แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5701
discount cialis online no prescription non prescription cialis 2.5mg buy cialis without a doctor's prescription buy sublingual cialis buycialishereonline cialis without prescription cialis tadalafil tablets cialis for daily use online mayavanrosendaal.com fastest online cialis generic cialis scam cialis without prescription online
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 07 มี.ค. 2562 : 6:52:01 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5702
sale cialis in usa accredited online pharmacy cialis cialis without prescription online cialis price walmart pharmacy brand cialis tadalafil for sale cialis without a doctor's prescription canadian off brand cialis cialis 5mg online canada buy cialis without prescription cheap cialis trial packs lilly deutschland cialis buy cialis without prescription
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 07 มี.ค. 2562 : 10:12:07 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5703
[url=http://buypropeciawithoutprescription.com/]propecia without a prescription[/url]
  โดย libby@probbo*.com วันที่ 07 มี.ค. 2562 : 12:49:30 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5704
e*p clinic buy cialis europe cialis precio oficial buy cialis without prescription buy brand cialis online cialis gel cialis without prescription cialis generika in deutschland kaufen what is cialis 5 mg used for buy cialis without a doctor's prescription best generic cialis cialis online hong kong cialis without a doctor's prescription
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 07 มี.ค. 2562 : 12:53:06 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5705
[url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]buy lisi*ril online[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]generic cialis pills[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]tadalafil 10[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]buy ventolin without prescription[/url] [url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]tetracycline[/url]
  โดย jpmarteeny@probbo*.com วันที่ 07 มี.ค. 2562 : 2:35:11 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5706
cialis coupon printable cialis online delivery buy cialis without prescription generic cialis online tadalafil cialis recreational dosage buy cialis without a doctor's prescription cialis international refils pedir-cialis-por-correo.htm buy cialis without prescription achat en ligne cialis canada canadian off brand cialis buy cialis without a doctor's prescription
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 07 มี.ค. 2562 : 3:03:32 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5707
[url=http://buylisi*rilwithoutprescription.com/]lisi*ril online[/url]
  โดย clem0688@probbo*.com วันที่ 07 มี.ค. 2562 : 3:38:55 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5708
[url=https://phenergan25.com/]phenergan[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]buy viagra no prescription[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone buy online[/url] [url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]drug lisi*ril[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]no prescription ventolin inhaler[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]purchase finasteride without a prescription[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]tadalafil[/url] [url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]how to purchase tetracycline[/url] [url=https://metformingeneric.com/]metformin[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]cialis canada[/url]
  โดย reilysmommy@probbo*.com วันที่ 07 มี.ค. 2562 : 4:29:06 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5709
[url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]order antibiotics tetracycline no prescription[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]cialis canada[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]tadalafil india[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin drug[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]prescription for viagra[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]predisolone online[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]propecia[/url] [url=https://phenergan25.com/]phenergan[/url] [url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]lisi*ril[/url] [url=https://metformingeneric.com/]metformin 1000[/url]
  โดย diedre@probbo*.com วันที่ 07 มี.ค. 2562 : 7:05:11 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5710
[url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]buy tetracycline[/url]
  โดย officedoctor@probbo*.com วันที่ 07 มี.ค. 2562 : 7:10:52 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5711
[url=http://ventolinwithoutprescription.com/]buy ventolin inhaler without prescription[/url] [url=http://phenergan25.com/]where to buy phenergan[/url] [url=http://tetracyclinewithoutprescription.com/]tetracycline[/url] [url=http://metformingeneric.com/]generic metformin[/url] [url=http://cialisfromcanada.com/]cialis canadian pharmacy online[/url]
  โดย benbarone@probbo*.com วันที่ 07 มี.ค. 2562 : 7:30:30 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5712
[url=https://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin without a prescription[/url]
  โดย leberth@probbo*.com วันที่ 07 มี.ค. 2562 : 7:41:06 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5713
[url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]tetracycline 250 mg[/url]
  โดย pjenkyns@probbo*.com วันที่ 07 มี.ค. 2562 : 11:01:21 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5714
[url=https://autoinsurance.us.com/]compare auto insurance rates[/url]
  โดย sailingjds@pochtar.men วันที่ 07 มี.ค. 2562 : 11:21:28 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5715
[url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]tetracycline[/url]
  โดย wandamint@probbo*.com วันที่ 07 มี.ค. 2562 : 11:43:40 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5716
[url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]cheap viagra pills[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]cialis canada[/url] [url=https://metformingeneric.com/]generic for metformin[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]buy tadalafil online[/url]
  โดย arminda@probbo*.com วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 1:38:53 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5717
[url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone[/url]
  โดย janakeahus@probbo*.com วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 3:28:32 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5718
[url=http://autoinsurance.us.com/]auto insurance quotes online[/url]
  โดย knupfi@pochtar.men วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 4:50:04 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5719
[url=https://prednisolonetablets.com/]methylprednisolone[/url] [url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]lisi*ril[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]buy viagra no prescription[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]no prescription proventil inhaler[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]buy tadalafil cialis[/url]
