แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6451
cialis 20 mg how quickly does it work generic cialis cialis coupons printable 2017 buy cialis online cialis manufacturer coupon 2018
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 เม.ย. 2562 : 10:11:45 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6452
[url=http://synthroid1.com/]buy synthroid[/url] [url=http://prednisone911.com/]prednisone[/url] [url=http://valtre*500mg.com/]buy generic valtre*[/url] [url=http://genericcialis20mg.com/]cialis 20 mg[/url] [url=http://lasi*0.com/]buy lasi* online[/url]
  โดย djslasvegas@probbo*.com วันที่ 21 เม.ย. 2562 : 12:07:35 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6453
Looking for [url=http://ii-casino-online.com]casino[/url]?Check out top free [url=http://www.i-online-casino.org/]casino[/url] bonus offers at [url=http://www.i-online-casino.org/Slotocash-Casino.html]casino online[/url],[url=http://www.ii-casino.com/new-online-casinos-accepting-usa/inde*.html]usa players accepted online casinos[/url]]
  โดย dorcsgo190@gmail.com วันที่ 21 เม.ย. 2562 : 7:19:56 AM น. IP : 178.218.89.97

ความคิดเห็นที่ 6454
Looking for [url=http://ii-casino.com]online casino ireland[/url]?Check out top free [url=http://www.i-online-casino.org/]casino[/url] bonus offers at [url=http://www.i-online-casino.org/Slotocash-Casino.html]casino online[/url],[url=http://www.ii-casino.com/new-online-casinos-accepting-usa/inde*.html]usa players accepted online casinos[/url]]
  โดย dorcsgo190@gmail.com วันที่ 21 เม.ย. 2562 : 7:20:17 AM น. IP : 103.216.82.43

ความคิดเห็นที่ 6455
Looking for online casino?Check out top free casino bonus offers at slotocash casino,no deposit games online for real cash]
  โดย dorcsgo190@gmail.com วันที่ 21 เม.ย. 2562 : 7:20:34 AM น. IP : 87.117.1.169

ความคิดเห็นที่ 6456
cialis commercial male actors cialis generic cialis 5mg price in saudi arabia cialis online walmart prices for cialis 20mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 เม.ย. 2562 : 8:03:53 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6457
cialis vs viagra reviews buy cialis online cialis generic at costco cialis generic generic female cialis 20mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 เม.ย. 2562 : 8:31:24 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6458
order generic viagra viagra soft tablets viagra online no prior prescription https://www.viagraeiu.com/
  โดย PLORTUCTICCIMELEPAttagonog@symnmail.net วันที่ 21 เม.ย. 2562 : 10:35:09 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6459
coupon for cialis 5mg daily use cialis generic 5 mg cialis vs 20 mg cialis cialis online viagra levitra cialis cost comparison
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 เม.ย. 2562 : 1:52:36 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6460
prices for cialis 5mg buy cialis online levitra or cialis or viagra better generic cialis cialis generic prices with prescription
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 เม.ย. 2562 : 6:35:25 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6461
[url=http://myfreewebcam.fun/]free cam girls[/url] [url=http://freecamgirls.site/]web cam girls[/url] [url=http://freeonlinese*.top/]free online se*[/url] [url=http://webcamteens.stream/]webcam masturbation[/url] [url=http://interactiveporn.tk/]yahoo adult rooms[/url] [url=http://maturewebcam.fun/]streamate[/url] [url=http://freewebcamchat.site/]virtual se* video[/url] [url=http://livecamgirls.fun/]gay chat[/url] [url=http://hotwebcamgirls.fun/]girls webcam[/url] [url=http://webcamamateur.stream/]webcam amateur[/url]
  โดย gwenn@regiopost.trade วันที่ 21 เม.ย. 2562 : 7:55:25 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6462
buy cialis viagra online generic cialis cialis generico espaรฑa sin receta cialis online cialis super active generico
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 เม.ย. 2562 : 10:07:06 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6463
cialis prices walmart buy cialis online cialis coupon 2015 cialis online cialis dosage strengths
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 เม.ย. 2562 : 10:10:24 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6464
payday loans charlotte nc te*as car title and payday loan In our present economy, lots of people require cash promptly. There is a lot that enters into an economic scenario, and also many people seek to cash advance for assistance. If you're consider this sort of alternative, maintain reading this write-up for handy tips about this topic. I thought about this
  โดย casrum2@gmail.com วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 4:18:48 AM น. IP : 178.137.16.113

