แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6551
[url=https://discountsmileclub.com/]elavil 10mg[/url] [url=https://fcb.org.za/]atenolol[/url] [url=https://facebookaccountverification.co.uk/]lasi* online no prescription[/url] [url=https://armedliving.com/]vp*l online[/url] [url=https://andytron.net/]albuterol[/url] [url=https://cartedevisitevirtuelle.fr/]deltasone[/url] [url=https://cambridgerestoratione*perts.com/]acyclovir 800[/url] [url=https://familyrvonthego.net/]generic tadacip[/url] [url=https://benefitsforheroes.org/]tadacip 20 mg[/url] [url=https://actforamericarva.org/]baclofen price[/url] [url=https://chinaracing-media.com/]vasotec enalapril[/url] [url=https://couchcleaning.ca/]furosemide online no prescription[/url] [url=https://micdenaust.com.au/]generic kamagra[/url] [url=https://e*perienciauthentic.com/]azithromycin[/url] [url=https://mypolitics.info/]prednisolone 5 mg[/url] [url=https://lifeinpieces.ca/]lisi*ril cost[/url] [url=https://mundoluna.com.br/]*enical[/url] [url=https://chappellemedicalclinic.ca/]benicar hctz[/url] [url=https://laptopmedia.org/]fluo*etine buy[/url] [url=https://edlergarn.com/]dapo*etine 60mg[/url] [url=https://golanvideoagency.info/]zanafle*[/url] [url=https://convergencehemp.com/]roba*in muscle rela*ant[/url] [url=https://ayoncorporation.com/]avodart[/url] [url=https://airreceipt.co.uk/]prednisolone prednisone[/url] [url=https://binaryoptiontradingsystem.net/]strattera[/url] [url=https://hempoilfactory.net/]actos[/url] [url=https://genderagency.net/]levitra online[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 26 เม.ย. 2562 : 10:40:24 PM น. IP : 5.188.210.238

ความคิดเห็นที่ 6552
generic 5mg cialis for daily use cialis online cialis 5 mg generic best price india buy generic cialis cialis dosage 10 vs 5 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 เม.ย. 2562 : 12:45:18 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6553
generic cialis soft tabs buy cialis online cialis super active vs cialis buy generic cialis cialis viagra generic
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 เม.ย. 2562 : 1:12:31 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6554
generic cialis release date buy generic cialis cialis commercial bathtub 2016 buy cialis online cialis price comparison on 5mg tablets
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 เม.ย. 2562 : 2:02:56 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6555
cialis last for how long buy cialis cialis after prostate removal generic cialis where can i buy cialis in india
  โดย onvoisionv@gmail.com วันที่ 27 เม.ย. 2562 : 4:00:57 AM น. IP : 31.43.92.20

ความคิดเห็นที่ 6556
viagra cialis dosage comparison cialis online cialis coupon 2017 200 dollar buy generic cialis cialis ma*imum dose
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 เม.ย. 2562 : 6:47:56 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6557
online payday loans no credit check [url=http://www.rentechinc.com/]payday advance loans[/url] In our current economic situation, many people need cash quickly. There is a lot that goes into an economic circumstance, and also many individuals seek to payday advance for assistance. Keep reviewing this article for helpful pointers regarding this subject if you're consider this kind of option. www.RenTechInc.com
  โดย casrumd@gmail.com วันที่ 27 เม.ย. 2562 : 10:11:43 AM น. IP : 178.137.16.113

ความคิดเห็นที่ 6558
[url=https://milfcams.fun/]amateur cams[/url] [url=https://hotwebcamgirls.stream/]hot webcam[/url] [url=https://chatwithgirls.fun/]free se* chat cams[/url] [url=https://nudelive.icu/]live nude[/url] [url=https://videochatroom.stream/]se* video chat[/url]
  โดย ba*duke21@rainmail.win วันที่ 27 เม.ย. 2562 : 11:13:04 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6559
payday loans deposited prepaid debit card Payday Loans Online http://www.rentechinc.com/ In our e*isting economic situation, many individuals require money swiftly. There is a lot that goes into a monetary circumstance, and many individuals look to payday advance loan for support. If you're consider this type of option, keep reading this short article for helpful ideas about this subject. look here
  โดย casru6u@gmail.com วันที่ 27 เม.ย. 2562 : 8:31:32 PM น. IP : 178.137.16.113

