แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6501
cialis dosage 20mg or 10mg generic cialis cialis side effects dangers oral generic cialis 5mg cialis generic daily best price
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 6:59:57 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6502
is plus chyscorg
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 7:10:51 PM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6503
[url=https://maturecams.icu/]teen cams[/url] [url=https://adultchatrooms.ga/]se* chats[/url] [url=https://freeadultvideochat.fun/]free adult video chat[/url] [url=https://freelivese*chat.live/]freechatnow[/url] [url=https://webcamteens.site/]webcam teens[/url]
  โดย artmachine@pochtar.men วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 8:12:27 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6504
[url=https://videochatroom.stream/]adult video chat[/url] [url=https://se*cams.icu/]se* cams[/url] [url=https://freeliveporn.icu/]free live porn[/url] [url=https://interactivese*.cf/]interactive se*[/url] [url=https://hotwebcamgirls.icu/]girls webcam[/url]
  โดย jonaslennartsson@rainmail.win วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 12:58:51 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6505
[url=https://ddecommerce.com/]tetracycline for acne[/url] [url=https://biobella.me/]flagyl 400 mg[/url] [url=https://blueberrybytes.com/]tetracycline capsules[/url] [url=https://ifurnishshop.com/]cheap acyclovir[/url] [url=https://apnizameen.net/]amo*icillin[/url] [url=https://artenivo.eu/]retin a[/url] [url=https://aervault.com/]viagra soft 100mg[/url] [url=https://homolkafamily.com/]azithromycin[/url] [url=https://akcperu.info/]proscar prescription[/url] [url=https://javadamusic.com/]amitriptyline[/url] [url=https://businessmediastore.co.uk/]buy vp*l[/url] [url=https://speedreferrals.com/]atenolol price[/url] [url=https://geographyofjoy.com/]plavi*[/url] [url=https://mobilepd*music.com/]female viagra 100mg[/url] [url=https://architectsinverness.com/]furosemide[/url] [url=https://communitysportspartners.com/]cleocin topical for acne[/url] [url=https://egati.com/]generic pa*il[/url] [url=https://carpetcleaningpros.com.au/]aldactone[/url] [url=https://dereknovy.com/]toradol[/url] [url=https://eceacademy.org/]cephale*in antibiotic[/url] [url=https://brandidentity.pro/]generic azithromycin[/url] [url=https://cybrmlk.ca/]wellbutrin pills[/url] [url=https://101cleaningtips.com/]no petscriptions zoloft[/url] [url=https://aplus-it-solutions.com/]clomid men[/url] [url=https://albuquerque360.net/]tetracycline for acne[/url] [url=https://energyvitalityhealth.com/]cele*a[/url] [url=https://justinlouie.co/]cephale*in[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 1:15:25 AM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6506
cialis dosage strengths and weaknesses cialis generic cialis vs viagra for bph generic cialis brand cialis means in hindi
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 2:18:33 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6507
cost for cialis 20mg cialis generic cialis generico espaรฑa cialis generic levitra cialis viagra comparison
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 2:46:24 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6508
[url=https://remg.biz/]metformin price[/url] [url=https://cannabiscup.cc/]cafergot[/url] [url=https://bibleseek.info/]generic moduretic[/url] [url=https://biomedhealthproducts.com/]flagyl[/url] [url=https://incomehighway21.com/]female pink viagra[/url] [url=https://dramasia.net/]sildenafil 100mg[/url] [url=https://focusmyeyes.net/]plavi* generic[/url] [url=https://indiainezpresents.org/]lasi*[/url] [url=https://fallout76marketplace.com/]dapo*etine[/url] [url=https://cherimoyarecords.com/]benicar[/url] [url=https://anonymous.cat/]roba*in online[/url] [url=https://ceoprepacademy.net/]azithromycin[/url] [url=https://greathousematesonly.net/]zoloft[/url] [url=https://bobsketodiet.com/]price of wellbutrin[/url] [url=https://eshipto.me/]viagra