แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5951
[url=https://trazodone50mg.com/]buy trazodone[/url]
  โดย oustleirig2@probbo*.com วันที่ 21 มี.ค. 2562 : 9:56:41 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5952
[url=https://lipitor20.com/]purchase lipitor[/url]
  โดย kathleenmclark@probbo*.com วันที่ 21 มี.ค. 2562 : 1:41:05 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5953
[url=https://seroquel50.com/]seroquel[/url]
  โดย mdh1080@probbo*.com วันที่ 21 มี.ค. 2562 : 2:24:20 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5954
cialis soft tabs reviews buy cialis online generic cialis in the united states buy generic cialis best price on generic cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 มี.ค. 2562 : 2:58:21 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 5955
[url=https://lipitor20.com/]lipitor 20[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin hfa 90 mcg[/url] [url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]proair albuterol[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone[/url]
  โดย thevirus@probbo*.com วันที่ 21 มี.ค. 2562 : 4:48:35 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5956
[url=https://albuterol100.com/]albuterol[/url]
  โดย ik3@probbo*.com วันที่ 21 มี.ค. 2562 : 7:32:53 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5957
[url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril 20 mg[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone 20mg[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel[/url] [url=https://albuterol100.com/]buy albuterol inhaler[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone[/url]
  โดย allanmussared@probbo*.com วันที่ 21 มี.ค. 2562 : 9:16:51 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5958
cialis super active side effects cialis online cialis ma*imum dose buy generic cialis cialis gรฉnรฉrique super active 20mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 มี.ค. 2562 : 11:00:07 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 5959
[url=https://albuterol100.com/]albuterol[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]no prescription ventolin[/url] [url=https://acyclovir800.com/]acyclovir 400mg tab[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel *r bipolar[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone[/url]
  โดย kurts@probbo*.com วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 1:59:08 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5960
[url=https://albuterol100.com/]albuterol sulfate inhaler[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor 20[/url] [url=https://acyclovir800.com/]acyclovir[/url] [url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel 50 mg for sleep[/url]
  โดย davidcullis@probbo*.com วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 2:09:10 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5961
[url=https://seroquel50.com/]seroquel 400 mg[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone 40 mg[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]generic lisi*ril[/url] [url=https://acyclovir800.com/]acyclovir herpes[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin[/url]
  โดย acrylicb@probbo*.com วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 2:47:05 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5962
[url=http://prednisolone40.com/]prednisolone buy[/url]
  โดย ralphyboy15@probbo*.com วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 2:50:47 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5963
0fcd schweiz viagra cialis levitr http://genviagrarwe.com/ - viagra super active sildenafil viagra for men over 60 viagra fr billige preise
  โดย JdanovaEneida92@mail.ru วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 3:57:09 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5964
[url=https://prednisolone40.com/]cheap prednisolone[/url] [url=https://seroquel50.com/]50mg seroquel[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril 10mg tablets[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin[/url] [url=https://albuterol100.com/]proair albuterol inhaler[/url] [url=https://acyclovir800.com/]acyclovir 800mg[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone[/url]
  โดย irinamac@probbo*.com วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 5:19:44 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5965
[url=https://prednisolone40.com/]buy predislone tablets[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel pills[/url] [url=https://acyclovir800.com/]zovira* pill[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin[/url] [url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol prescription[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone hcl 50mg[/url]
  โดย mireille@probbo*.com วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 6:42:10 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5966
viagra vs cialis cost per pillow buy generic cialis generic cialis 5mg for daily use generic cialis walmart cialis prices
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 6:57:50 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 5967
cialis price in germany cialis online cialis and amiodarone http://cialsonlinebei.com/ importing cialis into australia
  โดย sdfhtfyhtrsgty@gmail.com วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 7:45:20 AM น. IP : 94.231.65.61

ความคิดเห็นที่ 5968
when will cialis or viagra go generic buy cialis online cialis prices in canada generic cialis cost of cialis compared to viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 8:42:51 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 5969
[url=http://autoinsurance.us.com/]auto insurance quote[/url]
  โดย sharita@pochtar.men วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 2:31:53 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5970
viagra vs cialis comparison generic cialis cost of cialis and viagra buy cialis online cost of stendra vs viagra cialis levitra sta*yn
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 5:33:01 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 5971
[url=https://seroquel50.com/]seroquel *r 50mg[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol drug[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone 20 mg[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin inhalers[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor 20mg[/url]
  โดย gwenal06@probbo*.com วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 5:58:48 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5972
[url=https://seroquel50.com/]seroquel[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]generic trazodone[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril 40 mg[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol[/url]
  โดย denita@probbo*.com วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 6:12:54 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5973
[url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol without a prescription[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol[/url] [url=https://acyclovir800.com/]acyclovir 800mg tablets[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]buy lisi*ril online[/url]
  โดย fermobarbone@probbo*.com วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 6:15:03 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5974
[url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril 40 mg tablets[/url]
  โดย tremoy@probbo*.com วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 7:53:32 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5975
[url=https://autoinsurance.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย manicker@regiopost.trade วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 9:08:39 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5976
[url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol inhaler price[/url]
  โดย chessldy@probbo*.com วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 10:31:14 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5977
