แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5901
[url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil generic[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril[/url] [url=https://tadalafil40.com/]tadalafil dosage 40 mg[/url] [url=https://motiliumonline.com/]motilium for sale[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil[/url]
  โดย kcbrace@probbo*.com วันที่ 18 มี.ค. 2562 : 3:12:16 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5902
[url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril[/url] [url=https://tadalafil40.com/]tadalafil tablets 20mg[/url] [url=https://motiliumonline.com/]where to buy motilium[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]cialis tadalafil[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]generic sildenafil citrate 100mg[/url]
  โดย carlosmera51@probbo*.com วันที่ 18 มี.ค. 2562 : 4:20:21 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5903
[url=https://tadalafil40.com/]tadalafil cheap[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://motiliumonline.com/]motilium online[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]buy tadalafil 20mg[/url] [url=https://indocinonline.com/]indomethacin 25 mg[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]zestoretic[/url]
  โดย enviroflora@probbo*.com วันที่ 18 มี.ค. 2562 : 6:40:42 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5904
[url=https://tadalafil40.com/]tadalafil dosage 40 mg[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil 20mg best price[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril[/url] [url=https://motiliumonline.com/]motilium tablets[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil citrate[/url]
  โดย shersisior@probbo*.com วันที่ 18 มี.ค. 2562 : 7:27:33 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5905
[url=http://lisi*ril5.com/]lisi*ril 20 mg[/url]
  โดย shannon@probbo*.com วันที่ 18 มี.ค. 2562 : 8:13:29 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5906
[url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril[/url] [url=https://genericmetformin.com/]buy metformin online[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=https://tadalafil40.com/]tadalafil india 20mg[/url] [url=https://motiliumonline.com/]buy motilium online[/url]
  โดย hollis@probbo*.com วันที่ 18 มี.ค. 2562 : 8:29:38 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5907
[url=https://motiliumonline.com/]motilium tablets[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin[/url] [url=https://tadalafil40.com/]tadalafil tablets 20mg[/url] [url=https://indocinonline.com/]indomethacin 25 mg[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]buy tadalafil online[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril[/url]
  โดย rutha@probbo*.com วันที่ 18 มี.ค. 2562 : 10:29:40 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5908
[url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril 5 mg[/url] [url=https://indocinonline.com/]where buy indocin indomethacin[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=https://motiliumonline.com/]motilium online[/url] [url=https://genericmetformin.com/]buy metformin without prescription[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil citrate generic viagra[/url] [url=https://tadalafil40.com/]tadalafil[/url]
  โดย cberry1106@probbo*.com วันที่ 18 มี.ค. 2562 : 10:36:47 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5909
cvs pharmacy amherst It is not essential that a Canadian drug store online adheres to Cvs Pharmacy all the top quality requirements set by the Canadian regulatory authorities. Of the hundreds of on the internet drug stores cvs pharmacy nashville tn operational in the nation, just a few are genuine and also have the necessary licenses. As pointed out before the license for selling drugs is provided by the rural authorities. So the first thing one must do is to e*amine whether the drug store is registered as well as has the needed licenses. If yes, the certificate and also enrollment number ought to be plainly shown on the Canadian drug store online website.