discount[/url] [url=https://cottagesittersask.ca/]atara* cream[/url] [url=https://agirpourlenseignementasbl.org/]order deltasone[/url] [url=https://armadillobulldog.org/]baclofen[/url] [url=https://fas7nyshokran.com/]allopurinol[/url] [url=https://gethealthywithkeri.com/]azithromycin tablets 250 mg[/url] [url=https://estevien.clinic/]buy stromectol[/url] [url=https://ovyaa.com/]cele*a[/url] [url=https://itradeinstitute.com/]valtre*[/url] [url=https://diffusiondice.us/]ampicillin 500 mg[/url] [url=https://centralvapeuk.co.uk/]lisi*ril[/url] [url=https://101cleaningtips.com/]zoloft[/url] [url=https://angelasbookbag.com/]flagyl 400[/url] [url=https://collegiatepacific.info/]aldactone diet[/url] [url=https://bhumiorganics.org/]zoloft[/url] [url=https://distritoagua.com/]vardenafil levitra[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 5:53:30 AM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6509
costco price for cialis 5mg buy generic cialis viagra cialis cost buy cialis online cialis super active plus uk
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 8:45:40 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6510
[url=https://davidkuriodesign.com/]buy propranolol[/url] [url=https://dairyfreelife.co.uk/]clonidine[/url] [url=https://coulsdoncollegeevents.co.uk/]roba*in price[/url] [url=https://dinamera.se/]valtre*[/url] [url=https://5gmobile.marketing/]albuterol asthma[/url] [url=https://fambizventures.com/]albuterol for sale[/url] [url=https://buildmyrealestatecareer.com/]indocin[/url] [url=https://ayearwithmybusiness.com/]buy moduretic[/url] [url=https://conspiracycavern.net/]toprol *l generic[/url] [url=https://hoofprintstohope.com/]estrace cream[/url] [url=https://sweetvanillakitchen.com/]moduretic online[/url] [url=https://cinimavault.com/]toprol *l 100mg[/url] [url=https://crisp.host/]otc ciprale*[/url] [url=https://communitysportspartners.com/]buy cleocin[/url] [url=https://centria.biz/]viagra soft buy[/url] [url=https://ma*capacitors.com/]synthroid 50mcg[/url] [url=https://consignmentstore.com/]wellbutrin prices[/url] [url=https://edwslo.uk/]zoloft price[/url] [url=https://7istgroup.com/]tetracycline online[/url] [url=https://asumafilms.org/]cialis[/url] [url=https://dlc1-whm.us/]antabuse ordering[/url] [url=https://driveforward.today/]roba*in[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 8:51:07 AM น. IP : 5.188.210.237

ความคิดเห็นที่ 6511
[url=https://coinsceo.com/]10mg baclofen[/url] [url=https://allesvoorsenioren.nl/]cheap propranolol[/url] [url=https://golovkinvsmartirosyani.de/]ciproflo*acin hcl[/url] [url=https://10roofing.com/]amitriptyline generic[/url] [url=https://car-repair.shop/]where to buy vermo*[/url] [url=https://peabrainstudios.com/]cialis[/url] [url=https://compra.bz/]stromectol[/url] [url=https://epdtest.net/]10mg pa*il[/url] [url=https://americanpulseprocessing.net/]advair[/url] [url=https://douglasjstevens.net/]colchicine probenecid[/url] [url=https://dotdyna.com/]buy prozac cheap[/url] [url=https://hi5content.nl/]prednisone for dogs without r*[/url] [url=https://kelseysworld.com/]albenza[/url] [url=https://aepph.ca/]cafergot[/url] [url=https://buysellrentranchi.com/]metformin er[/url] [url=https://craftisty.co/]female viagra[/url] [url=https://com-confidential.com/]levitra drug[/url] [url=https://giayattom.net/]generic atara*[/url] [url=https://fallout76market.com/]prednisolone[/url] [url=https://gandgcosmetics.com/]buy avodart[/url] [url=https://finansol.net/]buy generic phenergan[/url] [url=https://roboeconomic.us/]tadacip[/url] [url=https://applewell.*yz/]fluo*etine[/url] [url=https://edsucation.net/]bia*in 500[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 9:51:46 AM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6512
kosten viagra bij apotheek http://viagrabs.com/ viagra and psa levels http://viagrabs.com/ is it safe to cut a viagra pill in half
  โดย ghtryjhytjhetdr@gmail.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 10:16:55 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6513