ความคิดเห็นที่ 6560
Hey, how's it going? Just wondering what you guys are up to! I was doing some researching for some problems that I was having. I at the end of the day figured out cold how to solve it through this method: www.onlinecasinorealmoney.us.com
  โดย hattiepettyw@gmail.com วันที่ 27 เม.ย. 2562 : 8:57:04 PM น. IP : 36.67.61.203

ความคิดเห็นที่ 6561
Hey, how's it going? Right-minded wondering what you guys are up to! I was doing some researching for some problems that I was having. I ultimately figured distant how to e*plain it at the end of one's tether with this method: online casino real money
  โดย hattiepettyw@gmail.com วันที่ 27 เม.ย. 2562 : 8:58:07 PM น. IP : 177.74.128.143

ความคิดเห็นที่ 6562
[url=https://propecia8.com/]finasteride prostate[/url]
  โดย stick1555@probbo*.com วันที่ 27 เม.ย. 2562 : 10:19:35 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6563
[url=http://cheapprednisolone.com/]prednisolone[/url]
  โดย muriloroch@probbo*.com วันที่ 27 เม.ย. 2562 : 11:14:45 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6564
[url=https://recits-libres.com/]cipro ciproflo*acin[/url] [url=https://odakhrs.com/]retin-a price[/url] [url=https://diatomretail.ir/]*enical orlistat[/url] [url=https://owenmattson.com/]purchase allopurinol[/url] [url=https://aervault.com/]viagra soft 50mg[/url] [url=https://hineline.us/]lipitor buy[/url] [url=https://asia88.org/]medrol price[/url] [url=https://jpdev.uk/]benicar price[/url] [url=https://aipoweredblockchain.co.uk/]citalopram[/url] [url=https://bodyimageinternational.com/]amitriptyline 10mg[/url] [url=https://biesa.org/]zovira* acyclovir[/url] [url=https://holisticglow.life/]colchicine canada[/url] [url=https://christianpacheco.com/]price of seroquel[/url] [url=https://kimpos.com/]toprol *l an*iety[/url] [url=https://email-support-usa.online/]trazodone[/url] [url=https://communitysportspartners.com/]cleocin[/url] [url=https://ally-marketing.net/]erythromycin[/url] [url=https://ebooknation.net/]moduretic[/url] [url=https://climatedisplacement.net/]atenolol[/url] [url=https://fortronsource.eu/]deltasone 5 mg[/url] [url=https://calebcarreon.com/]vasotec 2.5 mg[/url] [url=https://vendesto.com/]vasotec for dogs[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 28 เม.ย. 2562 : 12:19:54 AM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6565
[url=https://consumerhelpgroup.co.uk/]baclofen no preciption[/url] [url=https://gallopintomoda.com/]acyclovir herpes[/url] [url=https://altauto.ro/]atenolol[/url] [url=https://e*igico.com/]allopurinol ordering[/url] [url=https://amerpp.info/]cheap deltasone[/url] [url=https://contentstrategyworkshop.com/]propranolol 80 mg[/url] [url=https://swissplatinumservice.com/]cafergot medication[/url] [url=https://brickbook.org/]cafergot[/url] [url=https://intimateimages.net/]roba*in[/url] [url=https://fi*yaar.org/]buy prozac cheap[/url] [url=https://e*perteee.net/]where to buy stromectol[/url] [url=https://e*ercisedeepheat.co.uk/]proscar online[/url] [url=https://albuquerque360.net/]tetracycline for acne[/url] [url=https://circulapenet.info/]cele*a purchase[/url] [url=https://fortunegates.com/]cost of colchicine[/url] [url=https://menimal.design/]benicar[/url] [url=https://recipe-easy.us/]amo*il[/url] [url=https://digital-beat.com/]atara* antihistamine[/url] [url=https://cursive.nz/]zyban generic[/url] [url=https://friendsofthefieldcoalition.org/]hydrochlorothiazide 25 mg tab[/url] [url=https://futuretechevolution.com.au/]propranolol medication[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 28 เม.ย. 2562 : 12:45:25 AM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6566
[url=https://tadalafilgeneric20.com/]tadalafil prices[/url] [url=https://lisi*rilzestril.com/]lisi*ril[/url] [url=https://stromectolonline.com/]stromectol[/url] [url=https://lisi*ril0.com/]lisi*ril 10mg tablets[/url] [url=https://do*ycycline2.com/]do*ycycline[/url] [url=https://prednisone911.com/]prednisone[/url] [url=https://metformin1000.com/]metformin[/url] [url=https://viagrasoftonline.com/]viagra soft 100mg[/url] [url=https://zoloft75.com/]zoloft no prescription[/url] [url=https://buylasi*furosemide.com/]buy lasi*[/url]
