] [url=http://tadalafil20tab.com/]tadalafil[/url] [url=http://buyroba*inonline.com/]roba*in 750 mg[/url]
  โดย vella@probbo*.com วันที่ 01 พ.ค. 2562 : 8:19:09 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6604
[url=https://interactiveporn.ml/]cam girls[/url] [url=https://adultchatrooms.icu/]free adult chat[/url] [url=https://freelivese*.site/]free naked webcam[/url] [url=https://slutcams.stream/]fuck show[/url] [url=https://pornlive.icu/]1webcamgirls[/url] [url=https://adultchatroom.gq/]adult chat room[/url] [url=https://girlcam.icu/]mature cam[/url] [url=https://freewebcamchat.site/]free webcam chat[/url] [url=https://freechatrooms.fun/]free chat rooms[/url] [url=https://slutcams.fun/]free adult chat now[/url]
  โดย stuartpriscilla@regiopost.trade วันที่ 01 พ.ค. 2562 : 10:00:36 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6605
[url=https://fi*kosova.com/]probenecid colchicine[/url] [url=https://digital-beat.com/]atara* hydro*yzine[/url] [url=https://cautionwater.co.uk/]suhagra without prescription[/url] [url=https://breakingbadhabits.*yz/]amitriptyline hcl 25mg[/url] [url=https://networkofnetworks.info/]metformin hcl er[/url] [url=https://crisp.host/]no prescription ciprale*[/url] [url=https://completecuisineprogram.net/]synthroid price[/url] [url=https://gibsonmartinconsulting.com/]buy indocin[/url] [url=https://chiropractievoorschoten.com/]price of do*ycycline[/url] [url=https://bet368.biz/]amo*il[/url] [url=https://customrus.org/]order valtre*[/url] [url=https://burningscience.org/]sildalis[/url] [url=https://bethehundredthmonkey.com/]baclofen[/url] [url=https://ewjutyloki.website/]fluo*etine tablets[/url] [url=https://compra.bz/]stromectol[/url] [url=https://judionlinecasino.net/]generic albendazole[/url] [url=https://coinmarketking.io/]generic toprol *l[/url] [url=https://champagnebauble.com/]atara* prescription[/url] [url=https://frhscollections.com/]tadacip[/url] [url=https://cartedevisitevirtuelle.fr/]deltasone[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 01 พ.ค. 2562 : 10:42:41 AM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6606
[url=https://martinezelizabeth.com/]sildenafil[/url] [url=https://eco-friendly.clothing/]buy zoloft without prescription[/url] [url=https://educationconsultinggroup.net/]diflucan online[/url] [url=https://agapepartners.net/]proscar hair[/url] [url=https://meatfactor.ru/]online actos[/url] [url=https://vendesto.com/]generic for vasotec[/url] [url=https://chrislaughlin.org/]bupropion[/url] [url=https://bayernmunichvsrealmadridi.de/]nolvade* pct[/url] [url=https://micdenaust.com.au/]generic kamagra[/url] [url=https://raylangenbach.com/]tetracycline[/url] [url=https://crescentcortland.com/]ventolin[/url] [url=https://gazeta-lajme.info/]generic vp*l[/url] [url=https://livefootball-watch.de/]albuterol[/url] [url=https://beyondclassicrock.com/]prozac[/url] [url=https://vans4ubolton.co.uk/]synthroid 112[/url] [url=https://flipscreen.us/]tadacip 20 mg[/url] [url=https://realmrpg.com/]buy predisone steriods[/url] [url=https://cookiematter.com/]furosemide[/url] [url=https://footballivevs.de/]alli sale[/url] [url=https://comicbookinvestment.com/]medrol[/url] [url=https://crequierenhuevos.com/]indomethacin indocin[/url] [url=https://bluebutterflyproject.org/]advair asthma[/url] [url=https://e*peditedbookkeeping.com/]moduretic online[/url] [url=https://lathombees.co.uk/]clonidine[/url] [url=https://bikerbeauty.biz/]toradol otc[/url] [url=https://4plumbing.org.uk/]kamagra now[/url] [url=https://centroecuestreelasturcon.org/]zithroma* online[/url] [url=https://elderlyabuse.info/]prednisolone sodium[/url] [url=https://chiropractievoorschoten.nl/]how to order le*apro online[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 01 พ.ค. 2562 : 11:15:27 AM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6607
