แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6101
can you take viagra with low blood pressure generic viagra 100 cost of viagra at sams club generic viagra 100 tell girlfriend viagra
  โดย hytjuiktrrs@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 9:28:30 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6102
online dating 50 dates [url=http://encouragementcircle.org/how-to-restore-a-christian-dating-relatioship.php]how to restore a christian dating relatioship[/url] bulgarian online dating in usa free dating sites edmonton things to know when dating a 50 yr old red head http://abuserecoveryformen.org/white-me-and-black-women-dating-in-houston-te*as. php can you use dating apps at 14 [url=http://kathymercer.com/how-to-be-ok-dating-online.php]how to be ok dating online[/url] the most popular apps for dating usa chicago lesbian dating saite what u.k. dating sites allow americans to join free http://upstatehealthcareservices.com/who-is-morgan-ellis-from-the-chicago-wolves -dating.php ajzbop is on what dating sites [url=http://coachyourselfnow.com/women-seeking-men-around-the-delanson-ny-area.php]women seeking men around the delanson ny area[/url] best dating apps in egypt women in nashville seeking men best online dating sites 2019 reddit http://darthcheeta.com/dating-app-that-launched-in-california.php best online dating sites in uk [url=http://encouragementcircle.net/100-free-dating-sites-reviews.php]100 free dating sites reviews[/url] things to say to a girl online dating free * rated dating sites interracial dating in phoeni* az http://createalivinglegacy.com/michael-28-dating-ny.php dating internationally irish men over 60 [url=http://mensabusenetwork.com/bumble-dating-sites-nyc.php]bumble dating sites nyc[/url] best way to ask a girl out online dating sites popular paid dating site in usa free online dating sites saskatoon http://encouragementcircles.net/christian-dating-erie-pa.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 9:48:46 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6103
list of best dating sites net dating assistant los angeles 17 year old girl dating 21 year old man christian dating books for women dating site for los angeles http://encouragementcircle.net/ghanaian-dating-sites-new-york.php ratings of online dating sites dating an athiest vs christian the dallas dating company bbb dating laws 20 and 16 florida california laws hr dating http://darthcheeta.com/good-online-dating-site-in-usa.php korean dating new york signs youre dating a less affectionate girl dating sites in india which works best paid dating sites 2018 over 50 free asian dating site in florida http://encouragementcircles.org/persian-dating-site-nurse-te*as.php craigslist long island women seeking men best dating apps to make money online speed dating free mature cock sucking women seeking men backpage in te*as free european online dating sites http://edinasanta.com/dating-girls-usa-white-sulphur.php adult dating with free messaging what is a good dating site like pof all free single dating site in usa muslim dating sites free uk free dating sites no sign in http://encouragementcircles.org/citrus-county-florida-dating-sites-free.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 12:48:53 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6104
absolutely free dating in usa best sites for white women seeking black men meetme chat and dating dating site chat operator how to spot fake dating sites http://matthewrhoades.com/dating-apps-in-uk.php continuum sn 2 episode 6 girl alec is dating eric christian olsen dating daniela ruah free community dating site usa no compromising dating venice fl totally free hookup sites omaha -date -dating http://melissanewirth.com/nicole-martinsburg-45-dating.php dating sites in los angeles ca website list women seeking men to rent most conservative christian dating sites online dating how to get her number dating sites that are just chat http://encouragementcircle.net/free-website-dating-usa.php women seeking men to suck on there tits how to keep a girl interested when dating adult dating for free no sign up top free dating sites uk free dating sites reviews 2019 http://mensabusenetwork.com/online-personals-free-dating-site.php online dating apps for women who like women safest dating site for women over 50 no fee adult dating sites why is christian dating so hard the eagles don henley on dating in la http://darthcheeta.com/usa-dating-sites-with-payments.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 2:36:50 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6105
interracial dating dallas t* netfli* movies dating new york city paris 2010 slim women seeking men to the 20 something who is not into online dating how many dating sites in usa http://kathymercer.com/personal-ads-with-images-of-women-seeking-men.php adult dating website script serious relationships new york dating 18byewr old girl dating 13 yesr old is zoosk dating site better than pof how to register free on dating paid site http://encouragementmatters.org/san-diego-dating-hiked.php women 50 dating sugar land dating san angelo t* christian mom dating profile craiglist dating in houston dating sites over 50 and you can use your paypal credit http://snapstrength.com/dating-events-in-houston.php cancel all dating sites disability dating site in usa is phaedra parks dating 50 cent dating in chicago asian polish dating site chicago http://matthewrhoades.com/singles-dating-clubs-in-florida.php free dating sites for old people best free dating app in usa central california coast women seeking men casual 5 why is dating in new york so hard check for chat ids and dating sites http://encouragementcircles.org/asian-dating-south-florida.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 2:46:02 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6106
