แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6301
[url=https://buylasi*furosemide.com/]buy lasi*[/url]
  โดย sorrel@probbo*.com วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 6:23:30 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6302
[url=https://freese*cam.top/]free se* cam[/url] [url=https://webcamamateur.stream/]my free porn cam[/url] [url=https://adultchatroom.icu/]webcam se*[/url] [url=https://adultwebcamchat.top/]adult webcam chat[/url] [url=https://freewebcamgirls.top/]free webcam se*[/url]
  โดย derwinblack@regiopost.trade วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 6:44:37 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6303
email hacked viagra buy viagra is viagra effective after 70 viagra online boyfriend hiding viagra
  โดย bfgthnfgsed@gmail.com วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 7:52:04 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6304
cost viagra vs cialis vs levitra generic cialis generic cialis best prices cialis online 5mg generic cialis in usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 10:01:37 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6305
best price on 20 mg cialis brand generic cialis cialis with dapo*etine review generic cialis generic cialis available in us
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 11:02:04 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6306
cialis prices usa walmart buy generic cialis cialis generico do viagra buy generic cialis cialis dosage 20mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 12:09:47 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6307
low cost viagra cialis online buy cialis online effectiveness of cialis vs viagra vs levitra 2013 buy generic cialis generic cialis usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 1:48:37 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6308
[url=http://nudelive.fun/]myfreewebcam[/url] [url=http://freese*chatrooms.stream/]free adult chat rooms[/url] [url=http://freeadultchat.cf/]webcams se*[/url] [url=http://freelivese*chat.fun/]free adult se* chat[/url] [url=http://camtocam.icu/]cam porn[/url]
  โดย dkafker@rainmail.win วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 1:55:57 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6309
[url=http://freelivese*chat.site/]free live se*[/url]
  โดย glinda@regiopost.trade วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 1:57:49 PM น. IP : 5.188.210.249

ความคิดเห็นที่ 6310
cialis side effects long term use cialis online comprar cialis generico no brasil cialis generic daily cialis 5mg coupon
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 3:30:04 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6311
[url=https://tadalafil24.com/]cialis tadalafil[/url] [url=https://valtre*500mg.com/]valtre* 500 mg[/url] [url=https://amo*icillin911.com/]amo*icillin[/url] [url=https://buyroba*inonline.com/]buy roba*in online[/url] [url=https://prednisonegeneric.com/]prednisone[/url] [url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin without a prescription[/url] [url=https://cheapprednisolone.com/]prednisolone sodium phosphate[/url] [url=https://stromectolonline.com/]where to buy stromectol[/url] [url=https://viagrasoftonline.com/]viagra soft[/url] [url=https://genericcialis20mg.com/]generic cialis tadalafil 20mg[/url]
  โดย tdg2119@probbo*.com วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 5:18:55 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6312
[url=https://metformin1000.com/]metformin 1000[/url] [url=https://ventolinhfainhalers.com/]ventolin[/url] [url=https://amo*icillin911.com/]amo*icillin buy[/url] [url=https://valtre*500mg.com/]buy generic valtre*[/url] [url=https://prednisolone911.com/]prednisolone[/url]
  โดย mlgunter@probbo*.com วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 6:15:36 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6313
cialis price versus viagra forum buy generic cialis cialis side effects long term buy cialis online cost of viagra cialis and levitra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 8:04:01 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6314
[url=https://interactiveporn.tk/]porn cams[/url]
  โดย bearlee@pochtar.men วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 10:33:44 PM น. IP : 5.188.210.252

ความคิดเห็นที่ 6315
[url=https://adultchatrooms.ga/]adult chat rooms[/url]
  โดย otelia@regiopost.trade วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 11:10:18 PM น. IP : 5.188.210.252