cialis tadalafil 20 mg 30 lu adet tablet buy cialis online cialis generico opinion generic cialis cialis coupons printable 2017
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 พ.ค. 2562 : 5:13:16 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6608
generic cialis brand names generic cialis cialis generic availability buy cialis online donde puedo comprar cialis generico me*ico
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 พ.ค. 2562 : 7:31:46 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6609
[url=https://dallasmentors.com/]neurontin 900[/url] [url=https://compra.bz/]stromectol[/url] [url=https://chicagoworldcon7.org/]cleocin cream[/url] [url=https://fuerteventuraphoto.com/]propecia cost[/url] [url=https://hawaii-rising.org/]wholesale viagra[/url] [url=https://locationrace.com/]fluo*etine generic[/url] [url=https://entwing.com/]buy clomid for cheap[/url] [url=https://connectivityinstitute.net/]buy vardenafil uk[/url] [url=https://chronicules.com/]atara*[/url] [url=https://digitaldroid.info/]generic toprol *l[/url] [url=https://arteniveau.eu/]valtre* cheap[/url] [url=https://glasswage.com/]cipro[/url] [url=https://buymoringaonline.com/]bupropion hydrochloride sr[/url] [url=https://flowers-armenia.shop/]pct clomid[/url] [url=https://driversbuddy.org/]advair hfa[/url] [url=https://belowcloseout.com/]purchase atenolol[/url] [url=https://bundlesofjoi.net/]aldactone for hair loss[/url] [url=https://escuelasa-z.com/]cele*a com[/url] [url=https://groutgals.com/]tretinoin topical[/url] [url=https://highlifemagazine.co/]20 mg citalopram[/url] [url=https://budbay.org/]clomid online[/url] [url=https://bibleseek.info/]moduretic online[/url] [url=https://inddemolition.net/]trazodone hydrochloride 100 mg[/url] [url=https://boogieworld.net/]diclofenac sodium 100mg[/url] [url=https://e*ituselitereviews.com/]elimite cream for sale[/url] [url=https://voicearchetypes.com/]plavi*[/url] [url=https://internetmarketingsouthwest.co.uk/]kamagra[/url] [url=https://dejourmusic.com/]proventil hfa 90 mcg inhaler[/url] [url=https://energyvitalityhealth.com/]cele*a[/url] [url=https://dunkingpro.info/]prednisolone cost[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 01 พ.ค. 2562 : 9:32:17 PM น. IP : 5.188.210.238

ความคิดเห็นที่ 6610
[url=https://howmuchcool.com/]vasotec[/url] [url=https://javadamusic.com/]purchase of amitriptyline without a prescriton[/url] [url=https://campo21.net/]cele*a[/url] [url=https://hosts4.cloud/]orlistat 120mg[/url] [url=https://builderte*t.net/]elimite[/url] [url=https://foodcomic.com/]avana[/url] [url=https://clevermobilenergy.com/]buy vardenafil canada[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 02 พ.ค. 2562 : 2:08:49 AM น. IP : 5.188.210.237

ความคิดเห็นที่ 6611
cialis 20 mg directions for use buy generic cialis cialis 100mg plus dapo*etine 60mg) cialis online goodr* coupon for 20 mg cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 พ.ค. 2562 : 2:55:56 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6612
payday loans that accept prepaid accounts payday loan help In our current economic situation, lots of people require cash rapidly. There is so much that enters into a monetary circumstance, and lots of people aim to payday advance for assistance. If you're consider this kind of alternative, maintain reading this short article for handy pointers about this subject. Payday loans
  โดย casrui9@gmail.com วันที่ 02 พ.ค. 2562 : 4:48:22 AM น. IP : 178.137.16.113

ความคิดเห็นที่ 6613
buying viagra uk shops buy viagra viagra and levitra together buy viagra online vand viagra 100mg
  โดย ghtryjhytjhetdr@gmail.com วันที่ 02 พ.ค. 2562 : 5:08:53 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6614
cialis 10mg tablets price cialis online cialis cost per pill 20 mg generic cialis cialis 5 mg or 20 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 พ.ค. 2562 : 6:02:37 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6615
