แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 6001
[url=https://albuterol100.com/]albuterol[/url]
  โดย close1992@probbo*.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 9:31:33 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 6002
gia tien thuoc viagra viagra online cialis viagra together forum viagra online viagra taking too much
  โดย hnytjuytytny@gmail.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 9:34:42 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 6003
[url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol[/url] [url=https://lipitor20.com/]generic lipitor[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol[/url] [url=https://acyclovir800.com/]acyclovir 800 mg[/url]
  โดย waverly145@probbo*.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 10:25:31 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6004
cialis dosage 10mg daily buy generic cialis cialis prescription price australia cialis generic cialis online pharmacy usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 10:26:13 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6005
[url=https://trazodone50mg.com/]trazodone 50mg[/url]
  โดย mbspaulsen@probbo*.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 10:49:51 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6006
[url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril drug[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel[/url] [url=https://acyclovir800.com/]acyclovir[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol hfa[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin generic[/url]
  โดย ouida@probbo*.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 12:02:27 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6007
cialis coupon 2016 200 dollars cialis generic cialis 20mg vs viagra 100mg cialis generic best dosage for viagra cialis and levitra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 3:49:44 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6008
[url=https://ventolingeneric.com/]ventolin generic[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol inhaler[/url] [url=https://acyclovir800.com/]acyclovir 400mg[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone hcl 50 mg[/url] [url=https://seroquel50.com/]generic seroquel *r[/url]
  โดย oberer@probbo*.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 5:06:04 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6009
[url=https://autoinsurance.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย tomasrobertson@rainmail.win วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 7:04:17 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6010
viagra in toronto office
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 7:13:47 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 6011
is uae price
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 11:42:17 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 6012
viagra pricelist
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 1:18:45 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 6013
buy pink viagra by pfizer
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 4:13:06 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 6014
[url=https://lipitor20.com/]lipitor[/url]
  โดย roselle@probbo*.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 4:23:44 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6015
cialis bathtub commercial actresses generic cialis cialis 20mg generic generic cialis vidalista professional generic cialis 20mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 4:50:27 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6016
i use it is online online
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 6:12:32 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 6017
[url=https://lipitor20.com/]generic for lipitor[/url]
  โดย jgellert@probbo*.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 6:47:02 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 6018
[url=https://ventolingeneric.com/]buy ventolin on line[/url] [url=https://prednisolone40.com/]buy predislone tablets[/url] [url=https://acyclovir800.com/]valacyclovir[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel liquid[/url] [url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol sulfate inhaler[/url]
  โดย chris7@probbo*.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 7:14:12 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 6019
[url=https://trazodone50mg.com/]trazodone[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel[/url] [url=https://acyclovir800.com/]buy cheap acyclovir[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin hfa 90 mcg[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril 20 mg[/url]
  โดย mcwkkk@probbo*.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 7:22:36 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6020
online generic viagra sales
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 7:25:53 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 6021
over the counter female viagra generic viagra online price of viagra at cvs buy generic viagra viagra using instructions
  โดย jytutjregtyf@gmail.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 7:55:38 AM น. IP : 94.231.65.61