  โดย tyrishry55@gmail.com วันที่ 18 มี.ค. 2562 : 11:09:30 PM น. IP : 37.115.184.55

ความคิดเห็นที่ 5910
[url=http://lisi*ril40.com/]buy lisi*ril[/url]
  โดย piahirvonen@probbo*.com วันที่ 19 มี.ค. 2562 : 12:03:18 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5911
[url=http://lisi*ril40.com/]lisi*ril 10 mg[/url]
  โดย pgnordin@probbo*.com วันที่ 19 มี.ค. 2562 : 12:32:15 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5912
[url=https://lipitor20.com/]cost of lipitor[/url]
  โดย raymont1944@probbo*.com วันที่ 19 มี.ค. 2562 : 1:02:35 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5913
[url=https://acyclovir800.com/]acyclovir[/url] [url=https://albuterol100.com/]buy albuterol inhaler[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone 50mg[/url]
  โดย tormesina@probbo*.com วันที่ 19 มี.ค. 2562 : 1:03:40 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5914
[url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril[/url]
  โดย freavesjr@probbo*.com วันที่ 19 มี.ค. 2562 : 1:51:33 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5915
[url=https://trazodone50mg.com/]trazodone[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone[/url] [url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor 80[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel 50 mg for sleep[/url]
  โดย mkhamma@probbo*.com วันที่ 19 มี.ค. 2562 : 3:36:38 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5916
[url=https://albuterol100.com/]albuterol inhalers for sale[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel[/url] [url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]buy albuterol[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin[/url] [url=https://prednisolone40.com/]predisolone online[/url]
  โดย sullivan@probbo*.com วันที่ 19 มี.ค. 2562 : 5:41:04 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5917
buy generic cialis complera and cialis cialis how long does a 20mg cialis last
  โดย uiykturtylytf@gmail.com วันที่ 19 มี.ค. 2562 : 8:41:36 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 5918
[url=https://seroquel50.com/]seroquel for sleep[/url] [url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]buy albuterol[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril 10 mg[/url] [url=https://lipitor20.com/]generic lipitor price[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone 50 mg[/url]
  โดย reman2@probbo*.com วันที่ 19 มี.ค. 2562 : 10:50:48 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5919
[url=https://ventolingeneric.com/]ventolin[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril pill[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuteraol without prescription[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone hydrochloride 100mg[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor[/url]
  โดย lindalinda42@probbo*.com วันที่ 19 มี.ค. 2562 : 11:05:04 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5920
[url=http://autoinsurance.us.com/]geico car insurance[/url]
  โดย akonusher@pochtar.men วันที่ 19 มี.ค. 2562 : 11:43:55 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5921
[url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol[/url] [url=https://albuterol100.com/]buy albuterol inhaler[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone hydrochloride 100mg[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril 20 mg[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel for ocd[/url]
  โดย kurtlucks@probbo*.com วันที่ 19 มี.ค. 2562 : 12:03:21 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5922
[url=https://albuterol100.com/]albuterol inhalers not prescription required[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone hcl 50 mg[/url] [url=https://seroquel50.com/]generic seroquel *r[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone 40mg[/url] [url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol without a prescription[/url]
  โดย orridge3@probbo*.com วันที่ 19 มี.ค. 2562 : 1:36:54 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5923
[url=https://seroquel50.com/]seroquel for sleeping[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone 20mg[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol sulfate inhaler[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]where to buy trazodone[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril[/url]
  โดย johndorsey@probbo*.com วันที่ 19 มี.ค. 2562 : 7:24:21 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5924
cialis dosagem ma*ima buy cialis online acquistare cialis generico in italia cialis online cialis 5mg price in egypt
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 19 มี.ค. 2562 : 7:27:56 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 5925
[url=http://trazodone50mg.com/]buy trazodone online[/url]
  โดย dondayrit@probbo*.com วันที่ 19 มี.ค. 2562 : 10:55:12 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5926
[url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol for nebulizer[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor 20[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol 90 mcg inhaler[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel[/url] [url=https://acyclovir800.com/]acyclovir[/url]
  โดย durandcoralie4@probbo*.com วันที่ 19 มี.ค. 2562 : 11:33:52 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5927
[url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril without prescription[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol sulfate inhaler[/url] [url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone[/url] [url=https://prednisolone40.com/]buy prednisolone[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel[/url]
  โดย ebklyce@probbo*.com วันที่ 20 มี.ค. 2562 : 1:51:56 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5928
[url=https://albuterol100.com/]albuterol[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone 50mg tablets[/url] [url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]cheap allbuterol[/url] [url=https://acyclovir800.com/]acyclovir prescription[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel *r 50 mg[/url] [url=https://lipitor20.com/]buy lipitor[/url] [url=https://prednisolone40.com/]methyl prednisolone[/url]
  โดย aline@probbo*.com วันที่ 20 มี.ค. 2562 : 2:24:10 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5929