ความคิดเห็นที่ 6465
generic cialis viagra levitra online cialis online cialis viagra generici cialis generic cialis super active 20mg reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 5:42:46 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6466
[url=https://flyingbats.co.uk/]abilify price[/url] [url=https://hairtospare.com.au/]estrace[/url] [url=https://bestenkasinospiele.com/]buy ampicillin online[/url] [url=https://driveforward.today/]roba*in/methocarbamol 500mg[/url] [url=https://aluma*panel.ca/]kamagra[/url] [url=https://kernowinternetmarketing.co.uk/]buy bupropion[/url] [url=https://lightkicker.net/]cele*a[/url] [url=https://roboeconomic.us/]tadacip 20 mg[/url] [url=https://givegetter.net/]prednisolone acetate[/url] [url=https://dernormaleotto.com/]neurontin[/url] [url=https://internetmarketingsouthwest.co.uk/]kamagra jelly[/url] [url=https://wordaegis.com/]cheap plavi* generic[/url] [url=https://raffle-my-car.co.uk/]synthroid[/url] [url=https://272crowchild.com/]ventolin albuterol[/url] [url=https://kleenshot.com/]cheap plavi*[/url] [url=https://egomaniacalprig.org/]metformin[/url] [url=https://demitira.com/]citalopram escitalopram[/url] [url=https://kathylongpianostudio.com/]ampicillin[/url] [url=https://armedliving.com/]vp*l online[/url] [url=https://chrisaurelius.com/]best price on cialis[/url] [url=https://anewgreenlife.com/]prednisone[/url] [url=https://fvasolution.com/]neo medrol[/url] [url=https://footballivevs.de/]alli *enical[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 6:12:00 AM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6467
cialis generic indications buy generic cialis cialis (tadalafil) 30 tablet 20 mg buy generic cialis cialis side effects in women
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 6:14:42 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6468
[url=http://do*ycycline2.com/]do*ycycline[/url] [url=http://viagrasoftonline.com/]viagra soft[/url] [url=http://buyacyclovir*rescription.com/]generic zovira*[/url] [url=http://genericcialis20mg.com/]cialis[/url] [url=http://zithroma*500.com/]zithroma* 100 mg[/url]
  โดย antoniusr@probbo*.com วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 9:09:12 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6469
woman in cialis commercial buy cialis online cialis professional wikipedia cialis online generic cialis coming out in 2017
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 12:12:16 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6470
[url=https://prednisone911.com/]prednisone 50 mg[/url] [url=https://prednisonegeneric.com/]buy prednisone without prescription[/url] [url=https://lisi*ril0.com/]lisi*ril tablets[/url] [url=https://valtre*500mg.com/]valtre*[/url] [url=https://zithroma*500.com/]zithroma* 500[/url]
  โดย lshablesky@probbo*.com วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 1:31:03 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6471
[url=https://interactiveporn.cf/]free interactive porn[/url] [url=https://girlcams.stream/]live porn webcam[/url] [url=https://freewebcam.gq/]free web cam se*[/url] [url=https://se*cams.icu/]se* cams[/url] [url=https://freese*chatrooms.stream/]free se* chat rooms[/url]
  โดย griggsje@rainmail.win วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 2:22:05 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6472
[url=https://sildenafil75.com/]sildenafil citrate india[/url]
  โดย jh3*@probbo*.com วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 2:55:33 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6473
cialis coupons 2017 cialis generic cialis generic availability generic cialis cialis 5mg price cvs
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 4:55:31 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6474
[url=https://lasi*911.com/]buy lasi* online[/url] [url=https://valtre*1.com/]valtre[/url] [url=https://sildenafil75.com/]sildenafil tablets 100mg[/url] [url=https://tadalafil365.com/]tadalafil[/url] [url=https://amo*icillin5.com/]amo*icillin 500 mg online[/url]
  โดย hottieryorl@probbo*.com วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 5:28:46 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6475
[url=https://freewebcam.gq/]chat ave[/url] [url=https://interactiveporn.tk/]porn cams[/url] [url=https://amateurwebcam.live/]webcam teens[/url] [url=https://maturecams.icu/]adult cams[/url] [url=https://livecamgirls.icu/]se* chatroom[/url]
  โดย damiancalvin20@pochtar.men วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 6:27:23 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6476
[url=https://amo*icillin911.com/]amo*icillin 500 mg purchase without prescription[/url]
  โดย montanoalberto08@probbo*.com วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 6:28:35 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6477
[url=https://digitalappliancerepair.com/]elimite[/url] [url=https://autonomoshop.cl/]cele*a[/url] [url=https://foodieq.nl/]celebre* buy[/url] [url=https://jonnare.com/]levitra[/url] [url=https://forestcity.us/]azithromycin penicillin[/url] [url=https://brokenfish.co.uk/]colchicine epocrates[/url] [url=https://buypensionerbonds.co.uk/]acyclovir[/url] [url=https://janimalsdoggrooming.co.uk/]lisi*ril hctz[/url] [url=https://demikaiser.org/]estrace applicator[/url] [url=https://gamewolves.com/]ordering propanalol[/url] [url=https://comatec.sa/]fluo*etine generic[/url] [url=https://doctorhenry.com.au/]tadalafil[/url] [url=https://africacanmaking.org/]cele*a[/url] [url=https://cardiffbluesgloucester.de/]synthroid[/url] [url=https://peabrainstudios.com/]cialis[/url] [url=https://corporatewomensleadershipalliance.org/]is alli for sale[/url] [url=https://roboeconomicus.com/]lisi*ril drug[/url] [url=https://flightsforest.com/]cafergot online[/url] [url=https://bikerbeauty.biz/]toradol[/url] [url=https://bzone.link/]online trazodone[/url] [url=https://hegazyband.net/]zyban for depression[/url] [url=https://bullishoncolombia.online/]lisi*ril[/url] [url=https://4wponly.com/]metformin for sale[/url] [url=https://godpeople316ministries.international/]cleocin[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 6:54:13 PM น. IP : 5.188.210.237

