แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6051
196a ladies viagra uk http://viagraoqpi.com/ - viagra quanto costa in italia uk viagra otc vente viagra suisse
  โดย AmvrosiiOrehov1994@mail.ru วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 3:31:56 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 6052
cialis coupon 2015 buy generic cialis viagra vs cialis generic cialis online brand cialis 5mg online
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 4:44:03 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6053
chat gay de madrid madrid alternativo chat chueca madrid gay http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 5:23:28 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6054
chat lesbianas madrid terrachat madrid chathispano madrid http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 5:57:00 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6055
chat chueca madrid gay chatear gratis madrid chat terra madrid http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 5:58:46 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6056
kiwi irc madrid travestis en madrid sado en madrid http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 6:01:16 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6057
chat movil madrid chat universogay madrid boyaca madrid http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 7:21:45 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6058
[url=http://sildenafil25.com/]sildenafil[/url]
  โดย iinot75@probbo*.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 7:30:15 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 6059
chat travestis madrid terra chat chueca madrid chat travestis madrid http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 7:58:41 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6060
[url=https://sildenafil25.com/]sildenafil[/url] [url=https://motiliumotc.com/]buy motilium online[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin 500mg[/url] [url=https://tadalafil2.com/]generic tadalafil[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline 200 mg[/url] [url=https://lasi*100.com/]lasi*[/url] [url=https://valtre*1000.com/]buying valtre* online[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female viagra[/url] [url=https://propecia1.com/]online propecia[/url]
  โดย candra@probbo*.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 8:16:26 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6061
is there a generic drug for cialis or viagra generic viagra online can you bring viagra into australia http://viagrabs.com/ viagra ireland paypal
  โดย hnytjuytytny@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 9:10:38 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6062
travestis en madrid chat irc madrid chat universogay madrid http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 9:47:08 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6063
contactos gay madrid terra chat chueca madrid madrid travestis http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 9:55:33 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6064
chat madrid chat chueca gay madrid madrid chat gay http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 11:05:39 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6065
chat terra madrid gratis madrid alternativo madrid alternativo http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 11:10:36 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6066
[url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline[/url] [url=https://lasi*100.com/]no prescription lasi*[/url] [url=https://tadalafil2.com/]buy tadalafil online[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]buy amo*icilina 500 mg[/url] [url=https://propecia1.com/]buy propecia uk[/url]
  โดย cassels98@probbo*.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 12:11:04 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6067
madrid chat chat madrid terra chueca_madrid http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 1:03:41 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6068
cialis dosage uk buy cialis online cost of cialis 5 mg at walmart buy generic cialis cialis 20 mg tablet cost
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 2:00:18 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6069
how to find someone on dating sites for free best online dating sites to hook up free of charge dating sites filipina dating chat room diaper !overs dating in new port richey fl http://coachyourselfnow.com/women-seeking-men-around-the-delanson-ny-area.php what free dating sites actually work dating sites over 50 utah adult dating site in nigeria reviews on online dating sites romantic comedy about single woman who is actually dating another girl http://mensabusenetwork.com/are-the-stars-from-50-shades-of-grey-dating.php best dating apps for black singles russian cam chat dating dating a girl the same height as you cuckold dating albany ny how many marylanders are using dating apps http://edinasanta.com/florida-muslim-men-dating-christian-women.php free new local dating sites christian mingle dating website review no strings attached adult dating sites how much did online dating sites make a year dating christian site free usa http://upstatehealthcare.net/how-to-know-if-a-girl-is-dating-you-for-money.php the best dating sites in stuart florida dating a ny girl meme personal ads women seeking men albuquerque new me*ico california factors in a dating relationship free usa dating sited http://upstatehealthcare.net/pug-dating-sites-in-florida-free.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 2:24:00 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6070
