แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5751
[url=https://metformingeneric.com/]purchase metformin[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]buy tadalafil online[/url] [url=https://phenergan25.com/]phenergan 50 mg[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]propecia[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]viagra without prescription[/url]
  โดย anthonyholloman@probbo*.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 4:14:19 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5752
[url=https://autoinsurance.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย dwp0771@rainmail.win วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 4:59:59 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5753
[url=https://metformingeneric.com/]metformin[/url]
  โดย hildymedic@probbo*.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 6:50:34 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5754
speed dating san ramon on fl dating http://qe.usnavyeducation.com/chicago-best-dating-restaurants.html mature black pussy dating in dallas te*as chicago dating netfli* http://iqm.russellandkassidi.com/dating-app-usa-free.html arab dating sites in usa is there a lot of interracial dating in new york http://mgya.dustinklein.com/matt-dallas-and-april-matson-dating.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 6:57:52 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5755
[url=https://autoinsurance.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย shanon@regiopost.trade วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 7:01:48 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5756
[url=http://autoinsurance.us.com/]the general insurance quote[/url]
  โดย jasonoreilly1@rainmail.win วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 7:08:48 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5757
[url=https://autoinsurance.us.com/]dairyland insurance[/url]
  โดย madpalmdm@rainmail.win วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 7:50:20 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5758
[url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]propecia without prescription[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]viagra no prescription[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]buy prednisolone[/url] [url=https://phenergan25.com/]phenergan without a prescription[/url] [url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]lisi*ril[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]tadalafil citrate[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin inhaler no prescription[/url] [url=https://metformingeneric.com/]order metformin on line[/url] [url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]buy tetracycline online[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]cialis from canada[/url]
  โดย myrnamaher@probbo*.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 7:50:46 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5759
[url=https://prednisolonetablets.com/]buy prednisolone[/url]
  โดย kimberlee@probbo*.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 9:22:44 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5760
[url=https://autoinsurance.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย nelida@pochtar.men วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 9:37:28 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5761
speed dating in new york city cost olean ny dating service http://rch.francesjaye.com/top-usa-free-dating-sites.html dating aznelf new york asian new york naked dating http://jdbk.imobilesofts.com/grouper-dating-philadelphia.html dating eustis fl upstate new york dating tips http://vhi.khgsma.com/dating-relationship-e*pectation-of-affection-financial-con siderations-california.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 9:40:11 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5762
[url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]cheap propecia no prescription[/url] [url=https://metformingeneric.com/]buy metformin[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]cialis from canada[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]viagra without a prescription[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]buy prednisolone online[/url]
  โดย geerscleaningservice@probbo*.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 9:51:48 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5763
[url=https://phenergan25.com/]phenergan 25 mg[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]buy tadalafil 20mg[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]canada cialis online[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin without a prescription[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]buy propecia without a prescription[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]where to buy real viagra online[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone[/url] [url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]tetracycline[/url] [url=https://metformingeneric.com/]metformin order online[/url] [url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]lisi*ril cost[/url]
  โดย mesdbsuc1@probbo*.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 10:51:45 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5764
[url=https://phenergan25.com/]buy phenergan online[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]tadalafil[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone[/url] [url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]lisi*ril 10mg tablets[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]viagra without prescription[/url] [url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]buy tetracycline without prescription[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]propecia 5 mg[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]cial[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin diskus[/url] [url=https://metformingeneric.com/]metformin generic[/url]
  โดย carrajon@probbo*.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 1:30:24 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5765
[url=https://metformingeneric.com/]metformin buy[/url]
  โดย close1992@probbo*.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 2:11:15 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5766
[url=http://cialisfromcanada.com/]cialis canada[/url] [url=http://ventolinwithoutprescription.com/]athsma inhalers no prescription[/url] [url=http://phenergan25.com/]phenergan[/url] [url=http://viagrawithoutprescription.com/]viagra 100mg[/url] [url=http://metformingeneric.com/]metformin buy online[/url]
  โดย lovintokiyaku@probbo*.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 4:30:26 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5767
[url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]buying tetracycline online[/url] [url=https://metformingeneric.com/]metformin 500mg[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin without prescription[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone[/url] [url=https://phenergan25.com/]generic phenergan[/url]
  โดย kellyr11051@probbo*.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 6:12:37 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5768
fast meet dating site in usa dating filipinos in los angeles http://qec.ape*-mg.com/100-free-disabled-dating-site-in-usa.html all usa dating apps nigeria dating site in usa http://ulv.photographybyreginamarie.com/los-angeles-times-she-met-john-on-a-dati ng-site-and-fell-in-love-but-her-family-saw-something.html bbw dating reddit usa san francisco dating events http://rtau.caribbean-polo.com/phoeni*-arizona-christian-dating.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 6:48:59 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5769
dating site full payment usa best online dating sites in california http://s*.khgsma.com/houston-te*as-dating-online-services.html houston dating spot conversations about dating, se* and relationships, video series at concordia university te*as 2019 http://o*.vanessadumplinghouse.com/desi-speed-dating-dallas.html lavalife free online dating usa international dating ny http://vbsu.just-kid-inn.com/dating-sites-los-angeles-free.html
  โดย aelbon@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 7:15:21 AM น. IP : 5.188.210.18

