แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6351
cialis 5 mg tablet cialis generic cialis 5mg best price india buy cialis online lowest cost viagra cialis 5mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 เม.ย. 2562 : 7:29:11 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6352
[url=https://cialis3.com/]cialis canada online[/url]
  โดย wallaceheights@probbo*.com วันที่ 12 เม.ย. 2562 : 8:09:44 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6353
side effects of cialis for daily use generic cialis cialis professional vs cialis super active cialis online can i buy cialis in usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 เม.ย. 2562 : 11:23:24 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6354
reviews of cialis professional generic cialis cialis vs viagra vs levitra reddit [url=http://cialisec.com/]buy cialis online[/url] brand cialis online us pharmacy
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 เม.ย. 2562 : 11:31:21 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6355
[url=https://tadalafil20tab.com/]buy tadalafil cialis[/url] [url=https://femaleviagra5.com/]cheap female viagra[/url] [url=https://prednisone911.com/]20mg prednisone[/url] [url=https://acyclovir1.com/]zovira* buy[/url] [url=https://stromectolonline.com/]cheap stromectol[/url] [url=https://lasi*0.com/]lasi* 40 mg without prescription[/url] [url=https://metformin1000.com/]metformin[/url] [url=https://cialis3.com/]cialis canadian pharmacy[/url] [url=https://buylasi*furosemide.com/]buy furosemide[/url] [url=https://lisi*ril0.com/]lisi*ril without an r*[/url]
  โดย dkelley@probbo*.com วันที่ 12 เม.ย. 2562 : 11:49:14 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6356
[url=https://livenaked.top/]virtualse*[/url]
  โดย dlmacdonald@rainmail.win วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 3:04:00 AM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 6357
[url=https://freechatrooms.fun/]free chat rooms[/url] [url=https://maturewebcam.fun/]porn webcam[/url] [url=https://hotwebcamgirls.icu/]hot webcam[/url] [url=https://pornwebcam.site/]porn webcam[/url] [url=https://freewebcamchat.site/]adult se* chat rooms[/url] [url=https://nudewebcams.icu/]nude webcams[/url] [url=https://videose*chat.fun/]live jasmin mature[/url] [url=https://freewebcamchat.stream/]free webcam girls[/url] [url=https://adultwebcams.icu/]free video chat face to face[/url] [url=https://livecamgirls.fun/]girls live[/url]
  โดย brianvthd@pochtar.men วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 4:37:37 AM น. IP : 5.188.210.252

ความคิดเห็นที่ 6358
viagra levitra cialis dosage generic cialis cialis super active 20mg generic cialis is generic cialis available in united states
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 8:06:29 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6359
http://cialisle.com/ - generic cialis online ndc number for cialis generic cialis lilly cialis beipackzettel http://cialisle.com/ buy cialis online in us
  โดย nymnyhfcgbsvd@gmail.com วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 8:18:54 AM น. IP : 31.43.70.158

ความคิดเห็นที่ 6360
viagra cialis levitra reviews cialis online is cialis going generic in 2017 buy generic cialis buy cialis canada canadian drugstore
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 8:40:18 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6361
cialis commercial female actors 2016 generic cialis cialis and viagra dosage buy cialis online 5 mg cialis price at cvs
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 9:20:43 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6362
[url=https://adultwebcamchat.stream/]free adult webcam chat[/url] [url=https://camsites.stream/]camgirl videos[/url] [url=https://camsites.site/]cam sites[/url] [url=https://girlchat.site/]cam girl[/url] [url=https://freechatrooms.site/]free chat rooms[/url] [url=https://chatwithgirls.fun/]chat with girls[/url] [url=https://pornwebcam.site/]porn webcam[/url] [url=https://adultchatroom.gq/]chatcity[/url] [url=https://livecamgirls.fun/]live cam girls[/url] [url=https://freeonlinese*.icu/]free live se*[/url]
  โดย gllebl@rainmail.win วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 11:19:32 AM น. IP : 5.188.210.252

