แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6201
tadalafil cialis 10mg buy cialis online generic cialis 5mg for daily use buy generic cialis cialis generic 2018
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 เม.ย. 2562 : 7:42:03 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6202
cialis 30 lu tablet 20 mg generic cialis e*tra super cialis reviews cialis online cialis dosage compared to viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 เม.ย. 2562 : 10:05:10 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6203
generic cialis super active 20mg cialis online cialis single dosage and timing generic cialis viagra vs. cialis vs. levitra which is best
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 เม.ย. 2562 : 11:53:44 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6204
[url=https://motiliumotc.com/]buy motilium online[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]womens viagra[/url] [url=https://valtre*1000.com/]buy valtre*[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]buy cheap do*ycycline online[/url] [url=https://synthroid50.com/]online synthroid[/url]
  โดย alvinchipmunk@probbo*.com วันที่ 03 เม.ย. 2562 : 12:23:09 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6205
cialis vs viagra side effects buy generic cialis cialis drug side effects cialis generic cialis viagra comparison chart
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 เม.ย. 2562 : 6:04:28 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6206
[url=https://lasi*100.com/]lasi*[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia[/url] [url=https://valtre*1000.com/]valtre* online prescription[/url] [url=https://tadalafil2.com/]tadalafil generic cialis[/url]
  โดย brittny@probbo*.com วันที่ 03 เม.ย. 2562 : 7:10:05 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6207
generic for cialis tadalafil http://buyscialisr*.com/ - generic cialis female reaction to cialis cialis generic can you cut cialis 20 half buy generic cialis herbal alternative cialis
  โดย huythrgfedynt@gmail.com วันที่ 03 เม.ย. 2562 : 8:14:42 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6208
cialis coupon 5mg cvs buy generic cialis cialis 20 mg price cvs generic cialis cialis soft 20mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 เม.ย. 2562 : 11:40:12 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6209
[url=https://femaleviagra50.com/]female viagra[/url]
  โดย ckchendi*on@probbo*.com วันที่ 03 เม.ย. 2562 : 1:41:29 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6210
cialis coupons printable generic cialis cialis 20 mg doses buy cialis online effectiveness of cialis vs viagra vs levitra forum
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 เม.ย. 2562 : 2:20:39 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6211
cialis side effects vision buy cialis online cialis mail in rebate cialis generic liquid cialis dosage recommendations
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 เม.ย. 2562 : 4:55:20 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6212
cialis dosage instructions buy cialis online cialis vs viagra vs levitra cialis generic cialis (30 pills 20 mg)
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 เม.ย. 2562 : 8:28:11 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6213
[url=https://propecia1.com/]finasteride buy[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female viagra buy[/url] [url=https://synthroid50.com/]buy synthroid without a prescription[/url] [url=https://valtre*1000.com/]buy generic valtre* without prescription[/url]
  โดย bgrover56@probbo*.com วันที่ 03 เม.ย. 2562 : 9:08:21 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6214
cialis online in usa cialis generic viagra cialis online pharmacy cialis online cialis side effects and dangers
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 เม.ย. 2562 : 12:05:59 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6215
coupons cialis 5mg buy generic cialis cialis generic timeline generic cialis is cialis professional better review
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 เม.ย. 2562 : 1:01:16 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6216
how much is cialis 5 mg at walmart buy cialis online can i buy cialis in usa [url=http://cialisec.com/]buy generic cialis[/url] se venta cialis generico en me*ico
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 เม.ย. 2562 : 1:09:40 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6217
price of cialis in canada buy cialis online cialis 20 mg prices with prescribing information buy cialis online cialis 5mg tablets reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 เม.ย. 2562 : 2:26:54 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6218
price of cialis in canada generic cialis cialis side effects leg pain cialis generic cialis professional gรฉnรฉrique 20 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 เม.ย. 2562 : 4:12:48 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6219
[url=https://valtre*1000.com/]valtre*[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female viagra[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil[/url] [url=https://tadalafil2.com/]tadalafil best price[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid 50 mcg[/url]
  โดย johnboyd@probbo*.com วันที่ 04 เม.ย. 2562 : 7:55:57 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6220
[url=https://motiliumotc.com/]motilium[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin[/url] [url=https://tadalafil2.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://lasi*100.com/]lasi* 100 mg[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female viagra buy online[/url] [url=https://valtre*1000.com/]buy valtre* online[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid 50 mcg[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil 100 mg[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline[/url]
  โดย jcyrus@probbo*.com วันที่ 04 เม.ย. 2562 : 8:23:10 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6221
[url=https://synthroid50.com/]synthroid 175 mcg[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female viagra[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline[/url] [url=https://propecia1.com/]buy generic propecia[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium[/url] [url=https://lasi*100.com/]buy cheap lasi*[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]buy amo*icilina 500 mg[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil[/url] [url=https://valtre*1000.com/]valtre* online pharmacy[/url] [url=https://tadalafil2.com/]tadalafil generic[/url]
  โดย upical@probbo*.com วันที่ 04 เม.ย. 2562 : 11:05:37 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6222
[url=https://motiliumotc.com/]motilium[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline 500mg[/url] [url=https://lasi*100.com/]buy furosemide[/url] [url=https://synthroid50.com/]levothyro*ine 50 mcg[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin[/url]
  โดย suckfilna@probbo*.com วันที่ 04 เม.ย. 2562 : 12:02:12 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6223
cialis price walmart vs walgreen cialis generic cialis coupons walgreens groupon cialis generic super active cialis reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 เม.ย. 2562 : 2:13:52 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6224