chat terra de madrid madrid alternativo chat gay madrid http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 2:34:24 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6071
cialis dapo*etine review buy cialis online eye side effects of cialis buy cialis online effectiveness of cialis vs. viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 2:34:28 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6072
dating los angeles free when is too early to sign up for online dating services best dating apps for hookups lesbians completely free se* dating sites advantages of online dating essay http://encouragementmatters.org/free-dating-site-to-chat-free.php online dating when to ask out completely free dating sites usa for young adults meetup dating chat rooms which online dating site has the best results women seeking men connections http://mensabusenetwork.com/russian-online-dating-toronto.php match.com usa dating sites san francosco dating apps are free dating sites safe how to tell if a girl likes you online dating how to stop being addicted to online dating http://haberdashed.com/tweets-about-not-dating-dark-skinned-girl.php florida man killed online dating discret online dating sites free dating chat no registration best dating scene in new york bruce bourgeois mandeville la dating sites http://dennisstockdale.com/why-do-people-choose-online-dating.php free dating sites search by country or state types of online dating sites find someone via email address on popular dating websites for free girl not engaging online dating singles dating places in florida http://encouragementcircle.org/bes-tonline-dating-site-for-over-40-in-the-boston -area.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 4:02:16 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6073
chatear gratis en madrid chat chueca madrid chat chueca comunidad madrid http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 4:03:06 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6074
elite dating san francisco [url=http://upstatehealthcareservices.com/lesbian-dating-apps-reddit.php]lesbian dating apps reddit[/url] adult dating merchant account dating indian men california not a whole lot of information men seeking women in sonora ca http://encouragementmatters.org/dating-new-york-knife-company-walden.php professionals jewish dating ny [url=http://kathymercer.com/reno-dating-sites-over-50.php]reno dating sites over 50[/url] can americans and australians meet on online dating sites dating an italian american girl dating a cezh girl http://abuserecoveryformen.org/best-dating-apps-for-hookups-uk.php women on dating sites who dobt tell you they have kids [url=http://encouragementcircles.net/dating-site-for-local-people-in-usa.php]dating site for local people in usa[/url] reno men seeking women trump dating club palm beach county florida dating services for 50 and over http://encouragementcircle.org/is-joe-jonas-dating-a-the-girl-in-dnce.php dating site in usa where filipinos are [url=http://encouragementcircles.org/christian-dating-in-college.php]christian dating in college[/url] 100 dating sites in usa online speed dating philadelphia november 2019 why do girls talk so bland personality less on dating apps http://mensabusenetwork.com/list-of-usa-dating-site-to-meet-single.php best dating apps in ontario [url=http://createalivinglegacy.com/total-free-dating-site-in-usa.php]total free dating site in usa[/url] when to take a break from online dating old fashion christian dating jennifer lynn dating fort worth te*as te*as http://dennystockdale.com/black-women-seeking-white-men-tn.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 4:06:23 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6075
contacto gay madrid irc madrid chatgay madrid http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 4:19:56 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6076
[url=https://autoinsurance.us.com/]best auto insurance rates[/url]
  โดย smorrisey@pochtar.men วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 5:32:37 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6077
[url=https://femaleviagra50.com/]female viagra[/url]
  โดย checkmat@probbo*.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 6:56:22 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6078
how common is online dating [url=http://darthcheeta.com/dating-ny-daughter-walkthrough.php]dating ny daughter walkthrough[/url] 35 year old woman dating 25 year old man dating in the workplace laws te*as naked dating girls adult dancers http://encouragementcircles.org/dating-chat-dos-and-donts.php hudson valley ny dating [url=http://createalivinglegacy.com/blonde-florida-wives-dating-profile-tumblr.php]blonde florida wives dating profile tumblr[/url] dating in venice fl what are the best catholic dating sites tech guys san francisco dating what is it like http://encouragementcircles.net/singles-free-dating-site.php top five christian dating sites [url=http://snapstrength.com/jordan-smith-22-bainbridge-ny-dating.php]jordan smith 22 bainbridge ny dating[/url] 100percent free dating site including free live chat california shooter dating site christian girls and dating http://snapstrength.com/dating-a-dallas-police-officer.php online sites for dating se* [url=http://matthewrhoades.com/what-are-100-free-dating-sites.php]what are 100% free dating sites[/url] most reliable dating sites te*as best speed dating los angeles site bar better or meeting people than dating apps http://dennystockdale.com/maine-dating-service-for-50-an-over.php dating se* after 50 [url=http://kathymercer.com/craigslist-new-york-women-seeking-men.php]craigslist new york women seeking men[/url] free dating sites online in usa local lesbian dating sites for rochester new york dating apps based in san francisco http://darthcheeta.com/backapges-women-seeking-men.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 8:04:16 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6079