ความคิดเห็นที่ 6363
[url=https://nakedcam.fun/]naked live[/url] [url=https://hotwebcamgirls.fun/]girls webcam[/url] [url=https://freeliveporn.icu/]free live cams[/url] [url=https://videose*chat.fun/]se* chat room[/url] [url=https://camsites.stream/]cam sites[/url]
  โดย donaldfmarshall@regiopost.trade วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 12:28:38 PM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 6364
[url=https://zithroma*500.com/]zithroma* 500[/url] [url=https://buyroba*inonline.com/]roba*in[/url] [url=https://do*ycycline2.com/]buy do*ycycline online[/url] [url=https://buydo*ycyclinewithoutprescription.com/]buy online do*ycycline[/url] [url=https://albuterol24.com/]albuterol for sale online[/url] [url=https://lasi*0.com/]buy lasi*[/url] [url=https://buysildenafil50.com/]sildenafil citrate 50 mg[/url] [url=https://ventolinhfainhalers.com/]ventolin inhaler[/url] [url=https://cheapprednisolone.com/]buy prednisolone 5mg without prescription uk[/url] [url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]buy amo*icillin without prescription[/url]
  โดย diedre@probbo*.com วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 1:35:58 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6365
[url=https://freese*webcam.fun/]chatterbate[/url] [url=https://freeonlinese*.icu/]free se* cam[/url] [url=https://freeliveporn.fun/]free live se*[/url] [url=https://adultwebcams.icu/]adult chat[/url] [url=https://videochatroom.fun/]se* chat room[/url]
  โดย tattooedtears@regiopost.trade วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 2:34:30 PM น. IP : 5.188.210.249

ความคิดเห็นที่ 6366
[url=https://liveporncams.fun/]live webcam girls[/url] [url=https://freechatrooms.fun/]free chat rooms[/url] [url=https://girlcam.icu/]girl cam[/url] [url=https://adultse*chat.icu/]live chat rooms[/url] [url=https://girlswebcam.site/]free webcam girls[/url]
  โดย stevengarr@pochtar.men วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 2:38:39 PM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 6367
[url=https://viagrasoftonline.com/]viagra soft buy[/url] [url=https://synthroid1.com/]synthroid 88[/url] [url=https://prednisone911.com/]prednisone pak[/url] [url=https://amo*icillin911.com/]amo*icillin 875[/url] [url=https://lasi*0.com/]lasi*[/url] [url=https://lisi*rilzestril.com/]lisi*ril[/url] [url=https://zoloft75.com/]cheap zoloft[/url] [url=https://femaleviagra5.com/]female viagra[/url] [url=https://buylasi*furosemide.com/]buy lasi*[/url] [url=https://zithroma*500.com/]zithroma* 500[/url]
  โดย joefrontiera@probbo*.com วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 2:42:49 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6368
[url=https://adultcams.fun/]adult cams[/url] [url=https://girlcam.icu/]girl cam[/url] [url=https://freeadultcam.top/]free adult webcam[/url] [url=https://freechatrooms.icu/]camfuze[/url] [url=https://bbwcams.site/]chaterbate se* cam[/url]
  โดย jamespstack@regiopost.trade วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 2:50:14 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6369
cialis 20mg dosage buy generic cialis backache side effects of cialis 5mg cialis online buy cheap cialis online uk
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 5:59:43 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6370
look here being is online
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 10:05:06 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 6371
[url=https://genericcialis20mg.com/]daily cialis[/url] [url=https://amo*icillin911.com/]amo*icillin[/url] [url=https://acyclovir1.com/]acyclovir[/url] [url=https://femaleviagra5.com/]buy female viagra uk[/url] [url=https://buyacyclovir*rescription.com/]where to buy acyclovir[/url]
  โดย parvia1@probbo*.com วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 10:44:54 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6372
cialis coupon code northwestern pharmacy cialis online 2.5 mg cialis maintenance dosage bph cialis generic generic cialis available yeti
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 10:47:53 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6373
[url=http://freeadultchat.tk/]free adult chat[/url]
  โดย clr001c@pochtar.men วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 11:01:11 PM น. IP : 5.188.210.249

ความคิดเห็นที่ 6374
cialis generico italia in contrassegno generic cialis e*tra super cialis cialis online cialis 5 mg dosage
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 11:42:52 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6375
[url=https://girlcam.stream/]free se* web cam[/url] [url=https://freeadultse*chat.fun/]free adult chat[/url] [url=https://adultcams.cf/]adult cams[/url] [url=https://adultchatroom.icu/]adult chat room[/url] [url=https://freeadultvideochat.site/]free adult video chat[/url] [url=https://freeadultchat.tk/]amateur webcam[/url] [url=https://freese*webcam.stream/]free se* webcam[/url] [url=https://camgirls.ga/]online chat[/url] [url=https://webcammasturbation.top/]webcam girls[/url] [url=https://pornwebcam.site/]webcam porn[/url]
  โดย basilia@rainmail.win วันที่ 13 เม.ย. 2562 : 11:58:02 PM น. IP : 5.188.210.252

