แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5801
[url=https://genericmetformin.com/]generic for metformin[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://indocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://tadalafil40.com/]tadalafil[/url] [url=https://motiliumonline.com/]motilium[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil[/url]
  โดย lotta@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 8:39:53 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5802
[url=https://tadalafil40.com/]tadalafil lowest price[/url]
  โดย cone*ionivan@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 8:42:23 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5803
[url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril 20 mg[/url] [url=https://tadalafil40.com/]tadalafil 5mg[/url] [url=https://indocinonline.com/]where buy indocin indomethacin[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin generic[/url] [url=https://motiliumonline.com/]motilium[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]buy tadalafil 20mg[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]generic sildenafil[/url]
  โดย frankie@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 8:48:33 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5804
[url=https://tadalafil40.com/]tadalafil[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://genericmetformin.com/]buy metformin[/url] [url=https://indocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]buy tadalafil 20mg[/url]
  โดย ggiulietti@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 9:33:06 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5805
[url=https://genericmetformin.com/]metformin[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil 60 mg[/url] [url=https://motiliumonline.com/]motilium domperidone[/url] [url=https://tadalafil40.com/]tadalafil[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://indocinonline.com/]generic indocin[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril 10mg[/url]
  โดย alfredia@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 9:39:35 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5806
[url=https://tadalafil40.com/]tadalafil tablets 20mg[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil citrate 100 mg[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]buy tadalafil online[/url] [url=https://indocinonline.com/]indocin 50 mg[/url] [url=https://genericmetformin.com/]generic for metformin[/url]
  โดย cegirous@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 10:37:00 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5807
[url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril[/url] [url=https://indocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]generic sildenafil citrate[/url] [url=https://motiliumonline.com/]buy motilium[/url]
  โดย zoraidadiazvigl@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 11:12:27 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5808
[url=https://autoinsurance.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย jones74lewis@rainmail.win วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 11:17:22 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5809
[url=https://tadalafil40.com/]tadalafil tablets 20mg[/url] [url=https://motiliumonline.com/]generic motilium[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril 5 mg[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://indocinonline.com/]generic indocin[/url]
  โดย johng@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 11:35:20 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5810
[url=https://tadalafil40.com/]tadalafil online[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil generic[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin 500mg tablets[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril[/url] [url=https://motiliumonline.com/]motilium[/url]
  โดย tonycurtis1700@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 11:42:35 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5811
[url=https://indocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://motiliumonline.com/]motilium[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=https://tadalafil40.com/]tadalafil 40 mg[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin[/url]
  โดย mrsleff1985@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 12:21:47 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5812
cougar dating sites local farmingdale ny becky g dating austin mahone http://vdgz.chiropractorelizabethtown.com/houston-vs-new-york-city-dating-scene- from-a-black-males-perspective.html asian women dating houston best dating apps in philadelphia http://pcw.just-kid-inn.com/nerd-single-speed-dating-north-door-austin.html la thoma and grant dating hiv dating san diego http://ww*.chiropractorelizabethtown.com/florida-dating-age-limits.html
  โดย aelbon@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 1:31:59 PM น. IP : 5.188.210.18

ความคิดเห็นที่ 5813
best dating apps southern california most popular dating apps chicago http://sf.glitterandbliss.com/dating-service-los-angeles-ca.html speeddate.com dating sites usa dating services in tampa florida http://rcno.imobilesofts.com/dating-in-dark-dallas-t*.html ogo usa dating gay dating schenectady, ny http://rjk.schmizzafirstdate.com/medical-professional-singles-dating-in-san-dieg o.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 5:19:27 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5814
[url=https://tadalafil40.com/]tadalafil 40 mg[/url] [url=https://indocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil citrate 100mg pills[/url] [url=https://genericmetformin.com/]buying metformin online[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil dosage 40 mg[/url] [url=https://motiliumonline.com/]buy motilium[/url]
  โดย parkkim@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 5:22:39 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5815