funny usernames for dating sites bbw spanking dating site best online dating sites swingers singles dating sites that accept online check best dating apps cnet http://createalivinglegacy.com/hot-people-online-dating-why.php dating sites free chat room nigeria who dating austin mahone e*amples of what to ask people message online dating dating relationship california definition e*pectation of affection illinois women seeking submissive men-illinois http://snapstrength.com/good-dating-site-chat-up-lines.php dating an ine*perienced girl women seeking men in atlanta bavklist how do dating sites match data mining 50 and over dating service speed dating nyc 50+ http://melissanewirth.com/online-dating-sites-on-phone-in-usa.php te*as dating while separated free online dating sites for single parents men seeking women in the bron* what popular scam is between online classified or dating 18 year old dating 14 year old te*as http://kathymercer.com/how-long-vanessa-hudgens-and-austin-butler-dating.php online dating te*ting tips christian dating in los angeles apps for dating couples ratings topface dating meeting chat apk what is the dating scene like in san diego http://snapstrength.com/women-seeking-men-scranton.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 8:29:17 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6080
[url=http://lasi*100.com/]lasi* water pill 20 mg buy no prescription[/url]
  โดย hbaehni@probbo*.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 9:45:16 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6081
cialis commercial male actors cialis online cialis side effects dangers or buy cialis online walmart price for cialis 20mg tablets
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 9:57:06 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6082
[url=https://femaleviagra50.com/]female pink viagra[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin 500 mg for sale[/url] [url=https://valtre*1000.com/]valtre* 500 mg[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]buy generic do*ycycline[/url] [url=https://lasi*100.com/]lasi*[/url]
  โดย johnno789@probbo*.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 10:46:30 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 6083
[url=https://lasi*100.com/]furosemide lasi*[/url]
  โดย rcooks63@probbo*.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 10:58:52 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6084
how to stand out on dating apps craigslist women seeking men horseheads ny white and latino dating yahoo interactive internet safety for online dating tutorials for brain injuries lesbian and bise*ual dating apps http://melissanewirth.com/online-dating-in-san-diego.php best city dating women over 50 how to get a response online dating kissing while dating christian dating for lesbians san diego online dating messaging and people who can;t answer your questions http://createalivinglegacy.com/amanda-houston-dating-profile.php how to start off on online dating has online dating impacted how we meet how can bbw find menon dating sites women seeking men site how to create a great online dating profile for men http://darthcheeta.com/dating-service-in-austin-not-computerized.php usa dating magazines address great quotes for online dating dating and vfriend connection apps dating in citrus county florida adult dating in mat su valley http://encouragementcircles.org/is-pof-dating-site-free.php why is there so many catfish on dating sites current free dating sites browse free online dating sites best mobile dating apps for iphone dating in west los angeles http://mensabusenetwork.com/dating-sites-for-fat-seniors-over-50.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 11:17:41 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6085
free online dating sites for separated [url=http://matthewrhoades.com/local-usa-asian-women-dating-sites.php]local usa asian women dating sites[/url] getting harassed on online dating site pof fraud man from other countries dating women in usa online dating sites for mentally ill http://abuserecoveryformen.org/dating-sites-how-to-describe-yourself.php which online dating sites use algorithms [url=http://dennystockdale.com/names-of-all-free-dating-site-without-payment-in-usa.php]names of all free dating site without payment in usa[/url] sacramento free adult dating dating websites for te*as sign up to free usa dating site http://encouragementcircles.org/ny-19-year-old-dating-16-year-old.php dating a girl who slept around [url=http://abuserecoveryformen.org/women-seeking-men-personals-backpage-louisville.php]women seeking men personals backpage louisville[/url] best free online dating sites to get laid single adult dating sites why do japanese dating apps list blood type http://createalivinglegacy.com/flora-huang-dallas-dating.php christian online dating south africa [url=http://matthewrhoades.com/speed-dating-for-lgbtq-philadelphia.php]speed dating for lgbtq philadelphia[/url] online dating sites for 50 se* dating apps for android what did introverts do before online dating http://encouragementcircles.net/dating-girl-being-investigated-by-dyfs-reddit.ph p chicago dating june 23 [url=http://darthcheeta.com/mel-hall-dating-15-yr-old-girl.php]mel hall dating 15 yr old girl[/url] adult dating sim steam anchorge women seeking men girl im dating calls me cutie http://mensabusenetwork.com/best-christian-dating-sites-dc.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 11:41:24 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6086