levitra cialis viagra forum cialis generic 5mg cialis for daily use buy generic cialis cialis generico brasil comprar
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 4:58:15 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6107
aunt goes off on nephew who is not dating jewish girl black dating hispanic in san antonio t* dating a shy girl most popular app dating 2019 california best dating apps for over 40 2017 http://matthewrhoades.com/best-lgbt-dating-sites.php adult dating sites florida seattle speed dating 21 and over california new york state law for dating a minor dating after 50 and divorced what to ask a girl during online dating http://melissanewirth.com/dating-scam-format-from-usa.php 1966 computer dating philadelphia jeff tarr best dating app for 35 and older red deer dating sites online dating site with free chat free non payment dating site http://createalivinglegacy.com/free-online-dating-for-single-christian.php niu fusion chicago speed dating married oral dating sites in ms free online global dating sites how to restore a christian dating relatioship adult dating grants pass http://dennystockdale.com/how-to-find-dtf-girls-dating-sites.php christian passion dating site legit florida local dating sites free south asian dating apps adult dating sites that allow adult lics dating clubs in houston http://encouragementcircles.net/best-free-online-dating-site-for-usa-to-poland.p hp
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 5:21:34 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6108
e*tra super cialis lowest price generic cialis cialis vs viagra effectiveness cena w polsce cialis online eli lilly cialis manufacturer coupon
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 5:35:30 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6109
best uk online dating sites athen back page women seeking men christian dating for free and mature free chat free dating and se* online dating sites for people with asphurgers http://upstatehealthcare.net/dating-over-50-spokane-singles.php best online dating sites for mature adults best dating sites in usa adult dating site for polygynists who is austin highsmith dating adult dating sites that have nudity http://matthewrhoades.com/adult-dating-sites-kristen-archives.php when is the peak time for online dating services english adult dating sim does craigslist have women seeking men dating minors law te*as suki smith dating website new york city creative director http://matthewrhoades.com/dating-sites-for-christians-la-ca.php christian kane dating canadian free dating sites in usa f best free dating apps uk 2019 old dating site in usa which dating apps are for serious relationships http://melissanewirth.com/professionals-dating-stie-in-ny.php are chris pratt and b r yce dallas howard dating women seeking men westchester dating chat in india deepthroat women seeking men backpage new york mature women dating backpage http://snapstrength.com/disabled-persons-dating-site-usa.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 7:22:09 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6110
paige dating dallas cowboys cheerleaders best speed dating in dallas best free dating sites 2019 free urban speed dating chicago free online dating for over 50 http://abuserecoveryformen.org/free-website-to-find-bf-dating-sites.php jack has begun dating jenny a girl he really likes quizlet dating germany vs usa american girl dating a british guy speed dating over 40 san francisco what are the best mobile dating apps http://encouragementcircles.net/christian-dating-austin-t*.php mature dating sites 201o dating and se* in usa craigslist dating women seeking men one on one private dating chat what is on an online dating profile http://coachyourselfnow.com/most-popular-arabic-dating-sites-in-florida.php mature adult dating sites angelica villanueva san fransico university dating spanish girl dating white guy dh dating - free singles chat apk interracial dating sites for black women http://matthewrhoades.com/100-free-online-dating-site-usa.php is post dating checks legal in florida latest usa dating sites free online farmers dating sites 50 and above dating sites tutorial on how to spam dating sites email and password http://melissanewirth.com/boy-girl-dating-anime.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 9:19:24 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6111
online foodie foodie dating sites best dating apps dc 2019 austin mahone dating who best free dating sites san diego how to meet guys without dating apps http://encouragementmatters.org/sites-for-older-women-seeking-men-for-se*.php song about dating fat girl dating se* sites auto messaging port jervis ny dating the best domination dating sites how online dating grooming work http://haberdashed.com/free-oklahoma-dating-sites.php white girl dating hispanic guy christian dating site in nigeria what is it like dating a very dumb girl christian dating seattle online craigslist wyoming personals women seeking men http://edinasanta.com/best-dating-app-los-angeles-reddit.php username suggestions for dating sites 24 year old male arlington te*as dating sites profile what is dating christian australian women seeking black american men 39 yrs bbw capricorn woman benicia dating http://encouragementcircle.org/california-farmers-dating-site.php best free lesbian online dating sites 55 year old man dating 35 year old woman backpage women seeking men tn san diego dating website for seniors girl went out with me no dating mad http://dennystockdale.com/dating-in-california-vs-new-york.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 9:42:34 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6112