[url=https://acyclovir800.com/]acyclovir[/url]
  โดย iltski@probbo*.com วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 11:21:50 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5978
[url=https://autoinsurance.us.com/]temporary car insurance quote[/url]
  โดย carina@rainmail.win วันที่ 22 มี.ค. 2562 : 11:41:45 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5979
[url=https://lipitor20.com/]lipitor 20 mg[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone 50mg[/url] [url=https://acyclovir800.com/]buy zovira*[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin hfa 90 mcg[/url]
  โดย anhag04@probbo*.com วันที่ 23 มี.ค. 2562 : 12:25:29 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5980
cialis 5mg price costco buy cialis online cialis super active 40 mg buy cialis online cialis tablets 20mg australia
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 มี.ค. 2562 : 1:13:32 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 5981
[url=https://acyclovir800.com/]acyclovir 400 mg[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel *r 50mg[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone tablets[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]url lisi*ril hctz prescription[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor buy[/url]
  โดย adrob5@probbo*.com วันที่ 23 มี.ค. 2562 : 2:31:49 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5982
[url=https://seroquel50.com/]seroquel *r bipolar[/url]
  โดย ques811@probbo*.com วันที่ 23 มี.ค. 2562 : 5:04:02 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5983
[url=https://albuterol100.com/]generic albuterol[/url] [url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol without a prescription[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor 20[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin nebulizer[/url]
  โดย ejsumrall@probbo*.com วันที่ 23 มี.ค. 2562 : 6:44:04 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5984
[url=https://lipitor20.com/]lipitor 20mg[/url] [url=https://acyclovir800.com/]acyclovir prescription[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril[/url] [url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin[/url]
  โดย ljskans@probbo*.com วันที่ 23 มี.ค. 2562 : 7:31:21 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5985
[url=https://prednisolone40.com/]prednisolone[/url] [url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol without a prescription[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel *r 50 mg[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone hcl 50mg[/url]
  โดย bolt1ty@probbo*.com วันที่ 23 มี.ค. 2562 : 10:47:28 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5986
[url=http://acyclovir800.com/]acyclovir 800 mg[/url] [url=http://lipitor20.com/]lipitor 20 mg[/url] [url=http://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol without prescription[/url] [url=http://trazodone50mg.com/]buy trazodone[/url] [url=http://lisi*ril40.com/]lisi*ril online[/url]
  โดย cubbies1982@probbo*.com วันที่ 23 มี.ค. 2562 : 10:57:14 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5987
cialis prices at walmart buy cialis online levitra cialis viagra comparison buy cialis online cialis tadalafil 20mg dosage
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 มี.ค. 2562 : 12:04:25 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 5988
[url=https://albuterol100.com/]albuterol inhalers for sale[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel for sleeping[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone buy online[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]where to buy trazodone[/url] [url=https://acyclovir800.com/]where to buy acyclovir[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor sales[/url]
  โดย copelandshawna@probbo*.com วันที่ 23 มี.ค. 2562 : 2:04:31 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5989
when will cialis or viagra go generic cialis online low cost viagra cialis canada cialis generic buy generic viagra and cialis online
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 มี.ค. 2562 : 3:58:51 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 5990
how long cialis side effects last buy cialis online price of cialis in canada generic cialis black actress in cialis commercial
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 มี.ค. 2562 : 5:46:03 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 5991
[url=https://autoinsurance.us.com/]best auto insurance[/url]
  โดย kaye@pochtar.men วันที่ 23 มี.ค. 2562 : 10:00:26 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5992
[url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril 40mg[/url] [url=https://acyclovir800.com/]acyclovir prices[/url] [url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol inhaler for sale[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel *r 50 mg[/url] [url=https://lipitor20.com/]order lipitor[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone[/url]
  โดย milsey22@probbo*.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 12:24:38 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5993
[url=https://autoinsurance.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย sharuni@regiopost.trade วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 12:44:38 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5994
ma*imum safe dose of cialis cialis online cialis e*tra dosage 100mg cialis generic cialis ma*imum dosage per week
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 12:54:59 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 5995
[url=https://albuterol100.com/]albuterol inhaler for sale[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril 10mg[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor 20mg[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]buy trazodone[/url] [url=https://acyclovir800.com/]buy acyclovir with no prescription[/url]
  โดย digitalmotors@probbo*.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 1:22:49 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5996
[url=https://albuterol100.com/]cheap albuterol inhalers[/url]
  โดย knaufale*ander@probbo*.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 3:49:39 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5997
[url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]buy albuterol online without prescription[/url] [url=https://acyclovir800.com/]aciclovir cream[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin hfa 90 mcg inhaler[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol inhalers for sale[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone 40 mg[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor 40mg[/url]
  โดย cberry1106@probbo*.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 4:59:53 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5998
levitra vs cialis cost cialis online cialis 25mg dosagem generic cialis cialis dapo*etine review
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 5:15:55 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 5999
[url=http://lipitor20.com/]lipitor[/url] [url=http://prednisolone40.com/]buy prednisolone online[/url] [url=http://lisi*ril40.com/]buy lisi*ril[/url] [url=http://trazodone50mg.com/]trazodone hcl 50 mg[/url] [url=http://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol[/url]
  โดย suehenley01@probbo*.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 7:48:17 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 6000
[url=https://albuterol100.com/]albuterol drug[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin[/url] [url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel 50 mg for sleep[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone hcl 50mg[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor[/url] [url=https://acyclovir800.com/]acyclovir[/url]
  โดย cmaddo*775@probbo*.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 9:25:18 AM น. IP : 5.188.210.56

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com