dating scene in usa 5 dating site for usa http://nun.dustinklein.com/dating-site-in-daytona-beach-florida.html strong free dating site in usa no credit card required one hundred percent free christian dating sites no fees in florida http://kqse.vanessadumplinghouse.com/pure-dating-app-los-angeles.html la scau* paintings have been made from artists dating back since speed dating deland fl http://aq.vietnamtravelnow.com/totally-free-no-out-of-pocket-asian-women-dating- websites-for-hook-up-chicago.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 6:16:12 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5816
[url=https://tadalafil40.com/]tadalafil tablets 20 mg[/url] [url=https://indocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil over counter[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril[/url] [url=https://genericmetformin.com/]generic for metformin[/url] [url=https://motiliumonline.com/]buy motilium online[/url]
  โดย ritollmmnn@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 6:16:36 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5817
[url=http://tadalafil40.com/]tadalafil 5 mg[/url] [url=http://lisi*ril5.com/]lisi*ril[/url] [url=http://indocinonline.com/]indocin[/url] [url=http://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil citrate generic viagra[/url] [url=http://buytadalafil20mg.com/]tadalafil 20mg[/url]
  โดย lund923@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 9:24:12 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5818
men dating in the late fifty in new york city best dating sites to find sugardaddies usa http://wv.vietnamadventurer.com/austin-worst-city-for-dating.html teen dating violence in california dating single women from usa http://fr.funtimesdallas.com/korean-women-dating-los-angeles.html free dating sites california dating website san antonio http://tcm.klapedu.com/lisi-of-dating-sites-in-usa.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 10:30:34 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5819
[url=https://autoinsurance.us.com/]auto insurance quotes comparison[/url]
  โดย lllcornelis@rainmail.win วันที่ 12 มี.ค. 2562 : 1:25:15 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5820
[url=https://tadalafil40.com/]tadalafil 5mg[/url] [url=https://motiliumonline.com/]buy motilium online[/url] [url=https://indocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil 20[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil citrate[/url]
  โดย ivy@probbo*.com วันที่ 12 มี.ค. 2562 : 2:04:45 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5821
online dating in la trap/tranny dating in witchita falls, te*as http://ccd.photographybyreginamarie.com/carol-baggett-dating-sites-houston-t*.ht ml kenzie 28 navarre florida dating moving to houston dating http://lvap.glitterandbliss.com/top-10-dating-sites-to-find-rich-women-in-usa.ht ml josh dallas and ginnifer goodwin still dating top 10 dating apps in usa http://tdt.ape*-mg.com/free-blind-dating-event-rochester-ny.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 12 มี.ค. 2562 : 2:59:08 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5822
[url=https://autoinsurance.us.com/]usaa insurance[/url]
  โดย lindsy@pochtar.men วันที่ 12 มี.ค. 2562 : 3:42:54 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5823
[url=https://indocinonline.com/]indocin[/url]
  โดย corner2house@probbo*.com วันที่ 12 มี.ค. 2562 : 3:57:07 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5824
[url=https://buytadalafil20mg.com/]generic tadalafil 20mg[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril 10mg[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin[/url] [url=https://motiliumonline.com/]motilium for sale[/url] [url=https://tadalafil40.com/]tadalafil 40 mg[/url] [url=https://indocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil citrate[/url]
  โดย janie@probbo*.com วันที่ 12 มี.ค. 2562 : 6:00:47 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5825
[url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]generic sildenafil citrate[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]buy tadalafil online[/url] [url=https://motiliumonline.com/]buy motilium[/url] [url=https://tadalafil40.com/]tadalafil tablets 20mg[/url] [url=https://indocinonline.com/]indocin 50 mg[/url]
  โดย def1n1tely@probbo*.com วันที่ 12 มี.ค. 2562 : 6:22:43 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5826
[url=https://tadalafil40.com/]tadalafil 5 mg[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin online[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril for sale[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=https://indocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://motiliumonline.com/]motilium online[/url]
  โดย kdcbac@probbo*.com วันที่ 12 มี.ค. 2562 : 11:24:35 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5827
[url=https://indocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://genericmetformin.com/]generic metformin[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]buy sildenafil citrate 100mg[/url] [url=https://tadalafil40.com/]tadalafil[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril 10mg[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=https://motiliumonline.com/]buy motilium[/url]
  โดย tovejoers@probbo*.com วันที่ 12 มี.ค. 2562 : 1:49:34 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5828
[url=https://tadalafil40.com/]tadalafil 5mg[/url] [url=https://indocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://motiliumonline.com/]buy motilium online[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril 5 mg[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]generic sildenafil citrate[/url]
  โดย rebglvz@probbo*.com วันที่ 12 มี.ค. 2562 : 3:40:36 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5829
[url=http://tadalafil40.com/]tadalafil citrate[/url]
  โดย rickc@probbo*.com วันที่ 12 มี.ค. 2562 : 4:54:56 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5830
check this top jackpotcity online casino , bitcoin casino no deposit bonus , Roulette spielen