  โดย myeuc@probbo*.com วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 5:40:40 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5720
[url=http://phenergan25.com/]buy phenergan[/url]
  โดย locohoghead@probbo*.com วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 6:14:25 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5721
[url=https://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin evohaler[/url] [url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]buy tetracycline online without prescription[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]propecia without prescription[/url] [url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]buy lisi*ril without prescription[/url] [url=https://metformingeneric.com/]metformin[/url]
  โดย prayong@probbo*.com วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 6:18:15 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5722
[url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]tadalafil[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]buy ventolin without prescription[/url] [url=https://metformingeneric.com/]metformin[/url] [url=https://phenergan25.com/]phenergan with codeine cough syrup[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]generic cialis from india[/url] [url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]zestril lisi*ril[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone[/url] [url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]tetracycline no prescription[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]viagra no prescription[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]generic propecia prescription[/url]
  โดย badg1@probbo*.com วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 6:29:38 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5723
[url=http://metformingeneric.com/]metformin 500 mg no prescription[/url] [url=http://tetracyclinewithoutprescription.com/]tetracycline antibiotic[/url] [url=http://prednisolonetablets.com/]prednisolone 5mg[/url] [url=http://viagrawithoutprescription.com/]viagra no prescription[/url] [url=http://buylisi*rilwithoutprescription.com/]lisi*ril[/url]
  โดย jamers420@probbo*.com วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 9:46:57 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5724
[url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]buy tadalafil cialis[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]buy viagra without prescription[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]online propecia[/url] [url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]order tetracycline without a prescription[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone tablets[/url] [url=https://metformingeneric.com/]metformin buy[/url] [url=https://phenergan25.com/]phenergan[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]cialis online canada[/url] [url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]lisi*ril[/url]
  โดย fernandosavedrac@probbo*.com วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 3:26:27 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5725
[url=https://autoinsurance.us.com/]usaa car insurance[/url]
  โดย christopheconnin@regiopost.trade วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 6:51:24 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5726
[url=https://metformingeneric.com/]metformin buy online[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]propecia[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone[/url] [url=https://phenergan25.com/]phenergan[/url] [url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]buy tetracycline[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]cialis canada[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]buy tadalafil without prescription[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]viagra best buy[/url] [url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]lisi*ril no prescription[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin[/url]
  โดย etha@probbo*.com วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 6:53:45 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5727
[url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]generic cialis tadalafil 20mg[/url] [url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]tetracycline[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin[/url] [url=https://metformingeneric.com/]metformin buy[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]cialis canada[/url]
  โดย dark00lane@probbo*.com วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 7:07:28 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5728
[url=https://metformingeneric.com/]metformin buy[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]buy lisi*ril without prescription[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]propecia[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin[/url]
  โดย mikerichards@probbo*.com วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 7:28:21 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5729
[url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]buy lisi*ril[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]cialis from canada[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]propecia[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin without prescription[/url] [url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]tetracycline prescription[/url] [url=https://phenergan25.com/]phenergan 12.5[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]tadalafil online[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]viagra for sale cheap[/url] [url=https://metformingeneric.com/]generic for metformin[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone buy[/url]
  โดย snowwhite33947@probbo*.com วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 7:50:11 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5730
meet chicago crossdressers for dating molly dallas author online dating book http://fdb.huongdaosinh.com/austin-dating-while-black.html odessa te*as daddy dom dating online dating houston reddit http://awg.gingerbread-house-patterns.com/free-dating-service-woodstock-ny.html best asian dating sites in usa asian dating in dallas http://epha.alkhamsa.net/cafe-in-pico-la-for-dating.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 8:40:15 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5731
[url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone buy online[/url]
  โดย alpha@probbo*.com วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 8:41:21 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5732
[url=https://autoinsurance.us.com/]compare auto insurance quotes[/url]
  โดย kjinkertz@regiopost.trade วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 8:57:13 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5733
[url=https://viagrawithoutprescription.com/]generic female viagra[/url]
  โดย samgradin@probbo*.com วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 9:45:54 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5734
[url=https://autoinsurance.us.com/]plymouth rock auto insurance[/url]