ความคิดเห็นที่ 5770
[url=https://autoinsurance.us.com/]auto insurance quotes comparison[/url]
  โดย gale@pochtar.men วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 7:19:54 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5771
[url=https://autoinsurance.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย marilynburr@rainmail.win วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 10:00:10 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5772
how much time before cialis works http://cialsonlinebei.com cialis how long in system cialis online is it ok to take 2 cialis
  โดย hjytrgefswadh@gmail.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 10:03:59 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 5773
[url=http://buypropeciawithoutprescription.com/]finasteride for sale[/url] [url=http://metformingeneric.com/]buying metformin online[/url] [url=http://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin[/url] [url=http://buytadalafilwithoutprescription.com/]buy tadalafil[/url] [url=http://viagrawithoutprescription.com/]non prescription viagra[/url]
  โดย josmarrivero@probbo*.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 10:18:36 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5774
la mesa singles dating site florida woman loses $1 million in online dating scam http://rbtr.gourmetgiftelizabethtown.com/girls-in-new-york-dating-scence.html la dating huff are austin and ally dating in real life http://wnwg.huongdaosinh.com/san-jose-ca-dating-hook-up.html free online dating sites in los angeles dating between sacramento and san francisco http://qeyv.pizzaschmizza.com/a-dating-story-philadelphia.html
  โดย aelbon@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 12:19:57 PM น. IP : 5.188.210.18

ความคิดเห็นที่ 5775
dating back la gi social activity dating groups phoeni* http://rgob.imobilesofts.com/nylon-new-york-london-dating-site.html white label dating sites in usa dating in new york is hard http://rtn.huongdaosinh.com/free-usa-dating-sites-that-requires-cell-verificatio n.html disabled dating sites in east te*as news in california dating http://rfi.khgsma.com/on-line-dating-for-gainesville-fl.html
  โดย aelbon@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 12:31:53 PM น. IP : 5.188.210.18

ความคิดเห็นที่ 5776
chicago chinatown dating service wiccan dating usa http://ntb.gourmetgiftelizabethtown.com/best-speed-dating-in-los-angeles.html dating in your 30s dallas fort worth free dating in usa http://jtm.francesjaye.com/the-villages-fl-dating-site.html dating in nyc or los angeles usa dating sits http://kufr.kassidijohnson.com/gay-dating-service-for-dallas-fort-worth.html
  โดย aelbon@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 1:14:44 PM น. IP : 5.188.210.18

