แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6251
cost of cialis versus generic buy cialis online viagra cialis online pharmacy cialis generic cialis 20mg coupons printable
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 เม.ย. 2562 : 1:10:26 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6252
cialis printable coupon 2017 generic cialis cialis or viagra reviews generic cialis cialis 5mg tablets
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 เม.ย. 2562 : 1:46:08 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6253
cialis 20mg tablets uk buy generic cialis ma*imum dosage of cialis in clinical trials cialis generic cialis super active plus reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 เม.ย. 2562 : 2:24:47 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6254
cialis generico en me*ico comprar cialis online cialis commercial actress tennis cialis online price on cialis 5mg at walmart pharmacy
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 เม.ย. 2562 : 7:21:09 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6255
[url=http://valtre*1000.com/]buy valtre* without prescription[/url]
  โดย jefflynn@probbo*.com วันที่ 06 เม.ย. 2562 : 7:35:40 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6256
[url=http://propecia1.com/]buy finasteride online[/url]
  โดย niesha@probbo*.com วันที่ 06 เม.ย. 2562 : 9:20:09 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 6257
is libido
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 06 เม.ย. 2562 : 9:54:13 PM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6258
link for you female viagra uk
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 06 เม.ย. 2562 : 11:08:54 PM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6259
[url=https://valtre*1000.com/]buy valre* online[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium tablets[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil without a prescription[/url] [url=https://tadalafil2.com/]tadalafil[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female viagra[/url]
  โดย eliaslaw@probbo*.com วันที่ 06 เม.ย. 2562 : 11:40:11 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6260
[url=https://synthroid50.com/]50 mcg synthroid[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium[/url] [url=https://lasi*100.com/]lasi*[/url] [url=https://propecia1.com/]buy propecia finasteride[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]antibiotic amo*icillin[/url]
  โดย dan@probbo*.com วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 1:48:42 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6261
does rush limbaugh use is
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 1:53:49 AM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6262
farmacia canadiense is no
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 3:15:16 AM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6263
[url=https://synthroid50.com/]synthroid 50mcg[/url]
  โดย john7ull@probbo*.com วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 3:43:45 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 6264
[url=https://lasi*100.com/]lasi* without a prescription[/url] [url=https://tadalafil2.com/]tadalafil[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]odering do*ycycline[/url] [url=https://motiliumotc.com/]buy motilium[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female viagra[/url] [url=https://synthroid50.com/]buy synthroid without a prescription[/url] [url=https://valtre*1000.com/]valtre*[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]where can i buy amo*icillin without prec[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil generic[/url]
  โดย florianzac@probbo*.com วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 9:24:03 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6265
viagra teva canada
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 10:01:19 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 6266
[url=https://femaleviagra50.com/]woman viagra[/url] [url=https://tadalafil2.com/]tadalafil[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin 500mg[/url] [url=https://valtre*1000.com/]valtre* on line[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]buy do*ycycline online[/url] [url=https://lasi*100.com/]lasi*[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia buy[/url] [url=https://sildenafil25.com/]where to buy sildenafil online[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium domperidone 10mg[/url]
  โดย andni741@probbo*.com วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 10:38:22 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6267
[url=https://femaleviagra50.com/]buy female viagra[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil 50mg[/url] [url=https://valtre*1000.com/]valtre* no prescription[/url] [url=https://synthroid50.com/]buy generic synthroid[/url] [url=https://lasi*100.com/]furosemide lasi*[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*y 200[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]buy amo*icilina 500 mg[/url] [url=https://tadalafil2.com/]tadalafil[/url] [url=https://motiliumotc.com/]where to buy motilium[/url] [url=https://propecia1.com/]buy propecia finasteride[/url]
  โดย antonknestelak2@probbo*.com วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 1:55:02 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6268
[url=https://sildenafil25.com/]buy sildenafil citrate[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia[/url] [url=https://valtre*1000.com/]buy valtre* online[/url] [url=https://lasi*100.com/]lasi*[/url]
  โดย nanaparca@probbo*.com วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 3:32:08 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6269
[url=http://motiliumotc.com/]buy motilium[/url] [url=http://lasi*100.com/]furosemide[/url] [url=http://femaleviagra50.com/]female pink viagra[/url] [url=http://valtre*1000.com/]buying valtre* online[/url] [url=http://sildenafil25.com/]generic sildenafil[/url]
  โดย bande27827@probbo*.com วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 4:29:45 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6270
[url=https://propecia1.com/]propecia prescription[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid[/url] [url=https://sildenafil25.com/]buy sildenafil citrate[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline 100 mg[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin 500 mg[/url]
  โดย tayna@probbo*.com วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 5:20:21 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6271
cialis drug interactions side effects cialis online cialis side effects bleeding buy cialis online specialist in cytotechnology e*am
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 5:58:25 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6272
[url=https://lasi*100.com/]buy lasi* without a prescription[/url] [url=https://valtre*1000.com/]online drugs valtre*[/url] [url=https://sildenafil25.com/]cheap sildenafil[/url] [url=https://tadalafil2.com/]tadalafil generic[/url] [url=https://propecia1.com/]where to buy finasteride[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female viagra[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin 500mg[/url] [url=https://synthroid50.com/]buy synthyroid online[/url] [url=https://motiliumotc.com/]where to buy motilium[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline[/url]
  โดย ssswinson@probbo*.com วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 7:47:01 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6273
[url=http://autoinsurance.us.com/]best and cheapest auto insurance[/url]
  โดย vinhbaohoa@rainmail.win วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 8:04:57 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6274
[url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline tablets[/url] [url=https://valtre*1000.com/]valtre*[/url] [url=https://motiliumotc.com/]buy motilium online[/url] [url=https://lasi*100.com/]buy lasi* without a prescription[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin 500[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female viagra[/url] [url=https://tadalafil2.com/]buy tadalafil cialis[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid[/url]
  โดย cggl6@probbo*.com วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 8:34:37 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6275
[url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium otc[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female version of viagra[/url] [url=https://lasi*100.com/]buy lasi* without prescription[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin 500 mg online[/url]
  โดย kasi@probbo*.com วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 10:35:59 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6276
generic cialis daily 5 mg buy generic cialis cialis commercial british lady buy cialis online cialis 5 mg prices in usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 10:36:40 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6277
[url=https://do*ycycline200.com/]buy do*ycycline cheap[/url]
  โดย electricfish1@probbo*.com วันที่ 07 เม.ย. 2562 : 11:52:14 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6278
[url=https://autoinsurance.us.com/]auto insurance online[/url]
  โดย abouc1088@regiopost.trade วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 12:17:09 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6279
cialis generico precio argentina cialis online cialis generic india daily use cialis online cialis generic name
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 12:43:48 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6280
cialis generic prices with prescription buy cialis online brand name cialis 20 mg cialis generic cialis generico 5 mg preรงo
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 3:49:55 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6281
[url=https://propecia1.com/]propecia[/url]
  โดย verena@probbo*.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 4:17:45 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6282
is varighed
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 5:29:42 AM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6283
Looking for online casino?Check out top free casino online bonus offers at slotocash casino
  โดย dorcsgo190@gmail.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 8:17:02 AM น. IP : 177.125.108.42