[url=https://amo*icillin911.com/]amo*icillin 250[/url] [url=https://lasi*0.com/]lasi* furosemide[/url] [url=https://genericcialis20mg.com/]20mg cialis[/url] [url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]ampicillin amo*icillin[/url] [url=https://tadalafil24.com/]tadalafil 5mg[/url] [url=https://do*ycycline2.com/]do*ycycline[/url] [url=https://lisi*rilzestril.com/]lisi*ril online[/url] [url=https://buypropeciafinasteride.com/]buy propecia[/url] [url=https://buyroba*inonline.com/]buy roba*in[/url] [url=https://femaleviagra5.com/]where to buy female viagra[/url]
  โดย ccunillera17@probbo*.com วันที่ 02 พ.ค. 2562 : 6:22:40 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6616
[url=https://freeonlinese*.site/]free webcam se*[/url] [url=https://webcamamateur.icu/]amateur webcam se*[/url] [url=https://videochatroom.live/]#1 adult chat[/url] [url=https://freeadultvideochat.icu/]free adult chat[/url] [url=https://slutcams.stream/]se* chat now[/url]
  โดย irina@rainmail.win วันที่ 02 พ.ค. 2562 : 6:51:47 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6617
cialis 20 mg price at costco buy cialis online cialis coupon 2017 200.00 buy cialis online is generic cialis available yet
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 พ.ค. 2562 : 10:31:14 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6618
[url=https://bbwcams.live/]cam mature[/url]
  โดย kristian@rainmail.win วันที่ 02 พ.ค. 2562 : 1:05:24 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6619
generic cialis canada pharmacy cialis online generic cialis professional 20 mg buy cialis online acquisto cialis generico in italia
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 พ.ค. 2562 : 1:56:07 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6620
[url=https://bethehundredthmonkey.com/]baclofen[/url] [url=https://leafscent.com/]abilify[/url] [url=https://pastorsamgoodman.com/]nolvade*-d[/url] [url=https://coastalrower.com/]ventolin diskus[/url] [url=https://ceoprepacademy.net/]zithroma* azithromycin[/url] [url=https://lowerbackpain.services/]metformin tablets[/url] [url=https://bestdoctorsunitedstates.com/]cephale*in price[/url] [url=https://champagnebaubles.com/]toprol *l for an*iety[/url] [url=https://africacanning.org/]arimide* for pct[/url] [url=https://iranfelezyab.ir/]dapo*etine online[/url] [url=https://epsilon-media.eu/]allopurinol[/url] [url=https://homesteadbarnco.com/]azithromycin online pharmacy[/url] [url=https://cukityrehi.website/]vp*l online[/url] [url=https://kernowinternetmarketing.co.uk/]bupropion no prescription[/url] [url=https://bmwanted.nl/]kamagra[/url] [url=https://amydrew.com.au/]allopurinol price[/url] [url=https://deto*ifii.com/]generic indocin[/url] [url=https://bhavinagaja.com/]trazodone[/url] [url=https://doggyheroes.org/]buy bupropion[/url] [url=https://getshoe.top/]do*ycycline[/url] [url=https://recipe-easy.us/]amo*il[/url] [url=https://e*trafastmovers.com.au/]where to buy vermo*[/url] [url=https://historyebooks.net/]generic aldactone[/url] [url=https://aepph.ca/]cafergot[/url] [url=https://eu-abogada.net/]nolvade* 10mg[/url] [url=https://createanewlifenowbusinesscard.com/]fluconazole 150mg order[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 02 พ.ค. 2562 : 3:13:35 PM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6621
cialis prices usa generic cialis cialis price with prescription cialis generic buy real viagra levitra cialis online edrugstore.md
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 พ.ค. 2562 : 4:21:52 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6622
generic cialis price in india buy cialis online generic viagra and cialis generic cialis brand cialis online us pharmacy
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 พ.ค. 2562 : 11:30:48 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6623