ความคิดเห็นที่ 6376
cialis generic indications cialis generic cialis cost per pill 20 mg cialis online viagra vs cialis vs levitra bagus mana
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 เม.ย. 2562 : 12:51:10 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6377
best prices on cialis 5mg buy cialis online levitra cialis or viagra which is better cialis online brand cialis 20mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 เม.ย. 2562 : 2:36:41 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6378
levitra cialis or viagra which is better cialis generic real generic cialis buy cialis online cialis for daily use generic
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 เม.ย. 2562 : 3:58:27 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6379
how long do cialis side effects last generic cialis purchase cialis in usa cialis online cialis generico preรงo portugal
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 เม.ย. 2562 : 4:13:46 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6380
cialis dosage compared to viagra cialis online generic cialis compare prices buy generic cialis cialis generico precio en chile
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 เม.ย. 2562 : 9:08:40 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6381
price cialis 20mg australia buy generic cialis cialis 5 mg vs 20 mg buy cialis online cialis dosage options
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 เม.ย. 2562 : 1:42:35 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6382
cialis coupon 20 mg buy cialis online when is generic cialis available in us generic cialis cialis generico 5 mg preรงo
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 เม.ย. 2562 : 2:21:44 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6383
generic cialis soft tabs online buy generic cialis best prices on generic cialis 40mg buy generic cialis ma*imum dose for cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 เม.ย. 2562 : 3:08:04 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6384
[url=https://lisi*ril0.com/]lisi*ril[/url] [url=https://zithroma*500.com/]zithroma* 500[/url] [url=https://tadalafil24.com/]tadalafil[/url] [url=https://genericcialis20mg.com/]generic cialis 200mg[/url] [url=https://cheapprednisolone.com/]buy cheap prednisolone[/url] [url=https://amo*icillin911.com/]amo*icillin 500 mg without prescription[/url] [url=https://celebre*100.com/]cost of celebre*[/url] [url=https://cialis3.com/]buy cialis canada[/url] [url=https://albuterol24.com/]proair albuterol sulfate where to buy[/url] [url=https://buyacyclovir*rescription.com/]buy acyclovir online[/url]
  โดย jeribethw@probbo*.com วันที่ 14 เม.ย. 2562 : 4:38:41 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6385
[url=https://prednisolone911.com/]prednisolone[/url] [url=https://tadalafil24.com/]tadalafil[/url] [url=https://buypropeciafinasteride.com/]propecia buy online[/url] [url=https://valtre*500mg.com/]generic valtre*[/url] [url=https://femaleviagra5.com/]buy female viagra online[/url] [url=https://buyacyclovir*rescription.com/]buy acyclovir[/url] [url=https://lasi*0.com/]where to buy lasi* water pill[/url] [url=https://tadalafil20tab.com/]tadalafil tablets 20 mg[/url] [url=https://buyroba*inonline.com/]roba*in 750[/url] [url=https://lisi*rilzestril.com/]buy lisi*ril online[/url]
  โดย daleboatwright@probbo*.com วันที่ 14 เม.ย. 2562 : 5:45:17 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6386
price of cialis 20 mg at cvs cialis online cialis generico en me*ico farmacias similares cialis generic generic cialis 5mg daily
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 เม.ย. 2562 : 8:32:12 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6387
[url=https://freeadultcam.icu/]hotcam[/url]
  โดย jeannebesh@rainmail.win วันที่ 14 เม.ย. 2562 : 9:14:38 PM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 6388
[url=http://adultchatrooms.ga/]cam girl porn[/url]
  โดย gayegriffin@regiopost.trade วันที่ 14 เม.ย. 2562 : 10:43:16 PM น. IP : 5.188.210.249

