แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6401
[url=http://amateurwebcam.live/]myfree cam[/url] [url=http://girlcams.stream/]hamstercam[/url] [url=http://camsites.icu/]cam girl[/url] [url=http://freelivese*chat.icu/]free se* chat[/url] [url=http://adultse*chat.fun/]adult se* chat[/url] [url=http://adultcams.fun/]adult webcams[/url] [url=http://liveporncams.fun/]free live cams[/url] [url=http://camtocam.icu/]nude cam[/url] [url=http://freeadultcam.top/]free adult webcam[/url] [url=http://adultchatroom.gq/]adult chat room[/url]
  โดย cemby1@pochtar.men วันที่ 15 เม.ย. 2562 : 12:03:33 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6402
[url=http://metformin1000.com/]metformin 1000[/url]
  โดย jmgroup@probbo*.com วันที่ 15 เม.ย. 2562 : 12:18:00 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6403
[url=https://girlcams.site/]web cam porno[/url] [url=https://adultchatroom.ga/]virtual porn[/url] [url=https://adultcams.site/]adult webcam[/url] [url=https://se*cams.stream/]milf cams[/url] [url=https://hotwebcamgirls.stream/]free webcam girls[/url]
  โดย schlfabian@regiopost.trade วันที่ 16 เม.ย. 2562 : 6:26:43 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6404
[url=https://camtocam.fun/]cam to cam[/url] [url=https://freeadultchat.tk/]free adult video chat[/url] [url=https://freese*webcam.icu/]webcam se* chat[/url] [url=https://freechatrooms.site/]mature ***[/url] [url=https://interactiveporn.top/]webcam porn[/url]
  โดย jamshiddadashazar@pochtar.men วันที่ 16 เม.ย. 2562 : 9:06:22 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6405
cialis 5mg daily price in the united states generic cialis viagra vs cialis vs levitra chart buy generic cialis cialis 5mg effets
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 เม.ย. 2562 : 8:20:33 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6406
[url=https://albuterol24.com/]buy albuterol[/url] [url=https://prednisonegeneric.com/]can i purchase prednisone without a prescription[/url] [url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin no prescription[/url] [url=https://tadalafil24.com/]tadalafil[/url] [url=https://zoloft75.com/]zoloft 100mg[/url] [url=https://buysildenafil50.com/]sildenafil[/url] [url=https://do*ycycline2.com/]vibramycin[/url] [url=https://lisi*rilzestril.com/]drug lisi*ril[/url] [url=https://lisi*ril0.com/]lisi*ril 10mg[/url] [url=https://acyclovir1.com/]buy acyclovir[/url]
  โดย super8motelfdl@probbo*.com วันที่ 17 เม.ย. 2562 : 2:39:20 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6407
[url=https://adultchatroom.ga/]chat for free[/url]
  โดย bettie@pochtar.men วันที่ 17 เม.ย. 2562 : 7:03:45 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6408
[url=http://sildenafil75.com/]where to buy sildenafil online[/url] [url=http://tadalafil365.com/]generic cialis tadalafil[/url] [url=http://valtre*1.com/]buy valtre* online cheap[/url] [url=http://synthroid75.com/]synthroid buy online[/url] [url=http://lasi*911.com/]buy lasi* without presciption[/url]
  โดย cawthrayk@probbo*.com วันที่ 17 เม.ย. 2562 : 10:57:30 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6409
[url=https://femaleviagra5.com/]cheap female viagra online[/url] [url=https://cheapprednisolone.com/]buy cheap prednisolone[/url] [url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]buy amo*icillin without prescription[/url] [url=https://genericcialis20mg.com/]buy cialis 20mg[/url] [url=https://zithroma*500.com/]zithroma* 500[/url] [url=https://ventolinhfainhalers.com/]ventolin hfa 90 mcg inhaler[/url] [url=https://tadalafil20tab.com/]cheapest tadalafil[/url] [url=https://acyclovir1.com/]acyclovir 200[/url] [url=https://stromectolonline.com/]stromectol[/url] [url=https://celebre*100.com/]celebre* medication[/url]
  โดย sabath30@probbo*.com วันที่ 17 เม.ย. 2562 : 11:58:24 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6410
[url=https://valtre*1.com/]valtre* 500mg[/url] [url=https://synthroid75.com/]synthroid[/url] [url=https://propecia8.com/]propecia hair[/url] [url=https://motilium5.com/]motilium for sale[/url] [url=https://do*ycycline1.com/]do*ycycline 50mg[/url]
  โดย marvel@probbo*.com วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 1:10:28 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6411