buy cialis online us pharmacy cialis generic viagra vs cialis vs levitra price comparison buy generic cialis cialis tablet filmomhuld 10mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 พ.ค. 2562 : 11:58:23 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6624
[url=http://synthroid1.com/]buy synthroid without a prescription[/url]
  โดย muriloroch@probbo*.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 12:44:44 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6625
[url=https://synthroid75.com/]synthroid 137mg without prescription[/url] [url=https://tadalafil365.com/]buy tadalafil online[/url] [url=https://lasi*911.com/]lasi*[/url] [url=https://amo*icillin5.com/]where can i buy amo*icillin without prec[/url] [url=https://propecia8.com/]buy propecia[/url]
  โดย susanbarr@probbo*.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 1:37:08 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6626
side effects of cialis and viagra cialis online viagra cialis levitra online pharmacy buy generic cialis cialis coupon printable 2015
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 2:44:21 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6627
[url=https://freese*webcam.stream/]naked cam[/url] [url=https://nakedcam.fun/]ise*ychat.com[/url] [url=https://freeonlinese*.stream/]couples cams[/url] [url=https://freese*chat.cf/]adult talk[/url] [url=https://maturewebcam.site/]webcam girl[/url]
  โดย dueceswild25@regiopost.trade วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 3:30:29 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6628
[url=http://sildenafil75.com/]sildenafil[/url]
  โดย macbaycap@probbo*.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 4:28:42 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6629
cialis daily 5mg review * generic cialis cialis retail prices usa cialis online cialis generic vs brand
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 7:04:13 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6630
[url=http://autoinsurance.us.com/]auto insurance quotes online[/url] [url=https://automobileinsurance.us.org/]automobile insurance[/url]
  โดย joana@pochtar.men วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 7:08:13 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6631
[url=https://sildenafil75.com/]buy sildenafil online[/url]
  โดย livlifeorganic@probbo*.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 7:51:20 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6632
[url=http://loans1000.com/]500 cash loan[/url]
  โดย orjandock@regiopost.trade วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 9:48:06 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6633
price comparison of 20 mg cialis buy cialis online low cost viagra cialis online buy cialis online cialis 20 mg coupons
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 9:59:33 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6634
[url=https://synthroid1.com/]synthroid[/url] [url=https://ventolinhfainhalers.com/]ventolin[/url] [url=https://cheapprednisolone.com/]buying prednisolone online[/url] [url=https://stromectolonline.com/]stromectol online[/url] [url=https://buylasi*furosemide.com/]furosemide tab 40mg[/url] [url=https://prednisone911.com/]prednisone 10[/url] [url=https://viagrasoftonline.com/]cheap viagra soft tabs[/url] [url=https://buyacyclovir*rescription.com/]buy acyclovir with no prescription[/url] [url=https://buysildenafil50.com/]sildenafil 50[/url] [url=https://buyroba*inonline.com/]roba*in 500mg for dogs[/url]
  โดย mattwelch@probbo*.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 10:20:41 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6635
best kind of viagra buy viagra online compounding pharmacy viagra http://viagrabs.com/ risks of taking too much viagra
  โดย ghrthnyjmyhf@gmail.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 10:57:36 AM น. IP : 94.231.73.3

ความคิดเห็นที่ 6636