  โดย nursetracy1974@probbo*.com วันที่ 28 เม.ย. 2562 : 4:38:12 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6567
[url=https://genericcialis20mg.com/]cialis[/url]
  โดย kdanny@probbo*.com วันที่ 28 เม.ย. 2562 : 6:05:43 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6568
[url=https://synthroid1.com/]buy synthroid without a prescription[/url] [url=https://buyacyclovir*rescription.com/]zovira* online[/url] [url=https://zoloft75.com/]buy zoloft on line no prescription[/url] [url=https://femaleviagra5.com/]where to buy female viagra[/url] [url=https://tadalafil24.com/]tadalafil without prescription[/url] [url=https://buyroba*inonline.com/]roba*in[/url] [url=https://acyclovir1.com/]acyclovir[/url] [url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]buy amo*icillin online no prescription[/url] [url=https://lisi*ril0.com/]lisi*ril 10 mg[/url] [url=https://lasi*0.com/]buy lasi*[/url]
  โดย iluvwingham@probbo*.com วันที่ 28 เม.ย. 2562 : 6:11:41 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6569
[url=https://valtre*500mg.com/]buy valtre*[/url] [url=https://metformin1000.com/]metformin[/url] [url=https://buypropeciafinasteride.com/]where to buy propecia online[/url] [url=https://acyclovir1.com/]zovira* pills[/url] [url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin over the counter[/url]
  โดย shelleypw@probbo*.com วันที่ 28 เม.ย. 2562 : 6:34:57 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6570
when are you supposed to take cialis buy cialis generic cialis for sale generic cialis cialis hormone
  โดย gdfghr5htrrhsdfdfg@gmail.com วันที่ 28 เม.ย. 2562 : 1:10:30 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6571
[url=https://adultwebcams.icu/]free webcams[/url] [url=https://adultcams.fun/]adult webcam[/url] [url=https://freeliveporn.fun/]free live se*[/url] [url=https://camtocam.icu/]bongacam[/url] [url=https://freeonlinese*.site/]free live girl webcam[/url]
  โดย refugio@regiopost.trade วันที่ 28 เม.ย. 2562 : 1:46:05 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6572
[url=https://amandabisk.tv/]buy over the counter *enical[/url] [url=https://divineglory.net/]atara* online[/url] [url=https://gestioncdl.com/]azithromycin cost[/url] [url=https://clarinhasaudavel.pt/]advair diskus 500[/url] [url=https://dutchessherbdispensary.com/]dapo*etine[/url] [url=https://hometowndistributor.com/]synthroid 125[/url] [url=https://catchwindcharities.org/]zyban[/url] [url=https://funlang.net/]generic flagyl[/url] [url=https://clitsnakedswim.net/]diclofenac[/url] [url=https://askkicker.club/]buy clomid online no prescription[/url] [url=https://2point0webstudio.com/]do*ycycline monohydrate[/url] [url=https://airreceipt.co.uk/]purchass of prednisolone tablets[/url] [url=https://mama-miya.net/]propranolol[/url] [url=https://consumerasylum.org/]soft viagra[/url] [url=https://dreams2launch.com/]benicar online[/url] [url=https://glasswage.com/]cipro[/url] [url=https://artstask.com/]stromectol[/url] [url=https://albayraqdar.group/]pa*il[/url] [url=https://eaglesvsgiants.de/]atara* antihistamine[/url] [url=https://alliknow.info/]alli pills[/url] [url=https://gallopintomoda.com/]acyclovir[/url] [url=https://brianleavitt.info/]retin a cheap[/url] [url=https://codingschool.ro/]flagyl[/url] [url=https://statesrightsmatter.us/]seroquel 50mg[/url] [url=https://biomedhealthproducts.com/]flagyl[/url] [url=https://chefsoftahoe.com/]do*ycycline[/url] [url=https://cld.technology/]viagra soft 50mg[/url] [url=https://aprilnites.co.uk/]avana[/url] [url=https://iscenttrading.com/]tretinoin online[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 28 เม.ย. 2562 : 2:37:35 PM น. IP : 5.188.210.237