[url=https://valtre*1000.com/]buy valre* online[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium otc[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin trihydrate[/url] [url=https://sildenafil25.com/]buy sildenafil online[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female pink viagra[/url] [url=https://propecia1.com/]purchase propecia[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline[/url] [url=https://lasi*100.com/]lasi*[/url] [url=https://tadalafil2.com/]generic tadalafil[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid[/url]
  โดย gavinobrien@probbo*.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 10:04:52 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6113
[url=https://lasi*100.com/]lasi*[/url] [url=https://tadalafil2.com/]tadalafil[/url] [url=https://valtre*1000.com/]buying valtre* online[/url] [url=https://propecia1.com/]buy finasteride[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female viagra[/url]
  โดย grayce@probbo*.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 10:58:33 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6114
generic viagra cialis and levitra cialis online e*iste cialis generico no brasil buy cialis online specialist in cytotechnology e*am
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 29 มี.ค. 2562 : 12:38:56 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6115
[url=https://sildenafil25.com/]buy sildenafil citrate[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia prescription online[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]buy amo*icillin without prescription[/url] [url=https://tadalafil2.com/]tadalafil[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline iv[/url]
  โดย staci@probbo*.com วันที่ 29 มี.ค. 2562 : 5:52:52 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6116
completely free lesbian dating sites [url=http://snapstrength.com/best-online-dating-sites-for-hooking-up.php]best online dating sites for hooking up[/url] best online dating sites to get laid disabled dating buffalo ny women populated country seeking man online http://createalivinglegacy.com/how-to-avoid-hookups-on-online-dating.php pregnant women seeking men [url=http://dennystockdale.com/apps-for-dating-nearby.php]apps for dating nearby[/url] what not to do in online dating dating app with largest userbase in south florida 2019 christian youth lessons on dating http://melissanewirth.com/women-seeking-men-hagerstown.php women seeking men for domination puerto rico [url=http://upstatehealthcare.net/how-many-times-a-day-check-online-dating.php]how many times a day check online dating[/url] au pair dating phoeni* indian dating sites in usa for older dating online login http://encouragementcircle.net/best-dating-sites-in-phoeni*.php websites for dating over 40 [url=http://encouragementcircles.net/free-cowboy-te*as-dating.php]free cowboy te*as dating[/url] sophia bush and austin nichols dating senior girl dating freshman guy 50 plus seniors dating http://encouragementcircle.net/45-year-best-dating-site.php dating in california is hard [url=http://dennystockdale.com/over-50-speed-dating-perth.php]over 50 speed dating perth[/url] adult dating sites in ri dating coach los angeles 8 week 3 day dating a black girl is like dating seven different girls http://melissanewirth.com/how-much-do-the-dating-sites-cost.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 29 มี.ค. 2562 : 6:00:32 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6117
migliori slot machine slot machine 20 novembre slot machine pericolose slot machine gratis online cos'รจ slot machine slot machine asd cha cha cha slot machine gratis slot machine da bar ebay condonati slot machine jammer software slot machine iphone giochi gratis nuovi 2016 http://hlaastmu.com
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 29 มี.ค. 2562 : 6:36:54 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6118
fastest acting viagra http://viagrarow.com what happens when young man takes viagra generic viagra at walmart is it illegal to buy viagra online in canada
  โดย dhfdjfthgs@gmail.com วันที่ 29 มี.ค. 2562 : 7:22:46 AM น. IP : 94.231.65.61

ความคิดเห็นที่ 6119
legge di stabilitร  2018 slot machine* nelle slot machine meccanismo slot machine video slot gratis giochi it gratis slot machine da bar best slot machine to win at casino slot machine da bar bonus slot machine gallina trucchi sahara slot machine slot machine da bar gallina dalle uova d'oro gioco slot gratis http://hlaastmu.com
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 29 มี.ค. 2562 : 12:29:30 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6120
slot machine per tabaccheria giochi online slot machine gratis best slot machine at winstar casino giochi nuovi gratis da scaricare slot machine acquisto slot machine gratis pompei come craccare le slot machine programmatore slot machine slot machine cherry jolly joker slot machine for sale slot machine gratis da giocare http://hlaastmu.com
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 29 มี.ค. 2562 : 1:07:41 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6121
mega slot fruit machine trucchi slot machine poseidon slot machine da bar bonus giochi nuovi gratis 2017 book fra slot machine slot machine jackpot animation slot machine con bonus gratis slot machine tolte dai bar come comprare slot machine slot machine comma 6a trucchi giochi online gratis http://hlaastmu.com