ความคิดเห็นที่ 6478
[url=https://camtocam.site/]shy bbw webcam[/url] [url=https://adultse*chat.fun/]adult se* chat[/url] [url=https://camtocam.icu/]nude cam[/url] [url=https://freeadultcam.icu/]free adult webcam[/url] [url=https://interactiveporn.ml/]cam porn[/url]
  โดย amyntrav@regiopost.trade วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 7:16:19 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6479
[url=https://cropsensorcam.online/]synthroid[/url] [url=https://myrealfollowers.com/]order nolvade*[/url] [url=https://codingschool.ro/]flagyl 500[/url] [url=https://cannvenience.ca/]prednisone corticosteroids[/url] [url=https://almacenelrey.org/]diflucan[/url] [url=https://emmanuelworship.church/]lipitor buy[/url] [url=https://friendsofthefieldcoalition.org/]hydrochlorothiazide[/url] [url=https://isabelaevans.co.uk/]acyclovir[/url] [url=https://entwing.com/]clomid[/url] [url=https://cmasoftware.com/]baclofen medicine[/url] [url=https://gtsa.ca/]coreg drug[/url] [url=https://bbqrubstore.com/]clonidine insomnia[/url] [url=https://jadroo.org/]cost of azithromycin[/url] [url=https://bet368.biz/]amo*il 500 mg[/url] [url=https://guidingspirits.net/]where can i buy zithroma*[/url] [url=https://defriction.net/]colchicine canada[/url] [url=https://marine-inspect.org/]proscar[/url] [url=https://diilausresurssi2018.net/]generic trazodone[/url] [url=https://hmrauctionplace.com/]order amitriptyline[/url] [url=https://ayyoga.org/]vp*l[/url] [url=https://consumerhelpgroup.co.uk/]baclofen no preciption[/url] [url=https://beachlifeentrepreneurs.com/]celebre*.com[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 7:58:25 PM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6480
cialis vs viagra dosage cialis online cialis 5mg pricing cialis online cialis tadalafil lilly 10mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 8:25:38 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6481
the cost of cialis or viagra in europe cialis online cialis commercial song cialis online cialis low cost generic
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 8:28:13 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6482
[url=http://lasi*911.com/]buy lasi* without a prescription[/url] [url=http://propecia8.com/]finasteride 5 mg[/url] [url=http://tadalafil365.com/]cost of tadalafil[/url] [url=http://do*ycycline1.com/]do*ycycline 100 mg[/url] [url=http://amo*icillin5.com/]500 mg amo*icillin[/url]
  โดย ccramer974@probbo*.com วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 9:26:56 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6483
is daily cheap eb47 the best choice is 20mg
  โดย FedotovAvramii1998@mail.ru วันที่ 22 เม.ย. 2562 : 10:35:17 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 6484
[url=https://in4livestream.de/]propranolol online[/url] [url=https://delphyne.*yz/]deltasone 10 mg[/url] [url=https://desertsafaridealz.com/]buy retin a cheap[/url] [url=https://geurmanc.shop/]furosemide medication[/url] [url=https://jamiejamesphotography.com/]elimite cost[/url] [url=https://eltallerdelfondo.cl/]zovira* tablets[/url] [url=https://createanewlifenowbusinesscard.com/]order diflucan online[/url] [url=https://albuquerque360.net/]order tetracycline online[/url] [url=https://clevermobilenergy.com/]vardenafil for women[/url] [url=https://pastorsamgoodman.com/]buy nolvade*[/url] [url=https://a*oea.co.uk/]amo*icillin[/url] [url=https://idahopemf.com/]zyban generic[/url] [url=https://collegiatepacific.info/]aldactone[/url] [url=https://ascensionpi*el.com/]cipro cheap[/url] [url=https://dutchessherb.net/]metformin er 1000 mg[/url] [url=https://acebathroomsfresno.com/]order zoloft[/url] [url=https://proje*team.us/]cipro[/url] [url=https://belowcloseout.com/]atenolol tenormin[/url] [url=https://ebonie.me/]azithromycin[/url] [url=https://cryptoayr.com/]albenza for pinworms[/url] [url=https://7-by-7.net/]erythromycin to buy[/url] [url=https://iscenttrading.com/]tretinoin online[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 1:46:37 AM น. IP : 5.188.210.238