[url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin 500 mg online[/url] [url=https://valtre*1000.com/]valtre*[/url] [url=https://tadalafil2.com/]tadalafil[/url] [url=https://lasi*100.com/]buy cheap lasi*[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*y 200[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia pharmacy[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]buy female viagra[/url] [url=https://synthroid50.com/]buy levothyro*ine online[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium buy[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil otc[/url]
  โดย blattina@probbo*.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 12:05:51 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6087
[url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin 500mg capsules[/url] [url=https://sildenafil25.com/]buy sildenafil citrate online[/url] [url=https://lasi*100.com/]lasi*[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid.com[/url] [url=https://tadalafil2.com/]cialis generic tadalafil[/url]
  โดย memv@probbo*.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 12:18:03 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6088
[url=https://tadalafil2.com/]tadalafil prices[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid 50mcg[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline 100mg tablets[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]purchase amo*icillin 500 mg[/url]
  โดย bigcityproductions@probbo*.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 2:58:32 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6089
cialis coupon for 10 pills at walgreens generic cialis cialis coupon for 2018 cialis generic viagra cialis pharmacy
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 3:18:05 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6090
[url=https://propecia1.com/]propecia[/url]
  โดย wilson@probbo*.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 3:27:19 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6091
[url=https://sildenafil25.com/]where to buy sildenafil online[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid.com[/url] [url=https://valtre*1000.com/]buy valre* online[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]odering do*ycycline[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]buy female viagra[/url]
  โดย sweetbellinhabza@probbo*.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 3:43:56 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6092
online dating success when you live in two different states plenty of fish tips for online dating first message christian dating should i tell a friend interracial dating in chicago divorced women seeking men sandy springs atlanta http://encouragementcircle.org/free-dating-site-sugar-daddy-in-the-usa.php ncis los angeles fanfiction dating best and safest dating app for women over 50 my love.com dating sites free girls dating sites california shooter dating site http://encouragementcircle.net/austin-zoosk-muslim-women-dating.php man seeking women season1 free streaming which dating sites are free and safe best free dating sites in the united states muslim free dating sites uk mature bbw ass licking women seeking men backpage http://dennystockdale.com/craigslist-santa-cruz-personal-women-seeking-men.php how to answer phone from girl youre dating credit score dating new york times how many online dating messages are sent each year dating sites in port orange fl teen son dating adult girl http://snapstrength.com/online-dating-apps-versus-suites.php nigeria dating site chicago il personals dating in usa why do people use te*tnow app on dating sites dating tips for a black girl lgbt speed dating san diego http://mensabusenetwork.com/amanda-snell-dating-sites.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 5:46:00 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6093
[url=https://synthroid50.com/]synthroid without a prescription[/url] [url=https://valtre*1000.com/]valtre*[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]100mg do*ycycline[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia no prescription[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]buy amo*icillin 500mg[/url] [url=https://lasi*100.com/]buy lasi* without a prescription[/url] [url=https://sildenafil25.com/]where to buy sildenafil online[/url] [url=https://tadalafil2.com/]tadalafil[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium usa[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female viagra[/url]
  โดย rosalva@probbo*.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 6:29:21 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6094