[url=https://automagically.club/]levitra[/url] [url=https://innarniatoday.com/]phenergan gel[/url] [url=https://eurostyle.ir/]cheap diflucan online[/url] [url=https://edienu-piegade.lv/]amo*il for sale[/url] [url=https://idahopemf.com/]zyban[/url] [url=https://1magictens.com/]propecia[/url] [url=https://brightonbrandy.co.uk/]azithromycin[/url] [url=https://buysellrentranchi.com/]metformin[/url] [url=https://gosales.info/]no prescription flagyl[/url] [url=https://drbyrne.co.uk/]benicar[/url] [url=https://capitalsvspenguins.de/]clomid[/url] [url=https://coronadomainstreet.org/]pa*il for an*iety[/url] [url=https://egomaniacalprig.org/]order metformin on line[/url] [url=https://beyondclassicrock.com/]prozac[/url] [url=https://b8t.com/]kamagra pills[/url] [url=https://legendkingdom.com/]dapo*etine[/url] [url=https://cukijyrewp.website/]zestril lisi*ril[/url] [url=https://deeprootsjuice.com/]do*ycycline[/url] [url=https://goldenknightsvssharks.de/]buy tadalafil 20mg[/url] [url=https://highercannabisconsciousness.org/]vermo* 100mg[/url] [url=https://azkarot.co/]lipitor sales[/url] [url=https://completeenglish.org/]hydrochlorothiazide[/url] [url=https://benhenson.com/]hydrochlorothiazide drug[/url] [url=https://chargeit.org.uk/]price of bupropion[/url] [url=https://lichensofminnesota.org/]cheap advair online[/url] [url=https://americascircus.com/]orlistat *enical[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 11:06:17 AM น. IP : 5.188.210.237

ความคิดเห็นที่ 6514
[url=http://freelivese*chat.stream/]free live se* chat[/url] [url=http://pornwebcam.site/]porn webcam[/url] [url=http://freeonlinese*.top/]free se* cam[/url] [url=http://freewebcamchat.icu/]free webcam se*[/url] [url=http://chatporn.site/]free porn chat[/url] [url=http://freeadultchat.cf/]free adult video chat[/url] [url=http://camsites.site/]cam girls[/url] [url=http://adultcam.ga/]adult cam[/url] [url=http://adultcams.site/]adult cam[/url] [url=http://bbwcams.live/]bbw cams[/url]
  โดย highj@pochtar.men วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 11:32:00 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6515
[url=https://zoloft75.com/]buy cheap zoloft[/url]
  โดย py14875@probbo*.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 12:20:53 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6516
buy cialis viagra online cialis online cialis viagra levitra online generic cialis walgreen cialis price without insurance
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 1:50:55 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6517
[url=http://webcamamateur.site/]amateur webcam[/url] [url=http://adultchatrooms.cf/]adult chat rooms[/url] [url=http://freeonlinese*.top/]real people fucking[/url] [url=http://hotwebcam.stream/]hot webcam[/url] [url=http://videose*chat.fun/]video se* chat[/url] [url=http://freewebcams.ml/]free porn cams[/url] [url=http://slutcams.icu/]slut cams[/url] [url=http://freese*cams.ga/]free nude cams[/url] [url=http://myfreewebcam.fun/]adultfreindfinder[/url] [url=http://freeadultchat.tk/]free adult chat[/url]
  โดย laurie@regiopost.trade วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 2:55:05 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6518
[url=http://synthroid75.com/]synthroid[/url] [url=http://amo*icillin5.com/]amo*icillin[/url] [url=http://do*ycycline1.com/]do*ycycline 150 mg[/url] [url=http://sildenafil75.com/]sildenafil citrate 50 mg[/url] [url=http://lasi*911.com/]buy lasi*[/url]
  โดย janell@probbo*.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 3:11:18 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6519
forum viagra pour femme
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 4:20:56 PM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6520
backache side effects of cialis 5mg cialis generic levitra or cialis or viagra generic cialis viagra and cialis combo dosage
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 5:14:58 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6521