ความคิดเห็นที่ 6573
[url=https://tadalafil365.com/]tadalafil tablets 20mg[/url] [url=https://valtre*1.com/]valtre* pill[/url] [url=https://motilium5.com/]motilium domperidone[/url] [url=https://lasi*911.com/]lasi* 20mg[/url] [url=https://do*ycycline1.com/]100 mg do*ycycline[/url]
  โดย hgallagher2@probbo*.com วันที่ 28 เม.ย. 2562 : 6:27:43 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6574
[url=https://emmanuelworship.church/]lipitor generic[/url] [url=https://brandschool.io/]generic propecia cost[/url] [url=https://ctasydney.com/]cleocin t[/url] [url=https://barbatadevarat.online/]metformin er 1000 mg[/url] [url=https://amerikali.org/]atara* antihistamine[/url] [url=https://designbyqu.net/]zanafle*[/url] [url=https://darelz.us/]avana[/url] [url=https://alkohol-market.cz/]aldactone 25[/url] [url=https://coronadomainstreet.org/]pa*il for ocd[/url] [url=https://fvasolution.com/]cost of medrol[/url] [url=https://emailnurturing.com/]abilify cost with insurance[/url] [url=https://computercomponentsonline.co.uk/]fluo*etine online[/url] [url=https://micdenaust.com.au/]kamagra[/url] [url=https://anti-agingcreations.com/]buy buspar[/url] [url=https://barefootchateau.com/]zyban[/url] [url=https://fuckyoufriday.org/]dapo*etine[/url] [url=https://annadi*on.com.au/]benicar[/url] [url=https://lcar-kentlands.org/]buy cleocin[/url] [url=https://bodyweightburn.tv/]allopurinol generic[/url] [url=https://historyebooks.net/]aldactone[/url] [url=https://marqetify.ca/]lisi*ril tablets[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 28 เม.ย. 2562 : 7:00:36 PM น. IP : 5.188.210.238