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 29 มี.ค. 2562 : 2:25:15 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6122
slot machine cabinets for sale slot machine normative las vegas slot machine search www.hlaastmu.com 3 sevens slot machine giocare alle slot machine dipendenza legalizzazione slot machine trucchi per le slot machine pokemon giallo trucchi slot machine slot machine da bar da scaricare gratis [url=http://www.hlaastmu.com]slot machine free[/url] http://hlaastmu.com
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 29 มี.ค. 2562 : 3:02:04 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6123
[url=https://synthroid50.com/]synthroid[/url]
  โดย bspiper@probbo*.com วันที่ 29 มี.ค. 2562 : 4:54:17 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6124
[url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin brand name[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]buy female viagra online[/url] [url=https://synthroid50.com/]buy generic synthroid[/url] [url=https://tadalafil2.com/]tadalafil generic[/url] [url=https://lasi*100.com/]lasi* iv[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline 100 mg[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia generic no prescription[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil[/url] [url=https://valtre*1000.com/]valtre*[/url]
  โดย joefrontiera@probbo*.com วันที่ 29 มี.ค. 2562 : 7:48:18 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6125
lowest price generic cialis buy cialis online cialis pharmacy price cialis online cialis dosage
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 29 มี.ค. 2562 : 8:14:44 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6126
[url=https://sildenafil25.com/]buy sildenafil[/url]
  โดย gilbertescamilla@probbo*.com วันที่ 29 มี.ค. 2562 : 8:42:04 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6127
price comparison of viagra cialis levitra cialis generic buy cialis and viagra online buy generic cialis cialis tv commercial bathtub youtube
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 29 มี.ค. 2562 : 8:55:01 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6128
Masteron Cycle When you are purchasing leasing products to become a industrial enterprise, don't forget to visit major. In many cases, the bare minimum amount of products for every property that will require a commercial certification is reduced sufficient that you will need qualities with increased models than that. It is only incrementally more challenging to care for 25 products than for five models. Anavar Xapia When choosing health care insurance, be sure to check around and evaluate the huge benefits and detriments from the available options. An insurance coverage brokerage can be valuable for those who have trouble digesting each of the alternatives. Usually, the world wide web is a superb resource for comparing your health insurance possibilities very easily. Anadrol Nap 50 Keep in mind that too much warmth dries out the hair to result in breakage. To prevent hairloss, prevent disclosing your own hair to abnormal warmth. Tend not to use e*ceedingly very hot water when washing your hair. Prevent blow drying or utilizing heating system devices for e*ample curling irons. Also, guard the hair from the very hot sunshine. Anavar Back Pumps
  โดย wwdm71569@low.e*ii*.com วันที่ 29 มี.ค. 2562 : 8:57:25 PM น. IP : 91.236.74.4

ความคิดเห็นที่ 6129
[url=https://valtre*1000.com/]buy valtre*[/url]
  โดย szotsg@probbo*.com วันที่ 29 มี.ค. 2562 : 10:55:53 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6130
[url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin 500mg capsules[/url] [url=https://valtre*1000.com/]buy valtre* online without a prescription[/url] [url=https://motiliumotc.com/]buy motilium[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]buy do*ycycline cheap[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil[/url]
  โดย wwgardner@probbo*.com วันที่ 29 มี.ค. 2562 : 11:41:45 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6131
[url=https://tadalafil2.com/]tadalafil generic cialis[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia buy[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin 500 mg without prescription[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline 200 mg[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium[/url] [url=https://lasi*100.com/]buy lasi* without a prescription[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid 50 mcg[/url] [url=https://valtre*1000.com/]buy generic valtre* without prescription[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female viagra buy online[/url]
  โดย bjepson13@probbo*.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 12:26:52 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6132
[url=https://tadalafil2.com/]generic cialis tadalafil[/url] [url=https://propecia1.com/]finasteride 1 mg[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil for sale[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]womens viagra[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin online no prescription[/url] [url=https://synthroid50.com/]buy synthroid online[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium otc[/url] [url=https://lasi*100.com/]lasi* diuretic[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]buy cheap do*ycycline online[/url] [url=https://valtre*1000.com/]buying valtre* online[/url]
  โดย coretta@probbo*.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 12:37:26 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6133
comparison viagra and cialis buy cialis online cialis 20 mg 30 tablet eczane fiyatฤฑ buy generic cialis cost of levitra vs cialis vs viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 1:37:53 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6134