cost of generic cialis generic cialis cialis commercial song buy generic cialis cialis levitra sta*yn and viagra cost comparison
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 5:17:53 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6522
[url=https://footinthedoor.io/]tretinoin[/url] [url=https://leafscent.com/]abilify price[/url] [url=https://dronejedi.net/]clomid[/url] [url=https://celticscavaliers.de/]proscar for sale[/url] [url=https://ernestchew.me/]zanafle* for fibromyalgia[/url] [url=https://swings4hope.org/]where can i where to buy cafergot for migraines[/url] [url=https://emaillink.pw/]seroquel[/url] [url=https://discountsmileclub.com/]elavil 25 mg[/url] [url=https://bluehorizon.club/]phenergan generic[/url] [url=https://arcler.shop/]amo*icillin without prescription[/url] [url=https://admin-accounts.com/]albuterol for sale[/url] [url=https://getcustomerstoday.co.uk/]atara* an*iety[/url] [url=https://gallantmedia.org/]atara*[/url] [url=https://amandabisk.tv/]*enical[/url] [url=https://ebooknation.net/]moduretic[/url] [url=https://face2facepromotionacademy.com/]generic neurontin[/url] [url=https://3dage.org/]order tretinoin cream[/url] [url=https://argun.cl/]stromectol[/url] [url=https://adultcareaz.com/]buy sildalis[/url] [url=https://besmartkids.org/]propranolol[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 5:19:23 PM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6523
[url=https://brandidentity.pro/]azithromycin 500 dosage online pharmacy[/url] [url=https://4urhealthandbeauty.com/]cheap elimite[/url] [url=https://dempsterhighway.ca/]toradol[/url] [url=https://dairyfreelife.co.uk/]clonidine[/url] [url=https://2050community.com/]abilify[/url] [url=https://fromeetsbeau.com/]bia*in 500[/url] [url=https://letsbogo.com/]generic cialis[/url] [url=https://ayoncorp.com/]stromectol buy[/url] [url=https://eurostyle.ir/]over the counter diflucan[/url] [url=https://comparehostings.net/]abilify price[/url] [url=https://jenkinstoolcompany.com/]zyban[/url] [url=https://e*ercisedeepheat.co.uk/]proscar[/url] [url=https://educa*.org/]roba*in cost[/url] [url=https://9money.online/]generic avodart online[/url] [url=https://btcmagician.com/]tadacip[/url] [url=https://armedcitizensafecitizen.us/]roba*in for dogs[/url] [url=https://enews-wire.com/]diclofenac drug[/url] [url=https://demitira.com/]citalopram[/url] [url=https://geographyofjoy.com/]medication plavi*[/url] [url=https://1-inch-punch.com/]vp*l[/url] [url=https://ceoprepacademy.net/]azithromycin 500[/url] [url=https://arcshot.us/]buspar online[/url] [url=https://beerthdays.com/]zithroma*[/url] [url=https://armanestan.info/]cipro.com[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 8:49:42 PM น. IP : 5.188.210.237

ความคิดเห็นที่ 6524
[url=https://friarinvesting.com/]zithroma* generic[/url] [url=https://agrogrua.com/]purchase prednisone[/url] [url=https://casinochaching.com/]generic indocin[/url] [url=https://satelitarea.site/]kamagra pills[/url] [url=https://goyarram.com.au/]order metformin[/url] [url=https://intelligentem.com/]estrace pills[/url] [url=https://brickbook.org/]generic cafergot[/url] [url=https://bzone.link/]trazodone[/url] [url=https://chrisaurelius.com/]cialis pill[/url] [url=https://aajadvies.com/]furosemide pills[/url] [url=https://egomaniacalprig.org/]generic metformin[/url] [url=https://magnifymedia.org/]amitriptyline medicine[/url] [url=https://1stbravocompany.com/]cheap levitra[/url] [url=https://funtimezfactory.co.uk/]online actos[/url] [url=https://flawlessfinishdetailing.com/]bupropion hydrochloride[/url] [url=https://booktalent.net/]baclofen[/url] [url=https://deshlete.co.uk/]allopurinol no r*[/url] [url=https://responsiblegroup.co.uk/]abilify[/url] [url=https://benefitsforheroes.org/]tadacip 20mg[/url] [url=https://ashaforeducation.net/]lipitor[/url] [url=https://fancyrange.com/]price of benicar[/url] [url=https://ad-offers.net/]aldactone price[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 8:52:06 PM น. IP : 5.188.210.237

ความคิดเห็นที่ 6525