generic cialis for daily use prices cialis generic cialis soft tablets buy cialis online cialis ma*imum dosage
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 2:03:32 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6412
[url=https://accademiasvizzerapnl.ch/]lipitor generic brand[/url] [url=https://dairyfreelife.co.uk/]clonidine depression[/url] [url=https://dreams2launch.com/]benicar online[/url] [url=https://acsus.it/]accutane isotretinoin[/url] [url=https://ale*anderduval.com/]medrol pack[/url] [url=https://alphabioticsboston.net/]zithroma* 250mg[/url] [url=https://blueglassworks.co.uk/]dapo*etine 60mg[/url] [url=https://intelligentem.com/]estrace cream cost[/url] [url=https://peabrainstudios.com/]no prescription cialis[/url] [url=https://eurostyle.ir/]diflucan[/url] [url=https://betatau.org/]abilify aripiprazole[/url] [url=https://derbykentuckya.de/]cafergot[/url] [url=https://hamptonsphysio.com/]elimite price[/url] [url=https://gyrodrones.com/]cheap neurontin[/url] [url=https://americancouncilvedicastrology.org/]buy valtre* online[/url] [url=https://cpec.ca/]ampicillin[/url] [url=https://albayraqdar.group/]pa*il headache[/url] [url=https://90daybrandcure.com/]propranolol[/url] [url=https://icehockeyworld.de/]bia*in 250 mg[/url] [url=https://justiceforjohn.ca/]cheap viagra pills[/url] [url=https://ale*andersragtime.net/]diclofenac misoprostol[/url] [url=https://flint*.co.uk/]sildalis online[/url] [url=https://hi5content.nl/]prednisone acetate[/url] [url=https://customrus.org/]valtre* no prescription[/url] [url=https://legacyfirstescrow.net/]diclofenac[/url] [url=https://budgetbugout.us/]generic deltasone[/url] [url=https://meyuang.com/]buy tadacip[/url] [url=https://planetstormgame.com/]diflucan 150[/url] [url=https://arqfuturi.com/]generic baclofen[/url] [url=https://computerscrews.us/]toradol for fever[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 2:40:13 AM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6413
[url=http://lisi*rilzestril.com/]lisi*ril[/url]
  โดย rodlot1@probbo*.com วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 5:25:01 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6414
viagra cialis generic pills for sale buy cialis online viagra vs cialis vs levitra price comparison table cialis generic lowest price on generic cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 7:00:33 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6415
order viagra and cialis http://buyscialisr*.com/ - cialis what happens when i take cialis cialis online how long does it take for 20 mg cialis to work cialis generic cialis bez recepty krakรณw
  โดย uykfthtr@gmail.com วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 8:12:25 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6416
cialis commercial woman in pool generic cialis cialis 5mg daily use reviews buy generic cialis cialis super active generico
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 10:21:14 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6417
generic viagra cialis online pharmacy buy cialis online cialis vs viagra vs levitra cialis generic cialis generico en me*ico farmacias similares
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 10:30:15 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6418
[url=https://creative-ink.net/]celebre* 200mg[/url] [url=https://codereligion.io/]sertraline zoloft[/url] [url=https://itsmaya.co/]antibiotics cipro[/url] [url=https://conspiracycavern.net/]toprol *l 25[/url] [url=https://aory.org/]price of celebre*[/url] [url=https://ayearwithmystory.com/]colchicine probenecid brand name[/url] [url=https://amicideviata.info/]moduretic online[/url] [url=https://scottcuellar.com/]vp*l online[/url] [url=https://bigideastartup.net/]do*ycycline hydrochloride[/url] [url=https://24horasvendiendo.com/]viagra for woman[/url] [url=https://clock32.com/]synthroid[/url] [url=https://kidscastles.com.au/]abilify[/url] [url=https://descopera.club/]cheap elimite[/url] [url=https://aaronfelip.com/]generic for proscar[/url] [url=https://directnailsupply.net/]avodart[/url] [url=https://fuerteventuraphoto.com/]generic propecia[/url] [url=https://hyzn.one/]lipitor[/url] [url=https://gamezaddy.com/]cost of hydrochlorothiazide[/url] [url=https://colhidodope.com.br/]toradol for headache[/url] [url=https://epsilon-media.eu/]medication allopurinol[/url] [url=https://pd*mobilemusic.com/]benicar online[/url] [url=https://an*ietysociety.org.uk/]phenergan[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 12:06:31 PM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6419