ความคิดเห็นที่ 6284
Looking for ladbrokes gaming?Check out top free casino online bonus offers at SlotoCash
  โดย dorcsgo190@gmail.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 8:17:23 AM น. IP : 31.44.249.78

ความคิดเห็นที่ 6285
Looking for jackpotcity online casino?Check out top free casino online bonus offers at SlotoCash
  โดย dorcsgo190@gmail.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 8:18:44 AM น. IP : 213.63.134.210

ความคิดเห็นที่ 6286
Looking for [url=http://casino.i-online-casino.org/]golden tiger casino online[/url]?Check out top free [url=http://www.i-online-casino.org/]casino online[/url] bonus offers at [url=http://www.i-online-casino.org/Slotocash-Casino.html]SlotoCash[/url]
  โดย dorcsgo190@gmail.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 9:45:48 AM น. IP : 82.147.116.201

ความคิดเห็นที่ 6287
cialis prices usa generic cialis viagra compared to cialis dosage generic cialis price of cialis and viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 12:54:26 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6288
very low cost generic cialis cialis online cialis side effects muscle aches buy generic cialis cialis prices usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 1:31:02 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6289
[url=https://do*ycycline200.com/]cheap do*ycycline online[/url]
  โดย jacobt@probbo*.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 2:33:56 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6290
[url=https://do*ycycline200.com/]buy do*ycycline[/url]
  โดย ulancecode@probbo*.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 2:41:16 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 6291
[url=http://valtre*1000.com/]buy valtre*[/url] [url=http://do*ycycline200.com/]do*ycycline mono[/url] [url=http://tadalafil2.com/]buy tadalafil online[/url] [url=http://amo*icillin500.com/]amo*icillin 500 mg[/url] [url=http://sildenafil25.com/]sildenafil[/url]
  โดย rowsik@probbo*.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 5:28:51 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6292
[url=https://valtre*1000.com/]valtre* buy[/url]
  โดย ulancecode@probbo*.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 7:05:23 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 6293
walmart cialis prices without insurance generic cialis compare price of viagra cialis and levitra cialis generic e*tra super cialis combitic global
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 7:35:36 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6294
[url=https://autoinsurance.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย krlee81@pochtar.men วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 9:06:07 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6295
[url=https://autoinsurance.us.com/]car auto insurance quotes[/url]
  โดย betsy@rainmail.win วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 10:03:10 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6296
[url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline[/url] [url=https://lasi*100.com/]lasi*[/url] [url=https://tadalafil2.com/]generic tadalafil[/url] [url=https://valtre*1000.com/]buy valre* online[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid levothyro*ine[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female viagra[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia online pharmacy[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin 500 mg online[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium[/url]
  โดย sscooper10@probbo*.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 10:13:36 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6297
[url=https://femaleviagra50.com/]female viagra[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]buy cheap do*ycycline[/url] [url=https://valtre*1000.com/]buying valtre* online[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid[/url]
  โดย many@probbo*.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 10:42:27 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6298
sirve es y que viagra que para
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 08 เม.ย. 2562 : 11:12:59 PM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6299
cialis 5mg vs 10mg cialis online cialis 20 mg dosage instructions generic cialis cialis vs viagra cost comparison
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 5:24:26 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6300
[url=https://freeadultvideochat.icu/]free adult video chat[/url] [url=https://videose*chat.fun/]video se* chat[/url] [url=https://freeliveporn.fun/]webcam chat sites without registering[/url] [url=https://freeadultchat.site/]free adult chat[/url] [url=https://freechatrooms.icu/]free se* chat rooms[/url]
  โดย annagiorgio5@rainmail.win วันที่ 09 เม.ย. 2562 : 6:05:41 AM น. IP : 5.188.210.249

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com