ความคิดเห็นที่ 6485
[url=http://freeadultwebcamchatrooms.site/]free adult webcam chat[/url] [url=http://freelivese*chat.icu/]se* chat free[/url] [url=http://se*cams.icu/]free se* cams[/url] [url=http://freese*cams.ga/]free web cams[/url] [url=http://camsites.site/]cam sites[/url] [url=http://hotwebcam.stream/]hot webcam[/url] [url=http://freelivese*.site/]free live se* cams[/url] [url=http://freeonlinese*.fun/]free online se*[/url] [url=http://freeonlinese*.site/]free online se*[/url] [url=http://camsites.stream/]cam sites[/url]
  โดย jmpersons@rainmail.win วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 1:49:14 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6486
[url=https://cautionwater.co.uk/]buy suhagra[/url] [url=https://dallasmentors.com/]buy generic neurontin online[/url] [url=https://getdiscount.eu/]nolvade* 20[/url] [url=https://allinthistogether.love/]alli[/url] [url=https://berkeleytaylorconsultants.com/]phenergan promethazine[/url] [url=https://frogtowntacos.com/]buy vp*l[/url] [url=https://justiceforjohn.ca/]india pharmacy viagra[/url] [url=https://mediamarketing.ie/]amo*il[/url] [url=https://eddiesspaghetti.kitchen/]roba*in[/url] [url=https://adly.bz/]lisi*ril 20mg[/url] [url=https://andytron.net/]albuterol ventolin[/url] [url=https://cvmantle.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=https://americantruthbomb.com/]atenolol 50 mg tablets[/url] [url=https://ekahiaoao.net/]cost of do*ycycline[/url] [url=https://antoinedecastellane.net/]buy female viagra[/url] [url=https://alze.us/]cleocin hcl[/url] [url=https://jailijakosamja.rs/]arimide*[/url] [url=https://fullstopcopy.nl/]zithroma*[/url] [url=https://facebookaccountverification.co.uk/]lasi*[/url] [url=https://computergeak.com/]cialis original[/url] [url=https://befitforgod.com/]desyrel[/url] [url=https://cambiavalute.biz/]motilium usa[/url] [url=https://gameslivefootball.de/]colchicine[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 1:58:55 AM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6487
[url=https://agrogrua.com/]prednisone pak[/url] [url=https://giroditaliai.de/]sildalis[/url] [url=https://lusciousmojo.net/]stromectol buy[/url] [url=https://remg.biz/]metformin[/url] [url=https://bestpolicyreview.net/]allopurinol tablets[/url] [url=https://measurements-gadte.com/]sildalis[/url] [url=https://climatedisplacement.net/]atenolol pills[/url] [url=https://amerpp.info/]deltasone[/url] [url=https://brickbook.org/]cafergot[/url] [url=https://bluebutterflyproject.org/]advair[/url] [url=https://alt2media.eu/]no prescription canada propranolol[/url] [url=https://boredemployee.com/]online erythromycin[/url] [url=https://ccpoker.org/]lipitor prices[/url] [url=https://fortunegates.com/]colchicine cost[/url] [url=https://aprendizajevirtualsesc.com/]tetracycline cost[/url] [url=https://detoatepentrutoti.info/]bupropion hydrochloride[/url] [url=https://805wp.services/]generic vermo*[/url] [url=https://comethrutoronto.com/]fluo*etine[/url] [url=https://cakehouse.biz/]ventolin[/url] [url=https://1800ltlship.com/]tadacip 20mg[/url] [url=https://clickoffice.club/]albenza[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 2:35:24 AM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6488
when is the generic for cialis coming out cialis generic levitra cialis viagra reviews cialis generic cialis generico prezzo
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 3:57:12 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6489
brand cialis means in hindi cialis online cialis dosage 10 mg generic cialis cialis generico preรงo no brasil
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 4:33:20 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6490
[url=https://agirpourlenseignement.org/]lisi*ril hct[/url] [url=https://asbl-agirpourlenseignement.org/]tetracycline for acne[/url] [url=https://enumaelis.org/]indocin[/url] [url=https://letsbogo.com/]cialis[/url] [url=https://groutgals.com/]tretinoin[/url] [url=https://buysellrentranchi.com/]metformin with no prescription[/url] [url=https://chocolatepatty.com/]cafergot[/url] [url=https://centria.biz/]soft viagra[/url] [url=https://capstonecomputerservices.com/]kamagra online[/url] [url=https://enterplus.org/]purchase amitriptyline[/url] [url=https://freedombizsystem.com/]aldactone[/url] [url=https://artenivo.eu/]retin-a micro[/url] [url=https://makani.sa/]diclofenac[/url] [url=https://grammillsystems.com/]erythromycin[/url] [url=https://cravehome.co.uk/]do*ycycline[/url] [url=https://e*ituselitereviews.com/]where to buy elimite[/url] [url=https://apno.me/]nolvade* d[/url] [url=https://al-qmhe.com/]prednisone prednisolone[/url] [url=https://energyvitalityhealth.com/]cost of cele*a[/url] [url=https://hikersregistry.org/]cele*a drug[/url] [url=https://afropiks.com/]allopurinol buy[/url] [url=https://cuplufericit.club/]amo*il[/url] [url=https://educatours.org/]pa*il 60 mg[/url] [url=https://imarketwebsites.com/]advair[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 6:38:39 AM น. IP : 5.188.210.237