[url=http://sildenafil75.com/]buy sildenafil citrate online[/url] [url=http://amo*icillin5.com/]amo*icillin buy online[/url] [url=http://valtre*1.com/]valtre* without prescription[/url] [url=http://propecia8.com/]finasteride without prescription[/url] [url=http://tadalafil365.com/]tadalafil 10 mg[/url]
  โดย smileybham@probbo*.com วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 1:54:31 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6420
[url=https://camtocam.icu/]cam to cam[/url] [url=https://adultcams.fun/]adult webcam[/url] [url=https://freese*webcam.site/]adult dating[/url] [url=https://livenaked.top/]women cams[/url] [url=https://freeadultwebcam.fun/]free webcam girls[/url] [url=https://freelivese*.gq/]free webcam se*[/url] [url=https://interactiveporn.top/]interactive porn[/url] [url=https://freeonlinese*.fun/]lesbian se* show[/url] [url=https://freelivese*chat.site/]free live se* chat[/url] [url=https://interactivese*.ga/]interactive se*[/url]
  โดย davidwebb@pochtar.men วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 4:59:12 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6421
20 mg dose of cialis cialis online cialis vs viagra vs levitra which is better buy generic cialis generic cialis safety
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 5:54:59 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6422
[url=https://epastreams.com/]phenergan generic[/url] [url=https://e*plorewildly.com/]zoloft medication[/url] [url=https://ctpacademy.net/]generic for strattera[/url] [url=https://highlifemagazine.co/]drug citalopram[/url] [url=https://caljessamine.com/]clomid pill[/url] [url=https://businessappsolutions.co.uk/]azithromycin[/url] [url=https://hwy22storage.com/]zithroma* price[/url] [url=https://roboeconomicus.com/]lisi*ril[/url] [url=https://agir-pour-l-enseignement.org/]cheap avodart[/url] [url=https://eurocosmetics.ir/]oral flagyl[/url] [url=https://homesteadbarnco.com/]where can i buy azithromycin[/url] [url=https://consignmentstore.com/]wellbutrin prescription[/url] [url=https://detoatepentrutoti.info/]bupropion[/url] [url=https://cp-calibrations.com/]acyclovir cream price[/url] [url=https://directnailsupply.net/]avodart price[/url] [url=https://6inemilia.it/]vasotec iv[/url] [url=https://statesrightsmatter.us/]seroquel liquid[/url] [url=https://acudew.org/]seroquel 25 mg for sleep[/url] [url=https://antoinedecastellane.net/]viagra for women online[/url] [url=https://bobsketodiet.com/]purchase wellbutrin online[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 5:57:13 PM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6423
cialis price vs viagra forum cialis generic cialis 5mg price uk generic cialis viagra and cialis dosage strength comparison
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 6:24:56 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6424
[url=https://albuterol24.com/]albuterol sulfate inhaler[/url] [url=https://femaleviagra5.com/]pink viagra for women[/url] [url=https://lisi*rilzestril.com/]buy lisi*ril online[/url] [url=https://ventolinhfainhalers.com/]ventolin inhaler[/url] [url=https://buyroba*inonline.com/]roba*in 750[/url] [url=https://amo*icillin911.com/]amo*icillin buy online[/url] [url=https://viagrasoftonline.com/]viagra soft online[/url] [url=https://zithroma*500.com/]zithroma* buy[/url] [url=https://do*ycycline2.com/]buy do*ycycline 100mg pills[/url] [url=https://tadalafilgeneric20.com/]tadalafil[/url]
  โดย pedrod1518@probbo*.com วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 8:34:48 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6425
[url=https://valtre*1.com/]order valtre* onlines[/url] [url=https://do*ycycline1.com/]do*ycycline[/url] [url=https://amo*icillin5.com/]amo*icillin[/url] [url=https://motilium5.com/]motilium[/url] [url=https://lasi*911.com/]lasi* order[/url]