free searchable dating sites dating for indian guys is difficult in usa best dating app over 40 san franciso boston dating scene vs new york cit hottest adult dating affairs websites http://snapstrength.com/upcoming-dating-sites-in-usa.php a 100% free dating site best dating sites in chicago free dating sites for mature singles charles moberg on adult se* dating sites how mich to compliment a girl when you start dating http://encouragementcircle.org/dating-apps-how-many-miles-around.php when you meet someone who ignored you online dating whos cameron dallas dating dating support groups new york lds dating sites reviews men seeking women backersfield backpage http://encouragementcircles.org/best-dating-apps-for-kids.php local dating site in te*as san antonio asian dating free online dating social network sites for asian american top five best dating sites in usa germeny free dating site http://encouragementcircle.org/latino-dating-sites-free.php senior men dating over 60 great online dating pick up lines single dating sites 100 free best adult se* dating site 2019 how to send the first email when online dating http://createalivinglegacy.com/best-adult-dating-2019.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 6:38:23 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6095
things to know before dating a california girl dating in panama city beach fl pof dating center dating site male 45 yrs old odessa te*as dating profile hookup bj the chicago kid on dating http://encouragementcircle.org/free-retired-old-men-dating-site-in-usa.php best dating sites san diego best christian books for dating couples highest rated free online dating sites why dating a jewish girl what does being adventurous online dating mean http://encouragementcircles.com/top-100-dating-sites-in-usa.php how does bumble online dating app work rochester ny herpes dating women seeking men in tillamook online dating in thailand dating sites for matures http://encouragementcircles.com/speed-dating-astoria-ny.php spirit filled christian dating site 50 free dating central track best free casual dating site houston gta san andreas girlfriend dating blacks out adult dating site iowa nude http://coachyourselfnow.com/chat-on-dating-site.php free to message and browse not dating find chat meet free best awarded free dating sites best couple local adult dating website 123 dating los angeles why does husbands spam email have adult dating confirmation http://darthcheeta.com/craigslist-women-seeking-men-on-north-alabama.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 6:40:41 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6096
free florida online dating sites for mature singles how to find busty girls on dating apps senior dating in the villages fl good online dating profiles top 5 free online dating sites http://createalivinglegacy.com/spanish-free-dating-sites.php term for adukts over 60 dating tantan dating app usa free dating sites in usa with free messaging pof dating site have viruses today top 5 dating apps that work http://dennisstockdale.com/shane-45-santa-rosa-dating-single.php dating site where girls can message for free what is the best headline for online dating los angeles interracial dating group san diego underground dating site pros and cons of dating a latino man http://encouragementmatters.org/online-dating-how-to-ask-to-facetime.php is dating a thing of the past new york times top dating sites for wealthy men in phoeni* az online dating waste of time online dating in usa and canada how to find my bf on dating sites http://dennystockdale.com/muslim-girl-killed-by-brother-for-dating-christian-sol dier.php dating site summary ideas for over 40 what is the point of online dating male scammers on dating sites interracial dating hotline for dallas t* calling girl im dating honey http://encouragementcircle.org/why-women-ignore-men-on-dating-sites.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 6:45:11 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6097
cialis generic 20mg price shop buy generic cialis cialis prices walmart generic cialis cialis side effects dangers or
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 7:56:12 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6098
cialis 20 mg tablets how to take cialis generic cialis tab 20mg * 8 buy generic cialis canadian pharmacy cialis prices
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 8:05:29 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6099
best online dating apps ca online dating site for miami county ohio san francisco dating activity waco te*as real dating site bbw dating meet site http://encouragementcircles.net/who-is-new-york-dating-2019.php dating apps for 14 year olds kelly miller chicago heights dating queens women seeking men bellerose how to join paid dating sites in usa fiji indian girl dating http://dennystockdale.com/jamaica-new-york-hottest-girls-for-free-dating.php can i commenting on how well their profile on dating sites free dating site apps inverness florida fre dating sites for sniors dating in winter park fl best online dating apps for 40 year olds http://encouragementcircle.org/in-te*as-what-is-the-legal-age-for-dating.php christian filipina dating site best adult dating site that actually work dating sites for teens san jose dating classifieds dating sites for china ladies over 40 years http://matthewrhoades.com/older-dating-online-login.php women seeking men tallahassee backpages speed dating chicago over 50 dating a girl with 2 kids and 2 different father is the dating market done in san diego dating an*iety after leaving fundamentalist christian church http://encouragementcircle.org/dating-apps-by-location.php
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 8:51:05 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6100
[url=https://synthroid50.com/]buy synthroid[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin[/url] [url=https://lasi*100.com/]lasi*online[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]buy do*ycycline cheap[/url] [url=https://sildenafil25.com/]buy sildenafil citrate[/url]
  โดย koala609@probbo*.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 : 8:53:56 AM น. IP : 5.188.210.36

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com