[url=https://clevermobilenergy.com/]vardenafil tablets[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 12:28:11 PM น. IP : 5.188.210.237

ความคิดเห็นที่ 6637
cialis 10mg dosage cialis online price comparison viagra vs cialis buy generic cialis cialis e viagra generici
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 12:40:21 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6638
[url=http://buydo*ycyclinewithoutprescription.com/]buy do*ycycline[/url]
  โดย jate*oma@probbo*.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 12:46:01 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6639
[url=https://pastorsamgoodman.com/]nolvade*[/url] [url=https://beastperformance.co.uk/]advair price[/url] [url=https://collegeofhomebusiness.com/]bia*in for lyme[/url] [url=https://highlifemagazine.co/]citalopram[/url] [url=https://driversbuddy.org/]advair.com[/url] [url=https://champagnebaubles.com/]toprol *l[/url] [url=https://e*perteee.net/]stromectol[/url] [url=https://indiainezpresents.org/]lasi*[/url] [url=https://latcoin.lv/]vermo* 100mg[/url] [url=https://airreceipt.co.uk/]prednisolone buy[/url] [url=https://bloatedwombat.com/]generic for clonidine[/url] [url=https://bloombeauty.store/]atara*[/url] [url=https://cleanupmydata.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=https://ditaliagiro.de/]cafergot generic[/url] [url=https://davidlouch.co.uk/]buy moduretic[/url] [url=https://ccpoker.org/]lipitor 80[/url] [url=https://beneficentia.org/]propranolol cost[/url] [url=https://grammillsystems.com/]erythromycin[/url] [url=https://4builder.co.uk/]nolvade* to buy[/url] [url=https://bradforddoggrooming.co.uk/]ventolin[/url] [url=https://agapesoft.org/]cleocin gel[/url] [url=https://gdprwalkthrough.eu/]do*ycycline hyclate[/url] [url=https://americangoatfederation.com/]clonidine drug[/url] [url=https://consumerasylum.org/]viagra soft online[/url] [url=https://car2rent.ir/]motilium[/url] [url=https://peabrainstudios.com/]where can i get cialis[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 3:40:33 PM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6640
[url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin tablets for sale[/url] [url=https://ventolinhfainhalers.com/]buy ventolin online[/url] [url=https://buydo*ycyclinewithoutprescription.com/]where to buy do*ycycline[/url] [url=https://tadalafil20tab.com/]tadalafil[/url] [url=https://stromectolonline.com/]ivermectin for sale[/url] [url=https://tadalafilgeneric20.com/]tadalafil 20mg[/url] [url=https://amo*icillin911.com/]buy amo*icillin without prescription[/url] [url=https://cheapprednisolone.com/]prednisolone[/url] [url=https://buypropeciafinasteride.com/]finasteride buy[/url] [url=https://lasi*0.com/]buy lasi* without a prescription[/url]
  โดย ritollmmnn@probbo*.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 5:29:57 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6641
[url=https://coinmarketking.io/]toprol *l[/url] [url=https://culinarystore.cl/]motilium usa[/url] [url=https://almustaphaboyscouts.org/]lipitor[/url] [url=https://belfryteahousetheater.com/]do*ycycline monohydrate[/url] [url=https://copreca.ch/]cheap propecia uk[/url] [url=https://imarketwebsites.com/]advair medication[/url] [url=https://barbaraelliottcarpenter.com/]buy neurontin[/url] [url=https://iranfelezyab.ir/]dapo*etine[/url] [url=https://befitforgod.com/]trazodone[/url] [url=https://iloveconferences.tech/]allopurinol[/url] [url=https://raffle-my-car.co.uk/]synthroid with no prescription[/url] [url=https://kelseysworld.com/]albenza[/url] [url=https://gobilling.net/]order prednisolone[/url] [url=https://planetstormgame.com/]diflucan tablets[/url] [url=https://cascadeaerial.com/]toradol for migraine[/url] [url=https://com-select.com/]purchase azithromycin 500 mg tablets[/url] [url=https://e*citingdrone.com/]lisi*ril[/url] [url=https://fcb.org.za/]atenolol order[/url] [url=https://acrobio888.com/]ampicillin 500[/url] [url=https://com-confidential.com/]buy levitra online canada[/url] [url=https://gyrodrones.com/]neurontin[/url] [url=https://midwestfalltechnologyconference.org/]cost of medrol[/url] [url=https://atiku.space/]le*apro[/url] [url=https://edwslo.uk/]zoloft generic[/url] [url=https://anewgreenlife.com/]prednisone[/url] [url=https://acts29.co.uk/]toradol[/url] [url=https://delphincomputersupply.com/]vardenafil[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 7:05:48 PM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6642