ความคิดเห็นที่ 5777
[url=https://autoinsurance.us.com/]compare auto insurance quotes[/url]
  โดย baldieandred@rainmail.win วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 5:15:15 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5778
[url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]propecia pills[/url]
  โดย oretha@probbo*.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 5:20:29 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5779
[url=https://cialisfromcanada.com/]cialis canada[/url] [url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]lisi*ril[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]tadalafil[/url] [url=https://phenergan25.com/]phenergan[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone tablets[/url]
  โดย rhelfe01@probbo*.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 6:30:38 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5780
bbw dating california military dating sites in usa http://gmit.gingerbread-house-patterns.com/gay-foot-fetish-dating-sites-in-los-a ngeles.html robot dating chicago kim kardashian dating football player from new york jet http://wzs.bouncewylie.com/dating-and-dragons-factory-theater-chicago.html new dating sites in usa 2019 cougar dating philadelphia http://w*r.schmizzafirstdate.com/who-is-austin-stowell-dating.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 6:37:13 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5781
top dating sites in usa 2019 dating profile photography dallas http://jgw.jerrywolivelpc.com/dating-in-california-is-hard.html vpn for usa dating site los angeles times dating column http://dg.glitterandbliss.com/dating-app-in-san-jose.html best usa dating sites that requires i.p austin shirah dating http://rprf.gamebuzzmedia.com/dating-service-for-people-with-autism-in-new-york. html
  โดย aelbon@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 8:09:39 PM น. IP : 5.188.210.18

ความคิดเห็นที่ 5782
ginger dating usa speed dating sac sur la tete http://qkls.alkhamsa.org/ny-19-year-old-dating-16-year-old.html top dating site in usa 2019 seniors dating service fort walton beach florida http://*eor.nailsbykassidi.com/bangladeshi-girls-for-dating-in-usa.html richard burger and girlfriend new york dating show 1990s desi indian girls community dating in usa http://clnc.gingerbread-house-patterns.com/indian-dating-app-california.html
  โดย aelbon@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 10:33:56 PM น. IP : 5.188.210.18

ความคิดเห็นที่ 5783
[url=https://viagrawithoutprescription.com/]prescription viagra[/url] [url=https://phenergan25.com/]phenergan[/url] [url=https://metformingeneric.com/]cheap meds metformin[/url] [url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]lisi*ril online[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]buy propecia 5mg[/url] [url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]tetracycline buy online[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]buy prednisolone[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]cialis online mastercard[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]tadalafil[/url]
  โดย soldier33@probbo*.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 10:57:52 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5784
are austin and becky g still dating dating website california http://ef.imobilesofts.com/usa-only-online-free-dating-website-without-no-paymen t-or-credit-card-required.html new york asian dating site te*as dating service http://dybz.kassidijohnson.info/speed-dating-la-ca.html best hay dating apps usa speed la dating yelp http://h*.nailsbykassidi.com/austin-and-ally-are-dating-for-real.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 11:08:23 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5785
single moms dating chicago dating in sweetwater te*as http://rpo.imobilesofts.com/dating-in-los-angeles-vs-san-diego.html adult dating sites reddit usa florida lesbian dating http://gsba.klapedu.com/south-florida-dating-service-jobs.html daytona beach florida speed dating international dating ny http://rtau.caribbean-polo.com/dating-in-new-braunfels-te*as.html
  โดย aelbon@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 10 มี.ค. 2562 : 11:49:49 PM น. IP : 5.188.210.18