  โดย lynna@probbo*.com วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 8:58:31 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6426
[url=https://digitalmoneybitcoin.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=https://bubbyblue.com.au/]prozac no prescription[/url] [url=https://fetconnect.nl/]cheap vermo*[/url] [url=https://o*ycedet.pt/]clomid[/url] [url=https://odakhrs.com/]retin-a cheap[/url] [url=https://ekahiaoao.net/]do*ycycline[/url] [url=https://goldenknightsvssharks.de/]online tadalafil[/url] [url=https://fivelittlemonkeys.org/]albenza otc[/url] [url=https://admin-accounts.com/]ipratropium albuterol[/url] [url=https://centrocurriculum.com/]ampicillin 500[/url] [url=https://apno.me/]tamo*ifen citrate nolvade* for sale[/url] [url=https://mobilepd*music.com/]female viagra[/url] [url=https://pruefungsangst-hilfe.de/]cephale*in drug[/url] [url=https://79rocks.solutions/]avana[/url] [url=https://meyuang.com/]tadacip 20[/url] [url=https://geurmanc.shop/]furosemide medication[/url] [url=https://azfiber.com/]le*apro[/url] [url=https://bcpwd.com/]propranolol[/url] [url=https://hegazyband.net/]zyban otc[/url] [url=https://americancouncilofvedicastrology.net/]deltasone online[/url] [url=https://agirpourlenseignementasbl.org/]deltasone[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 11:23:53 PM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6427
cialis generico en chile generic cialis cialis side effects long term use cialis generic cialis side effects go away
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 เม.ย. 2562 : 11:54:26 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6428
why are there 2 bathtubs in the cialis commercials cialis generic cialis side effects dangerous generic cialis cialis vs viagra reddit
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 19 เม.ย. 2562 : 4:36:18 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6429
cialis 20mg price at walgreens buy generic cialis generic cialis soft tabs (tadalafil) 20mg cialis online ma*imum safe dosage of cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 19 เม.ย. 2562 : 8:07:04 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6430
walmart pharmacy cialis 5 mg cost cialis online cialis generic available in eu cialis online cialis 20 mg costco
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 19 เม.ย. 2562 : 8:08:45 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6431
[url=https://buydo*ycyclinewithoutprescription.com/]how to get do*ycycline 100mg[/url] [url=https://genericcialis20mg.com/]cialis[/url] [url=https://zithroma*500.com/]zithroma* buy[/url] [url=https://buyacyclovir*rescription.com/]acyclovir generic[/url] [url=https://tadalafil20tab.com/]tadalafil[/url] [url=https://stromectolonline.com/]cheap stromectol[/url] [url=https://viagrasoftonline.com/]viagra soft tabs 100mg[/url] [url=https://albuterol24.com/]proair albuterol sulfate where to buy[/url] [url=https://lisi*rilzestril.com/]buy lisi*ril online[/url] [url=https://lasi*0.com/]buy lasi* online[/url]
  โดย alicepok@probbo*.com วันที่ 19 เม.ย. 2562 : 8:52:40 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6432
online viagra https://www.viagraeiu.com/ click here to read http://viagraeiu.com/
  โดย PLORTUCTICCIMELEPAttagonog@symnmail.com วันที่ 19 เม.ย. 2562 : 11:04:45 AM น. IP : 31.43.93.14

ความคิดเห็นที่ 6433
[url=http://interactiveporn.tk/]interactive se*[/url] [url=http://girlcam.stream/]adultchatavenue[/url] [url=http://freese*webcam.stream/]free se* webcam[/url] [url=http://freeadultwebcamchatrooms.site/]free adult webcam chat[/url] [url=http://freelivese*.site/]free live se* cams[/url] [url=http://interactiveporn.top/]interactive se*[/url] [url=http://freese*webcam.site/]adultchat.com[/url] [url=http://freese*webcam.icu/]free se* webcam[/url] [url=http://camgirls.ga/]live cam girls[/url] [url=http://camsites.site/]naked cam[/url]
  โดย tbrown8234@pochtar.men วันที่ 19 เม.ย. 2562 : 1:15:33 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6434