[url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril 20 mg tablets[/url]
  โดย ideor60@probbo*.com วันที่ 20 มี.ค. 2562 : 2:52:56 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5930
cialis generic sold in usa cialis generic cialis dosage uk buy cialis online buy viagra cialis online uk
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 มี.ค. 2562 : 3:03:55 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 5931
[url=https://autoinsurance.us.com/]auto insurance quotes[/url]
  โดย momsjcaly@pochtar.men วันที่ 20 มี.ค. 2562 : 4:12:56 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5932
generic cialis treating cialis headache cialis online where can i buy cialis in toronto
  โดย u8ilkyutuythh@gmail.com วันที่ 20 มี.ค. 2562 : 6:09:24 AM น. IP : 94.231.65.61

ความคิดเห็นที่ 5933
[url=https://prednisolone40.com/]buy online 10mg prednisolone[/url]
  โดย allworks@probbo*.com วันที่ 20 มี.ค. 2562 : 6:40:19 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5934
buy viagra cialis levitra online buy cialis online will cialis side effects go away cialis generic viagra vs cialis price in india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 มี.ค. 2562 : 11:14:20 AM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 5935
levitra vs cialis which is better cialis generic viagra and cialis dosage strength comparison generic cialis levitra vs cialis which is better
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 มี.ค. 2562 : 12:59:15 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 5936
best prices for generic cialis buy cialis online lowest cost viagra cialis 5mg cialis online cialis available generic in 2017
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 มี.ค. 2562 : 1:04:48 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 5937
[url=http://lipitor20.com/]lipitor[/url]
  โดย ronald@probbo*.com วันที่ 20 มี.ค. 2562 : 2:57:55 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5938
[url=https://trazodone50mg.com/]buy trazodone[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol inhaler for sale[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone[/url] [url=https://seroquel50.com/]25 mg seroquel[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipator[/url] [url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin inhalers[/url]
  โดย twatson006@probbo*.com วันที่ 20 มี.ค. 2562 : 3:36:41 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5939
[url=https://ventolingeneric.com/]ventolin inhaler[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone 40mg[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol[/url] [url=https://acyclovir800.com/]acyclovir 800 mg[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone tablets[/url]
  โดย josus14@probbo*.com วันที่ 20 มี.ค. 2562 : 4:13:50 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5940
[url=https://lipitor20.com/]lipitor[/url]
  โดย bpatr26925@probbo*.com วันที่ 20 มี.ค. 2562 : 5:23:49 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5941
[url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol ipratropium[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin hfa inhaler[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol 90 mcg inhaler[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor 40 mg[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel for sleeping[/url] [url=https://prednisolone40.com/]order prednisolone[/url]
  โดย markgerth99@probbo*.com วันที่ 20 มี.ค. 2562 : 6:58:18 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5942
cialis generico preรงo no brasil generic cialis buy cialis tablets 20mg buy generic cialis blonde actress in cialis commercial
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 มี.ค. 2562 : 10:00:22 PM น. IP : 185.136.166.126

ความคิดเห็นที่ 5943
[url=https://trazodone50mg.com/]trazodone 50mg tablets[/url]
  โดย rtparks@probbo*.com วันที่ 20 มี.ค. 2562 : 10:08:09 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5944
[url=https://lipitor20.com/]lipitor[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel[/url] [url=https://acyclovir800.com/]genricvalacyclovir[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin 90 mcg[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone 20mg[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol[/url]
  โดย uzmayaqub@probbo*.com วันที่ 21 มี.ค. 2562 : 1:57:30 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5945
[url=https://lipitor20.com/]lipitor[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone[/url] [url=https://buyalbuterolwithoutprescription.com/]buy albuterol[/url]
  โดย liamobrien911@probbo*.com วันที่ 21 มี.ค. 2562 : 3:06:06 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5946
[url=https://trazodone50mg.com/]trazodone 50mg tablets[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril 10mg tablets[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone 40mg[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin[/url] [url=https://lipitor20.com/]lipitor[/url]
  โดย stynbeck2@probbo*.com วันที่ 21 มี.ค. 2562 : 4:14:45 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5947
[url=http://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol prescription[/url] [url=http://seroquel50.com/]generic seroquel[/url] [url=http://prednisolone40.com/]prednisolone 20 mg[/url] [url=http://lipitor20.com/]lipitor[/url] [url=http://trazodone50mg.com/]trazodone hcl 50mg[/url]
  โดย cliffordlw@probbo*.com วันที่ 21 มี.ค. 2562 : 4:52:32 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5948
[url=https://acyclovir800.com/]where to buy zovira*[/url] [url=https://lisi*ril40.com/]lisi*ril 40mg[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]trazodone[/url]
  โดย waterworld20@probbo*.com วันที่ 21 มี.ค. 2562 : 5:13:41 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5949
[url=http://acyclovir800.com/]acytoclovir 800[/url]
  โดย patsy@probbo*.com วันที่ 21 มี.ค. 2562 : 5:59:47 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5950
[url=http://buyalbuterolwithoutprescription.com/]albuterol[/url] [url=http://trazodone50mg.com/]buying trazodone online[/url] [url=http://lisi*ril40.com/]lipinpril[/url] [url=http://seroquel50.com/]seroquel online[/url] [url=http://lipitor20.com/]lipitor[/url]
  โดย elyce18@probbo*.com วันที่ 21 มี.ค. 2562 : 9:53:33 AM น. IP : 5.188.210.58

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com