ความคิดเห็นที่ 6022
cialis ma*imum dosage per week cialis online cialis 5 mg daily reviews generic cialis cialis generico preรงo no brasil
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 9:07:56 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6023
[url=http://ventolingeneric.com/]generic for ventolin[/url]
  โดย cyndiespanier@probbo*.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 11:14:09 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6024
generic cialis best price usa cialis online viagra cialis levitra online buy generic cialis cialis dosage 30 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 12:41:33 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6025
buy cialis cheap canada generic cialis donde comprar cialis generico en chile buy generic cialis 5mg tadalafil generic cialis daily
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 1:12:51 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6026
[url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]buy albuterol online without prescription[/url]
  โดย janrn100@probbo*.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 6:13:55 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6027
[url=https://trazodone50mg.com/]trazodone[/url] [url=https://acyclovir800.com/]acyclovir[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel online[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril 10 mg[/url]
  โดย thu@probbo*.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 6:41:05 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6028
[url=https://seroquel50.com/]seroquel 50 mg for sleep[/url]
  โดย darlenetischler@probbo*.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 6:56:32 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6029
[url=https://autoinsurance.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย surfismylifeusa@pochtar.men วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 10:37:34 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 6030
[url=https://albuterol100.com/]albuterol mdi inhaler[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel for sleep[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril[/url] [url=https://acyclovir800.com/]acyclovir[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone buy[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor pfizer[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin[/url]
  โดย artiebeast@probbo*.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 11:41:34 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6031
[url=https://acyclovir800.com/]acyclovir[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin hfa inhaler[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone hcl 50mg[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel for sleeping[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor cost[/url]
  โดย gssalemi@probbo*.com วันที่ 25 มี.ค. 2562 : 11:56:28 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6032
5 mg cialis side effects buy generic cialis cialis 20 mg 30 tablets cialis online cialis vs viagra dosage
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 26 มี.ค. 2562 : 2:53:06 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6033
[url=http://valtre*1000.com/]buy generic valtre* without prescription[/url]
  โดย skcb05@probbo*.com วันที่ 26 มี.ค. 2562 : 6:48:24 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6034
[url=https://lasi*100.com/]lasi* on line[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]200 mg do*ycycline[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female viagra[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin 500mg[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid 50[/url]
  โดย sabrina@probbo*.com วันที่ 26 มี.ค. 2562 : 7:17:31 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 6035
cialis professional 20 mg reviews buy generic cialis coupon for cialis 20mg at cvs cialis online emotional side effects of cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 26 มี.ค. 2562 : 10:59:42 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6036
[url=https://tadalafil2.com/]buy tadalafil 20mg[/url] [url=https://synthroid50.com/]price of synthroid[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline 100 mg[/url] [url=https://lasi*100.com/]buy cheap lasi*[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium domperidone[/url]
  โดย jane@probbo*.com วันที่ 26 มี.ค. 2562 : 11:16:00 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 6037
[url=https://femaleviagra50.com/]female viagra buy[/url] [url=https://propecia1.com/]propecia[/url] [url=https://valtre*1000.com/]valtre* over counter[/url] [url=https://synthroid50.com/]synthroid.com[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium buy[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil[/url] [url=https://tadalafil2.com/]generic tadalafil[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]buy do*ycycline online[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]buy amo*icilina 500 mg[/url] [url=https://lasi*100.com/]lasi*[/url]
  โดย ojedajeanette@probbo*.com วันที่ 26 มี.ค. 2562 : 1:05:43 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6038
[url=https://lasi*100.com/]lasi*[/url] [url=https://propecia1.com/]cheap propecia online[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female pink viagra[/url] [url=https://tadalafil2.com/]buy tadalafil online[/url] [url=https://valtre*1000.com/]valtre*[/url] [url=https://synthroid50.com/]50 mcg synthroid[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium usa[/url] [url=https://amo*icillin500.com/]amo*icillin 500 mg online[/url] [url=https://sildenafil25.com/]sildenafil[/url] [url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline order online[/url]
  โดย finstr1@probbo*.com วันที่ 26 มี.ค. 2562 : 3:08:03 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 6039
is kop c2d1 is online foru
  โดย AmvrosiiOrehov1994@mail.ru วันที่ 26 มี.ค. 2562 : 3:11:35 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 6040
viagra gnrique inde
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 26 มี.ค. 2562 : 5:45:40 PM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6041
harga cialis tadalafil 10mg generic cialis genericos de viagra y cialis cialis generic comparison viagra vs cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 26 มี.ค. 2562 : 6:52:43 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6042
kiwi irc madrid quiero chat madrid terra madrid http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 26 มี.ค. 2562 : 7:34:41 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6043
chat gay de madrid terrachat madrid chat terra madrid http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 26 มี.ค. 2562 : 8:35:07 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6044
chat madrid quiero chat madrid chat chueca comunidad madrid http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 26 มี.ค. 2562 : 8:37:21 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6045
campioni is ati
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 26 มี.ค. 2562 : 9:13:45 PM น. IP : 5.9.148.45

ความคิดเห็นที่ 6046
terra chat de chueca madrid universogay chat madrid chatear gratis en madrid http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 26 มี.ค. 2562 : 11:40:27 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6047
cialis super active tadalafil india pharmacy buy cialis online cialis 5 mg dosage buy cialis online cialis price at walmart pharmacy
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 12:33:56 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 6048
[url=https://do*ycycline200.com/]do*ycycline hyclate 100 mg cap[/url] [url=https://valtre*1000.com/]buying valtre* online[/url] [url=https://motiliumotc.com/]motilium[/url] [url=https://femaleviagra50.com/]female viagra pills[/url] [url=https://lasi*100.com/]buy lasi*[/url]
  โดย boscof@probbo*.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 1:03:50 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6049
chat comunidad de madrid madrid travestis terra chat sala madrid http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 1:22:54 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 6050
chat madrid gratis madrid chat chat gratis madrid http://kaivanrosendaal.com/
  โดย Evorb@gmail.com วันที่ 27 มี.ค. 2562 : 1:37:52 AM น. IP : 5.188.210.35

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com