[url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]buy amo*icillin without prescription[/url]
  โดย ginaschneider@probbo*.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 7:36:31 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6643
levitra cialis viagra comparison generic cialis cialis generico en farmacias de espaรฑa buy cialis online cost of cialis or viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 8:31:15 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6644
cialis soft tabs australia buy cialis online cialis side effects long term use cialis online generico de cialis en chile
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 10:51:21 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6645
[url=https://bestenkasinospiele.com/]ampicillin[/url] [url=https://keppeland.com/]advair for asthma[/url] [url=https://inddemolition.net/]trazodone generic[/url] [url=https://datcalokumu.com/]medrol medication[/url] [url=https://bestelfever.com/]soft viagra[/url] [url=https://ctpacademy.net/]price of strattera[/url] [url=https://footballivevs.de/]cheapest alli[/url] [url=https://distritoagua.com/]order levitra[/url] [url=https://drillmec.co/]atara* drug[/url] [url=https://divineglory.net/]atara* for an*iety[/url] [url=https://lathombees.co.uk/]clonidine[/url] [url=https://bluebutterflyproject.org/]advair asthma[/url] [url=https://cypresscomputer.net/]levitra online canada[/url] [url=https://ravintoaineet.fi/]albenza generic[/url] [url=https://budapestescortgirl.com/]benicar 20 mg cost[/url] [url=https://atoday.cat/]celebre* prices[/url] [url=https://hairvincent.com/]lasi* 80 mg[/url] [url=https://cafearoos.ir/]buy moduretic[/url] [url=https://roboeconomicus.com/]lisi*ril[/url] [url=https://dejourmusic.com/]ventolin drug[/url] [url=https://hairtospare.com.au/]estrace suppositories[/url] [url=https://jenkinstoolcompany.com/]zyban[/url] [url=https://de-cultura.cl/]generic propranolol[/url] [url=https://artur.ie/]estrace[/url] [url=https://designyourlife.website/]elimite cream cost[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 03 พ.ค. 2562 : 11:32:42 PM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6646
cialis vs viagra effectiveness cena w polsce buy cialis online cialis costco pharmacy buy cialis online eli lilly cialis manufacturer coupon
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 พ.ค. 2562 : 1:26:34 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6647
[url=https://edesi*test.com/]estrace[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 04 พ.ค. 2562 : 2:22:50 AM น. IP : 5.188.210.237

ความคิดเห็นที่ 6648
viagra for 20 year olds buy viagra what is the active ingredients in viagra generic viagra indomethacin and viagra
  โดย grthytrfjhyth@gmail.com วันที่ 04 พ.ค. 2562 : 4:16:40 AM น. IP : 94.231.73.3

ความคิดเห็นที่ 6649
goodr* coupon for 20 mg cialis buy generic cialis cialis generico brasil cialis online levitra vs cialis bagus mana
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 พ.ค. 2562 : 6:26:21 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6650
cialis 20 mg price comparison buy generic cialis generic cialis tadalafil best price cialis generic cialis prices 5mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 พ.ค. 2562 : 9:45:00 AM น. IP : 185.136.166.126

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com