ความคิดเห็นที่ 6491
[url=http://creatability.site/]amo*icillin 875[/url] [url=http://myrfashion.net/]albuterol aerosol[/url] [url=http://2020computersolutions.com/]azithromycin[/url] [url=http://boisedisastercleanup.com/]generic for zanafle*[/url] [url=http://aktivitates.lv/]bia*in[/url] [url=http://analogdigitaldesign.com.au/]proscar for bph[/url] [url=http://e*ituselitereviews.com/]cost of permethrin cream[/url] [url=http://bet77.org/]le*apro tablets[/url] [url=http://tahoehospital.org/]dapo*etine premature ejaculation[/url] [url=http://jenniferforsenate.com/]tadacip online[/url] [url=http://cleanupmydata.com/]hctz hydrochlorothiazide[/url] [url=http://elevated-labs.com/]diflucan[/url] [url=http://creative-ink.net/]drug celebre*[/url] [url=http://acandevelopment.co.uk/]buy albenza[/url] [url=http://letitbenomore.com/]generic azithromycin[/url] [url=http://brianleavitt.info/]retinal prescription facecream[/url] [url=http://dkeducationdepartment.com/]buy le*apro without a prescription online[/url] [url=http://clickclackclassroom.com/]albuterol price[/url] [url=http://atiku.site/]pa*il price[/url] [url=http://burjtechnology.co.uk/]valtre*[/url] [url=http://foodcomic.com/]generic avana[/url] [url=http://responsiblegroup.co.uk/]abilify 5mg[/url] [url=http://elmbridgetrainingacademy.co.uk/]purchase cele*a[/url] [url=http://cryptodirtreport.com/]pa*il for ocd[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 6:47:57 AM น. IP : 5.188.210.238

ความคิดเห็นที่ 6492
can you take viagra at 15 http://viagrabs.com/ viagra for the lungs generic viagra tomar alcohol y viagra
  โดย grthytrfjhyth@gmail.com วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 7:09:03 AM น. IP : 31.43.93.14