ความคิดเห็นที่ 6389
[url=http://freese*webcam.fun/]online fucking[/url] [url=http://adultchatroom.site/]adult chat[/url] [url=http://freese*webcam.site/]free webcam se*[/url] [url=http://videose*chat.fun/]adult video chat[/url] [url=http://maturewebcam.fun/]wickedcamchat[/url] [url=http://webcammasturbation.top/]webcam porn[/url] [url=http://nudewebcams.icu/]adult chat avenue[/url] [url=http://slutcams.fun/]slut cams[/url] [url=http://freeliveporn.site/]chatcam[/url] [url=http://adultwebcamchat.top/]free adult webcam[/url]
  โดย awperkins15@pochtar.men วันที่ 14 เม.ย. 2562 : 11:07:25 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6390
[url=http://interactiveporn.ga/]interactive se*[/url] [url=http://freewebcamchat.site/]free adult webcam chat[/url] [url=http://freelivese*chat.stream/]free porn[/url] [url=http://freelivese*.gq/]free live se* chat[/url] [url=http://freechatrooms.site/]free chat rooms[/url] [url=http://freechatrooms.icu/]free chat rooms[/url] [url=http://videose*chat.fun/]video se* chat[/url] [url=http://camdolls.top/]cam dolls[/url] [url=http://camtocam.fun/]adult cam[/url] [url=http://videochatroom.site/]video chat room[/url]
  โดย tamie@pochtar.men วันที่ 15 เม.ย. 2562 : 12:14:42 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6391
[url=https://maturewebcam.site/]mature webcam[/url] [url=https://freelivese*chat.fun/]streamate bootymama[/url] [url=https://camgirls.ga/]myfreecams.com[/url] [url=https://adultwebcams.icu/]adult chat[/url] [url=https://bbwcams.live/]adult webcam chat[/url]
  โดย laybo@rainmail.win วันที่ 15 เม.ย. 2562 : 12:18:03 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6392
[url=https://slutcams.stream/]slut cams[/url]
  โดย tinl@regiopost.trade วันที่ 15 เม.ย. 2562 : 3:58:32 AM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 6393
[url=https://freeadultvideochat.fun/]homemade webcam[/url] [url=https://freeonlinese*.top/]bbw live cam[/url] [url=https://adultchat.fun/]adult chat room[/url] [url=https://freeadultvideochat.site/]free adult video chat[/url] [url=https://freelivese*chat.fun/]bbw cams[/url] [url=https://freeadultcam.icu/]free adult cam[/url] [url=https://freeadultse*chat.fun/]free chat[/url] [url=https://camsites.site/]cam girls[/url] [url=https://freese*webcam.icu/]free web chat[/url] [url=https://adultchatrooms.cf/]adult chat rooms[/url]
  โดย truble@regiopost.trade วันที่ 15 เม.ย. 2562 : 4:05:14 AM น. IP : 5.188.210.252

ความคิดเห็นที่ 6394
[url=https://zithroma*500.com/]buy zithroma* online[/url] [url=https://acyclovir1.com/]buy zovira* online[/url] [url=https://metformin1000.com/]metformin *l[/url] [url=https://synthroid1.com/]synthroid 137mg without prescription[/url] [url=https://tadalafil20tab.com/]where can i buy cialis tadalafil in edmonton[/url] [url=https://lasi*0.com/]where to buy lasi*[/url] [url=https://lisi*ril0.com/]lisi*ril 40 mg tablets[/url] [url=https://buyroba*inonline.com/]roba*in[/url] [url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin online[/url] [url=https://buydo*ycyclinewithoutprescription.com/]do*ycycline without a prescription[/url]
  โดย deloras@probbo*.com วันที่ 15 เม.ย. 2562 : 6:28:01 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6395
[url=https://fignet.nl/]zyban[/url] [url=https://computerscrews.us/]toradol[/url] [url=https://directbeers.eu/]buy nolvade* uk[/url] [url=https://ayoncorp.com/]stromectol 3mg[/url] [url=https://capstonecomputerservices.com/]kamagra pills[/url] [url=https://epastreams.com/]generic phenergan[/url] [url=https://collegiatepacific.biz/]strattera[/url] [url=https://americaneddm.com/]toprol *l 25mg[/url] [url=https://e*ercisedeepheat.co.uk/]proscar for hair loss[/url] [url=https://getcustomerstoday.co.uk/]atara*[/url] [url=https://dreams2launch.com/]benicar generic available[/url] [url=https://cavaliersceltics.de/]allopurinol[/url] [url=https://emaillink.pw/]generic for seroquel[/url] [url=https://emojisays.me/]benicar hct cost[/url] [url=https://createyourfuture.org/]cephale*in[/url] [url=https://cynthiachong.co/]clomid pill[/url] [url=https://acef.us/]estrace for ivf[/url] [url=https://biotrading.ro/]dapo*etine usa[/url] [url=https://addresume.com/]flagyl[/url] [url=https://amplifiedwarmups.com/]lipitor[/url] [url=https://cropsensor.tech/]wellbutrin bupropion[/url] [url=https://fortunegates.com/]colchicine[/url] [url=https://dlsecompliance.com/]order clomid[/url] [url=https://davidle.me/]buy wellbutrin[/url] [url=https://asherdiamant.space/]generic for phenergan[/url] [url=https://guglo.cz/]generic viagra usa[/url] [url=https://gazeta-lajme.info/]vp*l without prescription[/url] [url=https://abnehmpsychologie.net/]plavi*[/url] [url=https://cookiesbyte.com/]purchase neurontin[/url] [url=https://fi*kosova.com/]colchicine 0.6 mg price[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 15 เม.ย. 2562 : 7:06:46 AM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6396
why are there two bathtubs in the cialis commercial generic cialis walmart pharmacy price of cialis buy cialis cialis warnings
  โดย ghtrhtfdsrasdfdfg@gmail.com วันที่ 15 เม.ย. 2562 : 7:59:58 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6397
[url=https://envyhome.co.uk/]aldactone[/url] [url=https://dempsterhighway.ca/]toradol pills[/url] [url=https://contractorsnear.me/]actos[/url] [url=https://computergeak.com/]cialis[/url] [url=https://albuquerque360.net/]tetracycline for acne[/url] [url=https://convergencehemp.com/]roba*in pill[/url] [url=https://denniskoop.com/]viagra levitra[/url] [url=https://carterridge.net/]fluo*etine[/url] [url=https://copytalkie.com/]diflucan[/url] [url=https://homelifecrazy.com/]vardenafil[/url] [url=https://africacanning.org/]arimide* for bodybuilding[/url] [url=https://frhscollections.com/]generic tadacip[/url] [url=https://binaryoptiontradingsystem.net/]generic strattera[/url] [url=https://golovkinvsmartirosyan.de/]price of bupropion[/url] [url=https://feedafmailydonateacar.com/]viagra soft[/url] [url=https://responsiblegroup.co.uk/]abilify[/url] [url=https://alphabioticsboston.com/]order sildenafil[/url] [url=https://elusiveprime.org/]purchase zoloft[/url] [url=https://digitalmoneybitcoin.com/]order hydrochlorothiazide[/url] [url=https://americangoatfederation.com/]clonidine[/url] [url=https://canisteradhesives.co.uk/]hydrochlorothiazide[/url] [url=https://acudew.org/]generic for seroquel[/url] [url=https://acvaonline.net/]proscar[/url] [url=https://flint*.co.uk/]generic sildalis[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 15 เม.ย. 2562 : 9:19:45 AM น. IP : 5.188.210.237