[url=https://femaleviagra50.com/]viagra for women[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*y 200[/url] [url=https://propecia1.com/]finasteride[/url] [url=https://valtre*1000.com/]valtre*[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid[/url]
  โดย miranda@probbo*.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 1:46:20 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6135
[url=https://synthroid50.com/]synthroid[/url] [url=https://motiliumotc.com/]where to buy motilium[/url] [url=https://tadalafil2.com/]tadalafil for women[/url] [url=https://valtre*1000.com/]online drugs valtre*[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia[/url]
  โดย ronpkern@probbo*.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 4:11:19 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6136
[url=https://femaleviagra50.com/]viagra for females[/url] [url=https://propecia1.com/]buy generic propecia[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium buy[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline[/url] [url=https://valtre*1000.com/]valtre*[/url]
  โดย arhman@probbo*.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 4:21:44 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6137
viagra vs cialis dosage comparison buy generic cialis generic cialis online best price buy generic cialis levitra vs viagra vs cialis reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 5:10:04 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6138
cialis 20mg dose for bph cialis online cialis vs viagra for bph cialis generic cialis 20 mg dosering
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 6:46:30 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6139
[url=http://autoinsurance.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย juaknino@rainmail.win วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 7:18:21 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6140
[url=https://sildenafil25.com/]sildenafil buy[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline[/url] [url=https://lasi*100.com/]lasi*[/url] [url=https://synthroid50.com/]levo*yl synthroid[/url] [url=https://propecia1.com/]generic propecia cost[/url] [url=https://valtre*1000.com/]buy valtre*[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin tablets for sale[/url] [url=https://tadalafil2.com/]buy tadalafil online[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female pink viagra[/url]
  โดย barbaramichael@probbo*.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 8:09:39 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6141
[url=http://lasi*100.com/]buy lasi*[/url]
  โดย stairlifte*pert@probbo*.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 9:24:21 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 6142
pricing for cialis buy generic cialis buying cialis online reviews buy cialis online what is the difference between cialis levitra and viagra
  โดย hgstyjugyfjtrarh@gmail.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 9:25:47 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6143
generic cialis in canada buy cialis online coupons for cialis 20 mg buy cialis online cialis side effects leg pain
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 10:56:12 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6144
[url=https://autoinsurance.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย laurelhrrs@rainmail.win วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 11:28:02 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6145
[url=https://femaleviagra50.com/]female viagra[/url]
  โดย cfitzpatrick@probbo*.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 12:41:00 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6146
[url=http://sildenafil25.com/]generic sildenafil[/url]
  โดย harryl@probbo*.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 12:50:14 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 6147
viagra and cialis dosage and cost comparison between buy cialis online generic cialis tadalafil release date buy generic cialis best price for cialis 20 mg at walmart
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 3:07:34 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6148
is generic cialis available in usa cialis online cialis viagra comparison chart cialis online levitra vs cialis vs viagra reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 3:09:25 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6149
[url=https://lasi*100.com/]lasi*[/url] [url=https://synthroid50.com/]levothyro*ine 50 mcg[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline[/url] [url=https://tadalafil2.com/]tadalafil[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin 500mg[/url]
  โดย orridge3@probbo*.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 3:11:30 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6150
[url=https://femaleviagra50.com/]viagra in women[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin[/url] [url=https://sildenafil25.com/]buy sildenafil citrate[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium tablets[/url] [url=https://valtre*1000.com/]buy valre* online[/url] [url=https://lasi*100.com/]furosemide[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia buy[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline hyc 100mg[/url] [url=https://tadalafil2.com/]generic tadalafil[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid[/url]
  โดย kdcbac@probbo*.com วันที่ 30 มี.ค. 2562 : 8:07:19 PM น. IP : 5.188.210.57

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com