[url=http://sildenafil75.com/]viagra sildenafil 100mg[/url] [url=http://do*ycycline1.com/]do*ycycline 100mg online[/url] [url=http://amo*icillin5.com/]amo*acillian without a percription[/url] [url=http://propecia8.com/]propecia[/url] [url=http://motilium5.com/]motilium usa[/url]
  โดย alethia@probbo*.com วันที่ 24 เม.ย. 2562 : 8:53:44 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6526
cialis side effects muscle aches buy cialis online prices of viagra cialis and levitra generic cialis brand cialis lilly
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 เม.ย. 2562 : 1:28:43 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6527
[url=https://propecia8.com/]buy finasteride no r*[/url] [url=https://tadalafil365.com/]tadalafil generic[/url] [url=https://valtre*1.com/]valtre* online[/url] [url=https://sildenafil75.com/]sildenafil[/url] [url=https://synthroid75.com/]synthroid 137mg without prescription[/url]
  โดย genuineamerican@probbo*.com วันที่ 25 เม.ย. 2562 : 3:53:23 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6528
e*tra super cialis reviews cialis online compare price of cialis and viagra buy cialis online levitra vs cialis reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 เม.ย. 2562 : 7:20:50 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6529
where to buy viagra in hamilton ontario viagra online chemische wirkung viagra generic viagra how long should viagra work for
  โดย ghtryjhytjhetdr@gmail.com วันที่ 25 เม.ย. 2562 : 10:15:52 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6530
buy cialis canada canadian drugstore buy generic cialis cialis 20mg dosing instructions buy cialis online cialis super active vs cialis difference
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 เม.ย. 2562 : 12:01:25 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6531
[url=https://femaleviagra5.com/]female viagra without prescription[/url] [url=https://metformin1000.com/]metformin[/url] [url=https://tadalafil20tab.com/]tadalafil 10 mg[/url] [url=https://prednisolone911.com/]prednisolone 5mg[/url] [url=https://genericcialis20mg.com/]cialis[/url] [url=https://prednisone911.com/]prednisone 50 mg[/url] [url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin without prescription[/url] [url=https://celebre*100.com/]celebre* medicine[/url] [url=https://tadalafil24.com/]tadalafil[/url] [url=https://buyacyclovir*rescription.com/]acyclovir[/url]
  โดย chery@probbo*.com วันที่ 25 เม.ย. 2562 : 1:35:23 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6532
[url=https://dailytickers.life/]dapo*etine hcl[/url] [url=https://cargorail.ru/]cele*a[/url] [url=https://hamptonsphysiodoc.com/]antabuse without prescription[/url] [url=https://compra.bz/]stromectol[/url] [url=https://shopkenya1.com/]where can i buy zithroma*[/url] [url=https://civicrecycling.ca/]celebre*[/url] [url=https://colhidodope.com.br/]toradol[/url] [url=https://dotcombazaar.com/]order deltasone[/url] [url=https://carttags.com/]toradol for migraine[/url] [url=https://inddemo.net/]cele*a 20mg[/url] [url=https://getdiscount.eu/]nolvade* d[/url] [url=https://giayattom.net/]atara*[/url] [url=https://letsbogo.com/]cialis online mastercard[/url] [url=https://cursive.nz/]zyban[/url] [url=https://industry-veterans.net/]zoloft[/url] [url=https://fero*fearless.us/]cipro for sale[/url] [url=https://cluesoflife.com/]acyclovir order online[/url] [url=https://dutchessherb.net/]metformin[/url] [url=https://guglo.cz/]viagra[/url] [url=https://cherylssoycreations.com/]avodart online[/url] [url=https://2point0webstudio.com/]buy do*ycycline without prescription[/url] [url=https://cctvcamerashome.co.uk/]diclofenac tablets[/url] [url=https://budgetbugout.us/]generic deltasone[/url] [url=https://arstitches.boutique/]motilium domperidone[/url] [url=https://balhambeds.co.uk/]generic zanafle*[/url] [url=https://omegastudiostest.com/]kamagra oral jelly[/url] [url=https://angelasbookbag.com/]flagyl[/url] [url=https://chipolteclassactionlawsuit.com/]furosemide over the counter[/url] [url=https://guidingspirits.net/]buy zithroma*[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 25 เม.ย. 2562 : 1:46:39 PM น. IP : 5.188.210.237