  โดย shancooley@regiopost.trade วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 10:08:33 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5735
[url=http://autoinsurance.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย rtparks@rainmail.win วันที่ 08 มี.ค. 2562 : 11:45:52 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5736
[url=http://prednisolonetablets.com/]order prednisolone online[/url]
  โดย sofia@probbo*.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 1:04:55 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5737
chicago dating women 2019 te*as girl dating aisan http://vcq.klapedu.com/dating-in-wurtsboro-ny.html usa single dating site denver dating versus austin dating http://auc.alkhamsa.org/best-online-dating-apps-new-york.html dating sites for syracuse ny dating site for married people usa http://nui.pizzaschmizza.com/best-dating-site-in-usa-2019.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 2:46:36 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5738
free senior dating sites usa name of free dating sites in usa http://raag.nailsbykassidi.com/muslim-speed-dating-new-york.html online dating sites san antonio te*as dating groups therapy chicago http://sf.glitterandbliss.com/beautiful-dating-restaurants-in-los-angeles.html rooney mara dating joaquin phoeni* dating sites in lubbock te*as http://taz.russellandkassidi.com/jj-watt-dating-houston-dash.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 2:59:10 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5739
[url=https://phenergan25.com/]phenergan tablets[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]propecia[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]buy ventolin inhaler without prescription[/url] [url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]lisi*ril no prescription[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]buy prednisolone online[/url]
  โดย refarr@probbo*.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 3:01:09 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5740
[url=http://tetracyclinewithoutprescription.com/]tetracycline[/url] [url=http://buypropeciawithoutprescription.com/]buy propecia[/url] [url=http://cialisfromcanada.com/]ciali[/url] [url=http://ventolinwithoutprescription.com/]no prescription ventolin[/url] [url=http://phenergan25.com/]buy phenergan online[/url]
  โดย smithrjsmith@probbo*.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 3:11:45 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5741
dating site for older men in california chicago authors dating profile http://ms.francesjaye.com/free-things-to-do-in-la-dating.html fish dating sites in port orange florida gay dating tampa fl http://ee.alkhamsa.org/eharmony-dating-site-usa.html indian dating in san francisco austin dating service http://lg.jerryolivelpc.com/muchu-new-york-dating.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 3:50:13 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5742
[url=https://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin inhaler no prescription[/url]
  โดย rasolna22@probbo*.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 8:42:26 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5743
[url=https://viagrawithoutprescription.com/]prescription viagra[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]propecia[/url] [url=https://buylisi*rilwithoutprescription.com/]lisi*ril no prescription[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]cialis canada[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]buy tadalafil cialis[/url] [url=https://metformingeneric.com/]generic metformin[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin[/url] [url=https://phenergan25.com/]phenergan 12.5[/url] [url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]tetracycline over the counter[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]buy prednisolone online[/url]
  โดย andreasschaerer@probbo*.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 8:44:48 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5744
[url=https://ventolinwithoutprescription.com/]buy ventolin inhaler without prescription[/url] [url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]generic tadalafil[/url] [url=https://metformingeneric.com/]buy metformin[/url] [url=https://phenergan25.com/]phenergan 25mg[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]order generic viagra online[/url]
  โดย mrmoye721@probbo*.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 11:34:19 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5745
greek dating san francisco san antonio dating scene http://hc.schmizzafirstdate.com/jays-speed-dating-in-new-york.html /christian/ dating events in san jose ca krista porter,florida,dating http://we.jerrywolivelpc.com/phoeni*-go-dating.html dating on demand chicago free chatrooms in te*as no dating http://rprf.gamebuzzmedia.com/dating-coaches-phoeni*-az.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 11:38:04 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5746
[url=https://tetracyclinewithoutprescription.com/]buy tetracycline online without prescription[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone buy[/url] [url=https://metformingeneric.com/]where to buy metformin[/url] [url=https://cialisfromcanada.com/]cialis canada[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]viagra mastercard[/url]
  โดย elimarrufo@probbo*.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 1:52:15 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5747
college dating new york times green speed dating san diego http://zwur.schmizzafirstdate.com/dating-apps-in-california.html lesbian dating sites rochester ny martha plimpton on dating river phoeni* http://mbkc.just-kid-inn.com/christian-speed-dating-los-angeles-and-eventbrite.h tml free dating sites for adults over 35 usa 2o usa dating sites http://wrnc.gourmetgiftelizabethtown.com/dating-sites-for-nurses-in-usa.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 2:13:35 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5748
[url=https://cialisfromcanada.com/]buy cialis online canada[/url] [url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone buy online[/url] [url=https://phenergan25.com/]phenergan 25mg[/url] [url=https://buypropeciawithoutprescription.com/]propecia[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]online ventolin[/url]
  โดย schmeltzers@probbo*.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 3:22:49 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5749
south florida ladyboy dating dating profile writer san antonio http://gs.dustinklein.com/naked-dating-in-new-york.html dating in port jervis new york christian dating sites in new york http://rckp.caribbean-polo.com/give-me-new-dating-site-in-usa.html is there a lot of interracial dating in new york free dating phone lines in houston te*as http://zuug.vietnamadventurer.com/30-and-over-dating-events-los-angeles.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 3:37:58 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5750
[url=https://buytadalafilwithoutprescription.com/]buy tadalafil without prescription[/url]
  โดย johnboober@probbo*.com วันที่ 09 มี.ค. 2562 : 3:59:54 PM น. IP : 5.188.210.56

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com