ความคิดเห็นที่ 6575
[url=https://freeadultvideochat.fun/]webcam with girls[/url] [url=https://videochatroom.icu/]adult video chat[/url] [url=https://hotwebcamgirls.stream/]hot webcam[/url] [url=https://freechatrooms.icu/]chatcity[/url] [url=https://hotwebcamgirls.icu/]bbwcam[/url] [url=https://adultchatrooms.gq/]adult chat rooms[/url] [url=https://freese*webcam.fun/]site chat-avenue.com adult chat[/url] [url=https://maturecams.icu/]free cam chat rooms[/url] [url=https://freeadultchat.cf/]se* free online[/url] [url=https://camsites.icu/]se* cam[/url]
  โดย jlburkett22@regiopost.trade วันที่ 28 เม.ย. 2562 : 8:43:15 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6576
is tablets best price
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 28 เม.ย. 2562 : 10:12:02 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 6577
[url=https://adultchatrooms.cf/]aol chat rooms[/url] [url=https://nakedcam.fun/]naked cam[/url] [url=https://freelivese*.site/]amateur female masturbation[/url] [url=https://freeadultcam.top/]free adult cam[/url] [url=https://freelivese*chat.fun/]free adult se* chat[/url] [url=https://nudewebcams.icu/]freecam[/url] [url=https://adultcams.ga/]free adult cams[/url] [url=https://myfreewebcam.fun/]se* chat now[/url] [url=https://webcamamateur.stream/]amateur webcam se*[/url] [url=https://hotwebcamgirls.site/]hot webcam girls[/url]
  โดย stevewolf@pochtar.men วันที่ 28 เม.ย. 2562 : 11:26:06 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6578
[url=http://adultchat.fun/]adult webcam chat[/url] [url=http://webcamamateur.icu/]adult chat ave[/url] [url=http://se*cams.stream/]couples cams[/url] [url=http://pornlive.icu/]mature live cam[/url] [url=http://freelivese*.gq/]free live se* cams[/url]
  โดย petrzacharda@regiopost.trade วันที่ 29 เม.ย. 2562 : 12:34:20 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6579
[url=http://amo*icillin5.com/]500 mg amo*icillin[/url]
  โดย mish2b@probbo*.com วันที่ 29 เม.ย. 2562 : 4:40:47 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6580
How are you guys doing? I'm so e*cited that I conclusively establish a way to overhaul my happiness. I had been broken-hearted repayment for altogether some at the same time until I found out this redone secret. It's a positively fun procedure get happiness points instantly. Well, here it is: online casino for real money
  โดย michaeltripol@gmail.com วันที่ 29 เม.ย. 2562 : 9:30:09 AM น. IP : 181.209.134.138

ความคิดเห็นที่ 6581
How are you guys doing? I'm so discomfited that I definitively establish a freedom to reform my happiness. I had been sad in place of quite some at the same time until I found out this new secret. It's a undeniably fun forward movement capture happiness points instantly. E*pressively, here it is: online casino real money
  โดย michaeltripol@gmail.com วันที่ 29 เม.ย. 2562 : 9:30:18 AM น. IP : 191.102.114.162

ความคิดเห็นที่ 6582
red eyes from cialis buy generic cialis does cialis work better on an empty stomach buy cialis can you take cialis and adderall
  โดย onvoisionv@gmail.com วันที่ 29 เม.ย. 2562 : 12:56:13 PM น. IP : 31.43.92.20

ความคิดเห็นที่ 6583
daily cialis forum buy generic cialis cialis wie oft http://cialisle.com cialis works better
  โดย gdfghr5htrrhsdfdfg@gmail.com วันที่ 29 เม.ย. 2562 : 2:08:37 PM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6584
[url=https://zoloft75.com/]sertraline zoloft[/url]
  โดย carr0531@probbo*.com วันที่ 29 เม.ย. 2562 : 2:19:51 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6585
is there a generic cialis or viagra generic cialis cialis soft tabs 20mg cialis online is there a generic viagra or cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 29 เม.ย. 2562 : 11:14:26 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6586
cialis 20mg price at walmart cialis online cost of cialis vs generic buy generic cialis generic cialis costco
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 เม.ย. 2562 : 2:15:52 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6587
redhead actress in cialis commercial buy cialis online generic cialis available in usa cialis online walgreens price for cialis 20mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 เม.ย. 2562 : 4:38:07 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6588
[url=https://tadalafilgeneric20.com/]tadalafil[/url] [url=https://tadalafil24.com/]tadalafil 10mg[/url] [url=https://lasi*0.com/]buy lasi*[/url] [url=https://ventolinhfainhalers.com/]ventolin medication[/url] [url=https://do*ycycline2.com/]do*ycycline 100mg[/url] [url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]buy amo*icillin online[/url] [url=https://buysildenafil50.com/]sildenafil 100[/url] [url=https://buyacyclovir*rescription.com/]acyclovir 400 mg[/url] [url=https://prednisone911.com/]prednisone 20 mg[/url] [url=https://zoloft75.com/]zoloft prescription[/url]
  โดย jj@probbo*.com วันที่ 30 เม.ย. 2562 : 5:33:48 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6589
payday loans houston his comment is here In our current economy, many individuals need cash money rapidly. There is so much that enters into a monetary situation, and also lots of people seek to payday loans for support. Maintain reading this short article for helpful ideas concerning this subject if you're consider this kind of option. my response
  โดย casru5d@gmail.com วันที่ 30 เม.ย. 2562 : 9:11:16 AM น. IP : 178.137.16.113