ความคิดเห็นที่ 6316
[url=http://zithroma*500.com/]zithroma* 500[/url] [url=http://lisi*ril0.com/]lisi*ril 10mg tablets[/url] [url=http://viagrasoftonline.com/]viagra soft[/url] [url=http://prednisonegeneric.com/]buy prednisone no prescription[/url] [url=http://buyroba*inonline.com/]roba*in 500 mg tablets[/url]
  โดย elyce18@probbo*.com วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 11:42:20 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6317
viagra and cialis dosage generic cialis real cialis vs generic cialis generic cialis shop usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 12:25:50 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6318
[url=https://adultchatroom.site/]free nude cam[/url] [url=https://freese*chat.cf/]se* chat free[/url] [url=https://freewebcam.gq/]se*ywebcamgirls.com[/url] [url=https://videochatroom.live/]teen pussy webcam[/url] [url=https://camsites.stream/]mature webcam[/url] [url=https://adultchatrooms.cf/]adult chat rooms[/url] [url=https://adultchatroom.gq/]livegirls[/url] [url=https://freelivese*chat.site/]free se* chat[/url] [url=https://pornwebcam.site/]free online se* chat[/url] [url=https://freese*chatrooms.stream/]chat rooms free[/url]
  โดย ppadilla@pochtar.men วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 12:27:21 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6319
viagra cialis canadian pharmacy buy cialis online compare cialis and viagra side effects cialis generic cialis prices walmart
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 1:00:53 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6320
cheap generic cialis canadian pharmacy cialis online cialis manufacturer coupon 2018 generic cialis cialis tadalafil 20mg how to use
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 1:41:17 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6321
key ingredient of viagra http://viagrabs.com/ how we use viagra buy viagra online viagra online shopping australia
  โดย ghrthnyjmyhf@gmail.com วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 4:36:28 AM น. IP : 31.43.78.236

ความคิดเห็นที่ 6322
[url=https://viagrasoftonline.com/]order viagra soft[/url] [url=https://buysildenafil50.com/]order sildenafil online[/url] [url=https://albuterol24.com/]albuterol pills for sale[/url] [url=https://buyamo*icillinwithoutprescription.com/]buy amo*icillin without prescription[/url] [url=https://buydo*ycyclinewithoutprescription.com/]buy do*ycycline without prescription[/url] [url=https://buypropeciafinasteride.com/]where to buy propecia[/url] [url=https://tadalafil24.com/]tadalafil[/url] [url=https://tadalafilgeneric20.com/]tadalafil[/url] [url=https://genericcialis20mg.com/]cialis[/url] [url=https://celebre*100.com/]celebre* online[/url]
  โดย cote@probbo*.com วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 5:51:45 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6323
[url=https://prednisolone911.com/]online prednisolone[/url] [url=https://buylasi*furosemide.com/]furosemide 40mg[/url] [url=https://metformin1000.com/]metformin 1000 mg[/url] [url=https://femaleviagra5.com/]female viagra[/url] [url=https://zithroma*500.com/]zithroma* 500[/url] [url=https://viagrasoftonline.com/]viagra soft[/url] [url=https://buysildenafil50.com/]sildenafil buy[/url] [url=https://tadalafil24.com/]tadalafil generic[/url] [url=https://acyclovir1.com/]buy aciclovir[/url] [url=https://celebre*100.com/]celebre* buy[/url]
  โดย a*ale*ander@probbo*.com วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 6:16:09 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6324
cialis vs viagra vs levitra generic cialis cheap viagra cialis levitra buy cialis online walmart pharmacy cialis 20mg price
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 6:44:35 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6325
[url=http://cheapprednisolone.com/]prednisolone[/url]
  โดย ekragulj@probbo*.com วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 9:14:13 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6326
[url=https://adultchatrooms.icu/]adult chat rooms[/url]
  โดย edelburton@pochtar.men วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 9:57:49 AM น. IP : 5.188.210.249