[url=https://brigada925.org/]tadacip[/url] [url=https://creative-ink.net/]celebre*.com[/url] [url=https://chrysalistransformations.net/]bia*in price[/url] [url=https://fcb.org.za/]atenolol 75 mg[/url] [url=https://chefsoftahoe.com/]do*ycycline order online[/url] [url=https://chainchat.us/]buspar[/url] [url=https://dronesoulet.store/]buy wellbutrin online[/url] [url=https://2homes2moms.net/]generic propecia[/url] [url=https://customforever.co.uk/]prednisone cost[/url] [url=https://beastperformance.co.uk/]advair[/url] [url=https://demikaiser.org/]estrace applicator[/url] [url=https://apno.me/]buy cheap nolvade*[/url] [url=https://collegegolfcomplete.com/]fluo*etine capsules[/url] [url=https://hetohe.org/]price of advair[/url] [url=https://americancouncilofvedicastrology.com/]vardenafil tablets[/url] [url=https://marine-inspect.org/]proscar price[/url] [url=https://doggyheroes.org/]bupropion prices[/url] [url=https://dev-dhs.net/]tetracycline[/url] [url=https://buildworthpropertymanagement.com/]valtre* 500 mg[/url] [url=https://geographyofjoy.com/]plavi* 75[/url] [url=https://funnanacare.us/]tretinoin[/url] [url=https://elegantkitchendesigns.com.au/]how much is strattera[/url] [url=https://computerrepairboca.com/]deltasone[/url] [url=https://wordaegis.com/]buy plavi* online cheap[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 19 เม.ย. 2562 : 1:18:21 PM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6435
equivalent dose viagra vs. cialis cialis online levitra viagra cialis price comparison cialis generic cialis generico me*ico
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 19 เม.ย. 2562 : 3:13:34 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6436
merle generic viagra cialis cialis online cialis generico me*ico precio generic cialis viagra cialis levitra online uk
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 19 เม.ย. 2562 : 3:43:17 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6437
click here for info https://www.viagraeiu.com/ viagra overnight canadian online pharmacy viagra
  โดย PLORTUCTICCIMELEPAttagonog@symnmail.net วันที่ 19 เม.ย. 2562 : 7:05:10 PM น. IP : 31.43.93.14

ความคิดเห็นที่ 6438
cialis coupons 2017 generic cialis cialis coupons cvs printable cialis online cialis 20mg dose for bph
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 19 เม.ย. 2562 : 9:03:04 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6439
cialis online pharmacy usa buy generic cialis cialis generic cialis online tadalafil cialis 20mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 เม.ย. 2562 : 1:57:56 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6440
[url=https://do*ycycline2.com/]do*ycycline[/url]
  โดย eigiliversen@probbo*.com วันที่ 20 เม.ย. 2562 : 2:29:01 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6441
cialis super active side effects cialis generic viagra or cialis or levitra which is better buy generic cialis genric cialis e*tra dosage
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 เม.ย. 2562 : 5:17:16 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6442
levitra viagra cialis cost comparison cialis generic walmart pharmacy cialis prices generic cialis cialis generic on the market
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 เม.ย. 2562 : 5:25:47 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6443
[url=https://clarinhasaudavel.pt/]advair[/url] [url=https://americancenterfordistanceeducation.org/]atenolol prices[/url] [url=https://familyrvonthego.net/]tadacip 20[/url] [url=https://freebizportal.co.uk/]buspar[/url] [url=https://educationconsultinggroup.net/]diflucan[/url] [url=https://bayernmunichvsrealmadridi.de/]where to buy nolvade*[/url] [url=https://canliiddaabahis.net/]lisi*ril[/url] [url=https://alternohnefalten.com/]atara* 25mg[/url] [url=https://elita.ir/]deltasone[/url] [url=https://fli*today.*yz/]albuterol[/url] [url=https://e*pertsportspickstoday.com/]lasi* 100mg[/url] [url=https://chrysalistransformations.net/]bia*in generic[/url] [url=https://comatec.sa/]fluo*etine10mg[/url] [url=https://fluentphi.com/]levitra[/url] [url=https://erj175.*yz/]abilify[/url] [url=https://dunyasurvival.com/]diclofenac[/url] [url=https://fantasticshoping.co.uk/]zithroma*[/url] [url=https://advertea.co.uk/]wellbutrin[/url] [url=https://africacanmaking.org/]cele*a[/url] [url=https://8zo.ca/]furosemide buy[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 20 เม.ย. 2562 : 6:54:08 AM น. IP : 5.188.210.238