ความคิดเห็นที่ 5786
[url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]tetracycline[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]tadalafil for sale[/url] [url=https://phenergan25.com/]phenergan buy[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]viagra without prescription[/url] [url=https://metformingeneric.com/]buy metformin online[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]methylprednisolone[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]propecia pharmacy[/url] [url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]lisi*ril 5mg tab[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]buy ventolin inhaler without prescription[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]buying cialis in canada[/url]
  โดย watsonroger@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 1:01:22 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5787
[url=https://metformingeneric.com/]metformin[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]buy viagra without a prescription[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]buy propecia usa[/url] [url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]buy tetracycline online without prescription[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]tadalafil without prescription[/url]
  โดย recipient2000cat@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 1:25:46 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5788
[url=https://autoinsurance.us.com/]10 cheapest car insurance companies[/url]
  โดย cspafford@regiopost.trade วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 1:55:18 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5789
[url=http://metformingeneric.com/]order metformin on line[/url]
  โดย mmcquillen3@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 2:30:45 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5790
dating classified los angeles dating i florida http://js.gingerbread-house-patterns.com/speed-dating-north-houston-t*.html meet an air force pilot dating san antonio t*z usa truck drivers dating sites http://mks.vietnamtravelnow.com/dating-websites-in-usa-have-gmail-and-link.html florida dating sites no upgrade cost free dating sites austin http://jn.kassidijohnson.com/joy-rosenberg-dating-in-dallas.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 2:36:19 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5791
orlando florida dating scammer where can i go for speed dating in chicago http://wisj.photographybyreginamarie.com/dating-coach-los-angeles-erica.html te*as state laws for legal dating age rain phoeni* dating history http://btum.klapedu.com/good-dating-site-for-indians-in-usa.html free dating chat site in usa teen dating usa http://ro.gamebuzzmedia.com/sticks-men-dating-in-san-jose.html
  โดย aelbon@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 2:57:34 AM น. IP : 5.188.210.18

ความคิดเห็นที่ 5792
[url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]zestoretic[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]non prescription viagra[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]discount cialis pills[/url] [url=https://phenergan25.com/]phenergan[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]buy prednisolone tablets[/url]
  โดย ariana85vukovic@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 3:09:22 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5793
[url=https://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin without a prescription[/url] [url=https://metformingeneric.com/]metformin[/url] [url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]lisi*ril[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]tadalafil[/url]
  โดย joshua@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 3:24:34 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5794
[url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]buy lisi*ril[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]how much does propecia cost[/url] [url=https://phenergan25.com/]buy phenergan online[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin without a prescription[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]tadalafil citrate[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]viagra without prescription[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]cialis canada online pharmacy[/url] [url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]buy tetracycline online[/url] [url=https://metformingeneric.com/]generic metformin[/url]
  โดย enviroflora@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 3:35:50 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5795
[url=http://metformingeneric.com/]metformin buy online[/url]
  โดย malekad3@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 4:15:06 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5796
[url=https://viagrawithoutprescription.com/]viagra prescriptions[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]proventil inhaler for sale[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone 20 mg[/url] [url=https://phenergan25.com/]phenergan 25 mg[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]generic cialis 20mg[/url]
  โดย mwaters3@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 4:58:23 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5797
[url=https://viagrawithoutprescription.com/]viagra without prescription[/url]
  โดย melynda@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 5:10:53 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5798
midtown san diego zip code 92110 dating back to 1946 rochester ny free dating sites http://upc.elizabethtownwebdesign.com/dating-e*periences-los-angeles.html reliable adult dating site florida speed san jose dating reviews http://hc.schmizzafirstdate.com/legal-dating-age-florida.html latest and free dating site in the usa pre dating dallas http://yb.vietnamadventurer.com/horny-women-free-dating-sites-in-houston.html
  โดย aelbon@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 5:17:46 AM น. IP : 5.188.210.18

ความคิดเห็นที่ 5799
what are the alternatives to viagra cialis levitra cialis can you smoke weed on cialis buy cialis online cialis always works
  โดย juythrgrffdfer@gmail.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 7:11:30 AM น. IP : 31.43.77.170

ความคิดเห็นที่ 5800
[url=https://lisi*ril5.com/]lisi*ril[/url] [url=https://genericmetformin.com/]metformin[/url] [url=https://buytadalafil20mg.com/]where can i buy cialis tadalafil in edmonton[/url] [url=https://tadalafil40.com/]generic tadalafil 40 mg[/url] [url=https://genericsildenafilcitrate.com/]sildenafil drug[/url]
  โดย herringamanda@probbo*.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 7:31:46 AM น. IP : 5.188.210.17

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com