ความคิดเห็นที่ 6327
[url=https://lisi*ril0.com/]lisi*ril[/url] [url=https://synthroid1.com/]synthroid[/url] [url=https://ventolinhfainhalers.com/]ventolin hfa[/url] [url=https://prednisolone911.com/]prednisolone online[/url] [url=https://tadalafil24.com/]tadalafil[/url] [url=https://tadalafilgeneric20.com/]tadalafil 20[/url] [url=https://buyacyclovir*rescription.com/]buy acyclovir[/url] [url=https://acyclovir1.com/]generic acyclovir online[/url] [url=https://femaleviagra5.com/]female viagra[/url] [url=https://buyroba*inonline.com/]roba*in[/url]
  โดย lifeisgoodmario@probbo*.com วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 10:02:17 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6328
[url=https://freeadultcam.fun/]adultchatnet[/url] [url=https://freese*chat.cf/]se* chat free[/url] [url=https://freecamgirls.site/]lesbian se* chat[/url] [url=https://chatwithgirls.fun/]tinycams[/url] [url=https://videochatroom.fun/]virtual se*[/url]
  โดย domitila@regiopost.trade วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 2:16:38 PM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 6329
[url=https://freelivese*chat.icu/]free live se* chat[/url]
  โดย dchesnaj@regiopost.trade วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 3:24:33 PM น. IP : 5.188.210.242

ความคิดเห็นที่ 6330
[url=https://do*ycycline1.com/]purchase do*ycycline[/url] [url=https://lasi*911.com/]lasi*[/url] [url=https://tadalafil365.com/]buy tadalafil 20mg[/url] [url=https://motilium5.com/]motilium for sale[/url] [url=https://synthroid75.com/]how to buy synthroid online with no prescription[/url]
  โดย vr089@probbo*.com วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 5:39:04 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6331
[url=http://adultse*chat.fun/]adult se* chat[/url] [url=http://hotwebcamgirls.stream/]webcam se*[/url] [url=http://freelivese*chat.live/]live se* chat[/url] [url=http://bbwcams.live/]bbw cams[/url] [url=http://freelivese*chat.icu/]pov se*[/url] [url=http://teencam.ga/]1webcamgirls[/url] [url=http://girlswebcam.site/]girls webcam[/url] [url=http://freeadultchat.site/]free adult se* chat[/url] [url=http://adultcams.fun/]adult chatroom[/url] [url=http://girlchat.site/]girl chat[/url]
  โดย annis@regiopost.trade วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 7:21:40 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6332
[url=https://adultchatroom.site/]adult se* chat[/url] [url=https://freeonlinese*.icu/]free webcam se*[/url] [url=https://freeadultvideochat.fun/]porn shows[/url] [url=https://girlcam.icu/]live jasmin mature[/url] [url=https://adultchatrooms.icu/]porn chat[/url] [url=https://freewebcam.gq/]nude shows[/url] [url=https://se*chatfree.stream/]se* chat free[/url] [url=https://hotwebcamgirls.stream/]amateur webcam se*[/url] [url=https://milfcams.fun/]imlive.com[/url] [url=https://maturewebcam.site/]live se*[/url]
  โดย justmelori119@pochtar.men วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 9:45:53 PM น. IP : 5.188.210.252

ความคิดเห็นที่ 6333
[url=https://videochatroom.icu/]video chat room[/url] [url=https://webcamteens.fun/]milf webcam[/url] [url=https://webcamteens.site/]amateur webcams[/url] [url=https://camsites.fun/]bbw cam[/url] [url=https://webcamamateur.site/]amateur webcam[/url]
  โดย letomjen1@pochtar.men วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 10:00:21 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6334
comprar cialis generico online espaรฑa generic cialis effectiveness of cialis vs viagra vs levitra dosage buy generic cialis viagra and cialis dose strength comparison
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 เม.ย. 2562 : 11:08:40 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6335
[url=https://webcamteen.fun/]vr chat porn[/url]
  โดย bigred17@rainmail.win วันที่ 11 เม.ย. 2562 : 5:11:23 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6336
merle generic viagra cialis buy generic cialis cialis dosage 30 mg cialis generic cialis online brand name
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 เม.ย. 2562 : 5:53:10 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6337
[url=https://adultchatrooms.tk/]free adult chat rooms[/url] [url=https://camtocam.fun/]cam to cam[/url] [url=https://freeadultcam.fun/]free adult cam[/url] [url=https://interactiveporn.ga/]webcam porn[/url] [url=https://chatwithgirls.top/]erotic chat[/url] [url=https://liveporncams.fun/]live porn cams[/url] [url=https://se*webcam.stream/]se* webcam[/url] [url=https://adultcams.fun/]adult cams[/url] [url=https://webcamteens.icu/]milf webcam[/url] [url=https://freeadultchat.tk/]live se* cams free[/url]
  โดย jwv1956@pochtar.men วันที่ 11 เม.ย. 2562 : 6:49:38 AM น. IP : 5.188.210.252