ความคิดเห็นที่ 6444
[url=https://lasi*911.com/]order lasi* online[/url] [url=https://sildenafil75.com/]buy sildenafil[/url] [url=https://valtre*1.com/]valtre*[/url] [url=https://do*ycycline1.com/]do*ycycline[/url] [url=https://motilium5.com/]buy motilium[/url]
  โดย jovan@probbo*.com วันที่ 20 เม.ย. 2562 : 7:40:28 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6445
[url=http://bookrecycling.org/]le*apro[/url] [url=http://belezanapontadosdedos.com.br/]clomid[/url] [url=http://discoverzion.life/]medicine neurontin[/url] [url=http://academy-jeuneespoir.org/]cheap ampicillin[/url] [url=http://glennforhillsboro.com/]order ventolin[/url] [url=http://bola99.biz/]aldactone hair loss[/url] [url=http://marqetify.ca/]lisi*ril tablets[/url] [url=http://evlu*.us/]estrace[/url] [url=http://brandseo.ir/]zithroma*[/url] [url=http://computerrepairboca.com/]deltasone[/url] [url=http://kkmeds.com/]colchicine cancer[/url] [url=http://internetmarketingplymouth.co.uk/]phenergan dm[/url] [url=http://999listings.realty/]levitra 20mg[/url] [url=http://girlsqatar.com/]purchase antabuse online[/url] [url=http://e*ercisedeepheat.co.uk/]proscar[/url] [url=http://allcornersstcatharines.ca/]prednisolone sod[/url] [url=http://cherimoyarecords.com/]benicar[/url] [url=http://aulamarket.nl/]soft viagra[/url] [url=http://247permits.com/]generic for strattera[/url] [url=http://jonnare.com/]levitra drug[/url] [url=http://biggins.pro/]tetracycline[/url] [url=http://blueque.link/]estrace drug[/url] [url=http://4builder.uk/]where to buy dapo*etine[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 20 เม.ย. 2562 : 8:29:45 AM น. IP : 5.188.210.238

ความคิดเห็นที่ 6446
side effects of cialis vs viagra buy generic cialis generic cialis super active information buy generic cialis generic cialis r* pharmacy india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 เม.ย. 2562 : 12:20:47 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6447
cialis generico opinion generic cialis generic cialis coming cialis generic viagra and cialis dosage strength comparison
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 เม.ย. 2562 : 12:50:57 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6448
[url=https://do*ycycline2.com/]do*ycycline hyclate 100 mg capsules[/url]
  โดย halemichael@probbo*.com วันที่ 20 เม.ย. 2562 : 3:41:27 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6449
[url=https://eurostyle.ir/]diflucan pills[/url] [url=https://lathombees.co.uk/]clonidine er[/url] [url=https://allforsec.com/]metformin[/url] [url=https://fiverr.site/]amo*il 875 mg[/url] [url=https://carrutherspodcasting.com/]motilium online[/url] [url=https://gyrodrones.com/]neurontin pills[/url] [url=https://fressnapf.ir/]ventolin hfa[/url] [url=https://completecuisineprogram.net/]synthroid 100[/url] [url=https://godpeople316ministries.international/]cleocin[/url] [url=https://electronicfreedomfoundation.org/]ventolin[/url] [url=https://cbd-e*tracts.co.uk/]amo*il 875[/url] [url=https://biomedhealthproducts.com/]cost of flagyl[/url] [url=https://digitaldroid.info/]toprol *l[/url] [url=https://balloonridesinhoustont*.com/]tenormin 50mg[/url] [url=https://arkenstone-group.com/]vasotec[/url] [url=https://letsbogo.com/]generic cialis[/url] [url=https://allamerican24hourlock.com/]ciprale* india[/url] [url=https://cybersaftyharbor.net/]allopurinol[/url] [url=https://alliknow.info/]alli pills[/url] [url=https://displacement.info/]buy antabuse online[/url] [url=https://1motorsports.com/]lisi*ril[/url] [url=https://akarsolutions.com/]motilium[/url] [url=https://fortunegates.com/]colchicine cost[/url] [url=https://cookiesbyte.com/]purchase neurontin[/url] [url=https://drewsdrumtracks.net/]sildalis[/url] [url=https://gym-progress.de/]furosemide 20mg[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 20 เม.ย. 2562 : 4:20:10 PM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6450
[url=https://tadalafil20tab.com/]buy tadalafil cialis[/url]
  โดย sharpekenneth@probbo*.com วันที่ 20 เม.ย. 2562 : 6:03:22 PM น. IP : 5.188.210.58

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com