ความคิดเห็นที่ 6533
[url=https://ventolinhfainhalers.com/]buy cheap ventolin[/url]
  โดย kendramcarmichael@probbo*.com วันที่ 25 เม.ย. 2562 : 2:19:26 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6534
[url=http://do*ycycline1.com/]do*ycycline 50 mg[/url] [url=http://propecia8.com/]propecia[/url] [url=http://lasi*911.com/]buy cheap lasi*[/url] [url=http://motilium5.com/]buy motilium[/url] [url=http://sildenafil75.com/]sildenafil[/url]
  โดย corinna@probbo*.com วันที่ 25 เม.ย. 2562 : 2:32:26 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6535
cialis tv commercial actors cialis generic viagra and cialis combo dosage comparison buy cialis online cialis soft tabs canada
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 เม.ย. 2562 : 3:25:44 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6536
cialis super active side effects generic cialis viagra and cialis dosage and cost comparison between cialis online cost of generic cialis 5 mg at costco
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 เม.ย. 2562 : 3:26:46 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6537
cialis commercial actors buy cialis online cheap cialis uk ne*t day delivery buy cialis online cialis commercial british woman
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 เม.ย. 2562 : 10:49:08 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6538
cialis coupons 2015 generic cialis viagra vs. cialis vs. levitra which is best buy generic cialis cialis 5mg does not work
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 เม.ย. 2562 : 11:18:51 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6539
why 2 bathtubs in cialis commercial buy generic cialis cialis 20mg cost without insurance cialis online buy generic cialis online australia
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 26 เม.ย. 2562 : 5:15:57 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6540
death due to viagra buy generic viagra does alcohol affect the use of viagra viagra online hitler viagra viking
  โดย grthytrfjhyth@gmail.com วันที่ 26 เม.ย. 2562 : 7:54:36 AM น. IP : 31.43.92.20

ความคิดเห็นที่ 6541
[url=http://adultcams.gq/]adult chat[/url] [url=http://freese*webcam.fun/]free se* webcam[/url] [url=http://webcamamateur.site/]amateur webcam[/url] [url=http://freeadultvideochat.fun/]free adult video chat[/url] [url=http://webcamamateur.stream/]chat rooms free[/url] [url=http://maturecams.icu/]milf cams[/url] [url=http://hotwebcam.stream/]porn webcam[/url] [url=http://maturewebcam.site/]top cam sites[/url] [url=http://maturewebcam.stream/]free se*[/url] [url=http://interactiveporn.gq/]live free pussy cams[/url]
  โดย lorraines480@regiopost.trade วันที่ 26 เม.ย. 2562 : 8:01:27 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6542
cialis vs viagra vs levitra cost cialis online cialis super active 20mg reviews buy generic cialis cialis tadalafil 20 mg 4 tablet
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 26 เม.ย. 2562 : 10:13:41 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6543
[url=https://epastreams.com/]phenergan[/url] [url=https://gazeta-lajme.info/]generic vp*l[/url] [url=https://ayoncorporation.com/]avodart[/url] [url=https://mobilepd*music.com/]viagra for women pink pill[/url] [url=https://aory.org/]drug celebre*[/url] [url=https://fero*fearless.us/]cipro 500[/url] [url=https://changeyourstory.info/]antabuse no prescription[/url] [url=https://frenchcottagesgold.com/]antabuse 500mg[/url] [url=https://aervault.com/]buy viagra soft[/url] [url=https://bravegirlsnet.info/]albenza cost[/url] [url=https://babyandcrib.com/]fluo*etine prozac[/url] [url=https://medicina-uvm.net/]cleocin price[/url] [url=https://global-oakland.org/]dapo*etine 30mg[/url] [url=https://edwslo.uk/]zoloft buy[/url] [url=https://atlantavb.com/]amo*icillin[/url] [url=https://fabianmediamarketing.com/]female viagra[/url] [url=https://artenivo.eu/]retin a[/url] [url=https://electronicfreedomfoundation.org/]ventolin nebulizer[/url] [url=https://shippist.us/]neurontin capsules[/url] [url=https://fallout76marketplace.com/]priligy dapo*etine[/url] [url=https://dutchessherbdispensary.com/]priligy dapo*etine[/url] [url=https://e*ercisedeepheat.co.uk/]proscar online[/url] [url=https://chronicules.com/]atara* for an*iety[/url] [url=https://searchsangabrielvalleyrealestate.com/]avodart price[/url] [url=https://educacristiana.org/]trazodone online[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 26 เม.ย. 2562 : 12:01:46 PM น. IP : 5.188.210.238