ความคิดเห็นที่ 6338
[url=http://interactiveporn.top/]adult chat lines[/url] [url=http://maturewebcam.fun/]nude webcam[/url] [url=http://bbwcams.site/]bbw cams[/url] [url=http://freecamgirls.site/]myfreecams.com[/url] [url=http://se*webcam.stream/]webcam porn[/url]
  โดย coachael@rainmail.win วันที่ 11 เม.ย. 2562 : 7:37:07 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6339
[url=http://freese*chat.cf/]free se* chat[/url]
  โดย rosecameri@regiopost.trade วันที่ 11 เม.ย. 2562 : 8:49:24 AM น. IP : 5.188.210.249

ความคิดเห็นที่ 6340
generic cialis e*tra dosage 200 mg cialis online cialis generic available us cialis online cialis 5mg price cvs
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 เม.ย. 2562 : 9:19:52 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6341
[url=https://adultse*chat.icu/]adult se* chat[/url]
  โดย eatatjoe99@regiopost.trade วันที่ 11 เม.ย. 2562 : 11:56:26 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6342
dosage du cialis 20mg cialis generic cialis 5mg generico preรงo buy cialis online cialis coupons 2017
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 เม.ย. 2562 : 6:14:19 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6343
cialis price compared to viagra buy cialis online cialis price versus viagra side effects generic cialis cialis price vs viagra comparison
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 เม.ย. 2562 : 7:38:15 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6344
[url=https://adultchatroom.icu/]adult video chat[/url] [url=https://se*cams.icu/]hamstercam[/url] [url=https://bbwcams.live/]bbw cams[/url] [url=https://girlcams.stream/]live girl[/url] [url=https://se*chatfree.stream/]omegle video chat[/url]
  โดย sapettersen@rainmail.win วันที่ 11 เม.ย. 2562 : 8:11:07 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6345
[url=https://freeliveporn.fun/]web cams[/url]
  โดย jud1946@pochtar.men วันที่ 11 เม.ย. 2562 : 8:35:21 PM น. IP : 5.188.210.249

ความคิดเห็นที่ 6346
[url=https://lasi*911.com/]lasi*[/url] [url=https://sildenafil75.com/]buy sildenafil citrate online[/url] [url=https://motilium5.com/]motilium 10mg[/url] [url=https://propecia8.com/]propecia[/url] [url=https://synthroid75.com/]synthroid[/url]
  โดย usaecks147@probbo*.com วันที่ 11 เม.ย. 2562 : 10:25:23 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6347
[url=https://webcamteens.fun/]webcam masturbation[/url] [url=https://adultchatrooms.tk/]the free chat line[/url] [url=https://webcamteens.stream/]webcam teens[/url] [url=https://freelivese*chat.live/]free live se* chat[/url] [url=https://webcamamateur.fun/]se*chat chatzy[/url] [url=https://freese*cams.ga/]free se* cams[/url] [url=https://hotwebcamgirls.site/]webcam girls[/url] [url=https://freelivese*chat.stream/]free se* chat[/url] [url=https://maturewebcam.fun/]webcam se*[/url] [url=https://se*talk.site/]hot cam[/url]
  โดย noelledemarest@rainmail.win วันที่ 12 เม.ย. 2562 : 3:26:23 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 6348
[url=http://valtre*1.com/]valtre* over the counter[/url]
  โดย ascaril@probbo*.com วันที่ 12 เม.ย. 2562 : 4:03:56 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6349
cialis ou viagra ou levitra forum buy cialis online viagra vs cialis vs levitra comparison generic cialis cialis dosage cost
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 เม.ย. 2562 : 1:49:35 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6350
ma*imum dose of cialis in 24 hours cialis online prices of viagra cialis and levitra buy generic cialis levitra versus cialis reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 เม.ย. 2562 : 6:24:09 PM น. IP : 185.136.166.126

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com