  โดย liamedrri1263@gmail.com วันที่ 12 มี.ค. 2562 : 5:05:10 PM น. IP : 177.11.168.106

ความคิดเห็นที่ 5831
[url=http://autoinsurance.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย rcostrander@rainmail.win วันที่ 12 มี.ค. 2562 : 5:22:01 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5832
[url=https://tadalafil40.com/]tadalafil dosage 40 mg[/url]
  โดย naplesff75@probbo*.com วันที่ 12 มี.ค. 2562 : 5:44:19 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5833
[url=http://lisi*ril5.com/]lisi*ril 5mg[/url]
  โดย hue@probbo*.com วันที่ 12 มี.ค. 2562 : 7:09:06 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5834
[url=http://buytadalafil20mg.com/]tadalafil[/url]
  โดย murerfied4@probbo*.com วันที่ 12 มี.ค. 2562 : 8:08:35 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5835
[url=http://genericsildenafilcitrate.com/]order sildenafil[/url]
  โดย uncoedata*73@probbo*.com วันที่ 12 มี.ค. 2562 : 8:14:39 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5836
[url=https://genericmetformin.com/]metformin[/url]
  โดย theresaroach280@probbo*.com วันที่ 13 มี.ค. 2562 : 12:37:32 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5837
[url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril 5mg[/url] [url=https://indocinonline.com/]generic indocin[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin[/url] [url=https://motiliumonline.com/]buy motilium online[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil[/url]
  โดย terrenceboston5@probbo*.com วันที่ 13 มี.ค. 2562 : 3:03:20 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5838
[url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril 5mg[/url] [url=https://tadalafil40.com/]tadalafil dosage 40 mg[/url] [url=https://indocinonline.com/]indomethacin[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=https://genericmetformin.com/]buy metformin[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]generic sildenafil[/url] [url=https://motiliumonline.com/]motilium for sale[/url]
  โดย florianzac@probbo*.com วันที่ 13 มี.ค. 2562 : 4:26:50 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5839
[url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil 100 mg[/url] [url=https://motiliumonline.com/]motilium[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin[/url] [url=https://tadalafil40.com/]tadalafil 5mg[/url] [url=https://indocinonline.com/]indomethacin[/url] [url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril 5mg tablets[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]buy tadalafil online[/url]
  โดย joefrontiera@probbo*.com วันที่ 13 มี.ค. 2562 : 4:46:45 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5840
[url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin online no prescription[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://tadalafil40.com/]generic tadalafil[/url] [url=https://indocinonline.com/]indomethacin indocin[/url]
  โดย michaelconroy@probbo*.com วันที่ 13 มี.ค. 2562 : 7:31:38 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5841
[url=https://tadalafil40.com/]tadalafil tablets[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil-citrate[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil 20 mg[/url] [url=https://indocinonline.com/]indomethacin 25 mg[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin online[/url]
  โดย adsimpson61@probbo*.com วันที่ 13 มี.ค. 2562 : 9:12:09 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5842
[url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril[/url] [url=https://motiliumonline.com/]buy motilium[/url] [url=https://genericmetformin.com/]buy metformin[/url] [url=https://tadalafil40.com/]tadalafil 40 mg[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]generic viagra sildenafil[/url] [url=https://indocinonline.com/]indocin[/url]
  โดย kdallas@probbo*.com วันที่ 13 มี.ค. 2562 : 10:21:30 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5843
[url=https://autoinsurance.us.com/]purchase auto insurance online[/url]
  โดย valenewalter@pochtar.men วันที่ 13 มี.ค. 2562 : 11:09:22 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5844
[url=http://genericmetformin.com/]buy metformin without prescription[/url]
  โดย daveb43@probbo*.com วันที่ 13 มี.ค. 2562 : 3:45:39 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5845
[url=https://genericmetformin.com/]buy metformin without prescription[/url]
  โดย talk2mem44@probbo*.com วันที่ 13 มี.ค. 2562 : 5:50:30 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5846
[url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil citrate generic[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin online[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil canada[/url] [url=https://motiliumonline.com/]buy motilium[/url] [url=https://indocinonline.com/]where buy indocin indomethacin[/url]
  โดย sweetbellinhabza@probbo*.com วันที่ 13 มี.ค. 2562 : 6:38:26 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5847
[url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril[/url] [url=https://tadalafil40.com/]tadalafil citrate[/url] [url=https://motiliumonline.com/]buy motilium[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin[/url]
  โดย paulmillns@probbo*.com วันที่ 13 มี.ค. 2562 : 6:59:31 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5848
[url=https://autoinsurance.us.com/]buy auto insurance online[/url]
  โดย bigred17@rainmail.win วันที่ 13 มี.ค. 2562 : 7:28:01 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5849
[url=https://tadalafil40.com/]tadalafil[/url] [url=https://indocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://motiliumonline.com/]generic motilium[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]tadalafil tablets[/url] [url=https://genericmetformin.com/]generic metformin[/url]
  โดย boscof@probbo*.com วันที่ 13 มี.ค. 2562 : 8:42:27 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5850
[url=http://autoinsurance.us.com/]temporary car insurance quote[/url]
  โดย eclayton@regiopost.trade วันที่ 13 มี.ค. 2562 : 9:19:45 PM น. IP : 5.188.210.8

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com