ความคิดเห็นที่ 6493
[url=http://chatporn.site/]free porn cams[/url] [url=http://camsites.site/]streamates web cam[/url] [url=http://webcamamateur.icu/]webcam models[/url] [url=http://hotwebcamgirls.stream/]hot webcam girls[/url] [url=http://adultcam.ga/]chaturbate webcams[/url] [url=http://maturecams.icu/]mature cams[/url] [url=http://freelivese*chat.stream/]free live se* chat[/url] [url=http://adultcams.fun/]camchat[/url] [url=http://se*cams.stream/]se* cams[/url] [url=http://freewebcams.ga/]free webcams[/url]
  โดย jeffpr@regiopost.trade วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 9:31:56 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6494
precio de cialis generico en farmacias de espaรฑa buy cialis online cialis cena apoteka cialis online side effects of cialis and viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 10:32:37 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6495
[url=https://sildenafil75.com/]sildenafil[/url] [url=https://propecia8.com/]propecia hair growth[/url] [url=https://motilium5.com/]motilium[/url] [url=https://lasi*911.com/]lasi*[/url] [url=https://do*ycycline1.com/]do*ycycline[/url]
  โดย tayna@probbo*.com วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 10:39:30 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6496
how to tell if viagra is working viagra online ordering viagra from india viagra where can i buy viagra in mumbai
  โดย grthytrfjhyth@gmail.com วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 11:33:28 AM น. IP : 31.43.93.14

ความคิดเห็นที่ 6497
[url=https://272crowchild.com/]albuterol inhalers[/url] [url=https://coronadomainstreet.org/]10mg pa*il[/url] [url=https://iubireadevarata.info/]amo*il 1g[/url] [url=https://dentalonlineshop.com/]cheap cafergot[/url] [url=https://acebathroomsfresno.com/]order zoloft online without prescription[/url] [url=https://benhenson.com/]hydrochlorothiazide 25mg[/url] [url=https://fvasolution.com/]purchase medrol[/url] [url=https://guidingspirits.net/]zithroma* buy[/url] [url=https://homolkafamily.com/]azithromycin[/url] [url=https://4wponly.com/]metformin for sale[/url] [url=https://financialmarketsandinformationtechnology.eu/]cial[/url] [url=https://builderte*t.net/]elimite cream price[/url] [url=https://hashtrade.biz/]le*apro tablets[/url] [url=https://armedliving.com/]vp*l[/url] [url=https://bankingrequests.com/]toradol pills[/url] [url=https://atiku.space/]how to get ciprale*[/url] [url=https://com-confidential.com/]levitra super active[/url] [url=https://businessgrant.ca/]generic elimite[/url] [url=https://fullstopcopy.nl/]zithroma*[/url] [url=https://dunkingpro.info/]prednisolone[/url] [url=https://cynthiachong.co/]clomid[/url] [url=https://biggins.pro/]online tetracycline[/url] [url=https://gobinstair.com/]le*apro 5mg[/url] [url=https://apacheproject.info/]hydro*yzine atara*[/url] [url=https://dairyfreelife.co.uk/]clonidine[/url] [url=https://bibukaldi.com/]neurontin medicine[/url] [url=https://iranantiques.ir/]levitra[/url] [url=https://momocity.com.au/]neurontin[/url] [url=https://americaneddm.com/]toprol *l for an*iety[/url] [url=https://fearlessvictim.com/]buy stromectol[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 12:29:31 PM น. IP : 5.188.210.237

ความคิดเห็นที่ 6498
[url=https://freeonlinese*.stream/]free online se*[/url] [url=https://girlchat.site/]live girl[/url] [url=https://chatporn.site/]granny cams[/url] [url=https://interactivese*.cf/]interactive se*[/url] [url=https://freese*webcam.icu/]mature webcam tubes[/url] [url=https://livecamgirls.icu/]chat lines[/url] [url=https://bbwcams.site/]teen cams[/url] [url=https://freeadultvideochat.fun/]older woman se*[/url] [url=https://nudelive.fun/]live nude chat[/url] [url=https://freelivese*chat.fun/]free live se* chat[/url]
  โดย kjapps2003@pochtar.men วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 1:17:40 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6499
prescription en ligne viagra
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 4:36:00 PM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6500
cialis side effects red eyes buy cialis online cialis generic availability buy generic cialis cialis tabs 20mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 เม.ย. 2562 : 6:58:35 PM น. IP : 185.136.166.126

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com