levitra versus cialis reviews buy cialis online viagra cialis levitra genericos generic cialis generic cialis costco
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 เม.ย. 2562 : 7:03:33 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6225
best prices on cialis 5mg at sam s club generic cialis cialis dapo*etine review buy generic cialis cialis dosage strengths and weaknesses
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 เม.ย. 2562 : 8:11:09 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6226
cialis dose ma*imale buy cialis online cialis coupon card programme cialis online cialis generic availability
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 เม.ย. 2562 : 9:15:06 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6227
[url=http://motiliumotc.com/]motilium[/url] [url=http://do*ycycline200.com/]do*ycycline[/url] [url=http://propecia1.com/]buy propecia cheap[/url] [url=http://lasi*100.com/]furosemide[/url] [url=http://tadalafil2.com/]tadalafil[/url]
  โดย ftetse@probbo*.com วันที่ 04 เม.ย. 2562 : 9:27:21 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6228
brand cialis lilly buy generic cialis cialis soft tabs dosage buy cialis online brand cialis australia
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 เม.ย. 2562 : 10:56:44 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6229
levitra side effects levitra vs cialis buy cialis online ma*imum dosage of cialis a day buy generic cialis cialis super active plus kaufen
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 เม.ย. 2562 : 12:24:44 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6230
cialis or viagra generic cialis online cialis prices usa walmart buy generic cialis cialis price comparison walmart
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 เม.ย. 2562 : 12:33:21 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6231
genericos de viagra y cialis buy cialis online long lasting cialis side effects generic cialis review cialis professional
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 เม.ย. 2562 : 5:23:28 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6232
[url=https://valtre*1000.com/]by valtre* online[/url]
  โดย lafmotors@probbo*.com วันที่ 05 เม.ย. 2562 : 6:01:01 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6233
[url=https://motiliumotc.com/]motilium domperidone 10mg[/url] [url=https://tadalafil2.com/]tadalafil cialis[/url] [url=https://sildenafil25.com/]buy sildenafil citrate[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia 1mg[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]buy amo*icillin 875 mg[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]purplepill.com[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]buy cheap do*ycycline online[/url] [url=https://valtre*1000.com/]buying valtre* online[/url] [url=https://lasi*100.com/]buy lasi*[/url]
  โดย roy01@probbo*.com วันที่ 05 เม.ย. 2562 : 8:20:59 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6234
cialis cena buy generic cialis walmart pharmacy cialis price check cialis online cialis super active generic trust pharmacy
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 เม.ย. 2562 : 9:58:22 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6235
cialis soft generic 20mg buy cialis online specialist in cytotechnology practice tests cialis generic cialis 5mg generic
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 เม.ย. 2562 : 10:36:15 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6236
brand cialis australia generic cialis cialis commercial metal song buy cialis online compare viagra and cialis dosages
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 เม.ย. 2562 : 11:23:34 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6237
generic cialis shipped fede* buy generic cialis 5mg cialis daily reviews buy generic cialis best price on 20 mg cialis brandon ms
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 เม.ย. 2562 : 4:30:40 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6238
[url=https://synthroid50.com/]synthroid 75[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin[/url] [url=https://lasi*100.com/]furosemide[/url] [url=https://propecia1.com/]buy finasteride online[/url]
  โดย gene3215@probbo*.com วันที่ 05 เม.ย. 2562 : 4:46:47 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6239
[url=https://motiliumotc.com/]motilium 10mg[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female viagra buy online[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia buy online[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]buy amo*icilina 500 mg[/url] [url=https://lasi*100.com/]order lasi* with no prescription[/url]
  โดย petrina@probbo*.com วันที่ 05 เม.ย. 2562 : 5:16:48 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6240
cialis generico preรงo brasil generic cialis cialis ma*imum dose buy generic cialis best price generic cialis 20 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 เม.ย. 2562 : 6:33:48 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6241
[url=http://autoinsurance.us.com/]state car insurance[/url]
  โดย kathip@regiopost.trade วันที่ 05 เม.ย. 2562 : 10:53:49 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6242
viagra cialis levitra comparison chart buy cialis online cialis eye side effects generic cialis price comparison of 20 mg cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 เม.ย. 2562 : 11:05:41 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6243
[url=https://propecia1.com/]buy finasteride online[/url]
  โดย chana@probbo*.com วันที่ 05 เม.ย. 2562 : 11:09:01 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6244
viagra and cialis dosage and cost comparison between buy generic cialis what will generic cialis cost cialis generic cialis maine
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 เม.ย. 2562 : 1:10:42 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6245
cialis cost per pill 20 mg cialis online cialis 20mg vs 5mg generic cialis viagra price vs cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 เม.ย. 2562 : 2:41:02 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6246
[url=https://lasi*100.com/]lasi* furosemide[/url] [url=https://synthroid50.com/]buy synthyroid online[/url] [url=https://tadalafil2.com/]generic cialis tadalafil uk[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium[/url]
  โดย jwseatter@probbo*.com วันที่ 06 เม.ย. 2562 : 3:00:34 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6247
levitra vs cialis vs viagra cost buy generic cialis generic cialis in usa cialis generic levitra cialis viagra trial pack
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 เม.ย. 2562 : 4:08:16 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6248
cost of viagra in london http://viagrabs.com/ - generic viagra what is the cheapest way to buy viagra buy generic viagra what is the means of viagra buy generic viagra can you take steroids with viagra
  โดย hythbgrsshgnt@gmail.com วันที่ 06 เม.ย. 2562 : 5:39:37 AM น. IP : 31.43.78.236

ความคิดเห็นที่ 6249
walmart cialis prices without insurance generic cialis cialis tablets 20mg buy generic cialis generic cialis made in usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 เม.ย. 2562 : 8:47:53 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6250
[url=https://synthroid50.com/]purchase synthroid[/url]
  โดย torstendybeck@probbo*.com วันที่ 06 เม.ย. 2562 : 12:16:58 PM น. IP : 5.188.210.36

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com