ความคิดเห็นที่ 6590
cialis 20 mg price comparison generic cialis walmart pharmacy cialis 5 mg cost cialis generic cialis 20 mg coupons
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 เม.ย. 2562 : 12:12:54 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6591
levitra vs cialis vs viagra cost buy generic cialis cialis generic sold in usa cialis online cialis generico brasil preรงo
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 เม.ย. 2562 : 12:45:26 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6592
cialis oral tablet 20 mg cialis generic cialis vs viagra vs levitra dosage reviews buy generic cialis equivalent doses of cialis and viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 เม.ย. 2562 : 4:02:02 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6593
cialis 5 mg generico me*ico cialis online does generic cialis really e*ist buy generic cialis cialis 20 mg 30 tablet orjinal mi
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 เม.ย. 2562 : 8:40:17 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6594
payday loans new orleans [url=http://www.rentechinc.com/]web link[/url] In our e*isting economic climate, lots of people require money rapidly. There is so much that enters into a monetary situation, as well as many individuals look to cash advance for assistance. If you're consider this sort of choice, keep reading this short article for useful pointers regarding this topic. hop over to this website
  โดย casrunm@gmail.com วันที่ 30 เม.ย. 2562 : 9:39:06 PM น. IP : 178.137.16.113

ความคิดเห็นที่ 6595
[url=https://femaleviagra5.com/]cheap female viagra[/url] [url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin 500 mg purchase without prescription[/url] [url=https://buydo*ycyclinewithoutprescription.com/]do*ycycline prescription[/url] [url=https://buyroba*inonline.com/]roba*in[/url] [url=https://do*ycycline2.com/]buy do*ycycline hyclate 100mg without a r*[/url] [url=https://valtre*500mg.com/]daily valtre* no prescription[/url] [url=https://prednisone911.com/]prednisone[/url] [url=https://lasi*0.com/]where to buy lasi*[/url] [url=https://prednisonegeneric.com/]no prescription prednisone[/url] [url=https://synthroid1.com/]synthroid[/url]
  โดย kimei@probbo*.com วันที่ 30 เม.ย. 2562 : 11:18:48 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6596
[url=https://healthboost.ca/]get prozac online[/url] [url=https://corporateimage.agency/]ampicillin[/url] [url=https://highlifemagazine.co/]order citalopram online[/url] [url=https://bloombeauty.store/]atara* prescription[/url] [url=https://capstonecomputerservices.com/]cheap kamagra[/url] [url=https://mediamarketing.ie/]amo*il 500[/url] [url=https://nativebits.com/]generic proscar[/url] [url=https://car2rent.ir/]motilium[/url] [url=https://changeedu-scripts.*yz/]stromectol[/url] [url=https://hikersregistry.ca/]amo*il[/url] [url=https://bullishoncolombia.online/]lisi*ril[/url] [url=https://bluebutterflyproject.org/]advair[/url] [url=https://feedmarkformulate.co.uk/]furosemide 40[/url] [url=https://custom-cruisers.international/]buy indocin[/url] [url=https://centrocurriculum.com/]ampicillin medication[/url] [url=https://kelseysworld.com/]albenza over the counter[/url] [url=https://couchcleaning.ca/]furosemide 20mg[/url] [url=https://fivesprime.com/]roba*in cost[/url] [url=https://futureofmusic.com.au/]propecia 1mg[/url] [url=https://directtv-bundles.com/]zithroma* prescription[/url] [url=https://multilangkids.org/]antibiotic do*ycycline[/url] [url=https://centria.biz/]soft tabs viagra[/url] [url=https://hhflourish.org/]propecia[/url] [url=https://coraliskitchen.com/]generic do*ycycline[/url] [url=https://fortunegates.com/]cost of colchicine[/url] [url=https://chrisjameson.info/]furosemide[/url] [url=https://bobsketodiet.com/]wellbutrin 150 mg[/url] [url=https://biomedicalengineeringcompany.com/]abilify[/url] [url=https://dogfishpetphotography.ca/]furosemide 40mg[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 01 พ.ค. 2562 : 1:31:18 AM น. IP : 5.188.210.238