ความคิดเห็นที่ 6544
[url=https://camsites.fun/]free se* web cam[/url] [url=https://freewebcam.gq/]free web cam[/url] [url=https://camsites.site/]cam dolls[/url] [url=https://interactivese*.cf/]webcam masturbation[/url] [url=https://interactiveporn.ga/]webcam porn[/url] [url=https://freelivese*chat.stream/]free live se* chat[/url] [url=https://hotwebcam.stream/]chaterbate webcam[/url] [url=https://liveporncams.fun/]snap chat porn[/url] [url=https://livecamgirls.fun/]live cam girls[/url] [url=https://adultchatrooms.cf/]free adult chat rooms[/url]
  โดย deserthound@regiopost.trade วันที่ 26 เม.ย. 2562 : 12:55:11 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6545
precio cialis generico me*ico generic cialis pharmacy mall generic cialis us cialis generic cialis dosage strengths and weaknesses
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 26 เม.ย. 2562 : 1:30:42 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6546
[url=http://freese*webcam.icu/]free se* webcam[/url] [url=http://teencam.ga/]camchat rooms[/url] [url=http://freelivese*chat.live/]free live se* chat[/url] [url=http://girlswebcam.site/]se* video chat[/url] [url=http://freeonlinese*.site/]free web chat[/url] [url=http://webcamamateur.stream/]webcam amateur[/url] [url=http://adultwebcams.icu/]adult webcams[/url] [url=http://freese*webcam.stream/]free se* webcam[/url] [url=http://webcamteen.fun/]adult webcam[/url] [url=http://freewebcam.gq/]free web cam se*[/url]
  โดย pinkie@regiopost.trade วันที่ 26 เม.ย. 2562 : 1:31:19 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6547
buy cialis online usa cialis generic cialis coupon 2016 cialis online cialis black vs professional cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 26 เม.ย. 2562 : 1:32:33 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6548
[url=http://freese*chat.cf/]se* chat free[/url] [url=http://webcamamateur.stream/]webcam amateur[/url] [url=http://liveporncams.live/]live porn cams[/url] [url=http://webcamamateur.fun/]webcams se*[/url] [url=http://interactivese*.cf/]interactive se*[/url] [url=http://livecamgirls.icu/]live cam girls[/url] [url=http://webcammasturbation.top/]hot webcam[/url] [url=http://freeadultchat.site/]free adult webcam chat[/url] [url=http://freelivese*chat.icu/]free live se* chat[/url] [url=http://freechatrooms.site/]camdolls[/url]
  โดย tbeyns@rainmail.win วันที่ 26 เม.ย. 2562 : 4:44:21 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6549
[url=http://amo*icillin5.com/]amo*icillin 500 mg online[/url] [url=http://tadalafil365.com/]generic cialis tadalafil[/url] [url=http://propecia8.com/]generic for propecia[/url] [url=http://synthroid75.com/]synthroid[/url] [url=http://valtre*1.com/]valtre* online prescription[/url]
  โดย mikewalker@probbo*.com วันที่ 26 เม.ย. 2562 : 5:34:21 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6550
[url=https://adultcams.cf/]mature webcam se*[/url] [url=https://freelivese*chat.site/]free naked webcam[/url] [url=https://freeadultchat.site/]free adult chat[/url] [url=https://freeliveporn.fun/]free live se*[/url] [url=https://hotwebcamgirls.fun/]hot webcam girls[/url] [url=https://freese*chat.cf/]my free cam[/url] [url=https://adultcams.site/]milf cams[/url] [url=https://interactivese*.ga/]interactive se*[/url] [url=https://freeonlinese*.fun/]free se* cams[/url] [url=https://teencamchat.live/]teen chat rooms[/url]
  โดย toriburton@pochtar.men วันที่ 26 เม.ย. 2562 : 6:36:26 PM น. IP : 5.188.210.10

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com