ความคิดเห็นที่ 6398
[url=https://feministforeignpolicy.org/]baclofen pills[/url] [url=https://letsbogo.com/]cialis[/url] [url=https://com-confidential.com/]purchase levitra in upland calif[/url] [url=https://americancenterfordistanceeducation.org/]atenolol[/url] [url=https://artenivo.eu/]retin a drug[/url] [url=https://cbd-butler.com/]do*ycycline[/url] [url=https://livefootball-watch.de/]albuterol tablets[/url] [url=https://chefsoftahoe.com/]do*ycycline online[/url] [url=https://ketokartel.com/]lipitor 10 mg[/url] [url=https://justinlouie.co/]cephale*in[/url] [url=https://cosmeticsmakeup.com.au/]suhagra[/url] [url=https://colhidodope.com.br/]drug toradol[/url] [url=https://fleur2u.net/]drug lisi*ril[/url] [url=https://searchhighlandparkhomes.com/]buy vp*l[/url] [url=https://cookiesbyte.com/]neurontin[/url] [url=https://aipoweredblockchain.co.uk/]citalopram[/url] [url=https://bradforddoggrooming.co.uk/]no prescription ventolin hfa[/url] [url=https://dircompliance.org/]*enical cost[/url] [url=https://fullstopcopy.nl/]zithroma*[/url] [url=https://lamesadelaabuela.com/]cost of flagyl[/url] [url=https://codecubeit.org/]buy propranolol for an*iety[/url] [url=https://butcherbros.ca/]prozac pills[/url] [url=https://iloveconferences.tech/]allopurinol[/url] [url=https://ayoncorp.com/]where to buy stromectol[/url]
  โดย gmail@gmail.com วันที่ 15 เม.ย. 2562 : 10:57:34 AM น. IP : 5.188.210.239

ความคิดเห็นที่ 6399
[url=https://synthroid1.com/]synthroid[/url]
  โดย jimfryett@probbo*.com วันที่ 15 เม.ย. 2562 : 11:30:07 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6400
[url=https://freeadultvideochat.icu/]hotcam[/url] [url=https://videochatroom.icu/]video chat room[/url] [url=https://webcamteen.fun/]teen webcam[/url] [url=https://adultcam.ga/]virtual se* pov[/url] [url=https://nudewebcams.icu/]gay chat rooms[/url] [url=https://chatwithgirls.fun/]online girls[/url] [url=https://adultcams.ga/]adult cams[/url] [url=https://webcamteens.icu/]webcam girls[/url] [url=https://camdolls.top/]camchat[/url] [url=https://adultchatrooms.icu/]free adult chat[/url]
  โดย wackokc@regiopost.trade วันที่ 15 เม.ย. 2562 : 11:33:09 AM น. IP : 5.188.210.10

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com