ความคิดเห็นที่ 6597
[url=http://freewebcamchat.icu/]free webcam chat[/url] [url=http://interactiveporn.top/]free webcam girls[/url] [url=http://freelivese*chat.stream/]live cams[/url] [url=http://interactiveporn.cf/]porn show[/url] [url=http://videose*chat.fun/]adult video chat[/url]
  โดย opal@regiopost.trade วันที่ 01 พ.ค. 2562 : 1:31:34 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6598
[url=http://biobella.me/]flagyl antibiotics[/url] [url=http://buysellrentranchi.com/]metformin 500mg tablets[/url] [url=http://*n--80aaebbsp4ankm.*n--p1ai/]propranolol[/url] [url=http://claudemiami.com/]viagra[/url] [url=http://denverharborfamilyclinic.org/]generic for toprol *l[/url] [url=http://iranfelezyab.ir/]priligy dapo*etine[/url] [url=http://ma*8organs.net/]deltasone online[/url] [url=http://benhenson.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=http://gyrodrones.com/]neurontin[/url] [url=http://bdasafo.org/]albuterol without prescription[/url] [url=http://davidlouch.co.uk/]moduretic[/url] [url=http://goyarram.com.au/]how to order metform onlline[/url] [url=http://networkofnetworks.info/]metformin er[/url] [url=http://hegazyband.net/]zyban drug[/url] [url=http://dkeducationdepartment.com/]le*apro[/url] [url=http://drbyrne.co.uk/]cost of benicar[/url] [url=http://chrisjameson.info/]furosemide 40 mg for sale[/url] [url=http://consumerhelpgroup.co.uk/]cheap baclofen[/url] [url=http://climatedisplacement.net/]cost of atenolol[/url] [url=http://searchhighlandparkhomes.com/]vp*l without prescription[/url] [url=http://communityschoolsconnector.org/]amo*icillin[/url] [url=http://basementwaterproofinge*pertsmi.net/]prozac ocd[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 01 พ.ค. 2562 : 1:57:22 AM น. IP : 5.188.210.238

ความคิดเห็นที่ 6599
[url=https://gobinstair.com/]le*apro 20mg[/url] [url=https://barbatadevarat.online/]metformin[/url] [url=https://builderte*t.net/]elimite[/url] [url=https://lopezcafe.com/]super avana[/url] [url=https://hosts4.cloud/]*enical[/url] [url=https://diabete-shop.com/]zyban for weight loss[/url] [url=https://epastreams.com/]phenergan[/url] [url=https://defriction.net/]buy colchicine 0.6mg[/url] [url=https://campo21.net/]cele*a[/url] [url=https://face2facepromotionacademy.com/]neurontin medicine[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 01 พ.ค. 2562 : 4:21:09 AM น. IP : 5.188.210.237

ความคิดเห็นที่ 6600
[url=https://valtre*1.com/]valtre* prescription[/url] [url=https://propecia8.com/]finasteride 5 mg[/url] [url=https://tadalafil365.com/]tadalafil[/url] [url=https://amo*icillin5.com/]amo*icillin[/url] [url=https://do*ycycline1.com/]do*ycycline[/url]
  โดย roywilson45@probbo*.com วันที่ 01 พ.ค. 2562 : 4:39:05 AM น. IP : 5.188.210.61

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com